Національний університет кораблебудування


Скачати 30.66 Kb.
НазваНаціональний університет кораблебудування
Дата20.03.2013
Розмір30.66 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
УДК 338.512

Наталя Миколаївна Півник

Національний університет кораблебудування

м. Миколаїв
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується динамізмом та якісними змінами в управлінні виробничим процесом. Виникає необхідність кореневої зміни господарського механізму та економічної роботи підприємства, що вимагає створення якісно нової системи управління, оновлення організації та методики обліку  й аналізу затрат.

В умовах ринкових відносин важливе місце у процесі обліку та аналізу відводиться оптимізації рівня затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Рішення цієї проблеми має особливе стратегічне значення для хлібопекарських підприємств, оскільки за умови ефективного використання виробничих ресурсів можливий прискорений  розвиток підприємств і досягнення високих результатів діяльності.

Проте проблема забезпечення ефективної діяльності хлібопекарських підприємств вимагає додаткових досліджень, зокрема, з’ясування теоретичних і практичних аспектів раціональної організації обліку й аналізу затрат і калькулювання собівартості продукції.

Вирішення завдань вдосконалення методики бухгалтерського обліку затрат вимагає постійного контролю та аналізу за використанням ресурсів хлібопекарського підприємства. Тому, з метою підвищення ефективності діяльності підприємства особливе значення має вибір правильних і обґрунтованих управлінських рішень на основі організації збору, формуванні та оцінки інформації про затрати. Вирішення цієї проблеми дозволяє вийти на новий рівень управління витратами.

В економічній літературі теоретичним і практичним проблемам управління витрат та калькулювання собівартості продукції приділяється велика увага в роботах  М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Дж. Шанка, В.Говіндараджана, С.О. Ніколаєвої, А.Д. Шеремета, Є.В. Мниха.

Разом із тим вивчення наукових праць і практика господарської діяльності свідчать про те, що і досі залишаються дискусійними безліч теоретичних положень, а цілий ряд принципово важливих питань, пов’язаних з обліком, аналізом і прогнозуванням затрат хлібопекарських підприємств потребують суттєвого вдосконалення.

Для сучасного етапу розвитку економіки України характерні процеси становлення і зміцнення ринкових відносин, сучасних методів і прийомів менеджменту. Світова та вітчизняна практика підтверджує, що стратегічне управління дозволяє знизити вплив невизначеності на діяльність підприємства, підвищити його здатність протистояти непередбаченим ситуаціям, визначати пріоритетні напрями діяльності. В зв’язку з цим особливої актуальності набувають питання, пов’язані з обліково – аналітичним забезпеченням процесу стратегічного управління діяльністю підприємства, зростає значення аналізу й обґрунтування стратегії розвитку підприємства.

Виникнення нових концепцій в обліку, орієнтованих на прийняття стратегічних управлінських рішень, дослідження напрямів удосконалення облікової інформації, необхідність систематизації обліково – аналітичного забезпечення стратегічного управління, наявність проблем в організації та методиці обліково – аналітичної системи стратегічного типу й практична потреба розв’язання зумовлюють необхідність створення структурованої системи стратегічного управління витратами і свідчать про її актуальність та значимість для сучасних ринкових умов.

Використання створеної системи на підприємствах хлібопекарської галузі дозволить виявити нові можливості зростання і отримання прибутку. При цьому концепції управління витратами в економічному аспекті є базою для формування собівартості хлібних виробів, а концепції в обліковому аспекті дають можливість коригувати величину сформованої собівартості.

Активізація процесу ефективного використання виробничих ресурсів є одним з пріоритетних напрямків удосконалення стратегічної та оперативної підсистем аналізу та обліку витрат, де закладається обґрунтованість та комплексність рішень, спрямованих на стабілізацію процесу виготовлення продукції.

Схожі:

В. П. Жиленко Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування...
Кафедра менеджменту. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв
Національний університет кораблебудування
ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ВИВОДУ
І. В. Голіков Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ "1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8 ДЛЯ УКРАЇНИ"
І. Ю. Кочетова, Національний університет кораблебудування ім адм. Макарова, м. Миколаїв
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. А. Ткаченко, О. Г. Георгієва Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА СВІТОВОМУ РИНКУ
О. О. Поткін Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
...
С. А. Ткаченко, С. П. Гросов Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
КАУЗАЛЬНЕ (ПРИЧИННЕ) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ...
Національний університет кораблебудування
Дослідження теоретичних засад вказує на те, що серед економістів відсутня єдина точка зору з приводу трактування та розмежування...
С. А. Ткаченко Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Звідси, випливає необхідність у створенні належного інформаційного забезпечення управління маркетинговою діяльністю підприємства,...
С. А. Ткаченко, О. К. Бурміч Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Для нормального функціювання нових відношень потрібне «універсальне нове спілкування бізнесменів». Такою мовою він назвав бухгалтерський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка