Лекція Соціальна політика держави


Скачати 67.42 Kb.
НазваЛекція Соціальна політика держави
Дата13.03.2013
Розмір67.42 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Економіка > Лекція
Лекція 7. Соціальна політика держави
7.1. Теорії справедливості. Засади соціальної ринкової економіки

Основні сучасні концепції розподільної справедливості:

 1. Егалітарний підхід – передбачає рівний розподіл благ між індивідами.

 2. Роулсіанський підхід – виправдовує такий перерозподіл, який максимізує корисність найменш забезпечених осіб.

 3. Утилітарний – перерозподіл має здійснюватися на користь тих, хто здатний отримати від споживання благ найбільшу користь;

 4. Ринковий – справедливість встановлюється ринком, який визначає внесок кожного і належну йому винагороду; необхідність перерозподілу заперечується.

Типи справедливості:

1)  Нееквівалентна соціальна справедливість – не передбачає взаємозв'язку індивідуальних вкладів і віддач (взаємини всередині родини значною мірою підкоряються принципам нееквівалентній справедливості; інші приклади – безкоштовне надання медичних або освітніх послуг, а також благодійність).

2)  Еквівалентна соціальна справедливість – передбачає існування певного співвідношення між індивідуальними вкладом та віддачею.

2.1)  Диференційована еквівалентна соціальна справедливість передбачає різне співвідношення вкладів і віддач для людей, що розрізняються за певними ознаками (переважно соціального характеру).

2.2)  Недиференційована еквівалентна соціальна справедливість передбачає однакове співвідношення вкладів і віддач для всіх людей (рівна оплата за рівну працю; недопущення дискримінації окремих учасників економічної діяльності).

У будь концепції справедливості можна виділити елементи наведених вище типів справедливості.

Соціальна ринкова економіка має п'ять базових рис:

 1. Конкурентний ринок є основним механізмом координації господарської діяльності.

 2. Ефективна система регулювання економіки, що поєднує державне, корпоративне та громадське регулювання.

 3. Висока ефективність господарської системи.

 4. Баланс соціально-економічних сил у суспільстві.

 5. Досить висока здатність суспільства нав’язувати бізнесу принципи нееквівалентної справедливості.


7.2. Основні пріоритети та показники соціального розвитку національної економіки. Стан соціальної сфери України

Головне завдання соціальної політики – соціальне вирівнювання, що охоплює:

1) Вирівнювання стартових можливостей індивідів:

- надання рівних економічних, політичних та соціальних прав;

- боротьба з трудовою та соціальною дискримінацією;

- забезпечення рівного доступу до освіти, охорони здоров’я.

2) Вирівнювання рівнів споживання:

2.1)  Зменшення добробуту багатих (через систему податків).

2.2)  Збільшення добробуту бідних (пенсії; стипендії; соціальна допомога тимчасово безробітним, вагітним, багатодітним сім’ям; безкоштовні освіта та медична допомога тощо)

В різних країнах світу застосовують різні підходи до поліпшення матеріального і духовного становища громадян:

1)  Країни азійського й тихоокеанського регіону з економікою «наздоганяючого» розвитку (Китай, Індія, Філіппіни, Тайвань, Малайзія, Таїланд та інші) пріоритетом мають мінімізацію оплати праці та собівартості своїх товарів заради економічного зростання, залучення інвесторів. Частка заробітної плати у ВВП вдвічі менше, ніж в розвинених країнах.

Деякі країни (зокрема, Японія та Південна Корея) спочатку використовували цю модель, «принесли у жертву» добробут двох-трьох поколінь, розбудували високоефективну економіку і тепер перейшли до моделі, притаманної розвиненим країнам.

2)  Розвинені країни мають за пріоритет підвищення доходів громадян. На його основі збільшується внутрішній попит та якість робочої сили, що, у свою чергу, стимулює економічний розвиток.

Показники соціального розвитку національної економіки:

 1. Доходи населення

 2. Рівень життя відображає кількісні параметри споживання матеріальних благ та послуг (забезпеченість населення промисловими продуктами, продуктами харчування, житлом, набором послуг).

 3. Якість життя охоплює рівень життя, а також якісні вимірювачі – умови та охорону праці, середню тривалість життя, доступність інформації, фізичний та духовний розвиток людей, забезпечення їх прав, особистої та суспільної безпеки, здорове довкілля та ін.

Наступні три показники пов’язані зі ступенем диференціації доходів:

4) «крива Лоренца» (рис.7.1) показує фактичний розподіл доходів (заштрихована ділянка ОСА між бісектрисою та кривою Лоренца). Чим далі розташована крива від бісектриси, ти більше нерівність;Рис. 7.1. Крива Лоренца
б) коефіцієнт концентрації доходів – індекс Джині – величина відхилення фактичного розподілу доходів населення від лінії їх рівномірного розподілу; він змінюється від 0 до 1 і розраховується таким чином:

;

в) децильний (квартильний, квинтильний) коефіцієнт виражає співвідношення між середніми доходами 10 (25, 20) % найбагатших громадян та середніми доходами 10 (25, 20) % найбідніших. За даними Держкомстату України за 2010 р., він дорівнює 5,4:1, але відповідно до непрямих оцінок, з урахуванням тіньових доходів – 30:1 (для порівняння, у Європейському Союзі – 6:1).
7.3. Соціальна політика держави

Соціальна політика – це ставлення держави, інститутів громадянського суспільства, фірм та їх об’єднань до проблем формування належної якості життя кожної людини, людського розвитку та захисту прав, а також урахування та узгодження інтересів різних соціальних груп населення.

Соціальна політика може полягати у:

1) невтручанні в певні соціально-економічні процеси;

2) а може передбачати втручання – тоді виникає регулювання.

У розвинених країнах існують різні моделі соціальної політики.

1) Консервативна модель найближча до вільного ринку, ґрунтується на економічному лібералізмі та передбачає стримування витрат на соціальні програми, стимулювання приватного бізнесу. Характерна для США і Великобританії.

2) Соціал-демократична модель спрямована на досягання соціальної справедливості у суспільстві, забезпечення соціальних гарантій бідним на основі перерозподілу значної частини грошових потоків через держбюджет. Характерна для повоєнного і сучасного розвитку скандинавських країн Європи.

3) Модель соціальної ринкової економіки охоплює три різновиди:

3.1) Континентальна система (Німеччина, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Франція, Люксембург). Перерозподіл понад 50 % ВВП через держбюджет, значні суспільні витрати та внески роботодавців до страхових фондів, розвинена система соціального партнерства, орієнтація на повну зайнятість населення.

3.2) Англосаксонська система (Велика Британія, Ірландія, Канада). Рівень перерозподілу ВВП менше 40 %, пасивна державна політика зайнятості, висока частка приватних і громадських організацій у наданні соціальних послуг, державна система охорони здоров’я за рахунок прямих податків.

3.3) Середземноморська система (Греція, Іспанія, Італія). Обмежена адресна соціальна політика, спрямована на соціально вразливі верстви населення, хоча державні витрати на освіту і медицину за останні 40 років стрімко збільшуються. Ці країни перебувають на етапі створення національних систем охорони здоров’я і обов’язкового державного страхування. Значну роль відіграють різні форми неофіційної оплати за соціальні послуги.

4) Патерналістська модель означає, що держава повністю бере на себе регулювання умов життя людини, забезпечує їй значні гарантії добробуту. Зворотній бік – зрівнялівка, відсутність ресурсу підприємництва, часто – формування психології утриманства у молоді, її орієнтир на доходи батьків чи допомогу держави. Панувала у СРСР.

Основні складові соціальної політики:

 1. політика зайнятості;

 2. політика доходів населення;

 3. пенсійна політика;

 4. освітня політика;

 5. медична політика;

 6. культурна політика;

 7. демографічна політика;

 8. імміграційна політика тощо.

Схожі:

№ Соціальна політика держави. Концепція соціального і гуманітарного...
...
ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Соціальна політика української держави в сфері освіти і науки та напрями її здійснення
Тестові завдання для перевірки рівня навчальних досягнень учнів по...
А. Перевищення доходів держави над її видатками. Б. Збільшення видатків держави
ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
...
ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
...
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202...
ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ: ПОХОДЖЕННЯ, СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ, ФОРМА ДЕРЖАВИ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ, УПРАВЛІННЯ ТА ВЛАДА
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Довести соціальну політику держави до начальницького складу. Ознайомити начальницький склад з соціальним та правовим...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з начальницьким...
Навчальна мета: Довести соціальну політику держави до начальницького складу. Ознайомити начальницький склад з соціальним та правовим...
Тема: Основи теорії держави
Терміни: суспільство, суспільно-економічна формація, політика, влада, держава, суверенітет, функції держави, механізм держави, державний...
ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
Мета: Довести зміст і вимоги наказу МНС України №40 від 24. 01. 2005 р.” Про затвердження Концепції соціального і гуманітарного розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка