План семінарського заняття Сутність і призначення аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності й прибутку


Скачати 193.5 Kb.
НазваПлан семінарського заняття Сутність і призначення аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності й прибутку
Дата22.04.2013
Розмір193.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Семінарське заняття за темою 5

«Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку».

План семінарського заняття

 1. Сутність і призначення аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності й прибутку.

 2. Методи аналізу «витрати - обсяг - прибуток» і їх характеристика;

 3. Визначення точки беззбитковості;

 4. Сутність та порядок обчислення показників запасу міцності та коефіцієнта запасу міцності. Визначення зони безпеки діяльності підприємства.

 5. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності й прибутку.

Термінологія для самостійної роботи

Точка беззбитковості, аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку, виробнича потужність, графік беззбитковості, графік маржинального доходу, графік прибутку, запас міцності, коефіцієнт маржинального доходу, Комбінація продаж, маржинальний дохід, середньозважений маржинальний дохід.

Тести за Бутинцем

1. Підприємство «Експоцентр» планує розширити асортименти шоломів для велосипедистів. Дані про нові шоломи наведені нижче:

Показник

Значення

Ціна продажу одного шолома, грн

25,00

Ціна придбання одного шолома, грн

19,80

Постійні витрати, пов'язані із секцією, де відбувається продаж нових шоломів, грн


468 000,00

Ставка податку на прибуток

40 %

На підставі наведеної інформації дайте відповіді на такі запитання:

- Чому дорівнює точка беззбитковості підприємства в натуральних одиницях:

а) 76 667; б) 90 000; в) 130 000; г) 72 000; д) інший варіант?

- Скільки шоломів повинне продати підприємство, щоб одержати 1256 тис. грн чистого прибутку:

а) 120 000 од.; б) 165 000 од.; в) 140 000 од.; г) 48 889 од. д) інший варіант?

1. Обсяг виробництва продукції – 4000 тис. грн.., змінні витрати – 2400 тис. грн., постійні витрати – 800 тис. грн.. Критичний обсяг виробництва дорівнює:

а) 1500 тис. грн.; б) 2000 тис. грн.; в) 2300 тис. грн.

2. Прибуток, отриманий підприємством від виробництва продукції у звітному році складає 1800 тис. грн. При цьому в цеху № 1 виготовлено продукції на 15000 тис. грн., а її собівартість – 14300 тис. грн.; в цеху № 2 – 21000 тис. грн. та 19900 тис. грн. відповідно. Який з цехів вніс найбільший вклад у досягнення отриманого результату від виробничої діяльності:

а) цех № 1; б) цех № 2; в) вклад підрозділів однаковий

3. Як вплине збільшення постійних витрат на критичний обсяг реалізації:

а) обсяг продажу збільшиться; б) обсяг продажу зменшиться; в) обсяг продажу не зміниться

4. За умови, що обсяг реалізації 1500 од. продукції, ціна виробу – 100 грн., постійні витрати – 84000 грн., змінні витрати на одиницю 40 грн., маржинальний дохід дорівнює:

А) 66000 грн.; Б) 71300 грн.; В) 90000 грн.; Г) 6000 грн.

5. Є такі дані про діяльність підприємства обсяг реалізації становить 15 000 одиниць, ціна продажу – 10 грн, змінні витрати на одиницю – 3 грн, а постійні витрати – 35 000 грн. Чому за таких умов дорівнює запас міцності:

а) 10 000 грн; б) 100 000 грн; в) 5000 грн; г) 150 000 грн.

6. Підприємство планує реалізувати 200 000 одиниць продукції. При цьому постійні витрати підприємства становлять 400 000 грн., а змінні – 60 % від ціни продажу. Для отримання операційного прибутку у розмірі 100 000 грн. ціна продажу одиниці продукції має бути:

а) 3,75 грн; б) 4,17 грн; в) 5 грн; г) 6,25 грн.

7. Підприємство планує продавати продукцію за ціною 27 грн. за одиницю. При цьому змінні витрати на одиницю дорівнюють 15 грн. Постійні витрати становлять 197 040 грн. за місяць. Скільки одиниць продукції необхідно реалізувати за місяць для отримання 9000 грн. операційного прибутку, якщо керівництво підприємства додатково вирішило виділити 180 000 грн. на рекламну компанію, яка розрахована на рік:

а) 18 240 од.; б) 18 420 од.; в) 13 590 од.; г) 13 950 од.

8. Чому дорівнюють змінні витрати на одиницю, якщо ціна продажу одиниці продукції дорівнює 25 грн., обсяг продажу – 180 тис. одиниць, а загальний маржинальний дохід – 900 тис. грн.:

а) 15 грн.; б) 18 грн.; в) 20 грн.; г) 22 грн.

9. Чому дорівнюють постійні витрати підприємства за умов, що ціна продажу одиниці продукції становить 30 грн., обсяг продажу – 70 тис. одиниць, змінні витрати на одиницю – 20 грн., а оперативний прибуток – 15 тис. грн.:

а) 700 000 грн.; б) 685 000 грн.; в) 385 000 грн.; г) 715 000 грн.

10. Точка беззбитковості підприємства зростатиме в результаті:

а) зменшення постійних витрат; б) збільшення коефіцієнту маржинального доходу;

в) збільшення змінних витрат; г) зменшення змінних витрат; д) жодного з наведених вище варіантів.

11. Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то операційний прибуток підприємства:

а) зменшується у такому самому розмірі; б) зменшується на величину більшу, ніж зменшення маржинального доходу; в) збільшується у такому самому розмірі; г) залишається без змін; д) жодний з наведених вище варіантів.

12. Як вплине на точку беззбитковості збільшення піни продажу одиниці продукції з 1 грн. на 1,1 грн. при одночасному зростанні постійних витрат підприємства з 400 тис. грн. до 480 тис. грн.:

а) точка беззбитковості в одиницях збільшиться; б) точка беззбитковості в одиницях зменшиться; в) точка беззбитковості в одиницях залишиться без змін; г) наведених даних недостатньо для визначення впливу зазначених факторів па точку беззбитковості.
ВПРАВИ

ЗАДАЧА 65

Визначити відхилення від норм витрачання матеріалу інвентарними методами на основі таких даних:

Залишок металу в дільниці по ремонту експлуатаційного устаткування на початок зміни - 400 кг. За зміну здійснено відпуск металу зі складу у виробництво в кількості 6000 кг. Залишок металу на кінець зміни за даними інвентаризації складає 450 кг. За зміну виготовлено 843 деталі. Норма витрачання металу на одну деталь - 7 кг.

Задача 43

Підприємство „Граніт” виготовляє побутову техніку, у паспортних даних якої обов’язковим є гарантійне обслуговування на протязі 1 року з дня продажу.

На гарантійний ремонт 2 од. продукції використано:

списані матеріали – 400 грн.

нарахована заробітна плата виробничим робітникам – 300 грн.

проведено нарахування єдиного соціального внеску (36,76 %) – ?

На підприємстві передбачено витрати на гарантійний ремонт однієї одиниці продукції у розмірі 300грн. Очікувана кількість продукція, яка потребуватиме ремонту становить 7 од.

Відобразити цю операцію в обліку, враховуючи планові витрати на одиницю, визначити і списати понаднормові витрати, які мали місце під час цього гарантійного ремонту.


Задача 44

Визначити й обґрунтувати:

1) точку беззбитковості для кожного вибору у комбінації їх продажу;

2) обсяг реалізації, необхідний для одержання чистого прибутку 65000 грн.

Дані для виконання завдання:

ТзОВ “Будівельник” виготовляє плитку облицювальну і продає її в наборі.


Показник


Плитка

Біла

Зелена

Голуба

Дохід від реалізації, тис. грн.

500

650

800

Питомий маржинальний дохід, грн./од.

35,0

45,0

50,0

Постійні витрати, тис. грн.

215

Вправа 9.1.

Необхідно:

 • визначити точку беззбитковості підприємства;

 • розрахувати прибуток при обсязі реалізації 20000 одиниць на місяць;

 • розрахувати максимальний прибуток за місяць, який підприємство може отримати при його потужності;

 • визначити максимальний прибуток, якщо пряма заробітна плата на одиницю продукції збільшиться на 1 гривню.

Дані для виконання завдання:

ТзОВ “Дембі” виготовляє фільтри, і реалізує їх по 13 грн. за одиницю. Змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн., а загальні постійні витрати компанії становлять 270000 грн. за місяць.

Максимальна виробнича потужність фірми – 30000 фільтрів на місяць.

Вправа 9.2

Необхідно:

 • знайти кількість виробів в точці беззбитковості;

 • скільки виробів повинно бути продано, щоб підприємство отримало прибуток в сумі 30000 грн.;

 • визначити чистий прибуток підприємства, якщо обсяг продаж дорівнює 45000 грн.

Дані для виконання завдання:

ТзОВ “Коніка” реалізує вироби за ціною 25 грн. за одиницю, змінні витрати складають 17 грн., постійні витрати – 350000 грн.

Вправа 9.3

Необхідно:

 • визначити для кожного підрозділу кількість одиниць продукції в точці беззбитковості;

 • визначити для кожного підрозділу чистий прибуток, який може бути отриманий при обсязі виробництва 105000 од.;

 • розрахувати, при якому обсягу виробництва витрати цеху № 1 та цеху № 2 будуть однакові.

Дані для виконання завдання:

В ПП “Ельдорадо” працюють два підрозділи: № 1 і № 2, що виробляють один і той же продукт. Ціна одиниці продукту – 10 грн.

Показник

Підрозділи

1

2

Витрати на виробництво одиниці продукту, грн.

– прямі витрати на матеріали

2,60

2,60

– прямі витрати на заробітну плату

0,75

3,00

– змінні накладні витрати

2,65

2,50

– постійні витрати

347000

158000

Вправа 9.4

Необхідно:

 • розрахувати, який чистий прибуток (або збиток) отримає підприємство, якщо реалізує 4000 одиниць продукції за рік;

 • визначити, яка кількість продукції має бути реалізована, щоб підприємство отримало чистий прибуток: а) 42000 грн.; б) 20 % доходу; в) 8,40 грн. на одиницю;

 • розрахувати ціну одиниці продукції, при якій підприємство отримало б чистий прибуток 42000 грн.

Дані для виконання завдання:

Діяльність ТзОВ “Мебліпром” у звітному періоді була пов’язана із виготовленням меблевих гарнітурів.


Показник

Сума

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

– прямі матеріальні

1500

– прямі на оплату праці

450

– загальновиробничі витрати

300

Разом

2250

Постійні витрати:

– виробничі постійні накладні витрати

135000

– постійні витрати на збут

45000

Ціна за одиницю, грн.

5850

Нормальна виробнича потужність на рік, одиниць

4000

Податок на прибуток

30%

Вправа 9.5

Необхідно:

 • визначити точку беззбитковості і побудувати графік беззбитковості;

 • визначити, який прибуток одержить підприємство при реалізації 1000 пар взуття;

 • визначити, який обсяг реалізації необхідний для одержання прибутку 7400 грн.

Дані для виконання завдання:

ТзОВ “Колумб” виготовляє жіночі босоніжки. Ціна однієї пари – 60 грн., а витрати підприємства, пов’язані з її виробництвом і реалізацією, складають, грн.:

Стаття витрат

Зміні витрати на одиницю

Постійні витрати на місяць

Основні матеріали

8Основна заробітна плата

18Загальновиробничі витрати

8

6120

Адміністративні витрати

6

2784

Витрати на збут

4

696

Разом

44

9600

Вправа 9.6.

Необхідно:

 • визначити: 1) точку беззбитковості для кожного виробу у комбінації їх продажу; 2) обсяг реалізації, необхідний для одержання чистого прибутку 1500 грн.

Дані для виконання завдання:

ТзОВ “Крона” виготовляє ялинкові прикраси і продає їх в наборі:

Показник

Кульки

зелена

червона

синя

Дохід від реалізації, тис. грн.

80

80

40

Питомий маржинальний дохід, грн./од.

2,0

3,0

6,0

Постійні витрати, тис. грн.

406

Вправа 9.7.

Необхідно:

 • визначити: точку беззбитковості для кожного виробу у комбінації продажу;

 • визначити чистий прибуток при обсязі реалізації 500 виробів АК-1; 1000 – АК-2; 900 – АК-3.

Дані для виконання завдання:

На ВАТ “Механік” виробництво і реалізація трьох виробів характеризується наступними даними:

Показник

Вироби

АК-1

АК-2

АК-3

Обсяг продажу, шт.

800

900

300

Ціна виробу, грн.

210

160

250

Змінні витрати на один виріб, грн.

180

120

170

Постійні витрати, грн.

42000


3.3.

Підприємство може виготовляти за рік 80 000 од. прод. Фактично за звітний рік було виготовлено і реалізовано 50 000 од. прод за ціною 4 грн. за одн.. Дані про доходи і витрати представлені в таблиці.

показник

Сума, грн

1.

Дохід від реалізації

200 000

2.

Собівартість реалізованої продукції:

- прямі матер. ви-ти


50 000
- прямі витрати на опл. праці

50 000

3.

Виробничі накладні витрати, у т.ч.

- змінні


10 000
- постійні

60 000

4.

Валовий прибуток

40 000

5.

Амін. витрати, у т. ч.

-змінні


2 500
- постійні

12 500

6.

Витрати на збут, у т. ч.

 • змінні

а) комісійні продавцям

б) транспорт. гот. прод.10 000

8 000
- постійні (реклама)

20 000

7.

Операційний прибуток

(7 000)

Необхідно скласти звіт про фін. результати за системою змінних витрат, розглянути дві альтернативи а і б, і визначити який з них є кращим:

А) якщо зменшити ціну продажу на 10%, то підприємство буде повністю використовувати свою проектну потужність з виробництва продукції.

Б) якщо підвищити ціну реалізації на 20%, збільшити витрати на рекламу на 6 000 грн, та підвищити комісійні продавцям на 10%, то обсяг реалізації продукції зросте на 50 %.

3.5.

Компанія розробила ніж столовий поліпшеної конструкції, продаж якого вона має намір почати з липня. Вивчення компанією ринку показує, що попит на нього змінюється в залежності від встановленої ціни. Якщо ціна буде становити 5 грн. за один ніж, то обсяг реалізації складе від 600 до 1200 ножів в місяць. Однак, якщо ціна буде 3 грн. 20 коп, то обсяг реалізації складе не менше 1400 і не більше 2400 од. в місяць. Компанія може виробляти до 1200 од. в місяць, використовуючи наявне обладнання. Змінні витрати на виготовлення ножів з використанням цього обладнання становлять 2,37 грн. за одиницю, а постійні 1800 грн. в місяць. Якщо би було встановлено нове обладнання, то постійні витрати збільшилися до 2200 грн., а змінні становили б 0,77 грн.

Розрахуйте:

 1. Розмір прибутку або збитку, якщо обсяг реалізації по кожній ціні був би мінімальним.

 2. Обсяг реалізації по кожній ціні, необхідний для беззбиткової роботи.

Вправа 8.7.

Необхідно:

 • скласти звіти про прибуток на основі калькулювання змінних витрат в обох альтернативних випадках та проаналізувати їх.

Дані для виконання завдання:

МП “Форум” виготовляє два види продукції – телефонні апарати та факси. Фірма бажає відмовитися від випуску телефонних апаратів, оскільки вони є збитковими:

Показник

Факси

Телефонні апарати

Обсяг реалізації, шт.

300

100

Ціна, грн.

930

150

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

690

70

Постійні виробничі накладні витрати, грн.

14000

8000

Вправа 8.8.

Необхідно:

 • порадити директорові, яке рішення прийняти: а) зупинити випуск черевиків і продавати тільки туфлі; б) підняти ціну на черевики; в) зменшити витрати на виробництво черевиків?

Дані для виконання завдання:

Звіт про прибутки ПФ “Ельза”, що виготовляє зимові черевики та туфлі, за травень місяць ц.р. має наступний вигляд, грн.:

Показник

Черевики

Туфлі

Разом

Виручка

200

300

500

Змінні виробничі витрати

150

150

300

Маржинальний дохід

50

150

200

Постійні виробничі витрати

50

50

100

Прибуток від реалізації

0

100

100


комплексна Вправа 9.8

Зат «Кристал» виробляє та реалізує два види продукції: втулки та підшипники для вантажних автомобілів. залишок на початок року готової продукції – втулок складає 22000 грн., підшипників – 23000 грн. доходи підприємства від реалізації втулок за звітний період слали 2007000 грн., підшипників – 3000900 грн.

для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством за звітний період понесені такі витрати:

вид витрат

сума витрат на виробництво і реалізацію, грн..

всього, грн.

втулки

підшипники

прямі матеріальні витрати

312132,61

300772,72

612905,33

прямі витрати на оплату праці та соціальне страхування

1240807,68

1700670,05

2941477,73

загальновиробничі витрати

х

х

727890,94

з них: змінні

48325,00

101601,56

149926,56

постійні розподілені

х

х

577964,38

постійні нерозподілені

-

-

-

адміністративні витрати (постійні)

х

х

224056,00

витрати на збут

х

х

136760,00

з них: змінні

13848,30

41412,42

55260,72

постійні

х

х

81499,28

для спрощення завдання припустимо, що ціна реалізації без пдв залишилася незмінною протягом року і становила для втулок 7,50 грн. за од., для підшипників – 15,00 грн. за од. виробнича собівартість на початок року склала в системі absorption costing втулок 5,50 грн./од., підшипників – 10,00 грн./од., в системі direct costing – 4,70 грн./од. та 8,60 грн./од. відповідно. згідно даних інвентаризації залишок втулок на кінець звітного періоду становить 5000 од., підшипників – 7920 од. фактично у звітному періоді робочими витрачено 160560 годин на виробництво втулок та 220066 годин на виробництво підшипників.

для складання калькуляції собівартості одиниці продукції загальновиробничі та адміністративні витрат розподіляються пропорційно обсягам робочого часу, витраченого основними робочими, постійні витрати на збут – пропорційно доходу від реалізації втулок та підшипників.

для оцінки вибуття запасів використовується метод фіфо.

необхідно:

 1. визначити операційний прибуток підприємства від реалізації готової продукції за звітний період без розподілу за виробами для зовнішніх користувачів, використовуючи систему калькулювання та управління витратами absorption costing (за повними витратами) та для внутрішніх користувачів – direct costing (за змінними витратами)

 2. скласти звіти у системі absorption costing та direct costing про собівартість виготовленої та реалізованої одиниці кожного виду продукції. визначити повні витрати на виробництво та реалізацію одиниці втулок та одиниці підшипників з метою ціноутворення у системі absorption costing та у системі direct costing

 3. визначити маржинальний дохід, коефіцієнти маржинального доходу та точку беззбитковості у вартісному та натуральному вимірнику для підприємства в цілому та окремо за видами виробів.

 4. розрахувати запас міцності для підприємства в цілому та окремо за видами виробів

 5. припустіть, що підприємство мало можливість додатково до існуючого обсягу реалізації, отримати спеціальне замовлення на виготовлення 20000 шт. підшипників за ціною 12 грн. директор прийняв рішення відмовитися від цієї пропозиції, мотивуючи рішення тим, що ціна значно нижча за ринкову. чи правильно він поступив?. обґрунтуйте свою відповідь.

Схожі:

ПЛАН проведення семінарського заняття з безпеки праці з особовим складом 2-го караулу
ПА, пункт зв’язку ПЧ, акумуляторна, навчальні башти, пост газодимозахисної служби,теплодимокамера, вогневі смуги психологічної підготовки,...
План 1 Історичні форми і особливості діалектики 2 Діалектичні принципи...
У цих думках сформульовані основи діалектики в сучасному її розумінні. Наприклад, Геракліт вважав, що історично першою формою діалектики...
ПЛАН КОНСПЕК Т на проведення семінарського заняття із психологічної підготовки
Навчальна мета: ознайомити особовий склад караулу з психологічними станами людини
ПЛАН КОНСПЕК Т на проведення семінарського заняття із психологічної підготовки
Навчальна мета: ознайомити особовий склад караулу з психологічними станами людини
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення семінарського заняття з функціональної...
Наказ МНС України №838 від 14. 12. 2009 року “Про затвердження Порядоку проведення службового розслідування стосовно порушення особами...
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ...
Метою приведення показників результативності діяльності різних підприємств в порівняний вигляд запропоновано здійснювати коригування...
ПЛАН КОНСПЕК Т на проведення семінарського заняття з психологічної підготовки
Навчальна мета: ознайомити працівників з причинами травматизму і загибелі людей на пожежах та надзвичайних ситуаціях
План семінарського заняття №4 Маркетинг сервісної діяльності та особливості...
Сервіс. Предпродажний сервіс. Післяпродажний сервіс. Гарантийний сервіс. Прямий сервіс. Непрямий сервіс. Жорсткий сервіс м’який сервіс....
ПЛАН КОНСПЕК Тпроведення семінарського заняття із гуманітарної підготовки...
Навчальна мета: Акцентувати увагу на керівних документах з виховної роботи, загострити
ПЛАН КОНСПЕК Т проведення семінарського заняття по психологічній підготовці з особовим складом
Мета: ознайомити співробітників із психологічними причинами, які призведуть до стресу й шляхами його подолання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка