Декларація про прибуток підприємства


Скачати 153.46 Kb.
НазваДекларація про прибуток підприємства
Дата22.04.2013
Розмір153.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток

до Порядку складання декларації
про прибуток підприємства

(в редакції наказу ДПА України
від 15.02.2000 р. № 58.

Зареєстровано в Мін’юсті 01.03.2000 р.

за № 120/4341)

Декларація про прибуток підприємства

Назва підприємства___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

       

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма власності (КФП)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адреса, телефон платника)

Підпорядкованість

    

Податковий період _________ року  квартал  півріччя  9 місяців  рік

Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації)

в ____________________________________________________________________________________________

Відмітка про одержання декларації(дата, штамп ДПІ або ДПА)

Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знакомз/п

Показники

Код рядка

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку звітного року
1

2

3

4

1

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (додаток А, рядок 1.7)

12

Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов’язаннями (додаток Б, рядок 2.12)

23

Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами та капітальний дохід, пов’язаний з видобутком корисних копалин (додаток В, рядок 3.7)

34

Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів (додаток Г, рядок 4.8)

45

Доходи від урегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості (додаток Д, рядок 5.13)

56

Доходи від здійснення операцій лізингу (оренди)

67

Доходи у вигляді пасивного прибутку, одержані за межами митної території України з урахуванням сплаченого податку

78

Інші види доходів, що входять до складу об’єкта оподаткування (додаток Е, рядок 8.14)

89

Сукупний валовий дохід (сума рядків з 1 по 8)

910

Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування (додаток Є, рядок 10.9)

1011

Скоригований валовий дохід (рядок 9 — рядок 10)

11


12

Витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) (додаток Ж):


12.1

витрати, пов’язані з придбанням матеріальних активів, виконанням робіт, наданням послуг для їх подальшого використання у власній господарській діяльності (сума рядків з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по 13 додатка Ж )

1212.2

приріст (убуток) балансової вартості інвентарних запасів покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції: зі знаком мінус, якщо різниця має позитивне значення (додаток Л, сума рядків з 33.1 по 33.3) та зі знаком плюс, якщо різниця має від’ємне значення (додаток Ж, сума рядків 4, 8, 14)

1312.3

витрати на оплату праці, включаючи внески на соціальні заходи (соціальне пенсійне страхування та додаткове пенсійне забезпечення) (додаток Ж, сума рядків 15, 16, 17)

1412.4

сума коштів або вартість майна, добровільно перерахованих до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду

1512.5

сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, цим об’єднанням, але не більше ніж 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду

1612.6

сума безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до валових витрат, у разі, якщо відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не призвели до позитивного наслідку, а також заборгованості, стосовно якої закінчився строк позовної давності

1712.7

сума податку на додану вартість (визначається відповідно до підпункту 5.3.3 Закону), сплачена в складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) підприємств, які не зареєстровані як платники податків на додану вартість

1812.8

сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов’язкових платежів

1912.9

проведення рекламних заходів:


12.9.1

щодо товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) платником податку

2012.9.2

з організації прийомів, урочистостей, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з метою реклами, але не більше двох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) квартал

2112.10

витрати на утримання та експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури

2212.11

коригування сум витрат, не віднесених до складу валових витрат або не врахованих у минулих звітних періодах

2312.12

витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів

2412.13

витрати за лізинговими (орендними) операціями

2512.14

сума коштів, внесених до страхових резервів небанківськими фінансовими установами

2612.15

витрати, пов’язані з нарахуванням (сплатою) процентів за борговими зобов’язаннями в зв’язку з веденням господарської діяльності (додаток З, сума рядків з 29.6 по 29.8)

2712.16

інші витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) (додаток Ж, рядок 18)

28

13

Витрати на операції з борговими зобов’язаннями та валютними цінностями (рядок 29.13 додатка З — рядок 27 декларації)

2914

Витрати на операції з основними фондами та нематеріальними активами (додаток І, рядок 30.8)

3015

Витрати на інші операції (додаток К, рядок 31.6)

3116

Загальна сума валових витрат (сума рядків з 14 по 31 + рядок 12 + рядок 13)

3217

Витрати, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових витрат з метою оподаткування (додаток Л, сума рядків з 33.4 по 33.6)

3318

Амортизаційні відрахування (додаток М, рядок 34.6)

3419

Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування (додаток Н, рядок 35.5)

3520

Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків до перенесення збитків на наступні податкові квартали (рядок 11 –

— рядок 32 + рядок 33 — рядок 34 + рядок 35 – рядок 36.3 додатка О)

3621

Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 1 до 0,8 (додаток П-1, рядок 43.10)

36.122

Податок на прибуток, одержаний за рахунок запровадження понижуючого коефіцієнта 0,8 до норм амортизації, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету України (додаток П-1, рядок 43.11 або рядок 43.12)

36.223

Оподатковуваний прибуток за вирахуванням частини прибутку, одержаного за рахунок запровадження понижуючого коефіцієнта 0,8 до норм амортизації (рядок 36 — 36.1)

36.324

Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15 відсотків (додаток О, рядок 36.3)

3725

Від’ємне значення об’єкта оподаткування, отримане за результатами попереднього податкового кварталу і перенесене на наступні податкові квартали

3826

Оподатковуваний прибуток з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування, отриманого за результатами попереднього звітного кварталу і перенесеного на наступні податкові квартали, якщо алгебраїчна сума рядків 36.3 та 38 має позитивне значення

3927

Від’ємне значення об’єкта оподаткування, що переноситься на наступні податкові квартали, якщо алгебраїчна сума рядків 36 та 38 має від’ємне значення

4028

Податкове зобов’язання (додаток П, рядок 41.7)

41

29

Нарахований податок зменшується (додаток П, рядок 42)

4230

Сума податку, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника (додаток П, рядок 43)

4331

Сума податку, що підлягає зменшенню за особовим рахунком платника (додаток П, рядок 44)

4432

Залишок суми податку на дивіденди, що підлягає перенесенню на наступні податкові періоди (додаток П, рядок 45)

4533

Зобов’язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податків з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат (додаток Р, рядок 46.7)

46
Довідка: витрати, яких зазнав платник від проведення товарообмінних (бартерних) операцій, що відображені в рядку 12 декларації (з графи 9 додатка С) __________ тис. грн.Дата подання декларації «___»______________ ________ р.

Наведена інформація є вірною.


Керівник підприємства ___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер ______________________________________

(підпис, прізвище)
М. П.

Проведення нарахованого податку на прибуток до Державного бюджету України за особовим рахунком платника податку:
Сума:______________________________________________________тис. грн.______________________________________________________ тис. грн.

(донараховано, додаток П-1, рядок 43.14, графа 4) (зменшено, додаток П-1, рядок 43.15, графа 4)
Дата «___»____________ ______ р. Службова особа ДПІ (ДПА) _______________________


Проведення нарахованого податку на прибуток до місцевого бюджету за особовим рахунком платника податку:
Сума:__________________________________________тис. грн.____________________________ тис. грн.

(донараховано, додаток П, рядок 43, графа 4) (зменшено, додаток П, рядок 44, графа 4)
Дата «___»____________ ______ р. Службова особа ДПІ (ДПА) _________________________________________________

Примітка. Рядок 36.3 декларації заповнюється в разі, якщо значення рядка 36.1 є меншим за значення рядка 36 декларації.

Якщо значення рядка 36.1 більше, ніж значення рядка 36, в рядку 36.3 проставляється прочерк.

Схожі:

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства
Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)
Прибуток, його норма і напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
Підприємства (П в ) включає прибуток від реалізації продукції (робіт,...
Загальний прибуток підприємства (Пв) включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) і майна (матеріальних цінностей) та...
Сергій Анатолійович Ткаченко
МЕТОДОЛОГІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ОТРИМАННІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МАРЖИНАЛЬНИЙ ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
До рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під...
До рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Тема: Прибуток Мета
Наявність прибутку свідчить про ефективність виробництва, благополучний фінансовий стан підприємства. Це одне з основних джерел накопичень...
До рядка 06 27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Таблиця Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка