ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства


Скачати 164.54 Kb.
НазваПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства
Дата14.04.2013
Розмір164.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиВідмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)

Затверджено

Наказ Державної податкової адміністрації України

28.02.2011 № 1141

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

з податку на прибуток підприємства
Звітна
Звітна нова
Консолідована
Уточнююча


2

Звітний (податковий) період року 20____, за який подається податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої податкової декларації)
І квартал
Півріччя
Три квартали
РікІІ квартал1
ІІ – ІІІ квартали1
ІІ – ІV квартали13

Повне найменування платника податку на прибуток (повне найменування постійного представництва нерезидента) згідно з реєстраційними документами; для платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції – назва, дата та номер угоди; для платника податку на прибуток за договором управління майном – назва, дата та номер договору

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4

Податковий номер, наданий угоді про розподіл продукції при взятті її на облік / податковий номер управителя майна5

Код платника податку за ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

6

Місцезнаходження платника податку на прибуток (постійного представництва нерезидента):

_________________________________________________

_________________________________________________ _________________________________________________

Поштовий індекс2
Телефон2Моб.тел. 2Факс2E-mail273

Повне найменування нерезидента________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження нерезидента_______________________________________________

_________________________________________________________


Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою) ________________________________________________________________________________


Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)

8

____________________________________________________________________________________________________

(найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація)
9

Особливі відмітки
Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції
Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності
Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічна
Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції
Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном
Податкова декларація постійного представництва нерезидента3
ПОКАЗНИКИ 

Код рядка

Сума, грн.2Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

02
Інші доходи

03 ІД
Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04
Витрати операційної діяльності, в тому числі:

05
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1 СВ
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.6)

06
Загальновиробничі витрати

06.1 ЗВ
Адміністративні витрати

06.2 АВ
Витрати на збут

06.3 ВЗ
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в тому числі:

06.4
проценти, що включаються до витрат з урахування обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

06.4.1
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.5 ІВ
Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від’ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період4 або від’ємне значення об’єкта оподаткування за І квартал 2011 року)

06.6
Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-)

07
Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+,-)

08 ТП
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)

09 ПЗ
Ставка податку

10
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100)

11
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП
Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 – рядок 13 )

14
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

15
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)

16
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

17 ПН
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

18
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18)

19
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи

20 АД

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

21
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21)

22
Самостійне виправлення помилок 5

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (ів), що уточнюється (ються) (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 з додатка (ів) ВП до Податкової декларації)

23
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка (ів) ВП до Податкової декларації)

24
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка (ів) ВП до Податкової декларації)

25
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (ів), що уточнюється (ються) (від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від’ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 26 з додатка (ів) ВП до Податкової декларації)

26
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 х 3%)

27
Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 5

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду (ів), що уточнюється (ються) (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 з додатка (ів) ВП до Податкової декларації)

28
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка (ів) ВП до Податкової декларації)

29
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки (ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка (ів) ВП до Податкової декларації)

30
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (ються) (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 31 з додатка (ів) ВП до Податкової декларації)

31
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 3%)

32

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на

арк.
Наявність додатків8

ІД

СБ

ЦП

СВ

АМ

АК

ВО6

ЗВ

АВ

ВЗ

ІВ

ТП

ПЗ

ЗП

ПН

АД

ВП7


Додатки на ___ арк.
Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною.


Керівник платника податку,

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта9__________________

(ініціали та прізвище) 
______________

(підпис) М. П.

Головний бухгалтер,

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта9


___________________

(ініціали та прізвище) 


_______________

(підпис) 
Дата подання Податкової декларації

«____» ___________ 20 ___ року

1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.

2 Заповнюється за бажанням платника податку.

3 Податкова декларація подається у разі якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.

4 Включається відповідно до статті 150 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

5 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України.

6 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.

7 Цей додаток (и) подається (ються) у разі виправлення помилки (ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку (ки), подається окремий додаток.

8 У відповідних клітинках проставляється позначка „х”, крім клітинок під літерами „ВП” та „СБ”, в яких проставляється кількість поданих додатків ВП та СБ до Податкової декларації.

9 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „___” ___________ 20 __ року
(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявленоскладено акт від „___” ________ 20__ року №_____„____” _____________ 20__ року

_________________________________________________________

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))Директор Департаменту адміністрування

податку на прибуток та інших податків

і зборів (обов'язкових платежів) Н.В. Хоцянівська


Схожі:

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства
Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)
До рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під...
Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

До рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Декларація про прибуток підприємства
Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов’язаннями (додаток Б, рядок 12)
Закон України від 05 липня 2012 року №5083-VI „Про внесення змін...
Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році
До рядка 06 27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Таблиця Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин
До рядка 06. 4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 
Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка