Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку


Скачати 151.19 Kb.
НазваПодаткова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку
Дата22.04.2013
Розмір151.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

24.12.2010 № 1016 Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)

1Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Тип виду декларації

1.1.Т

Порядковий номер за рік1
Тип декларації

01
Загальна

02
Нова загальна

03
Уточнююча загальна

04
Звітна

05
Нова звітна

06
Уточнююча звітна

за

рік

починаючи з2.з урахуванням уточнень з3.2


Найменування платника податку _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________


3

Код згідно з ЄДРПОУ


4

Код виду економічної діяльності (КВЕД)
..
5

Код організаційно-правової форми господарювання


6

Місцезнаходження платника податку _____________________


Поштовий індекс


Міжміський кодТелефон


Електронна адреса4


Факс4


7

Найменування органу державної податкової служби за основним місцем

обліку платника ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________8

Найменування органу державної податкової служби за місцем

розташування земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________


9

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

земельної ділянки за КОАТУУ5
Одиниця виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками,

гривні - з двома десятковими знаками

з/п 

Категорія земель


Площа земельної ділянки 


Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)Річна сума податку

(к.3 х к.4 х к.5 / 100)

Січень

(к.6 х 10/100/3)

Лютий

(к.6 х 10/100/3)

Березень

(к.6 х 10/100/3)

Квітень

(к.6 х 10/100/3)

Травень

(к.6 х 10/100/3)

Червень

(к.6 х 10/100/3)

Липень

(к.6 х 50/100/3)

Серпень

(к.6 х 50/100/3)

Вересень

(к.6 х 50/100/3)

Жовтень

(к.6 х 30/100/3)

Листопад

(к.6 х 30/100/3)

Грудень

(к.6 х 30/100/3)

к. 6 х 10/100/3 / (кількість календарних

днів у місяці) х (кількість календарних

днів користування

та/або володіння землею)6

к. 6 х 50/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6

к. 6 х 30/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т.ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.17

рілля1.27

сіножаті1.37

пасовища1.47

багаторічні насадження27

Землі водного фонду

3

Нараховано на 20 ___ рік, усього (сума р. 1-2 к.7-18)
48

Нараховано на 20 ___ рік за даними раніше поданої декларації

(р.3 декларації, що уточнюється)

58

Нараховано до збільшення податкового зобовязання на 20 ___ рік

(позитивне значення (р. 3 - р. 4))

68

Розмір заниження податкового зобовязання минулих податкових періодів

78

Нараховано до зменшення податкового зобовязання на 20___ рік

(позитивне значення (р. 4 - р. 3))

88

Розмір завищення податкового зобовязання минулих податкових періодів

98

Сума штрафу (колонки 7-18 рядка 6 х 3% або 5 %)
109

Сума пені
118

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на
арк. 

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

на
арк. 1310

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції)  та від надання супутніх послуг

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік
1410

Скоригований валовий дохід сільськогосподарського товаровиробника

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік
1510

Питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу за попередній податковий (звітний) рік, % 

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік


До декларації додаються:
додаток „Відомості про наявність земельних ділянок”


Інформація, наведена в декларації, є достовірною.


Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)..


Керівник платника податку ________________________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


М.П.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серіята номер паспорта11
Головний бухгалтер ________________________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серіята номер паспорта11
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової службиВідмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”_______20___ року

_________________________________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”__________ 20___ року №________
“___” ________ 20__ року _________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)____________

1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 За бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації не заповнюється.

6 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники у колонках 7-18 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни.

7 За потреби кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено або зменшено.

8 Рядки 4 – 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (р. 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (р. 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Рядки 13, 14, 15 підлягають обов’язковому заповненню (при поданні загальної та/або звітної декларації) за даними розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік.

11 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Схожі:

10 Фіксований сільськогосподарський податок Платниками фіксованого...
Платниками фіксованого сільськогосподарського податку можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського...
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та оволодіти методикою розрахунку сум фіксованого сільськогосподарського...
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та оволодіти методикою розрахунку суми земельного та фіксованого...
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства

План Фіксований сільськогосподарський податок Збір у вигляді цільової...
Платниками фіксованого сільськогосподарського податку можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського...
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства
Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)
ДЕКЛАРАЦІЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ
Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта *
ЗАТВЕРДЖЕНО
Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка