ПРОГРАМИ з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту


НазваПРОГРАМИ з читання, української мови, математики для 1-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту
Сторінка4/7
Дата20.04.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   2   3   4   5   6   7

І відділ

Формування навичок читання та роботи за змістом творів

Свідоме, правильне, виразне читання вголос. Читання мовчки. Дотримання пауз між реченнями, потрібної інтонації. Виділення під час читання (за допомогою вчителя) важливих за змістом слів. Тема прочитаного твору.

Розуміння головної думки твору. Виділення головних дійових осіб, оцінка їхніх вчинків.

Пояснення вилічених учителем слів і висловів.

Висновки з прочитаного.

Самостійний повний і вибірковий переказ.

Вивчення напам'ять 8-10 віршів.

Позакласне читання дитячих книжок з шкільної бібліотеки.

Основні вимоги до знань і умінь учнів

Учні повинні знати:

напам'ять 8-10 віршів;

назву прочитаного твору, автора;

за серією малюнків скласти усно оповідання, описувати предмети за даними ознаками.

Учні повинні уміти:

читати свідомо, правильно, виразно;

читати мовчки, відповідати на запитання;

виділяти головних дійових осіб;

визначати головну думку твору;

переказати прочитане повно і вибірково.

II відділення

Учні повинні знати:

напам'ять 4-6 віршів;

назви прочитаних творів і книжок.

Учні повинні уміти:

свідомо, правильно, плавно читати знайомий текст вголос;

відповідати на запитання за змістом прочитаного за допомогою вчителя;

робити висновки з прочитаного;

читати вибірково.

Ill відділення

Учні повинні знати:

напам'ять 2-4 вірша;

назви прочитаних творів.

Учні повинні уміти:

читати по складах;

відповідати на запитання за допомогою вчителя;

читати вибірково.

Мова, мовлення і правопис

(136 години, 4 години на тиждень)

Повторення - 4 год.

1. Просте речення.

2. Речення поширене і непоширене.

3. Види речень за інтонацією.

4. Розділові знаки в кінці речень.

Відомості про усне і письмове мовлення - 4 год. і протягом року

1. Мова, як засіб спілкування людей

2. Мова і мовлення. Усне і письмове.

3. Засоби відмінювання речень у усному і письмовому мовленні.

4. Усне мовлення. Діалог.

Текст - 16 годин і протягом року.

1. Будова тексту (зачин, основна частина, заключна частина)

2. Відновлення речень з деформованою будовою.

3. Поділ тексту на частини.

4. Дотримання абзаців.

5. Колективне складання плану тексту.

6-8. Розвиток умінь визначати тему тексту.

9-10. Спостереження над засобами зв'язку речень.

11. Спостереження над текстами різних типів: розповідь.

12. Спостереження над текстами різних типів: опис.

13. Переказ.

14. Складання під керівництвом учителя текстів-розповідей за даним зачином та ілюстрацією.

15. Складання текстів-описів.

16. Складання поздоровлення, листа.

Речення - 12 год. і протягом року.

1. Складання речень.

2. Розділові знаки в кінці речень.

3. кома при переліку слів у речення.

4-7. Головні члени речення: підмет і присудок.

8-9. Другорядні члени речення (без поділу на види).

10. Встановлення зв'язку між словами в реченнях (за допомогою запитань).

11. Побудова речень за зразком.

12. Упорядкування деформованих речень.

Звуки і букви - 40 год.

1-6. Голосні і приголосні звуки.

7-9. Наголос.

10-12. Наголошені і ненаголошені склади.

13-16. Наголошені і ненаголошені голосні.

17-20. Ненаголошені голосні е, й, що перевіряються зміною форми слова.

21-26. Апостроф.

27-30. Після б, п. в. ш, ф, р перед я, ю, є, ї.

31-33. Вимова і написання слів з апострофом.

34-36. Перенос слів з апострофом.

37-38. Подовження приголосних.

39-40- Перенос слів з подвоєними буквами.

Слово -50 год.

1. Загальне поняття про частини мови.

2-3. Іменник.

3-4. Дієслово.

4-5. Прикметник.

6-7. Власні назви.

8-9. Скорочення складних назв.

10-12. Будова слова.

13-14. Закінчення.

15-16. Корінь. Спільнокореневі слова.

17-19. Ненаголошений е, що перевіряється наголосом.

20-21. Випадний е.

22-24. Ненаголошений е, що не перевіряється наголосом.

25-27. Ненаголошений и, що перевіряється наголосом.

28-30. Ненаголошений и, що не перевіряється наголосом.

31-33. Правопис дзвінких і глухих приголосних.

34-36. Префікс.

37-40. Розрізнення префіксів і прийменників.

41-45. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, і .

45-47. Суфікс.

48-50. Правила переносу слів.

Повторення вивченого протягом року – 10 год.

1. Каліграфічне написання букв.

2-3. Каліграфічне малих букв.

4-5. Каліграфічне написання великих букв.

6-7. Написання малих і великих букв в алфавітному порядку.

8. Виконання письмових робіт за підручником.

9. Списування рукописного і друкованого тексту.

10. Вибіркове списування. Написання слів і речень під диктовку.

I відділення

Учні повинні знати;

способи перевірки ненаголошених голосних;

способи перевірки дзвінких, глухих приголосних в словах;

будова слова: префікс, корінь, суфікс, закінчення;

правила переносу слів;

розділові знаки в кінці речення.

Учні повинні уміти:

аналізувати слово за звуковим складом;

добирати споріднені слова;

змінювати форму слова для перевірки написання ненаголошених голосних;

написання апострофа;

розрізнення префікса і прийменника;

диктанти 40 слів.

II відділення

Учні повинні знати:

алфавіт, алфавітні назви букв;

способи перевірки ненаголошених голосних;

способи перевірки сумнівних приголосних;

правила переносу слів;

розділові знаки в кінці речення.

Учні повинні уміти:

аналізувати слова за звуковим складом;

перевірити ненаголошені голосні і сумнівні приголосні;

писати слова з апострофом;

розрізнити голосні члени речення;

писати велику букву у словах;

писати на слух 25-30 слів.

III відділення

Учні повинні знати:

правила переносу слів;

розділові знаки в кінці речення;

алфавіт, назви букв. Учні повинні уміти;

аналізувати слова за звуковим складом;

розрізняти речення за інтонацією;

писати на слух односкладові, двоскладові слова.
Програма з математики у 4 допоміжному класі
І відділення

Основні вимоги до знань і умінь учнів

Учні повинні знати:

назви компонентів дій додавання і віднімання;

способи знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від'ємника;

співвідношення між одиницями часу;

порядок виконання дій у прикладах, які містять більше 2 дій;

напам'ять таблицю множення і ділення;

співвідношення між одиницями вартості, довжини, часу, маси.

Учні повинні уміти:

користуватись переставною властивістю множення;

письмово додавати і віднімати числа у межах 100 з переходом через розряд;

розрізнювати числа, одержані при лічбі і вимірюванні однією, двома одиницями вартості, довжини, часу;

розв'язувати текстові арифметичні задачі на 2-3 дії;

вимірювати відрізки в мм, см, дм, креслити відрізки:

визначати час з точністю до 5 хв.

II відділення

Учні повинні знати:

способи знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від'ємника;

співвідношення між од.часу:

порядок виконання дій у прикладах, які містять 2 дії.

Учні повинні уміти:

додавання і віднімання в межах 100 з переходом через розряд;

розв'язувати прості арифметичні задачі на 1 дію:

визначати час з точністю до години;

III відділення

Учні повинні знати:

назви компонентів дій додавання і віднімання;

порядок виконання дій на 2 прикладах.

Учні повинні уміти:

додавати і віднімати числа в межах 20;

розв'язувати прості арифметичні задачі на 1 дію.

МАТЕМАТИКА

(170 години, 5 годин на тиждень)
І чверть

Повторення - 40 год

Нумерація. Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через розряд.

1. Пряма і зворотна лічба в межах 100.

2. Додавання до круглих десятків одиниць.

3. Таблиця розрядів.

4. Парні і непарні числа. Додавання і віднімання типу: 80+4, 75-5 – 4 год.

5. Віднімання від круглих лес.олноз. числа.

6. Прилічування і відлічування по 6 до 60, 7 до 70, 8 до 80, 9 до 90 од.

Одиниця довжини - міліметр. Позначення: мм. Співвідношення між одиницями довжини.

  1. Міри довжини: м, дм, см, мм.

Практична робота.

Іменовані числа.

Дії з іменованими числами.

Заміна менших мір більшими 100 см = 1 м; 10 см = 1 дм; 10 дм = 1 м.

2. Маса. Одиниця маси - центнер. Позначення: ц. Співвідношення між од.маси 1 ц = 100 кг.

3. Складні текстові ар.задачі на 2-3 дії.

Розв'язування задач і прикладів.

4. Приклади залежності .між величинами: ціною, кількістю, вартістю.

5. Побудова прямокутника (квадрата).
II чверть - 40 год.

1. Таблиця множення чисел 2. З, 4, 5, 6 і ділення на 2, 3, 7, 5,6

2. Таблиця множення і ділення.

3. Назви компонентів множення і ділення.

4. Переставна властивість множення.

5. Розв'язування простих текстових задач на залежність між величинами: цінною, кількістю, вартістю.

6. Знаходження половини, третини, четверті п'ятої, десятої долі предмета,

7. Замкнута і незамкнута ламана.
III чверть - 50 год.

1. Таблиця множення чисел 7. 8, 9 і ділення на 7,8,9.

2. Знаходження невідомого компонента додавання і віднімання (доданка, зменшуваного, від'ємника).

3. Числа отримані при вимірюванні однією одиницею, двома одиницями вартості, довжини часу.

4. Секунда - міра часу.

5. Позначення: с.

6. Співвідношення між од.часу: 1 хв. = 60с.

7. Прості текстові арифметичні задачі на знаходження невідомої'1 > доданка.

8. Взаємне розміщення геометричних фігур.
IV чверть - 40 год.

1. Ділення з остачею (7:2) - 5 год.

2. Всі дії в межах 100 - 10 год.

3. Трикутники 5 год.

4. Визначення часу за годиною - 10 год.

5. Чотирикутники - 5 год.

6. Повторення вивченого за рік - 5 год.
Програма з української мови та літературного читання

у 5-7 класах допоміжної школи
5 КЛАС

Читання і розвиток мовлення

(132 години, 4 год. на тиждень)

Тематика читання

"Осінь прийшла - до школи пора!" (16 год)

Твори про шкільне життя. Картини осінньої природи і праці людей.

"Знай і люби свій край - свою Батьківщину" (16 год)

Вірші та оповідання про красу рідної природи, про збереження та примноження її багатств, про шанування традицій нашого народу.

"З історії України" (12 год)

Твори про історичне минуле України, заснування Києва, про походи Київських князів, звичаї слов'ян.

"Зима" (15 год)

Картини зимової природи, життя рослин і тварин під час зими. Зимові свята в Україні.

"З минулого" (10 год)

Оповідання українських письменників про життя людей у минулі часи.

"Бути справжньою людиною" 115 год)

Оповідання та вірші про красу людської прані, справжню дружбу, чесність, доброту.

"Весна прийшла" (18 год)

Зображення краси весняного пробудження природи у творах прозаїків і поетів. Оповідання і вірші про життя і творчість Т.Г. Шевченка, про любов до матері, весняні народні свята.

"Брати наші менші" Ї8 год)

Твори про тварин, спосіб їх життя, відношення людей до братів наших менших.

"Чи знаєш ти?" (6 год)

Оповідання про цікаве та невідоме в нашому житті.

"Літо" (8 год)

Твори про красу літньої природи, заняття та відпочинок дітей, працю дорослих влітку.

"Казка та банки" (8 год)

Зображення кращих людських рис у казках та байках.
УКРАЇНСЬКА МОВА

(132 години. 4 год. на тиждень)

Повторення (13 год)

Просте речення. Зв'язок слів у реченні за запитаннями. Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення. Речення непоширені і поширені. Види речень за інтонацією. Інтонування різних видів речень (4 год).

Ненаголошені голосні е, й в корені слів (2 год).

Правопис дзвінких і глухих приголосних (3 год).

Подвоєння приголосних в словах (2 год). Вживання апострофа після б, п, м, в, ф, р перед я, ю, є, ї (2 год).
Відомості про мову і мовлення

(25 годин і протягом року)
Українська мова - державна мова України. Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Вітання та побажання. Основні правила спілкування (практично). Тема і основна думка висловлювання. Основні ознаки тексту Поділ тексту на частини. Типи мовлення: розповідь, опис, роздуми (практично).

Основні види робіт з розвитку зв'язного мовлення (протягом року)

Складання речень з даними словами. Усний і письмовий переказ невеличких текстів за даним планом. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду (без плану). Детальний і вибірковий усний переказ художніх текстів.

Ділові папери: лист, адреса.

Слова

Будова слова (23 год)

Споріднені слова (1 год). Корінь, спільнокореневі слова (3 год). Чергування голосних і приголосних у коренях слів (3 год). Закінчення слова (2 год). Префікс (3 год). Суфікс (3 год). Розрізнення префіксів і прийменників (З тон). Апостроф після префіксів (2 год). Правопис префіксів роз-, без-, воз-, з-, с- (3 год).

Речення (13 год. і протягом року)

Головні і другорядні члени речення (2 год). Зв'язок слів у реченні за запитаннями (2 год). Речення непоширене і поширене. Перетворення непоширених речень у поширені (2 годі. Однорідні члени речення. Однорідні підмети, присудки і другорядні члени речення (2 год).

в реченні з однорідними членами 1, 2 год). Розділові знаки в реченні з однорідними членами 13 год).

Частини мови (4 год)

Загальне поняття про частини мови. Розрізнення їх за запитаннями.

Іменник (24 год)

Загальне поняття про іменник (3 год). Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках (3 год). Число іменників 12 год). Рід іменників (4 год). Змінювання іменників за відмінками (!2 год).

Правопис відмінкових закінчень іменників в одині (практичне) - 24 год.

Називний і знахідний відмінки іменників, їх зіставлення (2 год)

Родовий відмінок: закінчення -и, -і, -ї, -а, -я, -у, -ю (3 год).

Давальний і місцевий відмінки: закінчення -і. -ї, -ові(у). –ові(ю). –у, -ю, -ї (3 год).

Чергування г, к, х, з, ц, с у місцевому відмінку (3 год).

Орудний відмінок: закінчення -он, -єн, -єю (2 годі.

Подвоєння приголосних перед закінченням -ю в орудному відмінку (2 год). Відсутність подвоєння приголосних при їх збігу (2 год).

Вживання апострофа після б, п, в, м, ф в кінці основи перед закінченнями -ю в орудному відмінку однини (2 год).

Повторення і закріплення вивченого про відмінкові закінчення в однині (5 год).

Повторення вивченого протягом року - 6 год.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей...
Методичний кабінет спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з вадами розумового розвитку
Зміни до річного плану державних закупівель Бердичівської загальноосвітньої...
Бердичівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на...
Урок-подорож з української мови та математики
Підготували вчителі української мови та літератури Т. А. Панченко та математики І. В. Каламбет Сєвєродонецької загальноосвітньої...
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів...

10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс...
Запалити в душах дітей свічку моральності – одне з головних завдань кожного психолога, особливо це необхідно зробити в підлітковому...
«Урок як дидактична система»
Краснолиманської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №34 Донецької обласної ради
ПРОГРАМИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Програма для середньої загальноосвітньої школи. "Українська мова", 3—4 кл. (авт. Вашуленко М. С., Гудзик І. П., Прищепа О. Ю.)
Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики Пояснювальна записка
Основним завданням вивчення математики в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного і свідомого...
Пономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
ПРОГРАМ А вступного випробування з математики для абітурієнтів напрямів підготовки
Програму вступного випробування з математики розроблено з урахуванням вимог чинної програми з математики для 5–11 класів, затвердженої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка