Капітальні витрати на поліпшення земель


Скачати 446.05 Kb.
НазваКапітальні витрати на поліпшення земель
Сторінка1/4
Дата22.04.2013
Розмір446.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4
Клас 1. Необоротні активи


10

Основні засоби


100

Інвестиційна нерухомість101

Земельні ділянки
102

Капітальні витрати на поліпшення земель
103

Будинки та споруди
104

Машини та обладнання
105

Транспортні засоби
106

Інструменти, прилади та інвентар
107

Робоча і продуктивна худоба
108

Багаторічні насадження
109

Інші основні засоби
11

Інші необоротні

матеріальні активи111

Бібліотечні фонди

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи
113

Тимчасові (не титульні ) споруди
114

Природні ресурси
115

Інвентарна тара
116

Предмети прокату
117

Інші необоротні матеріальні активи
12

Нематеріальні активи121

Права користування природними ресурсами


122

Права користування майном
123

Права на знаки для товарів і послуг
124

Права на об'єкти промислової власності
125

Авторські та суміжні з ними права
127

Інші нематеріальні активи
13

Знос (амортизація) необоротних активів


131

Знос основних засобів

132

Знос інших необоротних матер. активів
133

Знос нематеріальних активів
134

Накопичена амортизація ДБА
135

Знос інвестиційної нерухомості
14

Довгострокові фінансові інвестиції


141

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

142

Інші інвестиції пов'язаним сторонам
143

Інвестиції непов'язаним сторонам
15

Капітальні інвестиції


151

Капітальне будівництво


152

Придбання (виготовлення) осн. засобів
153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
154

Придбання (створення) нематеріальних активів
155

Придбання (вирощування) ДБА
16

Довгострокові

біологічні активи (ДБА)


161

ДБА рослинництва за справедливою вартістю

162

-//- за первісною вартістю
163

ДБА тваринництва за справедливою вартістю
164 -Ї

-//- за первісною вартістю
165

Незрілі ДБА, які оцінюються за справедливою вартістю
166

Незрілі ДБА, які оцінюються за первісною вартістю
17


Відстрочені податкові активи
За видами відстрочених податкових активів
18


Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

181

Заборгованість у майно, що передано у фінансову оренду


182

Довгострокові векселі одержані
183

Інша дебіторська заборгованість
184

Інші необоротні активи
19

Гудвіл

191

Гудвіл при придбанні
192

Негативний гудвіл
193

Гудвіл при приватизації (корпоратизації)


Клас 2. Запаси
20

і

Виробничі запаси201

Сировина й матеріали


202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
203

Паливо
204

Тара й тарні матеріали
205

Будівельні матеріали
206

Матеріали, передані в переробку
207

Запасні частини
208

Матеріали с/г призначення
209

Інші матеріали
  1   2   3   4

Схожі:

До рядка 06 27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Таблиця Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин
7 Аналіз трудового процессу і витрати робочого часу
Поліпшення використання робочого часу є одним з основних способів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення...
Лекція 12. Нормативні витрати Зміст Поняття нормативних витрат і система «стандарт-кост»
Разом з аналізом поводження витрат і аналізом «витрати — обсяг — прибуток» нормативні витрати забезпечують в обліковій системі основу...
III. Капітальні інвестиції

III. Капітальні інвестиції

III. Капітальні інвестиції

1. Державна політика щодо використання та охорони земель 37 Тема...
Тема Організаційно-методичні засади взаємодії з контролюючими та правоохоронними органами з питань державного контролю за використанням...
Уроку з трудового навчання Тема: Економічне обґрунтування виробу
Розробка будь-яких технічних рішень пов'язана з визначеними витратами, що здійснюються на всіх стадіях процесу «дослідження – виробництво...
Уроку з трудового навчання Тема: Економічне обґрунтування виробу
Розробка будь-яких технічних рішень пов'язана з визначеними витратами, що здійснюються на всіх стадіях процесу «дослідження – виробництво...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА Полтавської області
З метою забезпечення здійснення контролю за використанням та охороною земель у місті, на підставі ст. 189 Земельного кодексу України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка