ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


НазваДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Сторінка2/4
Дата08.04.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4

Додаткова література


 1. Кіндрацька Л. Облік кредитних операцій комерційного банку. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №№5, 6. – с. 56; 51-55.

 2. Кірєєв А. Формування фінансової звітності комерційних банків на підставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) // Бухгалтерський облік і аудит. – 1998. - №1. – с. 3-13.

 3. Рубанова Т. Облік операцій із пластиковими картками в банківських установах. // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №6. – с. 62-65.Нормативні та інструктивні документи


 1. Закон України (ЗУ) "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000р. №2121-ІІІ.р

 2. ЗУ "Про цінні папери і фондову біржу" від 10.09.1997.

 3. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Затв. Постановою Правління НБУ 23.04.2002р. №566 // Додаток до журналу "Вісник НБУ". – 2002. - №3. – с. 14-28*

 4. Інструкція №13 з організації емісійно-касової роботи в установах банках України, затверджена Постановою Правління НБУ 129 від 07.07.94 із змінами і доповненнями згідно наказу 204 від 26.02.02 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – Вип. 1. – 1997. – с. 35.

 5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджений Постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. за №72,637 „Офіційний вісник України” 04.02.05.- № 3.

 6. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004. №22.

 7. Інструкція №4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України", затверджена Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 за №69. // Все про бухгалтерський облік.- 2001.-№ 25(671) 21.03.2001.- С.19-32

 8. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 за №255 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, - 2003. – Вип. 11. – с. 25-33.

 9. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений постановою Правління НБУ 17.06.2004 за №280

 10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 17.06.2004 за №280 (

 11. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України: затверджена постановою Правління НБУ від 11.12.2000р. за №475.

 12. Положення про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 08.10.98р. за №414 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. – 1998. – Вип. 11. – с. 36-92.

 13. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління НБУ від 21.07.98р. за №281 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. – 1998. – Вип. 10. – с. 33.

 14. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.98р. за №520 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. – 1999. – Вип. 1. – с. 10.

 15. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.98р. за №520 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. – 1999. – Вип. 1. – с. 16.

 16. Інструкція "Про відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах", затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003. за №492 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. – 2003. – Вип. 2. – с. 4.

 17. Зміни до Інструкції до складання річного фінансового звіту комерційного банку: затверджені постановою Правління НБУ від 04.12.2000р. за №469 // Законодавчі акти НБУ. – 2000. – №12. – с. 66-70*

 18. Зміни до Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України (Доповнення 23): затверджені постановою Правління НБУ від 07.11.2000р. за №437 // Законодавчі акти НБУ. – 2000. – №12. – с. 12-38*

 19. Порядок бухгалтерського та депозитарного обліку розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної позики в банківських установах: положення, затверджене постановою Правління НБУ від 26.01.1996р. за №15. // Банківська справа. – 1996. – №3. – с. 47-64.

 20. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: затверджені постановою Правління НБУ від 08.06.2000р. за №234.

 21. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.2003р. за №355.

 22. Порядок ведення аналітичного обліку установами банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 30.12.1997р. за №466.

 23. Інструкція про порядок регулювання діяльності комерційних банків, затв. Постановою Правління НБУ від 29.08.2001 р. № 368.


Додаток А

Завдання №1. Залишки на рахунках комерційного банку станом на 14.01.2007р., тис. грн


Назва рахунків

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

Кредити отримані від НБУ

450

380

520

440

468

470

275

200

164

500

463

455

465

270

350

455

302

555

300

720

235

315

200

275

243

300

270

420

215

330

2

Вкладення в асоційовані компанії

105

110

102

103

116

107

121

500

600

95

97

125

114

117

112

105

108

105

114

120

200

107

93

95

97

106

104

105

95

120

3

Кошти у НБУ

515

475

705

606

475

520

534

663

515

465

515

525

478

534

550

470

534

605

720

735

463

582

413

515

463

535

516

550

450

555

4

Кредити, надані клієнтам

436

518

555

635

564

580

536

465

614

515

468

563

642

485

516

494

576

614

555

614

485

513

463

576

515

534

563

514

555

617

5

Акціонерний капітал

1200

1300

1100

1050

1200

1400

1300

1600

1700

1330

1330

1320

1330

1400

1600

1700

1590

1616

1643

1669

1695

1722

1400

1600

1500

1860

1650

1700

1500

1600

6

Нараховані доходи (за операціями зклієнтами)

812

1006

1200

955

985

1100

1312

1463

1000

900

850

1050

1100

950

700

800

1300

700

1000

700

800

750

750

900

850

700

950

720

930

860

7

Резервний фонд

164

186

157

159

163

136

142

155

160

173

115

116

117

136

143

145

114

128

136

142

155

136

147

150

163

170

116

115

163

117

8

Кошти клієнтів банку

716

773

785

793

755

716

718

795

802

812

884

736

750

854

900

585

497

805

796

750

763

812

904

846

906

893

850

747

814

905

9

Товарно-матеріальні цінності на складі

114

158

204

250

216

228

214

252

260

228

214

205

236

264

255

430

283

218

219

220

234

216

233

252

306

330

316

283

294

305

10

Кредити, отримані від інших банків

127

45

154

558

135

62

53

40

582

28

57

90

45

105

67

205

57

129

41

115

68

63

161

72

103

53

88

179

71

117

11

Цінні папери, що рефінансуються НБУ

68

75

44

28

36

74

63

38

42

44

36

48

29

32

43

65

46

49

51

64

56

48

55

38

34

63

39

42

43

40

12

Нараховані витрати (за операціями з банками)

415

483

436

485

436

464

415

424

425

436

483

425

438

429

425

410

474

493

417

493

425

468

436

488

444

465

496

488

400

455

13

Цінні папери та акції, придбані банком

106

108

99

105

111

113

104

107

108

109

112

93

98

106

110

114

105

111

106

104

108

109

110

130

120

125

124

131

105

110

14

Основні засоби, нематеріальні активи та капітальні вкладення банку

306

350

320

330

316

340

343

357

390

385

376

330

315

320

370

363

320

325

316

328

330

304

323

317

348

390

352

342

330

304

15

Резерви на покриття кредитних ризиків (за операціями з клієнтами)

158

163

115

136

128

114

110

130

120

112

163

114

118

152

163

114

148

153

155

160

170

136

143

146

153

136

143

136

142

150

16

Кошти в інших банках

916

918

923

905

919

920

925

916

904

907

918

919

923

925

926

905

910

911

912

915

920

928

917

920

936

918

906

908

910

915

17

Інші активи

646

658

643

644

645

652

655

661

670

671

643

648

652

655

616

648

652

655

661

663

665

659

662

658

655

646

651

654

653

658
Баланс1   2   3   4

Схожі:

Протокол №217 від 19. 11. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Протокол №221 від 16. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Оголошення про проведення відкритих торгів
Найменування: державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Місцезнаходження: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
ЗВІТ про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №90 від 06. 12. 2010 р
Найменування: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО
Державний вищий навчальний заклад «Куп’янський автотранспортний коледж»...
Комунальний заклад охорони здоров′я ″ Ізюмський медичний коледж″ 64300, м. Ізюм, вул. Старопоштова, 41 0-5743 2-12-46
Державний вищий навчальний заклад
Голобородько, Я. Ретрансляція кітчу ("Елементал" Василя Шкляра) / Я. Голобородько // Слово і час. – 2003. – №2. – С. 45-47
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка