Всі процеси в біосфері взаємозалежні. Людство лише незначна частина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя Homo sapiens людина


Скачати 294.01 Kb.
НазваВсі процеси в біосфері взаємозалежні. Людство лише незначна частина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя Homo sapiens людина
Сторінка3/3
Дата30.10.2013
Розмір294.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
1   2   3
усіх процесів у екосистемах (обмін речовин, тепла, ріст біомаси);

3) головний агент-переносник глобальних біоенергетичних екологічних циклів;

4) води Світового океану є основним кліматоутворюючим фактором, основним акумулятором сонячної енергії і «кухнею» погоди для всієї планети;

5) один із найважливіших видів мінеральної сировини, головний природний ресурс споживання людства (людство використовує її в тисячу разів більше, ніж нафти чи вугілля).

Солоність води виражають в промилле (позначається ‰ , що означає тисячна частина, наприклад 250‰ = 0,250). Солоність океанічних вод становить 35‰ (тобто в 1 л океанічної води міститься 35 г солей). Найсолоніша вода в Мертвому морі — 260‰ (людина вільно лежить на поверхні цієї води, не занурюючись в неї), у Чорному морі — 18‰, Азовському — 3,2‰.

Хімічний склад підземних вод дуже різноманітний. За мінералізацією вони змінюються від прісних, що використовуються для пиття й водопостачання, до мінералізованих і навіть до ропи з солоністю 600 °/оо; деякі мінералізовані підземні води мають лікувальні властивості.

Основним джерелом водопостачання для людства є річковий стік. Перше місце за цим показником посідає Бразилія з її гігантською повноводою річкою Амазонкою. Річковий стік України складає в середньому 83,5 млрд.м3, а в посушливі роки зменшується до 48,8 млрд.м3. Він розподіляється по території нашої держави нерівномірно: 70% стоку припадає на Південно-Західний економічний район, де мешкає лише 40% населення. А на Донецько-придніпровський і Південний економічні райони, де живе 60% населення й зосереджені найбільш водомісткі галузі народного господарства, припадає лише 30% стоку. В зв'язку з цим у багатьох районах півдня України відчувається гострий дефіцит води, для ліквідації якого доводиться перекидати воду каналами, будувати водосховища тощо.

Головним постачальником води для України є Дніпро. Іншими річками, що забезпечують потреби у воді, є Дунай, Дністер, Південний Буг, Тиса, Прут та ін. Стан води й повноводдя цих водних артерій залежать головним чином від стану їх приток — малих річок, яких в Україні налічується близько 63 тис. Вони мають величезне значення — досить згадати, що 90 % населених пунктів республіки розташовані саме в долинах малих річок і користуються їхньою водою. А проте стан малих річок України викликає сьогодні велику тривогу. Понад 20 тис. їх вже зникло, пересохло. Це невідворотно веде до деградації великих річок, тому проблема їх збереження й оздоровлення — одна з найгостріших для нашої молодої держави.

Підземні води України мають не менше значення для забезпечення водою населення. Досить зазначити, що близько 70 % населення сіл і селищ міського типу задовольняє свої потреби в питній воді за рахунок ґрунтових вод (колодязі) чи глибших водоносних горизонтів (свердловини). Стан підземних вод України в цілому кращий, ніж поверхневого стоку, хоча місцями спостерігається забруднення їх стоками промислових підприємств, тва­ринницьких комплексів тощо. В деяких промислових районах (Донбас, Кривбас) розвиток шахт і кар'єрів негативно впливає на якість і запаси підземних вод. За рахунок багаторічної відкачки води з цих об'єктів їхній рівень дуже знизився, а з деяких водо­носних горизонтів вода зникла зовсім.

Усі природні водойми мають здатність до самоочищення. Самоочищення води – це нейтралізація стічних вод, випадання в осадок твердих забруднювачів, хімічні, біохімічні та інші природні процеси, що призводять до видалення з водойми забруднювачів й повернення води до її первісного стану. Проте здатність водойми до самоочищення має свої межі. Нині у водойми стало надходити так багато стічних вод, а самі ці води настільки забруднені різними токсичними (отруйними) для мешканців водойм забруднювачами, що багато з водойм почали деградувати. Тому людство, якщо воно хоче мати майбутнє, повинне вдатися до спеціальних досить дорогих і трудомістких заходів для очищення забруднених вод і повернення джерел водопостачання до стану, коли б вони стали придатними для використання. До заходів, що мають забезпечити нормальний стан водних об'єктів, можна віднести:

--нормування якості води, тобто розробку критеріїв щодо її придатності для різних видів водокористування;

--скорочення обсягів скидів забруднень у водойми шляхом вдосконалення технологічних процесів;

--очищення стічних вод.

Діючими в Україні законами передбачається, що для різних народногосподарських потреб має використовуватися вода певної якості. Недопустимо, наприклад, використовувати питну воду для охолодження блоків ТЕС, забороняється скидати у водойми стічні води, які містять цінні відходи, що можуть бути вилучені шляхом раціональної технології. Головним напрямом захисту водного середовища в промисловості є перехід підприємств до роботи за схемою замкнутого циклу водопостачання, коли підприємство після очищення власних стічних вод повторно використовує їх у технологічному циклі, й забруднені стічні води взагалі не потрапляють у водойми.

Очищення стічних вод — це руйнування або видалення з них забруднювачів і знищення в них хвороботворних мікробів (стерилізація). Сьогодні застосовується два методи очищення стічних вод: в штучних умовах (на спеціально створених спорудах) і в природних (на полях зрошення, в біологічних ставках тощо). Забруднені стічні води послідовно піддають механічному, хімічному і біологічному очищенню.

Механічне очищення полягає у видаленні зі стічних вод нерозчинних речовин (піску, глини, намулу), а також жирів і смол. Для цього використовуються відстійники, сита, фільтри, центрифуги тощо. Сучасні передові методи на кращих зарубіжних установках дозволяють виділяти до 95 % твердих нерозчинних забруднювачів зі стічних вод.

Хімічне очищення стічних вод проводиться після їх механічного очищення. При цьому в забруднену різними сполуками воду додають спеціальні речовини-реагенти, які, вступаючи в реакцію з забруднювачами, утворюють нешкідливі або нерозчинні речовини, що випадають в осадок і видаляються.

Біологічне очищення полягає у використанні природних або штучних водойм, де в стічні води (вже очищені механічним і хімічним способами) додають спеціальні мікроорганізми, що харчуються органічними домішками, наявними в стічних водах (органічними кислотами, білками, фенолами тощо), розкладаючи їх до простих нешкідливих сполук (води, вуглекислого газу, мінеральних солей).

Деякі особливо токсичні стічні води хімічних підприємств взагалі не піддаються очищенню ніякими сучасними методами, їх доводиться захороняти, закачуючи в підземні сховища. Таким чином, створюються небезпечні об'єкти, оскільки завжди існує загроза потрапляння таких отруйних вод у підземні водоносні горизонти. Інколи такі води піддають випаровуванню у відстійниках, щоб зменшити масу й об'єм відходів, які потребують поховання.

Однією з найбрудніших в Україні вважається р. Сіверський Донець.

У річки Сіверський Донець і Дністер щорічно скидається близько 200 млн м3 перезабруднених стоків. Крім того, Дністер опинився на грані виснаження через непосильні для нього обсяги водозабору для потреб промисловості і меліорації— стік її зменшився з 6 до 3 млн м3 на рік.

Через зміну клімату вже в 2010 – 2020 роках на землі може початися справжнісінька бійня за джерела їжі і води. Втім неприємностей слід чекати ще раніше. До 2010 року клімат зовсім “озвіріє”. Засухи і температурні стрибки до 35 – 40 градусів спеки спалюватимуть врожаї в нинішніх житницях світу – США, Канаді, Китаї. Головним стратегічним товаром, основною цінністю і світовою валютою стане не нафта, не золото, а прісна вода. За доступ до її джерел розгорнеться повномасштабна війна.

В березні 1997 року в Марракеші (Марокко) відбувався перший Світовий форум з питань про воду. На ньому були висловлені невтішні передбачення стосовно майбутнього світових запасів води. Через забруднення, посуху та ріст населення все більше виснажуються водні ресурси. Як говориться в французькій газеті "Монд", потреба в воді зростає вдвічі швидше, ніж кількість населення. Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації до 2025 року дві третини населення світу житиме в регіонах де бракуватиме води. Деякі фахівці побоюються, що в 21 столітті через брак води будуть вестися війни. Вже сьогодні "OOН вказує приблизно 300 місць, де можуть виникнути конфлікти" - пишеться в газеті "Монд".

Найжахливіше полягає в тому, що навіть якщо США та інші розвинуті країни вже зараз займуться запобіганням цієї всеосяжної загрози, то у них навряд чи щось вийде. Експерт Пентагону Дуг Рендапл зізнався журналістам, що попередити катастрофу просто неможливо: "Ця загроза унікальна за своїм характером, оскільки немає супротивника, на якого можна було б націлити зброю, і ми не здатні контролювати ситуацію".

А зараз факти з реального життя. У Нідерландах на початку 2004 року парламент ухвалив безпрецедентне рішення про примусове виселення нелегальних іммігрантів. За деякими оцінками, з країни можуть бути вислані від п'ятсот тисяч до трьох мільйонів чоловік! Країна, яка завжди була притулком іммігрантів всіх мастей, яка зі своїх 17 мільйонів на третину складається з приїжджих, вперше пішла на такі жорсткі санкції, що торкаються такої великої кількості людей. Якщо через три-чотири роки третина Голландії опиниться під водою, якщо місто Гаага перестане існувати, якщо всю прісну воду для всіх жителів країни доведеться возити танкерами з Сибіру, то тоді справді краще наперед позбутися приймаків. 14 мільйонів напоїти все-таки легше, ніж 17. І лише така логіка очікування майбутньої катастрофи може пояснити неймовірне для нинішньої Європи рішення про масове виселення іммігрантів.

До речі, про воду — стратегічну сировину третього тисячоліття. На думку експертів, у світі залишаться лише три крупні ареали, де не відчуватиметься дефіцит прісної води і які самі зможуть напоїти до півтора мільярда чоловік. Це басейн Амазонки в Південній Америці, приблизно третина території США і Канади, прилегла до Великих озер, і Сибір, річки якого навіть зараз дають третину світового прісного водозбору.

По суті виходить, що обидві Америки в змозі себе напоїти самостійно. Припинивши зовнішнє спілкування з рештою світу, США захистяться від спраглих. А європейцям разом з росіянами доведеться відбиватися від зовнішньої загрози з боку Китаю і країн Середньої й Південно-Східної Азії. Саме там проблеми з прісною водою почнуть відчуватися дуже скоро. І для відведення цієї загрози потрібна вже сьогодні найтісніша взаємодія українського уряду і Європейського союзу, якщо нас, українців, хтось бере до уваги...

Література.


 1. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" //Відомості Верховної України. - 1991. - № 41. - Ст.546.

 2. Водний кодекс України //Відомості Верховної Ради України.-1995.-№24.-Ст.189.

 3. Аллен Р. Как спасти Землю.-М.:Мысль,1983.-172с.

 4. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация.- М.: Мысль,1988.- 393с.

 5. Гирусов Э.В. Экологическое сознание как условие оптимизации взаимодействия общества и природы //Философские проблемы глобальной экологии.-М.:Наука,1983.-С.105-120.

 6. Круть И.В., Забелин И.И. Очерки истории представлений о взаимоотношении природы и облщества.-М.:Наука,1988.-416с.

 7. Марш Г. Человек и природа. О влиянии человека на изменение физико-географических условий природы. -С.-П., 1866.-587с.

 8. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир. В 2 т. Т.1.-М.: Мир,1993.-419с.

 9. Олдак П.Г. Общественное производство и окружающая среда.- Новосибирск: Наука,1979.-191с.

 10. Шаталов А.Т. Научно-технический прогресс, человек и проблемы экологической этики //Ценностные аспекты науки и проблемы экологии.- М.: Наука, 1981.-С.258-266.

 11. Шепа В.В. На пути к экоонтологии.- Ужгород: Карпаты,1991.-125с.

 12. Эренфелд Д. Природа и люди.- М.: Мир,1973.-253с.

 13. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса.- М.: Прогресс, 1974.-586с.14

 14. Даценко І.І. Жива вода. Львів, в-во Львів. універс., 1984 р.

 15. Шандала М.Г., Звиняцковський Я.Й. Окружающая середа и здоровье населения, К, Наук. думка, 1988 р.

 16. Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Гармония или трагедія? Научно-технический прогресс, природа, человек. М., Наука, 1989 р.

17. Білявський Г.О., Р.С.Фурдуй. Основи екологічних знань. К. Либідь, 1997 р.

18. І.В.Петрянов. Сама незвичайна речовина в світі. Москва. 1975 р.

 1. О.П.Мерк улов. За моделями природи. Київ. 1976 р.

 2. М.Васильєв. В глибини невичерпного. Київ. 1978 р.

 3. А.В.Яцик. Малі річки України. Київ. 1991 р.

 4. Новиков Ю.В. Природа и человек. М.1991 р.45342. Волинська область, Іваничівський район, село Павлівка.

Загальноосвітня школа.

Вчитель фізики Столярчук В.А.

Тел. 033-272-23 3 -31

1   2   3

Схожі:

Практично-семінарське заняття №14. Людина і біосфера
Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Структура біосфери. Розподіл життя у біосфері
Добрий день, юні знавці! Сьогодні ми зібралися, щоб перевірити ваші...
Ведучий: Добрий день, юні знавці! Сьогодні ми зібралися, щоб перевірити ваші знання, кмітливість, логіку та відповісти на питання...
Ти знаєш, що ти людина?
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави — захищати...
-
Лише до небагатьох доля справедлива, лише деяким вдається розкрити свій талант і бути у відкритому доступі для читача як за життя,так...
Людина в економічній сфері
Економіка. Економічне життя суспільства. Людина в системі економічних відносин. Економічні потреби, умови і ресурси. Економічна діяльність...
Людина в економічній сфері
Економіка. Економічне життя суспільства. Людина в системі економічних відносин. Економічні потреби, умови і ресурси. Економічна діяльність...
Хто був основоположником філософії екзистенціалізму?
Екзистенціалізм підкреслює, що людина відповідає за свої дії лише тоді, коли діє вільно, має свободу волі, вибору і засобів їхньої...
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від будь-яких відмінностей
Скільки існує людина, стільки існують конфлікти. Християнство завжди...
Християнство завжди закликає людину до досконалості. Коли людина обирає даний шлях перед нею завжди стоять перешкоди. Конфлікт одна...
Регіональні механізми забезпечення прав людини
Конвенції. Але скарги розглядаються лише в тому разі, якщо держава, проти якої вона подана, визнала подібну компетенцію Комісії....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка