Календарно тематичне планування з математики у 6 класі за підручником «Математика» Г. П. Бевз, В. Г. Бевз ( 4 год на тиждень, всього 140 год)


Скачати 167.69 Kb.
НазваКалендарно тематичне планування з математики у 6 класі за підручником «Математика» Г. П. Бевз, В. Г. Бевз ( 4 год на тиждень, всього 140 год)
Дата24.10.2013
Розмір167.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
Календарно – тематичне планування з математики у 6 класі за підручником «Математика» Г. П. Бевз, В. Г. Бевз

( 4 год на тиждень, всього – 140 год)

п/п

Дата провед

Розділи і теми навчального матеріалу

К сть год

Д / завдання

1
Повторення навчального матеріалу за курс 5 класу

1

Завдання підсумкової к/р.

2
Діагностична контрольна робота № 1

1


1 Подільність чисел

10
3
Дільники натуральних чисел. Прості і складені числа.

1

§1, № 11,14,18, 20.

4
Ознаки подільності на 10,5,2.

1

§2,№55,57,59.

5
Ознаки подільності на 3 і 9.

1

§3, №93,95,98

6
Розв’язування задач і вправ. С. робота №1

1

§1-3 №22,67.

7
Розкладання чисел на прості множники.

1

§4,№ 135, 138

8
Спільний дільник кількох натуральних чисел. НСД.

1

§5,№166,168,170

9
Спільне кратне кількох чисел. НСК.

1

§6,№201,204

10
Розв’язування задач і вправ. С. робота №2

1

§5-6 №210, 211

11
Розв’язування задач і вправ.

1

Ст.35-36.

12
Контрольна робота №2 з теми: Подільність чисел

1


2 Звичайні дроби

30
13
Повторення відомостей про звичайні дроби. Звичайні дроби з однаковими знаменниками.

1

§7№234,236,238

14
Основна властивість дробу.

1

§8 №261,264,265

15
Скорочення дробу.

1

§9 №289,293,301

16
Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.

1

§10№315,316.

17
Порівняння звичайних дробів.

1

§10№320,327.

18
Розв’язування задач і вправ. С. робота №3.

1

§7-10№ 305,270, 242.

19
Додавання і віднімання дробів.

1

§11№347,349.

20
Додавання і віднімання цілих і дробових чисел.

1

§11№352,354, 358.

21
Розв’язування задач і вправ. С. робота № 4.

1

7-11№366,369.

22
Контрольна робота №3 з теми: Додавання і віднімання звичайних дробів

1
23
Множення звичайних дробів. Властивості множення.

1

§12№399,401, 403.

24
Задачі на множення дробів.

1

§12№414,417.

25
Знаходження квадрату і кубу дробових чисел.

1

§12№431,433, 435.

26
Множення цілих і дробових чисел

1

§12№420,422

27
Розв’язування задач і вправ. С. робота №5.

1

§12№438,442.

28
Ділення звичайних дробів, взаємно обернені числа і їх властивості.

1

§13№452,453, 455.

29
Ділення цілих і дробових чисел.

1

§13№458,459.

30
Розв’язування задач на множення і ділення дробів.

1

§14№498,501,505

31
Розв’язування задач і вправ. С. робота №6.

1

§13-14№469,470, 508,513.

32
Контрольна робота № 4 з теми: Множення і ділення звичайних дробів

1
33
Перетворення звичайних дробів у десяткові.

1

§15№567,571, 573.

34
Нескінченні десяткові дроби. Періодичні дроби.

1

§15№576,577.

35
Десяткові наближення звичайного дробу.

1

§16№595,596.

36
Розв’язування задач і вправ.

1

§16№601,604

37
Розв’язування задач і вправ. С. робота №7.

1

§16 С. р. 3-4 варіант.

38
Розв’язування вправ на всі дії із звичайними дробами.

1

Типові задачі № 1-4.

39
Розв’язування задач і вправ. С. робота №8.

1

Типові задачі № 5-8.

40
Розв’язування текстових задач.

1

Завд. в зошитіРозв’язування текстових задач.

1

Завд. в зошиті

41
Контрольна робота №5 з теми: Всі дії з десятковими дробами

1

Завд. в зошиті3 Відношення і пропорції

24
42
Відношення. Основна властивість відношення.

1

§17№617,619, 621.

43
Відношення. Основна властивість відношення.

1

§17№624,630.

44
Вступ. Випадкові,достовірні та неможливі події.

1

§18 Завд. в зошиті

45
Імовірність випадкової події. Обчислення ймовірності.

1

§18 №644,646.

46
Обчислення ймовірностей. С. робота №9.

1

§18 № 654.

47
Пропорції , члени пропорції. Основна властивість пропорції.

1

§19№663,664,667

48
Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.

1

§19№670,671,673.

49
Відсоткове відношення двох чисел.

1

§20№700,703,705

50
Відсоткові розрахунки.

1

§20№708,710.

51
Задачі економічного змісту. С. робота № 10.

1

§20№715,718

52
Пряма і обернена пропорційна залежність.

1

§21№733,734,737, 739

53
Задачі на пропорційний поділ.

1

§22№765,767,771

54
Контрольна робота №6 з теми: Відношення та пропорції

1
55
Коло. Довжина кола.

1

§23№797,800,802

56
Круг. Площа круга. Круговий сектор.

1

§23№806,810

57
Розв’язування задач і вправ.

1

§23№816,818

58
Розв’язування задач і вправ. С. робота №11

1

§23№820

59
Діаграма. Стовпчасті, кругові, лінійні діаграми.

1

§24№833,834.

60
Побудова та аналіз стовпчастих діаграм.

1

§24№842.

61
Розв’язування задач і вправ. С. робота №12

1

С.р №4 3-4 варіант

62
Контрольна робота №7 з теми: Довжина кола та площа круга.

1

Ст.166

63
Корекційна робота над помилками

1

Завд. в зошиті

64
Підсумкове оцінювання за І семестр

1


ІІ семестр

4 Раціональні числа

12
65
Додатні і від ємні числа

1

№879,881,884

66
Координатна пряма. Протилежні числа

1

№893,894

67
Координата точки. Протилежні числа

1

№904,908,911

68
Цілі числа. Раціональні числа

1

№914,916

69
Розв’язування задач. С. робота №13

1

№932,935,943

70
Модуль раціонального числа

1

№945,949

71
Модуль раціонального числа

1

№964,969,971

72
Порівняння раціональних чисел

1

№972,974,979

73
Порівняння раціональних чисел

1

С.р№5 ст.196

74
Розв’язування вправ. С. робота №14

1

Типові вправи ст..198

75
Контрольна робота №8 з теми: Раціональні числа

1
76
Корекційна робота над помилками

1


Додавання і віднімання раціональних чисел

13
77
Додавання раціональних чисел

1

№996,997,1002

78
Додавання раціональних чисел

1

№1004,1007

79
Додавання раціональних чисел

1

№1010.1013

80
Віднімання раціональних чисел

1

№1025,1029

81
Заміна віднімання додаванням

1

№1031,1032,1040

82
Властивості віднімання

1

№1043,1045

83
Розв’язування вправ. С. робота №15

1

№1054,1056,1061

84
Розкриття дужок

1

№1050,1052

85
Розкриття дужок

1

№1062-1064

86
Розв’язування задач і вправ

1

№1065,1066

87
Розв’язування вправ. С. робота №16

1

Завд. в зошиті

88
Контрольна робота №9 з теми: Додавання і віднімання раціональних чисел

1
89
Корекційна робота над помилками

1

№1067Множення і ділення раціональних чисел

13
90
Множення раціональних чисел

1

№1072,1079

91
Множення раціональних чисел

1

№1080,1083

92
Множення раціональних чисел

1

№1086,1087

93
Розв’язування вправ. С. робота №17

1

№1090,1092

94
Квадрат і куб від ємного числа

1

№1096

95
Розв’язування вправ

1

№1097,1098,1101

96
Ділення раціональних дробів

1

№1112,1115,1119

97
Ділення раціональних дробів

1

№1121,1123,1127

98
Ділення раціональних дробів

1

№1129,1133,1139

99
Властивості множення і додавання

1

№1158,1161,1164

100
Властивості множення і додавання

1

№1167,1170,1174

101
Розв’язування вправ. С. робота №18

1

С.р №6 ст.229

102
Контрольна робота №10 з теми: Множення та ділення раціональних чисел

1


Перетворення найпростіших виразів

12
103
Розкриття дужок

1

№1206,1209

104
Розкриття дужок

1

№1213

105
Коефіцієнт і буквені множники

1

№1204

106
Зведення подібних доданків

1

№1212,1220

107
Зведення подібних доданків

1

№1222,1223

108
Розв’язування вправ. С. робота №19

1

№1225,1230

109
Стандартний вигляд числа

1

№1236

110
Порядок числа

1

Завд. у зошиті

111
Виконання дій над числами у стандартному виді

1

№1239,1241

112
Виконання дій над числами у стандартному виді

1

№1243,1245

113
Розв’язування вправ .С. робота№20

1

№1248,1249

114
Контрольна робота №11 з теми: Перетворення найпростіших виразів

1


Рівняння. Розв’язування рівнянь

10
115
Рівняння. Основна властивість рівнянь

1

№1256,1257

116
Розв’язування рівнянь

1

№1263,1265

117
Розв’язування рівнянь

1

№1267

118
Розв’язування рівнянь. С. робота№21

1

Завд. у зошиті

119
Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

№1271,1278

120
Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

№1272,1280

121
Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

№1284

122
Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

№1289

123
Розв’язування задач .С. робота №22

1

№1292

124
Контрольна робота №12 з теми: Рівняння. Розвязування рівнянь

1


Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина

11
125
Перпендикулярні прямі

1

№1307

126
Перпендикулярні прямі та їх побудова

1

№1309,1313

127
Паралельні прямі

1

№1318

128
Властивості паралельних прямих

1

№1321

129
Побудова паралельних прямих

1

Завд. у зошиті

130
Прямокутна система координат

1

№1330,1331

131
Прямокутна площина

1

№1334,1336

132
Побудова малюнків на площині

1

№1340,1346

133
Розв’язування вправ. С. робота №23

1

с.р.№7ст.267

134
Побудова графіків залежностей між величинами

1

№1364,1368

135
Контрольна робота №13 з теми: Координатна площина

1


Повторення навчального матеріалу

5
136
Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

1

Ст.280 №1450

137
Підсумкова контрольна робота за рік №14

1
138
Розв’язування текстових задач

1

Ст..280 №1458

139
Оцінювання за ІІ семестр

1
140
Оцінювання за рік

1
Схожі:

Шановні колеги! Пропонуємо вам варіант ущільненого календарно-тематичного...
Пропонуємо вам варіант ущільненого календарно-тематичного планування із всесвітньої історії (62 год., 2 год на тиждень) та історії...
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (2 год на тиждень, усього 70 год, резервний час 8 год) Номер уроку
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (2 год на тиждень, усього 70 год, резервний час 8 год) Номер уроку
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди
Методичні рекомендації та орієнтовне календарно-тематичне планування з історії
Варіант А. Редакція 2005 р., є чинною у 2014/2015 навчальному році: скорочення із 35 год до 31 год за рахунок трьох годин резерву...
1. Сім’я та друзі
Календарно-тематичне планування з англійської мови для 9 класу за підручником А. Несвіт (2 уроки на тиждень)
ПРОГРАМА З ГЕОМЕТРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ (54 год. І семестр 16 год, 1 год...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх влас­тивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісект­риса кута. Відстань...
Календарно-тематичне планування в 11 класі (Академічний рівень) за...

Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
6. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАПИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ РУХ
Навчально-тематичне планування курсу «Історія України». 9-й клас. Поглиблене вивчення. (140 год) ІІ семестр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка