22. Адміністративне розташування Балаклійський р-н, м. Балаклія


Скачати 30.31 Kb.
Назва22. Адміністративне розташування Балаклійський р-н, м. Балаклія
Дата16.04.2013
Розмір30.31 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документи
Наукова характеристика

перспективної території
21. Назва Балаклійський

22. Адміністративне розташування Балаклійський р-н, м. Балаклія

23. Землекористування Балаклійський лісгосп, Балаклійське

л-во, кв. 5, 7, 8, 10, 13, 17-39, 45-58

24. Географічні координати 49,5o 25,5', 36,5o 48,5'

25. Загальна площа, га 683,5

26. Природні умови:

26.1. Ландшафт терасова горбиста піщана рівнина, тераса

лівого берега р. Сів. Донець

26.2. Геоморфологічний елемент рівнина, тераса лівого берега

р. Сів. Донець

26.3. Рельєф хвилястий

26.4. Переважаючі грунти дерново-підзолисті та дернові супіщані та піщані

26.5. Зволоження ділянки свіжі

26.6. Рослинний світ

26.6.1. Переважаючі угруповання в найбільш поширених типах рос-

линності субір

26.6.2. Показники лісової таксації:

- склад деревостану 10 C + Топ., Врб

- середній клас віку VII

- максимальний клас віку XII

- бонітети I

- повнота 0,7

- середня (максимальна) висота, м -

- переважаючий тип лісу В 42, свіжий дубово-сосновий субір

- перелік типів лісу В 41, В 42, С 42, С 43, С 44

- рік таксації 1990

26.7. Тваринний світ

26.7.1. Кількість видів фауни всього 19

Безхребетні -

Хребетні:

Плазуни: 2

Птахи: 13

Ссавці: 4

27. Антропогенний вплив (вирубування, випасання, рекреація,

меліорація, техногенний вплив тощо):

- у минулому: рубки догляду, лісовідновлювальні, санітар-

ні, випас

- нині: рубки догляду

28. Цінність об'єкта

Наукова: цінними ї дослідні насадження сосни "швидкого при-

росту", закладені професором Гавриловим, ядро насаджень у квар-

талі 20. Цей дослід ї класичним і унікальним. У ньому вирощують-

ся насадження з фіксованою густотою від 6 тис. до 1 тис. дерев і

менше. Цим дослідом показано, що строк вирощування кругломірної

ділової деревини сосни (пиловочника) можна скоротити вдвічі. Уні-

кальність досліду полягаї в тому, що таких густот з точно зафік-

сованою історіїю і обмірами немає ні в одному іншому подібному

експерименті. За матеріалами цього досліду виконана велика кіль-

кість лісівницьких і лісотаксаційних досліджень та опубліковано

33 наукові роботи.

29. Пропонована категорія охорони лісовий заказник місцевого зна-

чення

210. Основні пропозиції щодо режиму рубки догляду, протипожежне

патрулювання

211. Основні публікації

1. Гаврилов Б.И. Реальный путь к снижению возраста рубок.-Ж.:

Лесная промышленность, 1961.-N 4.-С. 6-11.

2. Гаврилов Б.И. Сосновые хозяйства быстрого прироста//Лесной

журнал (Извести ВУЗ'ов).-1961.-N 4.-С. 6-11.

3. Гаврилов Б.И. Лесные плантации быстрого прироста//Лесной

журнал.-1969.-N 4.-С. 14-16.

4. Гавриленко А.П., Шинкаренко И.Б. Влияние густоты соснового

древостоя на живой напочвенный покров//Лесоводство и агролесоме-

лиорация.-К.: Урожай, 1983.-Вып. 67.-С. 57-59.

5. Головчанский И.Н., Рябоконь А.П. Техническая спелость

стволов в древостоях сосны различной густоты выращивания//Лесо-

водство и агролесомелиорация.-К.: Урожай, 1979.-Вып. 53.-С.

63-67.

6. Дворецкий М.Л., Рябоконь А.П. Динамика изменчивости и вза-

имосвязи таксационных показателей и строения 60-летнего сосново-

го древостоя//Учет лесного фонда и организация лесного хозяйс-

тва.-Красночерск: РИО СибТИ, 1976.-Вып. 6.-С. 3-8.

7. Рябокінь О.П. Цільові програми прискореного вирощування

пиловочника та балансів із заданими властивостями деревини//Лі-

сове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисло-

вість.-1991.-N 3.-С. 4-5.

8. Шинкаренко И.Б., Попков М.Ю. Закономерности развития ис-

кусственных сосновых древостоев и их использование в практике

рубок ухода//Лесоводство и агролесомелиорация.-К.: Урожай, 1988.-

Вып. 77.-С. 57-60.

212. Укладачі заповненої картки к.с.-г. н. М.С. Улановський,

А.В. Кочкіна

Схожі:

Реферат На тему: "Адміністративне право"
Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку
Реферат На тему: "Адміністративне право"
Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку
Інформація, для проведення бесіди з особовим складом караулу щодо...
Відповідно до ч. 3 статті 38 КУпАП «Строки накладення адміністративного стягнення»: Адміністративне стягнення за вчинення корупційного...
У справі про адміністративне правопорушення, передбачене ст ч. 4 КпАП України

У справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КпАП України

Адміністративне право України Підручник Київ
Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою
АДМІНІСТРАТИВНЕ
Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ України (протокол №15 від 29 жовтня 2002 р.)
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з навчальної дисципліни “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”
Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом
Геополітичне розташування і населення Китаю
Ліквідація португальської колоніальної імперії в Африці й вирішення намібійської проблеми
Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право: Навчальний посібник...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка