ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ Програму підготували: В. М. Мелецький (керівник авторського колективу), А. М. Бахтін


НазваПРОГРАМА ПРЕДМЕТА ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ Програму підготували: В. М. Мелецький (керівник авторського колективу), А. М. Бахтін
Сторінка6/18
Дата09.04.2013
Розмір2.16 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Тема 10.1. Нормативно-правова база цивільного захисту

Конституція України про захист життя, здоров’я і безпеку людини. Закони України, інші нормативно-правові документи про захист населення від надзвичайних ситуацій. Структура та режими функціонування єдиної системи цивільного захисту України. Завдання, сили і засоби цивільного захисту.

Обов’язки учнів щодо вивчення основ цивільного захисту.

Учень:

називає основні положення нормативно-правової бази цивільного захисту;

пояснює важливість знань основ цивільного захисту.

6;4;3


Тема 10.2. Надзвичайні ситуації
Загальні положення про надзвичайні ситуації. Поняття про надзвичайну ситуацію. Класифікація та основні причини виникнення надзвичайних ситуацій. Вплив надзвичайних ситуацій на довкілля і безпеку життєдіяльності людини. Надзвичайна ситуація загальнодержавного, регіонального, місцевого і об’єктового рівня.
Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру.

Стихійні лиха. Поведінка населення під час землетрусу, затоплення, повені, іншого стихійного лиха.

Транспортні, виробничі аварії (катастрофи) і пожежі, аварії на гідротехнічних спорудах. Основні радіаційно- та хімічно небезпечні об’єкти в Україні. Особливості ліквідації наслідків аварій і катастроф.

Тероризм – загроза людству ХХІ століття. Терористичні акти, їх мета, наслідки. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій терористичного походження.
Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї масового ураження і звичайної зброї.

Ядерна зброя. Призначення, характеристика ядерної зброї. Види ядерних вибухів. Ура- жаючі фактори ядерної зброї, їх вплив на людей і територію. Особливості уражаючої дії нейтронних боєприпасів. Осередок ядерного ураження. Зони радіоактивного зараження.

Хімічна зброя. Призначення, характеристика хімічної зброї. Бойові отруйні речовини, їх класифікація та вплив на організм людини і територію. Осередок хімічного ураження.

Біологічна зброя. Призначення, характеристика біологічної зброї. Біологічні засоби, їх види та вплив на організм людини і територію. Осередок біологічного ураження. Обсервація і карантин.

Звичайна зброя. Осколкові, кулькові, фугасні боєприпаси й ракети в звичайному спорядженні, їх призначення та уражаюча дія. Запалювальні боєприпаси й суміші. Особливості уражаючої дії боєприпаса об'ємного вибуху. Ура- жаюча дія напалму, пірогелей, терміту і фосфору на організм людини.

Учень:

класифікує надзвичайні ситуації;

характеризує причини виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час, уражаючі фактори ядерної зброї та сучасних звичайних засобів ураження, осередки ядерного, хімічного та біологічного ураження;

визначає обстановку в надзвичайних ситуаціях;

наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій в Україні та за її межами;

пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля та життєдіяльність людини;

володіє знаннями про правила безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій і поводженні з небезпечними предметами;

9;6;4


Тема 10.3. Захист населення від надзвичайних ситуацій

Заходи захисту

Основні заходи захисту. Оповіщення та інформація. Завдання, заходи захисту населення від надзвичайних ситуацій. Організація оповіщення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Попереджувальний сигнал „Увага всім!”. Сигнали оповіщення та зміст інформації населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час. Дії населення за сигналами оповіщення.
Спостереження і контроль. Завдання спостереження і контролю в різних режимах функціонування єдиної системи захисту. Об’єкти, сили і засоби спостереження і контролю. Пост радіаційного і хімічного спостереження: завдання, склад, оснащення, дії чергового спостерігача.
Укриття населення в захисних спорудах. Призначення, класифікація захисних споруд. Укриття найпростішого типу – відкриті і перекриті щілини, їх підготовка та можливості щодо захисту. Протирадіаційні укриття і сховища, їх захисні властивості, обладнання та порядок використання. Правила перебування у захисних спорудах.
Евакуаційні заходи. Поняття про евакуацію та її види. Принципи і способи здійснення евакуації населення. Підготовка та проведення евакуації населення з небезпечних районів. Розміщення евакуйованого населення у безпечних районах.
Засоби захисту,

спостереження і контролю
Засоби захисту органів дихання. Протипилова тканинна і ватно-марлева маска, їх призначення, порядок виготовлення та використання. Фільтрувальні протигази та респіратори: призначення, склад, принцип дії і порядок застосування.

Тренування нормативів (Н-ОЦЗ-1,2).
Засоби захисту шкіри. Звичайні та спеціальні засоби захисту шкіри. Підготовка та використання предметів одягу та взуття. Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри: захисний комбінезон (костюм), легкий захисний костюм Л-1, загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). Їх призначення, склад, правила користування.

Тренування нормативів (Н-ОЦЗ-3, 4).
Медичні засоби захисту. Аптечка індивідуальна, її склад, порядок застосування її медичних засобів. Індивідуальний протихімічний пакет, його склад, порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Пакет перев’язувальний індивідуальний, склад і порядок користування ним.
Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Завдання дозиметрії в цивільному захисті. Одиниці радіоактивності й дози випромінювання. Методи визначення іонізуючих випромінювань. Класифікація дозиметричних приладів. Призначення, склад і порядок використання приладів:

радіаційної розвідки і контролю радіоактивного забруднення (ДП – 5 А,Б,В);

контролю радіоактивного опромінення (ДП-22В, ДП-24, ІД-1);

хімічної розвідки і контролю зараження (ВПХР).


Учень:

характеризує основні заходи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях;

називає призначення та будову засобів захисту органів дихання та шкіри, способи евакуації населення;

виготовляє найпростіші засоби захисту органів дихання та шкіри;

володіє основними засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри, приладами радіаційної, хімічної розвідки і контролю, виконує нормативи з основ цивільного захисту;

визначає обладнання та пояснює порядок використання інженерних споруд для захисту населенняж

розуміє систему оповіщення

про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час;

виконує правила перебування у захисних спорудах;

називає об’єкти, сили і засоби спостереження і контролю, а також порядок розміщення евакуйованого населення у безпечних районах .

3;2;2


Тема 10.4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт
Рятувальні та інші невідкладні роботи у надзвичайних ситуаціях.

Мета, види і обсяги рятувальних та інших невідкладних робіт. Сили і засоби ведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах стихійного лиха, аварії й осередку ураження.
Організація та проведення рятувальних робіт в осередку ураження. Завдання та зміст рятувальних і невідкладних аварійно-рятувальних робіт. Прийоми і способи виконання рятувальних робіт. Заходи безпеки. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.
Заходи по ліквідації наслідків зараження. Санітарна обробка людей. Заходи санітарної обробки та порядок їх проведення. Знезаражування території та об’єктів у формі дезактивації, дегазації і дезінфекції, порядок та способи проведення.

Учень:

характеризує порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

проводить часткову санітарну обробку обмундирування та тіла;

дотримується правил особистої гігієни в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження;

володіє знаннями про основні заходи по ліквідації наслідків зброї масового ураження;

уявляє масштаби рятувальних робіт в осередках ураження;

знає порядок та способи проведення санітарної обробки і знезаражування території та об’єктів

2;1;1Тема 10.5. Організація цивільного захисту навчального закладу
Цивільний захист навчального закладу. Організаційна структура цивільного захисту навчального закладу. Невоєнізовані формування цивільного захисту навчального закладу, їх призначення та застосування. Дії невоєнізованих формувань навчального закладу за сигналами оповіщення.
Дії учнів у надзвичайних ситуаціях. Практичні дії учнів у складі поста радіаційного та хімічного спостереження, рятувальної групи, групи охорони громадського порядку і ланки обслуговування сховища (укриття) при виникненні надзвичайних ситуацій. Виконання нормативів з основ цивільного захисту.

Учень:

характеризує організаційну структуру цивільного захисту навчального закладу;

спостерігає за діями невоєнізованих формувань навчального закладу;

діє у складі навчальних невоєнізованих формувань.


3;2;2

Резерв70;

52;

33

ВСЬОГО1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ
Буроменський Михайло Всеволодович, професор, д ю н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
А. К. Кравцов, методист Черкаського ОІПОПП
З досвіду роботи вчителя предмета «Захист Вітчизни» Смілянської загальноосвітньої школи
Матеріали методистів ОІПОПП
Кравцов А. К. Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни», Черкаси – 2008
Вивчення предмету «Захист Вітчизни» у 2008/2009 навчальному році
Вивчення предмету «Захист Вітчизни» відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України...
1 – 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив:...
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...
1 – 4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Авторський колектив:...
Круцевич Т. Ю., керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної...
Адреси передового педагогічного досвіду: Мороз Яків Іванович
Мороз Яків Іванович, старший вчитель І категорії предмета «Захист Вітчизни» Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Р-524/0/3-13 „Про підсумки допризовної підготовки у 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік” в усіх навчальних...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Р-524/0/3-13 «Про підсумки допризовної підготовки у 2012/2013 навчальному році та завдання на 2013/2014 навчальний рік» в усіх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка