Тема. Нормування на виробництві


Скачати 69.33 Kb.
НазваТема. Нормування на виробництві
Дата05.07.2013
Розмір69.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи


Тема . Нормування на виробництві

1. Сутність та організація нормування праці.

2. Фотографія робочого часу та хронометраж операції.

3. Норми праці та методика їх встановлення.

Питання 1.


Загальна характеристика норм та нормативів.

Норма являє собою максимально допустиму величину абсолютних витрат сировини, матеріалів, палива, енергії та інших на виробництво одиниці продукції даного виду або виконання певної роботи встановленої якості при умовах виробництва у даному плановому періоді.

Нормативи – це відносні показники, які характеризують кількість виробляємих або споживаємих предметів або засобів праці, що приходяться на одиницю часу, площі, обсягу, ваги, на одного робітника.

Із сутності понять нормативів та норм випливає, що величина норм може виступати в якості нормативу та навпаки.

Все залежить від того, для якої мети використовується те або інше числове значення показника.

Так, витрати часу на виконання технологічної операції, встановлені на основі нормативів основного, допоміжного, підготовчо-заключного часу, являє собою норму штучного часу. Але якщо затим норми штучного часу використовуються для розрахунку заробітної плати виробничих робітників, що приходиться на виробництво одиниці відповідної продукції, то вони вже будуть виступати в якості нормативів. А встановлена з їх допомогою сума заробітної плати буде нормою витрат аналогічна трансформація з нормою штучного часу відбувається і при розрахунках тривалості виробничого циклу.

Нормативи та норми встановлюються на засоби, предмети праці, витрати певної праці. Всі вони класифікуються:

 1. по часу дії;

 2. масштабам розповсюдження

 3. характеру використання ресурсів

 4. об’єкту призначення

 5. ступеню деталізації

 6. сферам застосування

 7. способам розробки.

  1. по часу дії – перспективні, річні, поточні;

  2. по масштабам розповсюдження – міжгалузеві, галузеві, місцеві;

  3. за характером використання ресурсів: сировина, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, паливо і тд.

  4. За об’єктом призначення – розраховані на одиницю готової продукції, полу фабрикатів, роботи і тд.;

  5. за ступенем деталізації – специфіковані та зведені;

  6. за сферою застосування – групові та індивідуальні;

  7. за способом розробки – розрахунково-аналітичні, дослідні, звітно-статистичні.

Нормування праці.

Нормування праці тісно пов’язано з класифікацією робочого часу.

Робочий час – це законодавчо встановлена тривалість робочого дня, на протязі якого учасник виробничого процесу повинен знаходитися на своєму робочому місці та якісно виконувати покладені на нього функції.

Робочий час класифікується у залежності від його витрат та поділяється на дві групи:

 1. час роботи;

 2. час перерв.

I. Час роботи – це період на протязі якого виконуються трудові дії, які пов’язані з виконанням роботи.

Він включає три елементи:

 1. підготовчо-заключний час;

 2. оперативний час;

 3. час обслуговування робочого місця.

1. Підготовчо-заключний час (Тпз) витрачається на дії пов’язані з початком та закінченням якого-небудь конкретного завдання (отримання наряду, креслення, інструменту, пристосувань, приладдя, інструктаж у майстра або технолога та порядок виконання робіт, початкова установка пристосування, час здачі готової продукції ВТК та інше).

2. Оперативним (Топ) називається час, на протязі якого робітник змінює предмет праці. Він повторюється з кожною одиницею продукції або певним обсягом робіт. Його витрати поділяється на:

А) основний (технологічний) час;

Б) допоміжний час.

(А) Основний (То), або технологічний час витрачається на зміну предмету праці – його розміру, форми, якості, структури, фізико-хімічних властивостей.

(Б) На протязі допоміжного часу (Тд) виконуються роботи, які забезпечують основний процес. Сюди входить час на завантаження сировини та заготовок, зняття готової продукції, керування обладнанням, зміна режимів його роботи, контроль за ходом технологічного процесу та якістю продукції.

3. Час обслуговування робочого місця (Т об) включає витрати по догляду за робочим місцем та підтриманням обладнання, інструментів у нормальному стані на протязі зміни.

У машинних та автоматизованих процесах воно поділяється на час:

А) технічного (Ттех)

Б) організаційного (Торг)

ІІ. Час перерв поділяється на слідуючи види:

А. На відпочинок та особисті перерви (Твоп)

Б. На обумовлені технологією та організацією виробництва (Тт.о)

В. На перерви по організаційно-технічним причинам (Тотп)

Г. На перерви пов’язані з порушенням трудової дисципліни (Тптд).

(А) Перерви на відпочинок та особисті потреби використовується робітником для попередження вломлення та підтримки нормальної працездатності, на особисту гігієну, природні потреби, на проведення гімнастики. Тривалість часу перерв на відпочинок встановлюється у відповідності з існуючими умовами праці.

(Б) перерви, обумовлені технологією та організацією виробництва пов’язані з очікування протікання якогось процесу із-за різної тривалості сполучених операцій (наприклад, перерви у роботі монтажників при підйомі блока краном, перерви на завантаження та вивантаження термічних печей).

(В) Перерви організаційно-технічного характеру пов’язані з порушенням виробничого процесу (із-зі поломок обладнання, відсутності заготовок, сировини, матеріалів, електроенергії та інше).

(Г) Перерви викликані порушенням трудової дисципліни праці (запізнення, самовільні відлучення, передчасний ухід та інше),є простоями по вині виконавців.

Розглянуті витрати робочого часу поділяються на :

 1. нормовані (Тп.з, Топ, Тоб, Тв.оп., Тт.о)

 2. ненормовані (Тотп, Тп.т.д.)


Питання 2.

Фотографія робочого часу.

Витрати внутрішньо змінного робочого часу досліджуються за допомогою фотографії.

Фотографія – це метод вивчення та виміру усіх витрат робочого часу на протязі періоду спостереження.

В залежності від кількості спостерігаємих об’єктів фотографія може бути:

 1. індивідуальною

 2. груповою

 3. бригадною.


Хронометраж.

Хронометраж – це вивчення та вимірювання окремих циклічно повторюваних елементів операцій, складових частин підготовчо-заключної роботи або обслуговування робочого місця.

Відмінність хронометражу від фотографії полягає в тому, що хронометраж – це вибірковий метод спостереження, так як вивченню підлягають не всі однакові операції, а тільки їх частина.

При підготовці до спостереження:

 1. визначається мета хронометражу;

 2. вибирається об’єкт хронометражу;

 3. операція розкладається на складові елементи:

а. Комплекси прийомів;

б. Прийоми;

в. Дії (ступінь деталізації залежить від типу виробництва);

г. Визначаються фіксажні точки (момент початку та закінчення виконання елементів операції);

д. Пояснюється робітникам мета вивчення.
Питання 3.

У дійсний час найбільш розповсюджені:

А) норми часу;

Б) норми виробітку.

Вони використовуються:

 1. для розрахунку завдань відрядникам;

 2. для нормування завдань погодинникам;

 3. для регламентації найбільш стабільних робіт, що виконуються спеціалістами.

(А) норма часу – представляє собою кількість витрат праці (секунд, хв., год.) які необхідні для виготовлення одиниці продукції або виконання певного обсягу робіт.

(Б) норма виробітку – встановлюється кількість продукції або певний обсяг робіт у натуральних вимірах (штуках, тонах, метрах і тд.), яку необхідно виконати (виготовити ) у одиницю часу (секунди, хв., год. і тд).

Між нормою часу і нормою виробітку існує тісний взаємозв”язок – з зменшенням норм часу збільшується норма виробітку і навпаки.

Норма повинна враховувати наступні фактори:

 1. Технічні;

а. Вимоги до якості продукції;

б. Параметри технічних засобів;

в. Режими використання обладнання, інструментів, пристроїв.

 1. Організаційні;

а. Тип виробництва;

б. форми організації виробничого процесу;

в. Режим роботи підприємства;

г. Організація праці на робочому місці;

д. та інші.

 1. Економічні;

а. Складність виконуємих робіт;

б. Повне використання робочого часу виконавця та обладнання;

в. Форми та системи оплати праці.

 1. Психофізичні;

а. Темп роботи;

б. Монотонність праці;

в. Нервове напруження;

г. Характеристики виробничого процесу (температура, освітленість, шум, вібрація).

 1. Соціальні;

а. Змістовність та різноманітність праці;

б. Привабливість праці та наявність в неї творчих елементів;

в. Взаємовідносини в колективі.
Склад науково обґрунтованої норми часу (Нч).

У склад науково обґрунтованої норми часу входять наступні витрати:

 1. підготовчо-заключний час (Тпз);

 2. оперативний час (Топ);

 3. час обслуговування робочого місця (Тоб);

 4. час на відпочинок та особисті потреби (Тв.о.п );

 5. перерви, обумовлені технологією та організацією виробництва (Тт.о).Норма виробітку розраховується за формулою:

Нв + Тс/Тшт,

де: Тс – тривалість робочої зміни, хв.

Тшт – норма часу на одиницю продукції, хв.


Схожі:

9 Методи нормування і способи встановлення норм праці
У практиці нормування праці користуються досвідно-статистичними і аналітичними методами
Соціальний захист потерпілих на виробництві
ЗУ про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профілактики захворювання, які...
8. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ПЛАНУВАННЯ
Нормування оборотних коштів, іммобілізованих у виробничих запасах сировини, матеріалів і комплектуючих виробів
В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак Екологічна стандартизація і нормування
Організація робіт з стандартизації і загальні їмоги до змсісту нормативних документів
Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку
Характеристики впливу рентгенівського випромінювання на організм людини. Принципи нормування
Історичні відомості про виникнення та розвиток хлібопекарського та...
Тема 1: Історичні відомості про виникнення та розвиток хлібопекарського та кондитерського виробництва, їх місце та роль у сучасному...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 серпня 2004 р. № 1112...
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ Вступ Розділ I. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ДЕРЖАВА Тема ФІНАНСОВА...
Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Практичне заняття 3 Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Гігієнічне нормування умов праці за показниками мікроклімату, повітрообміну, освітлення та засоби їх нормалізації в робочій зоні
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник ВПБ УМВС України в Миколаївській області полковник вн сл
Тема : Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (в побуті), та нещасних випадків, професійних захворювань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка