ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник ВПБ УМВС України в Миколаївській області полковник вн сл


НазваЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник ВПБ УМВС України в Миколаївській області полковник вн сл
Дата15.04.2013
Розмір80.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник ВПБ УМВС України

в Миколаївській області

полковник вн. сл.

М.І.Поступальський

______” травня 2003 року.

ПЛАН-КОНСПЕКТ
проведення занять з начальниками підрозділів Миколаївської області.
Тема : Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (в побуті), та нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Керівний документ: постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094
Навчальна мета:
Час: 40 хв.
Місце проведення :

Матеріальне забезпечення :
Література: ПКМ України від 22 березня 2001 р. N 270, постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:
І. Організаційний момент - 5 хв.

- перевірка присутніх ;

- оголошення теми i мети занять, питань які вивчатимуться;
І І.Викладення матеріалу теми - 35 хв.

Питання та їх короткий змiст


Методичнi вказiвки

1

2

Порядок розслідування та обліку

нещасних випадків невиробничого характеру (в побуті)
У процесі розслідування беруться до уваги листок

непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу, а

також пояснення потерпілого та свідчення очевидців(які обов’язково надаються разом з матеріалами службового розслідування).

Керівник організації протягом доби з часу надходження рішення

про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію

у складі не менше трьох осіб.

Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10

календарних днів після утворення комісії. У разі потреби цей

термін може бути продовжений керівником органу (організації), який

призначив розслідування.

За результатами розслідування нещасного випадку складається

акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, висновок проведення службового розслідування по даному факту,

які затверджуються керівником органу (організації), що проводив

розслідування.

Необхідна кількість примірників акта та висновку визначається в кожному окремому випадку.
Акт за формою НТ та висновок надсилається:
1).потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

2).підрозділу, де працює потерпілий;

3).ВПБ УМВС,(2 примірника – ВСПіП та відділ кадрів для залучення до осбової справи)

В разі необхідності:

4).районній держадміністрації (виконавчому органу міської,

районної у місті ради);

5). органам внутрішніх справ, прокуратури та іншим організаціям на їх запит.

Під час розслідування групових нещасних випадків акт за

формою НТ складається на кожного потерпілого окремо.

Для складання акта за формою НТ використовуються

класифікатори подій, що призвели до нещасного випадку (додаток 4),

причин нещасного випадку (додаток 5), місця подій (додаток 6).

Реєстрація нещасних випадків, за результатами

розслідування яких складаються акти за формою НТ, проводиться

ВПБ УМВС та підрозділами, які проводили розслідування, у журналі за встановленою формою (додаток 7).

Акти за формою НТ та висновки, які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами, зберігаються в ВПБ та підрозділі разом з матеріалами розслідування протягом 45 років.


Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

До складу комісії з розслідування включаються: керівник

(спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа (спеціаліст)ВПБ УМВС, на яку покладено виконання функцій спеціаліста з

питань охорони праці (голова цієї комісії), керівник структурного

підрозділу або головний спеціаліст, представник профспілкової

організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового

колективу з питань охорони праці (визначено в підрозділах), якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи.

Керівник робіт, який безпосередньо відповідає за охорону

праці на місці, де стався нещасний випадок, до складу комісії з

розслідування не включається.

У разі настання нещасного випадку з можливою інвалідністю до

складу комісії з розслідування включається також представник

відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соц. страхув.

Комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб:

обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб,

які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це

можливо;

визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам

нормативно-правових актів про охорону праці;

з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного

випадку, визначити, пов'язаний чи не пов'язаний цей випадок з

виробництвом;

визначити осіб, які допустили порушення нормативно-правових

актів про охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання

подібним нещасним випадкам;

скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5

(додаток 3) у 4-х примірниках, а також акт за формою Н-1 або акт

за формою НТ про потерпілого у шести примірниках і передати його

на затвердження роботодавцю;

у випадках виникнення гострих професійних захворювань

(отруєнь) крім акта за формою Н-1 складається також карта обліку

професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 (додаток 4).

У випадках, зазначених у пункті 32, термін розслідування

продовжується до одержання матеріалів відповідних державних

органів нагляду за безпекою руху.

До першого примірника акта розслідування нещасного випадку за

формою Н-5 (далі - акт розслідування нещасного випадку) додаються

акт за формою Н-1 , пояснення свідків, потерпілого, витяги з

експлуатаційної документації, схеми, фотографії та інші документи,

що характеризують стан робочого місця (устаткування, машини,

апаратура тощо), у разі необхідності також медичний висновок про

наявність в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи

наркотичних речовин.

Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1 або

НТ, беруться на облік і реєструються роботодавцем у спеціальному

журналі (додаток 5).

Роботодавець повинен розглянути і затвердити акти за

формою Н-1 або НТ протягом доби після закінчення розслідування, а

щодо випадків, які сталися за межами підприємства, - протягом доби

після одержання необхідних матеріалів.
Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються:
потерпілому або його довіреній особі разом з актом

розслідування нещасного випадку;
керівникові структурного підрозділу, дільниці, місця, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;
відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду разом

з копією акта розслідування нещасного випадку;
профспілковій організації, членом якої є потерпілий;
ВПБ УМВС, ІДНОП УМВС України в Черкаській області та ДДПБ МВС України акт за формою Н-1 надсилається разом з примірником акта розслідування нещасного випадку та іншими матеріалами.
На вимогу потерпілого голова комісії з розслідування

зобов'язаний ознайомити потерпілого або його довірену особу з

матеріалами розслідування нещасного випадку.
Акти розслідування нещасного випадку, акти за формою Н-1

або НТ разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню

протягом 45 років на підприємстві, працівником якого є (був)

потерпілий.
По закінченні періоду тимчасової непрацездатності або у

разі смерті потерпілого роботодавець, який бере на облік нещасний

випадок, складає повідомлення про наслідки нещасного випадку за

формою Н-2 (додаток 6) і в десятиденний термін надсилає його

організаціям і посадовим особам, яким надсилався акт за формою Н-1

або НТ.
Повідомлення про наслідки нещасного випадку обов'язково

додається до акта за формою Н-1 або НТ і підлягає зберіганню разом

з ним відповідно до цього Положення.
Не визнаються пов’язаними з виробництвом та не складаються відповідні акти унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими

отруйними речовинами, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт,

зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не

викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах або

порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або

якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи

наркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи згідно з

установленим порядком;Інженер ВСтаП

майор вн. сл. Тарасенко О.О.


Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник ВПБ УМВС України в Миколаївській області полковник вн сл
...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник УПБ та АРР МНС України в Миколаївській області полковник вн сл
...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник Управління цивільного захисту ГУМНС України...
Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення в повітрі, на місцевості, озброєнні і військовій техніці зарину,...
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший заступник начальника Головного управління МНС...
Планування заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в підрозділах області
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник Управління цивільного захисту ГУМНС України...
Вимірник потужності дози ДП-5В призначений для виміру рівнів гамма-радіації і радіоактивного забруднення різних поверхонь по гамма-випромінюванню...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник ШПГ УПБ та АРР МНС України в Миколаївській...

ІНСТРУКЦІЯ
Жовтневого районного відділу ГУ МНС України в Миколаївській області та Жовтневого районного відділу УМВС України в Миколаївській...
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник УМНС України в Миколаївській області підполковник служби цивільного захисту
Стаття Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава
Затверджую” Начальник ОКЦ ГУ МНС України в Миколаївській області майор вн сл. Д. Г. Жиголін
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал-майор...
Навчальна мета: Підготовка пожежно-рятувальних підрозділів до боротьби з торф’яними пожежами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка