Перелік питань до модульного контролю з експериментальної психології


Скачати 31.71 Kb.
НазваПерелік питань до модульного контролю з експериментальної психології
Дата19.04.2013
Розмір31.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
Перелік питань до модульного контролю

з експериментальної психології


 1. Експериментальна психологія як наука. Визначення експериментальної психології.

 2. Основні завдання експериментальної психології.

 3. Історія становлення експериментальної психології як науки. Зародження та подальший розвиток експериментальної психології.

 4. Історія становлення експериментальної психології як науки. Дослідження Германа Еббінгауза.

 5. Історія становлення експериментальної психології як науки. Діяльність експериментальної психологічної лабораторії Вільгельма Вундта.

 6. Наукове дослідження. Види наукових досліджень.

 7. Теорія. Компоненти теорії.

 8. Гіпотеза. Види гіпотез. Критерії «доброї» гіпотези. Принцип верифікованості та фальсифікованості.

 9. Теоретичні, емпіричні та інтерпретаційні методи наукового дослідження.

 10. Класифікація методів емпіричного дослідження за Дружиніним.

 11. Експеримент як метод дослідження в психології. Основні принципи експериментального дослідження психіки.

 12. Переваги та проблеми експериментального дослідження психіки.

 13. Вербально-комунікативні методи дослідження в психології (бесіда, анкетування, інтерв’ю)

 14. Метод спостереження. Види спостереження. Типові помилки спостереження.

 15. Архівний метод. Види, особливості.

 16. Метод експерименту. Види експерименту (природний, штучний, формуючий).

 17. Експлоратоний та конфірматорний експеримент.

 18. Поняття про артефакт. Комунікативні артефакти, пов’язані з експериментатором.

 19. Поняття про артефакт. Комунікативні артефакти, пов’язані з досліджуваним.

 20. Мотивація досліджуваних до участі в експериментальному психологічному дослідженні.. Види ситуацій, що впливають на мотивацію.

 21. Шляхи попередження комунікативних артефактів.

 22. Етапи експериментального психологічного дослідження.

 23. Визначення мети, об’єкту та предмету експериментального дослідження психіки.

 24. Інструкція в психологічному експерименті.

 25. Етап проведення експерименту. Постекспериментальне інтерв’ю.

 26. Етапи експериментального дослідження. Відбір досліджуваних в експериментальну вибірку.

 27. Бездоганний, ідеальний та реальний експеримент, експеримент повної відповідності.

 28. Валідність експерименту. Види валідності (зовнішня, внутрішня, операціональна, конструктна).

 29. Поняття про генеральну сукупність та експериментальну вибірку. Основні вимоги до експериментальної вибірки (критерії репрезентативності, еквівалентності та змістовий).

 30. Стратегії відбору досліджуваних у вибірку (6 стратегій).

 31. Змінні в психологічному експерименті. Залежна, незалежна та зовнішні змінні.

 32. Схеми індуктивного висновку за Дж. Міллем.

 33. Види залежності між змінними.

 34. Вимірювані параметри залежної змінної.

 35. Контроль змінних в експерименті. Види контролю незалежної змінної.

 36. Види контролю зовнішніх змінних.

 37. Експериментальні плани. Види експериментальних планів.

 38. Прості експериментальні плани.

 39. План ex-post-facto.

 40. Кореляційне дослідження. Види кореляційного зв’язку.

 41. Психологічне вимірювання. Поняття про вимірювальні шкали.

 42. Вимірювальні шкали : номінальна, рангова, інтервалів, відношень.

 43. Статистичні гіпотези. Поняття про нульову гіпотезу.

 44. Поняття про помилки 1-го та 2-го роду.

 45. Поняття статистичної значущості та статистичного критерія.

 46. Вимоги до оформлення результатів наукового дослідження.

 47. Графічні способи представлення результатів дослідження (таблиці, діаграми, гістограми, схеми, малюнки).

 48. Етичні принципи проведення психологічного експерименту.

 49. Експеримент Соломона Аша.

 50. Експеримент Стенлі Мілгрема.

 51. Стенфордський в’язничний експеримент.

 52. Експеримент Джона Уотсона з «маленьким Альбертом».

 53. Експеримент Розенхана.

 54. Експеримент Мартіна Селігмана з вивчення «навченої безпорадності».

 55. Експеримент з лялькою Бобо Альберта Бандури.

Схожі:

Перелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) З ПОЛІТОЛОГІЇ
Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Визначення прогнозу рівня захворюваності на наступний рік за лінією тенденції багаторічної динаміки захворюваності
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Повному хімічному контролю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення)...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Медицина Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, середньовічної Європи)
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими соціогуманітарними науками
10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основні риси і періодизація господарства країн Західної Європи в епоху середньовіччя
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
Питання до модульного контролю №1
Види радіосигналів у системах професійного радіозв’язку (безперервні, дискретні радіосигнали)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсу «ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Литвиненко О. Д. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри диференціальної і експериментальної психології Одеського національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка