Урок із світової літератури


Скачати 65.88 Kb.
НазваУрок із світової літератури
Дата15.12.2013
Розмір65.88 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Психологія > Урок
Урок із світової літератури

10 клас

Урок-дослідження характерів

героїв Проспера Меріме «Кармен»
Мета

1.Навчальна:

- учити дітей нестандартно мислити, використовуючи при цьому модельні уявлення у вигляді логічно зв’язаних знаків і символів;

- познайомити з біографічними моментами Проспера Меріме;виділити особ-

ливості романтизму й критичного реалізму в новелі.

2.Розвиваюча:

- за допомогою знаків-символів провести узагальнюючий зв’язок літератури

й психології особистості;

- досліджувати характер і його психологічні особливості на прикладі героїв

новели.

3.Виховна:

- учити застосовувати отримані знання в практичному житті;

- виховувати естетичні й художні смаки.

Епіграф:

Краса й кохання - два джерела страждань.

Омар Хайям
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет ,тексти,таблиця,записи опери Ж.Бізе „Кармен”.
Хід уроку:
І. Слово учителя

Ми повинні навчитися використовувати знання ,отримані на уроках літератури,в житті,щоб наші переходили в реальну поведінку.

Цьому вчить психологія.

Література і психологія є конкурентами. Це два методи,які мають справу з

особистістю. Метод літератури –це метод мистецтва,а метод психології –

це метод науки.

1)У кожної особистості –Я є потреби,в задоволенні яких вона потребує.

Вони виникають у формі бажань. Якщо бажання здійсненні,людина відчуває

задоволення,тобто насолоду,якщо ні, то – страждання.

2)Тоді виникає внутрішній психологічний конфлікт.

3)Але людина живе не в замкненому просторі,а в суспільстві .яке складається із таких же людських особистостей,як і вона,тобто Я1,Я2,Я3,Я4, у яких також є бажання.

4)Люди в процесі спілкування також спробують задовольняти свої бажання

за рахунок інших,що приводить до насолоди одних і страждання інших.

5)Я ніколи не буває рівним Я1,Я2,....

Я або <Я1,або >Я2. Особистість або принижує одних,або сама відчуває це.

6)Щоб захистити себе й особистість, суспільство виробило закони (норми співіснування).Вони бувають моральні і юридичні.

7)Перші охороняються і гарантуються суспільною свідомістю(„так потрібно жити»), другі –державою(„це дозволено чи ні”).

8)Але люди все ж порушують моральні норми та закони,скоюють злочини та

правопорушення. Якщо це аморальні вчинки - суспільство засуджує.

9)Якщо це юридичні закони –суспільство наказує злочинця карою.

10)Але вирок не завжди справедливий. Його невідворотність викликає почуття страху,в якійсь мірі стримує від злочину.

11)Кара буває внутрішня(або душевні страждання) і зовнішня (позбавлення волі).

Розповідь учителя супроводжується застосуванням таблиці


З

А

К

О

Н

И
Я1 Я1

Я2 Я2
Я3 Я3

Я4 Я4
конфлікт конфлікт порушення кара

внутрішній зовнішній законів злочин страж-

(психологічний) (соціальний) даннястраждання насолода страждання страх
насолода страждання насолода кара

ІІ. Зв’язок літератури й психології(а саме прослуханого матеріалу) мож-

на прослідкувати під час вивчення твору Проспера Меріме „Кармен”.

1.Біографічні дані Пр.Меріме (учень презентує слайдову програму, викорис-

товуючи мультимедійну дошку).

2.Слово вчителя.

Новела „Кармен” з’явилася в журналі „Ревю де Монд” 1 жовтня 1845 р.

під час подорожі в Іспанію. Пр. Меріме познайомився з циганкою Карменсі-

тою,життя якої стало основою новели. Автор провів велику дослідницьку роботу з метою вивчення історії циганів, їх побуту,мови.
Дослідницька робота – 1.

Згадати. Що називається новелою,дати визначення новелі як літературному

жанру. Чим відрізнялася новела 19 ст.? У новелі „Кармен” переплітається романтичне з методом критичного реалізму та неокласицизму.

Провести дослідження (2учні),визначити, що відноситься до романтизму,

навести елементи аналітичного та критичного реалізму.

Дослідницька робота – 2.

Два учні досліджують роль оповідача в новелі, навіщо автор так будує свою новелу; „оповідання в оповіданні ” – які його переваги для письменника та читача?

Приблизна відповідь:

1)Спокійний переказ оповідача – різкий контраст з тим ,що трапилось із Хосе.

2)Заставляє в роздумах читача глянути на події ,які відбуваються, не захоп-

люватися ними бездумно, а бачити причину вчинків героїв, яка прихована в їх психології, в середовищі, в оточенні.

3)Це невеликий екскурс в етнічну історію циганів. Фінал допомагає читачу краще зрозуміти вплив на Кармен середовища й оточення, і,можливо,багато дечого вибачити їй.
ІІІ,Бесіда з класом

1)Де й завдяки яким обставинам ми знайомимося з Кармен? Ваше перше враження.

(„То була страшна й дика краса, жорстокий вираз очей. „Циганське око – вовче око ”.)

2)А яке враження справила Кармен на Хосе? Перше враження.

(„Спочатку вона мені не сподобалась...”)

3)Принижує чи ні Кармен чиюсь гідність,коли хоче досягти особистого задо-

волення, особистої насолоди?

(пригода на тютюновій фабриці;арешт Кармен; Кармен у супроводі Хосе).

(Кармен – Я1,Хосе – Я2--- на таблиці).

4)Про які психологічні особливості характеру Хосе ми можемо говорити,

судячи з його перших вчинків?

(сильний, вольовий, мріє стати офіцером ,урівноважений)

5)Що ви можете сказати про внутрішній стан героїв?

(муки совісті Хосе, каяття ,але тільки згадував Кармен - все забував; Кармен-

поєднання краси ,хитрощів та „диявольських чар”)

6)Чи можна назвати Кармен „втіленням вільного кохання ”,яка живе тільки за власними законами?
Музична пауза. Ж.Бізе .Опера „Кармен”.

Послухаємо,як сама Кармен говорить про кохання.
Питання Якими рисами вона доповнює свій образ, коли ми слухаємо арію,

Якою уявляємо собі Кармен?
Висновок В опері Кармен – втілення жіночої краси,чарівності, сміливості,

жаги до волі. Бізе показав шляхетний характер своєї героїні, підкреслив щи-

рість почуттів та незалежність вчинків. Хосе – простий, чесний ,але ,буває,

виявляє запальний характер.

7)Кармен принижує інших,а чи буває вона принижена сама?
Висновок учителя

Порушуючи внутрішні й зовнішні закони суспільства, Кармен лишається со-

бою, тобто й далі переслідує Хосе,як зла доля.

Кохання...У ньому бувають свої відтінки, злети, падіння, котрим у звичайних

умовах люди не надають особливого значення. У звичайних умовах, тобто

там, де,крім кохання, існують інші справи,обов’язки,турботи.

8)У які обставини поставлено кохання Хосе? Чи можна його назвати слабким

чоловіком? Рабом своєї пристрасті?

(Кохання до Кармен для Хосе рівноцінне катастрофі,вириває із звичного для нього життя,змушує жити життям чужим,незвичайним. І коли Кармен захоплена новою пристрастю, відштовхує Хосе,для нього все руйнується,втрачає сенс,саме життя становиться зайвим і нікчемним).

9)Ми говоримо, що Хосе страждає від ревнощів. А чи згодні ви з Ларошфуко,

що в «ревнощах більше самозакоханості ,ніж кохання»? Чи можна це сказати

про Хосе, аргументуйте свою відповідь.

10)Чому Кармен ,передбачаючи свій страшний кінець, не втекла від Хосе?
Звертаємось до таблиці

Почуття страху властиво не кожному. «Кармен завжди буде вільна», буде втягувати в нові страждання,але вона сильна особистість, її можуть зупинити

Лише юридичні (зовнішні закони) або смерть.

11)Кармен упала від другого удару і не закричала. Які б прощальні слова ви,

якби змогли, вклали в уста героїні?

12)Існує вислів критиків: «Воля Кармен – це заперечення всіх обов’язків пе-

ред людьми».Чи погоджуєтесь ви з цим? Хто винен у тому, що Кармен така?

13)Що є більшим джерелом страждань: краса чи кохання? (за епіграфом).

Чи дає епіграф ключ до розуміння долі Кармен?

14)Якби вам випала нагода захищати когось у суді,хто б це був, Хосе чи Кар-

мен? Чиє кохання вам ближче й чому?
Висновок учителя

Жити тільки коханням і тільки для кохання – неможливо. Коханню потрібен простір, повітря нормального людського побуту,потрібне повнокровне жит-

тя, з діяльністю й спілкуванням. Бо життєрадісна й діяльна людина, віддавшись повністю пристрасті,перетвориться в роздратовану й глибоко не-

щасну істоту. Це головний закон кохання,й порушення його жорстоко може

помститися.

У новелі Пр. Меріме останні хвилини життя Кармен ,трагічну сцену кінця,

змальовує в пустелі. Бізе вибрав інше місце – веселе народне свято,танцюючі

дівчата й юнаки – і мертва Кармен.
Робота з таблицею

Герої не в змозі були розплутати фатальних пристрастей і загинули. Але жит-

тя, прекрасне в своєму буйному цвіті, продовжується . І все знову повернеть-

ся, тільки тепер хтось інший буде насолоджуватися, причиняти комусь страждання, порушуючи внутрішні й зовнішні закони, боячись, страждаю-

чи, кохаючи й помираючи…Життя продовжується…

Схожі:

Проблеми аналізу художнього твору на уроках світової літератури в школі
Як зазначається у пояснювальній записці до програми із світової літератури, основна мета предмета – «залучити школярів до скарбниці...
Урок світової літератури у 5 класі Девда Марія Іванівна учитель світової...
Мета: ознайомити учнів із самобутньою культурою Японії, розвивати навички самостійного пошуку потрібної інформації, вміння донести...
Юрчак В. А., методист світової літератури Черкаського ОІПОПП Інформаційно-комунікаційні...
«українським інтелектуальним дивом». Зміст предмета логічно продовжує матеріал уроків із рідної мови та літератури, розширює межі...
Конспект уроку зі світової літератури у 6 класі
Мета уроку: познайомити учнів з життям та творчістю Ч. Діккенса, з історією створення повісті та особливостями «різдвяних оповідань»;...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Урок зі світової літератури і математики
Тема: Омар Хайям – корифей персько-таджицької поезії. Розв’язування раціональних рівнянь
ПІЗНАВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Читаючи твори світової літератури,...
Як ви вважаєте, чи відображено духовні й моральні цінності в літературі, яку ви вивчали? Свою думку обґрунтуйте прикладами
Урок із світової літератури у 6-А класі «А. П. Чехов «Хамелеон»
...
Бикова К.І., Кошкіна Ж. О
Державна підсумкова атестація зі світової літератури, російської мови і літератури у 2012/2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка