З ПРАВОЗНАВСТВА


Скачати 83.78 Kb.
НазваЗ ПРАВОЗНАВСТВА
Дата22.02.2016
Розмір83.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ

З ПРАВОЗНАВСТВА

III етап (2011-2012 н.р.)

11 клас

Варіант 19

Виконайте тестові завдання

Завдання 1-20 мають по 4 варіанти відповідей, із яких лише одна

правильна - по 1 балу
1. Визначте, що не може бути предметом договору купівлі-продажу: а) авторські права; б) товар; в) майнові права; г) право вимоги (якщо вимога не має особистого характеру).

2. Визначте строк, відведений для реєстрації шлюбу у разі подання особами заяви: а) після 15 днів; б) після 1 місяця; в) після 2 місяців; г) після 3 місяців.

3. Визначте форму систематизації законодавства, якою є Цивільний кодекс України: а) кодифікація; б) інкорпорація; в) консолідація; г) уніфікація.

4. Визначте, яким може бути максимальний строк випробування для робітників: а) 2 тижні; б) 1 місяць; в) 1,5 місяця, г) 2 місяці.

5. Визначте загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради за чисельності виборців до 20 тисяч осіб: а) від 10 до 16 депутатів; б) від 16 до 26 депутатів; в) від 20 до 30 депутатів; г) від 30 до 36 депутатів.

6. Визначте строк повноважень членів центральної виборчої комісії: а) 3 роки; б) 5 років; в) 7 років; г) 9 років.

7. Визначте вид правовідносин, для якого характерною є майнова відокремленість та юридична рівність: а) сімейні; б) трудові; в) адміністративні; г) цивільні.

8. Визначте строк, у який комісія з трудових спорів зобов’язана розглянути трудовий спір: а) 5 днів; б) 7 днів; в) 10 днів; г) 12 днів.

9. Визначте особливий вид трудового договору: а) угода; б) порозуміння; в) контракт; г) домовленість.

10. Визначте строки виплати заробітної плати згідно з трудовим законодавством України: а) не рідше 1 разу на тиждень; б) не рідше 1 разу на 10 днів; в) не рідше 1 разу на місяць; г) не рідше 2 разів на місяць.

11. Назвіть ту сферу суспільних відносин, яка не належить до тих, що регулюються конституційно-правовими інститутами: а) зобов’язальне право; б) основи правового статусу людини і громадянина; в) пряме волевиявлення; г) територіальний устрій.

12. Вкажіть, яка підстава припинення громадянства НЕ передбачена українським законодавством: а)втрата; б) позбавлення; в) вихід; г) оптація чи трансферт.

13. Вкажіть словосполучення, що розкриває суть поняття «податок»: а) обовязкові платежі; б) грошові стягнення; в) внески до бюджету; г) добровільні пожертви.

14. Вкажіть, яка з вказаних подій (дій) не підлягає державній реєстрації: а) інвалідність; б) народження дитини; в) розірвання шлюбу; г) зміна імені фізичної особи.

15. Вкажіть, з якого віку дитині, позбавленій батьківської опіки, призначається піклувальник: а) з 10 років; б) з 12 років; в) з 14 років; г) з 16 років.

16. Вкажіть, що з названого вказується в трудовій книжці працівника: а) дисциплінарні стягнення; б) характеристика працівника; в) заохочення та нагороди; г) сімейний стан працівника.

17. Визначте розмір земельної ділянки, яка безоплатно передається громадянам України у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку в містах: а) 0,10га; б) 0,12 га; в) 0,25 га; г) 2 га.

18. Визначте зайве в переліку підстав розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя: а) другий із подружжя визнаний недієздатним; б) подружжя має неповнолітніх дітей; в) другий із подружжя визнаний безвісно відсутнім; г) другий із подружжя засуджений до позбавлення волі на строк не менше як 3 роки.

19. Вкажіть, що з переліку житлових приміщень не може бути об’єктом приватизації згідно із законодавством України: а) однокімнатні будинки; б) квартири-музеї; в) житлові будинки; г) квартири в багатоквартирних будинках.

20. Визначте, на які дві частини поділяється Кримінальний кодекс України: а) загальну і спеціальну; б) диспозицію і санкцію; в) загальну й особливу; г) основну і додаткову.
За правильну відповідь на завдання 21-25 - по 2 бала.
21. Із наведеного нижче переліку оберіть суб’єкта, на якого Конституцією України покладається обов’язок розробки проекту Державного бюджету України на наступний рік, а також дату, не пізніше якої такий проект повинен бути розглянутий на пленарному засіданні Верховної Ради України.

1 Бюджетний комітет Верховної Ради України.

2 Міністерство фінансів України.

3 Кабінет Міністрів України.

4 1 червня.

5 15 вересня.

6 11 жовтня.
22. Вкажіть у наведеному нижче переліку ті органи, що є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом.

1 Міністерство оборони України.

2 Державна прикордонна служба.

3 Служба безпеки України.

4 Державний комітет телебачення і радіомовлення.

5 Антимонопольний комітет України.

23. Встановіть відповідність між групами особливо небезпечних злочинів, наведеними у лівому стовпчику, та конкретними прикладами злочинів, що містяться у правому стовпчику.

1 Злочин проти життя. А Тілесні ушкодження.

2 Злочин проти здоров’я Б Експлуатація дитини.

3 Злочин проти свободи честі й В Незаконна лікувальна діяльність.

гідності. Г Погроза вбивством.

4 Злочин, що піддає небезпеці Д Зрада Батьківщини.

життя і здоров’я.

1-Г, 2_-А, 3-Б, 4-В

24. Із наведеного переліку юридичних фактів оберіть ті, що є предметом цивільного права.

1 Купівля цукерок.

2 Крадіжка велосипеда.

3 Купівля квартири.

4 Підробка документів.

5 Отримання подарунка на свято.

6 Оренда автомобіля.
25.Визначте відповідність між умовами дійсності правочину та видами недійсності правочину.

А Умови дійсності правочину 1 Правочин, укладений під впливом обману.

щодо сторін. 2 Правочин, який порушує публічний порядок.

Б Умови дійсності правочину 3 Правочин, укладений недієздатною особою.

щодо змісту. 4 Односторонній правочин, укладений з

В Умови дійсності правочину правочину щодо порушення вимоги закону

щодо форми. про його нотаріальне посвідчення.

Г Умови дійсності єдності волі

і волевиявлення.

А-3, Б-2, В-4, Г-1

Максимальний бал – 30

11 клас

ІІ тур

Варіант 19

1. Поняття шлюбу, порядок і умови його укладання. 10 балів
2. Поняття і характеристика цивільних правовідносин. 10 балів
3. Поясніть значення термінів: 10 балів

галузь права законодавчий процес

національний суверенітет карантин

довіреність регламент

непрямі вибори мито

закон дебітор
4. Вкажіть, що спільного і відмінного між: авторським та патентним правом; звичаєм і нормою права. 10 балів
5. Задачі 10 балів

Задача № 1.

Після розірвання шлюбу з Ганною Валерій довгий час не міг одружитися. Тим часом до Ганни почав залицятися Петро. Щоб задобрити Ганну і схилити її до поновлення шлюбу Валерій подарував їй дорогий автомобіль. Однак, Ганна все рівно не погодилась на поновлення шлюбу. Коли в черговий раз Валерій прийшов до Ганни з вимогою припинити особисті стосунки з Петром і поновити шлюб з ним, Ганна вистрелила в нього з мисливської рушниці і заподіяла йому смерть. Після цього сама покінчила життя самогубством. Єдиний спадкоємець Валерія, його рідний брат Віталій звернувся з вимогою до матері Ганни, яка стала єдиним спадкоємцем своєї дочки, з вимогою про розірвання договору дарування автомобіля, посилаючись при цьому на ч. І ст.. 727 ЦК, відповідно до якої у разі умисного вбивства обдарованим дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування.

Чи можливо у цій конкретній ситуації домогтися розірвання договору дарування? Свою відповідь обгрунтуйте.

Задача № 2.

Неповнолітній Астахов, знаючи, що у його однокласника Бородіна є мобільний телефон, захотів заволодіти ним. З цією метою він прийшов ло Бородіна додому наче обмінятися дисками. Залишивши гостя на порозі квартири, Бородін пішов до своєї кімнати міняти диски, а Астахов у цей момент витягнув мобільний телефон із піджака Бородіна і поклав до себе у кишеню, а потім виніс його з квартири.

Як треба кваліфікувати ці діяння?

Чи зміниться кваліфікація, якби Астахов заволодів телефоном під час перебування у квартирі Бородіна?

Всього 50 балів
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
1. Поняття шлюбу, порядок і умови його укладання. 10 балів
1).Дати визначення поняття шлюбу, його ознаки. ( 1 бал)

- дати визначення поняття;

- вказати нормативно- правові акти, що його регламентують;

2).Охарактеризувати обовязкові умови вступу в шлюб: ( 1 бал )

- вік;

- вільна згода сторін;

- довідка про стан здоровя.

3).Умови, що перешкоджають вступу у шлюб: (2 бали)

- усиновлювач та усиновлений;

- родичі прямої лінії;

- повнорідні, неповнорідні брат, сестра;

- рідні тітка, дядько, племінник.

4). Порядок укладення шлюбу (2 бали)

- хто має право подавати заяву на укладення шлюбу;

- термін подання заяви;

- вибір прізвища подружжя;

-процедура реєстрації шлюбу;

- видача свідоцтва про шлюб.

5).Заручини. (2 бали)

6). Шлюбний контракт. (2 бали)

2. Поняття і характеристика цивільних правовідносин. 10 балів
1).Дати визначення поняття цивільних правовідносин. (1 бал)

2).Назвати основні нормативно правові акти, які регламентують

цивільні правовідносини. (1 бал)

3).Охарактеризувати особливості цивільних правовідносин. (2 бали)

4).Вказати учасників цивільних правовідносин (2 бали)

5).Назвати структуру цивільних правовідносин. (2 бали)

- обєкт;

- субєкт;

- зміст.

6). Назвати види цивільних правовідносин та охарактеризувати їх. (2 бали)

- майнові;

-абсолютні;

- речові, зобовязальні;

- прості, скадні;

- регулятивні.

3. Поясніть значення термінів: 10 балів
галузь права законодавчий процес

національний суверенітет карантин

довіреність регламент

непрямі вибори мито

закон дебітор

Чіткість, повнота визначення, ясність та точність вираження значення термінів .Кожне визначення оцінюється в 1 бал.
4. Вкажіть, що спільного і відмінного між: авторським та патентним правом; звичаєм і нормою права. 10 балів
Критерії порівняння звичаю і норми права. (5 балів)

1). Поняття.

2). Ознаки.

Критерії порівняння авторського та патентного права. ( 5 балів)

1). Поняття.

2). Предмет(правове регулювання).

3).Субєкти.

4).Обєкт.

5).Строки правової охорони обєктів.
Задача 1.

Аргументована відповідь – 5 балів

Вірна відповідь, але без аргументів – 2,5 бали
В даній ситуації відповідно до ч.1.ст.727 ЦК України дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого цінного майна, якщо обдарований умисно вчинив злочин проти життя дарувальника.

Оскільки Віталій є єдиним спадкоємцем Валерія, то він у судовому порядку може домогтися розірвання договору дарування.

Задача 2.

Аргументована відповідь – 5 балів

Вірна відповідь, але без аргументів – 2,5 бали
У першому випадку дії Астахова слід кваліфікувати за ч.3 ст.185 КК України, як крадіжка чужого майна з проникненням в житло особи.

У другому випадку – ч.1ст.185 КК України, як проста крадіжка (проникнення в житло, як кваліфікуюча ознака, відсутня оскільки Астахов перебував у житлі потерпілої особи на її запрошення).


Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчаль­них закладів. Основи правознавства...
Тематичні плани та програми курсу «Основи правознавства» для 9 – 11 класів з поглибленим вивченням права
Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних...
Ратушняк Святослав Петрович заступник директора Технологічного багатопрофільного ліцею м. Хмельницького, вчитель історії та правознавства,...
Александрова О. А., учитель історії та правознавства НВК «колегіум-школа»№28...
Профільне вивчення предмету в 10-11-х класах дає молоді не тільки правові знання, а й формує вміння, навички, життєву позицію, компетентності,...
Журавського В. С. К.: Юридична думка, 2005. с. 31. Наровлянський...
Відповідність програмі: І.І. Котюк Основи правознавства: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2002. с. 59
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І )
Тема: «Поняття і система юридичної науки (правознавства)»
Семінарське заняття №1 Тема: «Поняття і система юридичної науки (правознавства)»
Реферат з правознавства
Криміналістика: розслідування незаконного обігу вогнепальної зброї та тілесних ушкоджень
Завдання, над яким працює кафедра
Використання комп’ютерних та тестових технологій у процесі викладання історії та правознавства
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
ОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ З ПРАВОЗНАВСТВА
Завдання 1-20 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна по 1 балу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка