Тема: Законодавче та нормативне забезпечення охорони праці в Україні


Скачати 24.21 Kb.
НазваТема: Законодавче та нормативне забезпечення охорони праці в Україні
Дата21.03.2013
Розмір24.21 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Законодавче та нормативне забезпечення охорони праці в Україні

Мета роботи: ознайомлення з основними документами нормативно- правової бази з охорони праці в Україні.

І.Теоретична частина

Питання для обговорення

1.Закон України «Про охорону праці»

2. Основні законодавчі акти України про охорону праці.

3. Принципи державної політики в галузі охорони праці.

4. Основні положення Закону України «Про охорону праці».

5. Гарантії прав громадян на охорону праці.

II. Практична частина

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися із Законом України «Про охорону праці» та законспектувати його головні положення.

2. Ознайомитися із підзаконними нормативними актами з питань охорони праці.

3.Ознайомитись з схемою позначення та кодування ДНАОП.

4. Ознайомитись з структурою стандартів ССБП.

5. Ознайомитись та законспектувати основні статті Конституції України, що гарантують безпеку праці та діяльності людини.

6. Ознайомитись з законами України (перелік дивись у списку літератури) та законспектувати основні статті законів України, що гарантують безпечні умови праці людини.

7. Скласти структурно-логічну схему СУОП.

8. Замалювати структуру законодавчого та нормативного забезпечення охорони праці.

Контрольні питання

1. Назвіть загальні закони, що визначають основні положення з охорони праці.

2. Що є основним Законом України, що гарантує права громадян на безпечні та нешкідливі умови праці? Назвіть основні статті.

3. Що є спеціальними законодавчими актами? Дайте визначення ДНАОП.

4. Що таке підзаконні нормативні акти з питань охорони праці, де їх наведено? Які основні нормативні акти підприємств ви знаєте?

5.Схема позначення та кодування ДНАОП.

6.Схема позначення та кодування НАОГІ.

7.Призначення та коротка характеристика Державного реєстру ДНАОП.

8.Система стандартів безпеки праці ССБП колишнього СРСР та СНД.

9.Структура стандартів ССБП.

10.Державна система стандартизації України (ДСТУ) з питань охорони праці. 11 .Коли прийнятий Закон України «Про охорону праці», на кого поширюється його дія? Яка його структура?

12.Які нововведення притаманні Закону України «Про охорону праці»?

13.Що вкшочає у себе поняття, дане у визначенні охорони праці: —соціально-економічні заходи з охорони праці;

—організаційно-технічні заходи з охорони праці; —санітарно-гігієнічні та профілактичні заходи з охорони праці?

14.Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

15.Які гарантії прав громадян на охорону праці передбачено статтями Закону України «Про охорону праці»?

Рекомендована література

І. Законодавчі та нормативні акти

1.1.Конституція України. — К.: Офіційне видавництво Верховної Ради, 1996.

1.2.Кодекс законів про працю України. — К., 1997.

1.3.Про охорону праці. Закон України; Затв. Верхов ною Радою України 21.11.2002 р. № 229-ІУ // Безпека праці. - Рівне. - 2003. № 1, - С. 2-

11.

ІАПро пожежну безпеку: Закон України: Затв. Верхов ною Радою України від 17 груд. 1993 р. // Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: 36. нормативних до кументів / Упорядник В. Е. Лунячек, Ю. С. Давидеико, В. Р. Короєв. — Гімназія, 2000. — Серія «Адміністратор школи». — С. 21.

1.5.Про забезпечення санітарного і епідемічного благо получчя населення: Закон України: Затв. Верховною Радою України 24.02.1994 р. // Охорона праці і пожежна безпека в закладах освіти: 36. нормативних документів / Упорядник В. Е. Лунячек, Ю. С. Давиденко, В. Р. Коро єв. — Гімназія, 2000. — Серія «Адміністратор школи». — С. 33.

II. Підручники та навчальні посібники

2.1. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці: Підручник. Вид. 5-те, доповнене. Львів: Афіша, 2000.

2.2. Катренко Л. А., Пістун І. її. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. — Суми: Університетська книга, 2001.

2.3. Практикум з охорони праці: Навчальний посібник / За заг. ред. канд.

ч

Схожі:

УРОК з предмета " Охорона праці " Тема: " Основні законодавчі акти з охорони праці "
Розвиток усвідомленої активності студентів та глибоке розкриття вузлових питань з охорони праці
УРОК з предмета " Охорона праці " Тема: " Основні законодавчі акти з охорони праці "
Розвиток усвідомленої активності студентів та глибоке розкриття вузлових питань з охорони праці
Тема Навчання з питань охорони праці
Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових...
Колективних договори. В розділі “Охорона праці” фахівцем з питань...
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого середовища на підприємствах, установах та організаціях міста Вознесенська...
1. Вступ. Загальні питання охорони праці Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном
Створення безпечних умов праці – це невід’ємна частина соціально-економічного розвитку, складова державної політики, національної...
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
«Кращий слоган з охорони праці» для студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів з підбиттям підсумків на конференції...
ТЕМА: Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки
Мета заняття: ознайомити з інструкцією з охорони праці для працівників бухгалтерії
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на ЕОМ Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення...
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із безпеки праці з працівниками УМНС
Навчально-матеріальне забезпечення: підручник “Основи охорони праці” за ред. М. П. Гандзюка, 2003р., збірник нормативних документів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка