Урок №73 Тема. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними та графічний спосіб розв'язування систем


Скачати 41.89 Kb.
НазваУрок №73 Тема. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними та графічний спосіб розв'язування систем
Дата26.08.2013
Розмір41.89 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Тема 8. Системи лінійних рівнянь із двома змінними

Урок № 73

Тема. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними та графічний спосіб розв'язування систем

Мета: засвоїти знання щодо залежності кількості розв'язків системи лінійних рівнянь від співвідношення коефіцієнтів a, b, c цих рівнянь; ви­роблення вмінь застосовувати названу ознаку під час графічного розв'я­зання систем рівнянь; подальше вдосконалювати вміння розв'язувати системи лінійних рівнянь графічним способом.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

 1. Перевірка готовності до уроку.

 2. План роботи (місце уроку в темі).


II. Перевірка домашнього завдання

 Перевірити на уроці бажано не тільки розв'язання письмових вправ, але й теоретичну частину. Тому на початку уроку пропонуємо учням контрольні запитання (див. попередній урок), а потім проводимо інтерактивну вправу «Мікрофон». Після перевірки теоретичних знань, організуємо перевірку розв'язання письмових вправ або:

 1. як коментар готового розв'язання (із наступною само- або взаємопе­ревіркою);

 2. як ігровий момент «Знайди помилку».


III. Формулювання мети й завдань уроку

 Після перевірки домашнього завдання (виконання письмових вправ на оволодіння теорією), маючи на увазі графічні уявлення щодо розв'язування систем лінійних рівнянь, ставимо запитання: чи завжди система двох лінійних рівнянь має розв'язок та чи завжди цей розв'язок можна знайти графічним способом. Як впевнитися в цьому, адже навіть якщо розв'язок є, але точка значно віддалена від початку відліку після побудови графіка, її можна й не побачити. Тому необхідно «винайти» точний метод для перевірки чи є взагалі в системі розв'язки, і якщо є, то скільки їх може бути.
IV. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

 1. Які з формул задають лінійну функцію:

1) у = 12х 10; 2) у = 4 – 0,5х; 3) у = 15х; 4) у = х(1 – х); 5) у = 11;

6) ; 7) ?

 1. Серед функцій: у = х + 0,5; у = -0,5х + 4; у = 5х – 1; у = 0,5x + l; ви­беріть ті, графіки яких паралельні до графіка функції у = 0,5х + 1.

 2. Виразіть змінну у через змінну х у рівнянні:

1) 7х – 2у = 6; 2) у – х2 = 9; 3) 3х + 0у = 5; 4) 1,5у + 0х = 5; 5) 4х – у = 0.
V. Вивчення нового матеріалу

 Дослідження числа розв'язків системи двох лінійних рівнянь з дво­ма змінними на основі графічних уявлень і знань, властивостей графіків лінійних функцій є основною дидактичною метою уроку.

Після повторення питань: а) що є графіком лінійної функції; б) яка умова різних випадків взаємного розташування графіків двох лінійних функцій та в) як із лінійного рівняння виразити у через х (див. попередній етап уроку) учням можна запропонувати практичні завдання.

 1. У кожному з рівнянь системи 1) - 3) виразіть у через х та, використо-вуючи уявлення про властивості взаємного розташування графіків двох лінійних функцій, визначте (не виконуючи побудови), яке взаємне роз­ташування графіків цих двох лінійних рівнянь:

1) 2) 3)

 1. За взаємним розташуванням графіків визначте кількість розв'язків сис­теми.

 2. Знайдіть відношення коефіцієнтів , , (рівнянь кожної системи) та порівняйте їх між собою.

 3. Порівняйте результати виконання п. З із висновками п. 2. Сформулюй­ те висновок.

Після виконання та обговорення результатів узагальнюємо та кори­гуємо висновки й заносимо відповідні записи в зошити.


Конспект 22

Кількість розв'язків системи лінійних рівнянь

Нехай дано систему

1) Якщо то система має один розв'язок (графіки рівнянь перетинаються).

2) Якщо , то система не має розв'язків (графіки рівнянь паралельні).

3) Якщо , то система має безліч розв'язків (розв'язком системи є будь-який розв'язок кожного з рівнянь) (графіки збігаються)


VI. Закріплення знань, вироблення вмінь

Виконання усних вправ

 1. Скільки розв'язків має система, графіки рівнянь якої зображені на рис,
  якщо на рис. 2) прямі паралельні, на рис. 3) збігаються?  1)

  2)

  3)

 2. Знайдіть відношення коефіцієнтів лінійних рівнянь системи , , та порівняйте ці відношення.
  1) 2) 3)

Виконання письмових вправ

 1. Скільки розв'язків має система рівнянь:

1) 2) 3) 4)

 1. При яких значеннях а система

1) має нескінченно багато розв'язків? Знайдіть два такі розв'язки;

2) має один розв'язок? Знайдіть такий розв'язок;

не має розв'язків?

 1. При яких значеннях коефіцієнтів а і b розв'язком системи рівнянь є пара чисел (2; -1)?


VII. Підсумки уроку

Серед рівнянь 2х + у = 3; 2х + 2у = 6 та 2х + 2у = 3 оберіть таке, щоб разом із рівнянням х + у = 3 вони утворили систему, що має:

1) один розв'язок; 2) безліч розв'язків; 3) не має розв'язків.
VIII. Домашнє завдання

№ 1. З'ясуйте, чи має система розв'язки та скільки. Для систем, що мають один розв'язок, відшукайте його, побудувавши графіки рівнянь:

1) 2) 3)

№ 2. Знайдіть які-небудь три розв'язки системи:

1) 2)

№ 3. На прямій, яка є графіком рівняння 4х + 9у = 1, узято точку, орди­ната якої дорівнює 1. Знайдіть абсцису цієї точки.БАБЕНКО С.П. Уроки алгебри. 7 клас

Схожі:

Графічний спосіб розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними
Учитель Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати тему «Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом»....
Урок №80 Тема. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Мета: відпрацювати навички застосування схеми розв'язання текстових задач на складання системи лінійних рівнянь із двома змінними...
УРОК №76 Тема уроку. Розв'язування вправ на розв'язування систем...
Мета уроку: формування вмінь учнів розв'язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
УРОК №71 Тема уроку. Системи рівнянь
Мета уроку: формування понять: «система рівнянь з двома змінними»; «розв'язки системи лінійних рівнянь з двома змінними»; «ознайомлення...
Урок №72 Тема. Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та її розв'язок
Щоб зекономити час, перевіряємо тільки вправи підвищеного рівня складності: №1, а також №3, який є підготовчим для сприйняття способу...
УРОК №75 Тема уроку. Спосіб додавання
Мета уроку: ознайомлення учнів із розв'язуванням систем лінійних рівнянь способом додавання; засвоєння алгоритму розв'язування систем...
Урок №78 Тема. Розв'язування задач за допомогою системи лінійних рівнянь
Для перевірки рівня засвоєння змісту алгоритму та вмінь розв'я­зувати системи лінійних рівнянь із двома змінними способом дода­вання...
УРОК №70 Тема уроку. Розв'язування вправ на читання та побудову графіків...
Мета уроку: формування вмінь учнів читати і будувати графіки лінійних рівнянь з двома змінними
Урок 1 Тема: Рівняння з двома змінними
Завдання уроку: Навчитись розрізняти рівняння з двома змінними, вивчити означення лінійного рівняння з двома змінними, розв’язків...
Уроку: Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Мета уроку: Формування вмінь розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка