Урок №7 Тема. Паралельні прямі


Скачати 45.17 Kb.
НазваУрок №7 Тема. Паралельні прямі
Дата17.05.2013
Розмір45.17 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Тема 2. Взаємне розташування прямих на площині

Урок № 7

Тема. Паралельні прямі

Мета: домогтися свідомого розуміння учнями змісту таких понять: «паралельні прямі», «паралельні відрізки», «аксіома паралельних прямих». Сформувати в учнів уміння:

 • формулювати означення паралельних прямих, паралельних відрізків,
  аксіоми паралельних;

 • застосовувати названі теоретичні відомості під час розв'язування задач
  базового рівня;

 • розрізняти на рисунку названі геометричні об'єкти та виконувати зоб­раження паралельних прямих і паралельних відрізків із використанням
  косинця та лінійки.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь та навичок.

Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського при­ладдя; таблиця «Паралельні прямі».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання

Учні самостійно перевіряють правильність виконання домашнього завдання за наданим учителем зразком або вчитель збирає зошити учнів на перевірку.
III. Формулювання мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

 Для мотивації доречно буде звернутися до демонстраційних таб­лиць, що стисло відображають зміст вивченого матеріалу, та запро­понувати учням установити логіку вивченого матеріалу. Складений сумісними зусиллями учнів та вчителя логічний ланцюжок може бути таким:Тепер буде логічним висвітлити питання про взаємне розташування двох прямих на площині. Після проведеного обговорення вчитель форму­лює погоджену з учнями мету уроку.
IV. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

 1. Серед фігур, зображених на ри­сунку 1, виберіть ті, що вважає­мо основними в планіметрії.
 1. За рисунком 2 сформулюйте основні властивості відомих геометричних фігур.V. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

1°. Уявлення про випадки взаємного розташування двох прямих на площині.

2°. Означення паралельних прямих.

3°. Паралельні відрізки, паралельні промені.

4°. Аксіома паралельних (Евкліда).

Методичний коментар

Поняття «паралельні прямі» не є для учнів новим, оскільки відоме їм з 6 класу. Тому, як рекомендується за підручником «Геометрія. 7-9» О.В.Погорєлова вчитель, викладаючи це питання, спирається на жит­тєвий досвід учнів, узагальнює учнівські спостереження та формулює дос­татньо строгі математичні твердження. По закінченні вивчення нового матеріалу вчитель пропонує учням таблицю «Паралельні прямі».

Таблиця

Паралельні прямі

1. Означення
а і b не мають спільних точок, тому а || b

а і b мають спільну точку, тому а і b перетинаються в точці 0

2. Аксіома паралельних


Нехай дано пряму а; точка В не лежить на прямій а, тоді:

1) через точку В можна провести пряму b,

b || а;

2) така пряма b єдина


VI. Первинне усвідомлення нових знань

Виконання усних вправ

 1. Відомо, що а || b. Чи означає, що b || а?

 2. Два відрізки не мають спільних точок. Чи означає це, що дані відрізки
  обов'язково паралельні?

 3. Прямі KM і EF паралельні. Чи можуть промені МК і FE перетинатися?

 4. На площині проведено три паралельні прямі. Чи може деяка четверта
  пряма:

а) перетинати тільки одну з даних прямих;

б) перетинати тільки дві з даних прямих;

в) не перетинати жодної з даних прямих?

 1. Чи можна провести два промені з початком у точці поза даною прямою,
  які були б паралельні даній прямій? Якими мають бути ці промені?

 Всі усні вправи слід прокоментувати, спираючись на вивчений ма­теріал та проілюструвати їх рисунками.

Виконання графічних вправ

За допомогою двосторонньої лінійки проведіть паралельні прямі а і b.

а) Позначте на прямій а точку А. Чи можна провести через точку А іншу
пряму, паралельну прямій b? Чому?

б) Побудуйте відрізок AD, паралельний прямій b. Чи лежить точка D на
прямій a?

в) Проведіть через точку А пряму с, що не збігається з прямою а. Чи перетинаються прямі b і с? Чому?

Виконання письмових вправ

 1. Дано пряму а і точки A, B і С (рис.) Скільки прямих, паралельних прямій а, можна провести через дані точки? Проведіть усі такі прямі. Чи можуть вони перетинати­ся? Відповідь обґрунтуйте.

 2. Дві прямі є паралельними. Доведіть мето­дом від супротивного, що будь-яка третя пряма не може перетинати обидві дані
  прямі в одній і тій самій точці.

 3. Через точку, що не лежить на прямій с, проведено чотири прямі. Скільки з них можуть перетинати пряму с? Розгляньте всі можливі випадки.


VII. Підсумки уроку

Запитання до класу

 1. Прямі т і п не мають жодної спільної точки. Що можна сказати про
  прямі т і n?

 2. Точка С не лежить на прямій п. Скільки прямих, паралельних прямій п,
  можна провести через точку С? Скільки прямих, паралельних п, можна
  провести?


VIII. Домашнє завдання

 1. На площині проведено прямі a, b, c i d, причому а || b, c || d. Прямі а і с перетинаються. Скільки всього точок перетину мають дані прямі?

 2. На площині проведено чотири прямі, причому три з них мають одну
  спільну точку. Скільки пар паралельних прямих може утворитися на
  площині? Розгляньте всі можливі випадки.С.П.Бабенко. Уроки геометрії. 7 клас. Урок №7

Схожі:

Урок №115 Тема. Паралельні прямі
Мета: сформувати уявлення про зміст поняття «паралельні прямі»; виробити вміння знаходити на рисунку паралельні прямі та будувати...
Уроки 8-9 Тема. Перпендикулярні і паралельні прямі
Мета. Повторити відношення перпендикулярності і паралельності прямих на площині, розглянути властивос­ті перпендикулярних прямих,...
Урок 1 (1-2) Тема. Точки і прямі
Уроки геометрії в 7 класі Розділ І. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
УНІАН спільно з “Бізнес Радіо” (93,8 FM) проводить прямі трансляції...
Р/р №26008053103974 в ф-ї “Київське головне регіональне управління “ПАТ КБ “ПриватБанк”
Урок №54 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
Самостійна робота №19
Накреслити пряму АВ. Позначити точки М і N так, що точка М належить прямій АВ, а точка N розташована поза нею. Провести через кожну...
Система податків
Складається з прямих і непрямих податків. Прямі встановлюються безпосередньо на дохід або власність платника податків, непрямі включаються...
Урок № Тема
Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему «Дихання», повторимо органи дихання і з’ясуємо будову та значення гортані. Але урок проведемо...
Урок №63 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка