Критерії оцінювання


Скачати 45.11 Kb.
НазваКритерії оцінювання
Дата27.04.2013
Розмір45.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів з теми

„Системи лінійних рівнянь”Початковий рівень

1 бал

Учень може розпізнати рівняння з двома змінними, системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, прочитати та записати їх.

2 бали

Учень може розпізнати рівняння з двома змінними, системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, прочитати та записати їх, розпізнати графік лінійної функції, робити однокрокові дії: підставити замість однієї змінної її значення в рівнянні з двома змінними, назвати розв’язок системи рівнянь, розв’язаної графічним способом і пояснити свої дії.

3 бали

З допомогою вчителя виконувати елементарні завдання: перевірити, чи задовольняють значення змінних рівняння із двома змінними, яка з пар є розв’язком системи рівнянь, чи належить точка з координатами графіку рівнянь, розпізнати рівняння з двома змінними, системи рівнянь, прочитати та записати їх, розпізнати графік лінійної функції, робити покрокові дії: підставити замість однієї змінної її значення в рівнянні з двома змінними; назвати розв’язок системи рівнянь, розв’язаної графічним способом і пояснити свої дії.


Середній рівень

4 бали

Учень може відтворити означення: лінійних рівнянь з двома змінними, назвати що є розв’язком рівняння з двома змінними, що є графіком рівняння першого ступеня з двома змінними, що означає розв’язати систему, розв’язати за зразком (алгоритмом) завдання обов’язкового рівня (Рівень А), визначити, які пари є розв’язками рівняння з двома змінними, чи належить точка з координатами графіку лінійних рівнянь, знайти два будь-які розв’язки рівняння; побудувати графіки рівняння виду х + у = 2, знати якими способами можна розв’язати системи двох лінійних рівнянь; за зразком розв’язати найпростіші системи двох лінійних рівнянь.

5 балів

Учень може проілюструвати означення власними прикладами, або прикладами із підручника, пояснень вчителя: лінійних рівнянь з двома змінними, назвати що є розв’язком рівняння з двома змінними, що є графіком рівняння першого ступеня з двома змінними, що означає розв’язати систему, розв’язати за зразком (алгоритмом) завдання обов’язкового рівня (Рівень А), визначити, які пари є розв’язками рівняння з двома змінними, чи належить точка з координатами графіку лінійних рівнянь, знайти два будь-які розв’язки рівняння; побудувати графіки рівняння виду х + у = 2, знати якими способами можна розв’язати системи двох лінійних рівнянь; за зразком розв’язати найпростіші системи двох лінійних рівнянь із частковим поясненням.

6 балів

Учень може проілюструвати означення власними прикладами: лінійних рівнянь з двома змінними, назвати що є розв’язком рівняння з двома змінними, що є графіком рівняння першого ступеня з двома змінними, що означає розв’язати систему, розв’язати за зразком (алгоритмом) завдання обов’язкового рівня (Рівень А), які пари є розв’язками рівняння з двома змінними, знайти два будь-які розв’язки рівняння; визначити чи належить точка з координатами графіку лінійних рівнянь, побудувати графіки рівняння виду х + у = 2, знати якими способами можна розв’язати системи двох лінійних рівнянь; за зразком розв’язати найпростіші системи двох лінійних рівнянь із частковим поясненням; самостійно розв'язувати завдання рівня А (обов'язкового рівня) з достатнім поясненням; записати рівняння з двома змінними, системи рівнянь, скласти рівняння, системи рівнянь з двома змінними за словесним формулюванням і навпаки; розв’язувати задачі рівня А на складання систем рівнянь з двома змінними.


Достатній рівень

7 балів

Учень може застосовувати: означення лінійного рівняння з двома змінними х і у, означення розв’язка рівняння з двома змінними, означення рівносильності рівнянь, графіка рівняння першого ступеня з двома змінними, алгоритм побудови графіка рівняння першого степеня з двома змінними; алгоритми розв’язування систем рівнянь з двома змінними різними способами, розв’язувати задачі складанням систем рівнянь рівня Б без достатніх пояснень.

8 балів

Учень володіє програмовим матеріалом з теми «Системи рівнянь з двома змінними». Розв’язує завдання, передбачені програмою (частину завдань рівня Б) з частковим поясненням, частково аргументує математичні міркування та розв’язування завдань.

9 балів

Учень вільно володіє програмовим матеріалом даної теми. Самостійно виконує частину завдань рівня Б із достатнім поясненням. Виправляє допущені помилки. Розв’язує завдання із достатнім поясненням.

Високий рівень

10 балів

Знання, вміння й навички учня з теми „ Система рівнянь з двома змінними” повністю відповідають вимогам програми, учень усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє розв’язувати завдання рівня Б із повним поясненням і обґрунтуванням, доводити передбачені програмою математичні твердження із достатнім обґрунтуванням; під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх.


11 балів

Учень може вільно і правильно висловлювати відповідні математичні міркування, переконливо аргументувати їх щодо знаходження розв’язків рівнянь, системи лінійних рівнянь з двома змінними, побудови графіків лінійних рівнянь, розв’язування задач на складання систем. Самостійно знаходити джерела інформації та працювати з ними. Може використовувати набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях. Знає передбачені програмою основні методи розв’язування системи рівнянь, побудови графіків і вміє застосовувати їх з необхідним обгрунтуванням. Розв’язує завдання рівня Б з підручника.

12 балів

Учень повністю і на високому рівні опановує програмовий матеріал з теми „Системи лінійних рівнянь”, у межах програмового матеріалу виявляє варіативність мислення та раціональність у виборі способу розв’язуванні систем рівнянь з двома змінними, побудови графіків лінійних рівнянь, знаходженні розв'язків рівнянь з двома змінними, розв’язуванні задач на складання системи рівнянь з двома змінними з повним обґрунтуванням. Вміє узагальнювати і систематизувати набуті знання, вміє розв’язувати нестандартні задачі і вправи з рівня Б підручника та задач підвищеної складності.


Схожі:

Міні-лекція із теми „Комп'ютерна презентація”
Презентація”. На її вивчення відводиться 4 години. (Роздається план вивчення даної теми). Для оцінювання навчальних досягнень з даної...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-12 класів з української (рідної) мови
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5—12 класів з української (рідної) мови
ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ
Міжнародної Нобелівської студентської Інтернет-Олімпіади в галузі економіки (далі Олімпіади), структуру олімпіадного завдання, процедуру...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються
Тема «Відомості про учня»
Орієнтовні критерії оцінювання рівня готовності учня до вибору профілю навчання у старшій школі
Тема «Відомості про учня»
Орієнтовні критерії оцінювання рівня готовності учня до вибору профілю навчання у старшій школі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робота (відповідь) студента у ході обговорення програмних питань дисципліни на семінарських заняттях і критерії оцінювання
Тема роботи
Мета роботи: з’ясувати шляхи використання публікації в проектній діяльності; розробити учнівську публікацію, форми і критерії її...
ПЕРЕЛІК нових надходжень нормативних документів (НД) у фонд ДП ”Житомирстандартметрологія”...
СПИРТ ЕТИЛОВИЙ РЕКТИФІКОВАНИЙ, ГОРІЛКИ, НАПОЇ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІ. Критерії оцінювання справжності
Тема: Розробка сценарію та створення учнівської мультимедійної презентації
Мета: з’ясувати шляхи використання мультимедійних презентацій  в проектній діяльності; розробити учнівську презентацію і форми і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка