Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980. С. 9-10, 14-15,20. Терехова B. C. Литературное редактирование


НазваСикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980. С. 9-10, 14-15,20. Терехова B. C. Литературное редактирование
Сторінка5/5
Дата01.04.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5
Тема. Аналіз і оцінка рубрикації

Мета: розглянути основні питання курсу, ознайомити зі значенням рубрикації та завданням її редакторського аналізу й оцінки, робочим змістом, з класифікацією рубрик та їх заголовками, зі змістом і словесною формою заголовків рубрик; розвивати вміння правильно редагувати текст, визначати ознаки тексту; виховувати почуття любові до рідної мови.

Завдання: знати основні визначення курсу, орієнтуватися в основних поняттях, вчитися редагувати документи.

Методичні рекомендації: готуючись до практичного заняття, необхідно опрацювати рекомендовану літературу, осмислити процеси, що відбуваються під час редагування тексту.

План

1. Значення рубрикації та завдання її редакторського аналізу й оцінки.

2. Роздрібненість рубрикації.

3. Абзаци й переліки.

4. Робочий зміст.

5. Кількість ступенів рубрик.

6. Класифікація рубрик та їх заголовки.

7. Перевірка підпорядкованості рубрик й поділу на підрубрики (методика перевірки підпорядкованості рубрик, методика перевірки поділу рубрик на підрубрики).

8. Аналіз та оцінка вираження засобів оформлення підпорядкованості заголовків.

9. Нумерація заголовків і родові позначення рубрик (підпорядкованість цифр, літер, родових позначень, системи нумерацій (літерацій) заголовків, перевірка нумераційних рядків).

10. Зміст і словесна форма заголовків рубрик.

Література:

1. Антонова и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник – М., 2002. – С. 23-144. (Главы 2, 3, 4, 5, 6).

2. Бах Р. Хроники хорьков. Хорек-писатель в поисках музы / Р. Бах. – М. : София : Гелиос, 2004. – 240 с.

3. Доблаев Л.П. Вопросы психологии понимания текста. – Саратов,1995

4. Доблаев П. Логико-психологический анализ текста. – Саратов, 1999.

5. Западов А.В. В глубине строки / А.В. Западов. – М.: Советский пистель, 1975. – 296 с.

6. Іванченко Р. Літературне редагування: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1983. – 248 с. (Репринтне перевидання 2003 р., Парламентське вид-во).

7. Капелюшний А.О. Стилістика редагування журналісткьих текстів: Практичні заняття. – Львів: Паіс, 2003. – 544 с.

8. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : підручник / В.О. Карпенко. – К. : Університет “Україна”, 2007. – 431с.

9. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 319 с.

10. Мильчин А. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ. – С. 120-126.

11. Партико З. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. - .: ВФ Афіша, 2006. – 416с., табл.. 9, рис. 47, додатків 16.

12. Різун В.В. Літературне редагування / В.В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240с.

13. Самсоненко Е.В. Педагогическая организация процесса обучения рабочих кадров в условиях ресурсного центра предприятия : автореф. дис... канд. пед. наук специальности : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования ( педагогические науки) / Е.В. Самсоненко. – Великий Новгород, 2008. – 18 с.

14. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. – К.: Наша культура і наука, 2005. – С. 201- 362.

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Комплексне завдання „Складаю власну видавничу програму перекладної літератури”. Складіть із 5-10 позицій власну програму видань перекладної літератури. Обґрунтуйте в своєму проекті доцільність таких видань, шляхи пошуку потрібного твору, перекладача та засади видання.

2. Написати журнальну статтю: «Святковий стіл: про головне подбайте заздалегідь».

3. Рецензія на твір товариша: „ Святковий стіл: про головне подбайте заздалегідь”.
1   2   3   4   5

Схожі:

А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства...
А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства / Матеріалі Х Международной научно – практической конференции....
Помістити курсор в потрібне місце і клацнути
Вкладка Главная (група Редактирование) пропонує 3 способи для швидкого і легкого пошуку інформації
Поезія Л. Костенко, О. Олесь, В. Симоненко, В. Стус
Бажан М. Поема про кохання і безсмертя // Літературна Україна. – 1980. – 4 березня
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові
Дата і місце народження: 30 січня 1980 року, смт. Дубове, Тячівський район, Закарпатська область
Рік і місце народження: 1980 р м. Київ, сімейний стан: неодружений
Журналіст інтернет-видання «HotLine net ua» та газети «За нашу Україну» 2004-2005 р
Проект на тему: Використана література
Ашмарін В. А. Теория и методика физического воспитания. М. Просвещение, 1990. с. 270-272
Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт
Семінарське заняття до теми 1: “Загальна проблематика психологічного консультування як рівня психологічної допомоги”
Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. М., 1995. Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка