Уроку: урок – диспут. Обладнання


Скачати 80.55 Kb.
НазваУроку: урок – диспут. Обладнання
Дата11.12.2013
Розмір80.55 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
Тема: Вплив літератури на духовність та світобачення людини (На основі вивчених творів українських письменників ХІХ століття)

Мета уроку: повторити вивчене за рік, узагальни та систематизувати знання учнів відповідно до програми з української літератури для 10 класу; розвивати культуру мовлення, пам’ять, логічне мислення, увагу, спостережливість; вміння співставляти, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; прищеплювати інтерес до читання, виховувати естетичні смаки.

Тип уроку: урок – диспут.

Обладнання: мультимедійна презентація.
Х І Д У Р О К У
«Словесна творчість – це могутній засіб розумового розвитку людини, перед якою відкривається світ. З того часу, як слово стає для дитини інструментом, за допомогою якого твориться нова краса, дитина піднімається на нову сходинку бачення світу, досягає якісно нового етапу у своєму духовному розвитку. Їй хочеться у слові виразити своє захоплення, свій подив перед красою світу»

В.Сухомлинський.

( Слайди 1-2)

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми, мети.

Мотивація навчальної діяльності. Ознайомлення з правилами ведення диспуту.(Слайд 3)

ІІІ. Основний зміст уроку.
Вступне слово вчителя.

Людина – одне із найдовершеніших створінь на землі, і відрізняється вона від інших тим, що Бог дав їй здатність мислити, говорити, формувати свій світогляд, розрізняти добро і зло, пізнавати себе та аналізувати отримані знання і набутий досвід.

Кожна людина народжується, зростає, набуває зрілості і життєвого досвіду в цілком конкретних, індивідуальних, неповторних для кожного обставинах. Та виховує особу, сприяє її становленню насамперед суспільне буття, моральні, етичні, правові та інші цінності ( в тому числі й християнські: віра, надія і любов) .

Якщо ми прагнемо досягти життєвої гармонії – поважатимемо оточуючих й себе, кожен з нас буде фізично і духовно досконалішим, кращим і цікавим стане наше життя.

Одним із чудових засобів, який допоможе зробити ваше життя кращим – є художня література. Саме вона словесними засобами моделює різні сторони дійсності, тобто впливає на нас, вчить бути добрими, щирими, приходити на допомогу один одному, а в деякій мірі краще зрозуміти ким ми є.

Із біографій багатьох письменників ми дізнаємося, що вони кожного дня «перевіряли свою совість» - щовечора замислювались над тим, як прожили день і відзначали для себе, що зробили доброго чи поганого. Я хочу, щоб ви сьогодні теж замислилися над цим питанням (перевірили і свою совість) та зробили для себе певні висновки.
Словникова робота. ( Слайд 4)

Диспут – розмірковування; усний науковий спір, обговорення якогось питання публічно, перед аудиторією.

Інтелігентний – освічений, культурний, підготовлений до сприйняття теоретичних питань.

Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії (освіченість, вихованість).

Толерантний – терпимий до чиїхось думок, переконань, вірувань.

У всі часи людину цікавило питання: яка вона? Виступи учнів.

(Слайд 5)

Треба жити, закохавшись у щось недоступне. Людина зростає тоді, коли тягнеться вгору.

Якщо знайдеш у житті легку дорогу, знай: вона не веде нікуди.

Щоб досягти великого, треба починати з малого.

Добрі якості ніколи не виправляють злих, як цукор, доданий до отрути, не заважає бути їй смертельною.
Учень.

Духовна культура особистості
(1) Культура окремої людини вимірюється ступенем її прилучення до здобутків національної й загальнолюдської культури, ступенем перетворення їх в особисті внутрішні фактори жит­тя духовного. Аспект культури особистості прийнято називати культурністю людини. Останню здавна пов'язували з освіченістю. Зокрема, Гегель убачав в «окультурюванні» людства шлях до Свободи й оволодіння духовною сутністю світу. Отже, культура — це система цінностей, норм, звичаїв, вона включає в себе також певний стиль життя, спілкування, мислення.

Ця система є результатом колишньої діяльності людства, який можна використати зараз. Важливий її елемент — досвід усього суспільства й окремих людей. Досвід фіксує стійкі елемен­ти діяльності й містить принципи та методи застосування отриманих результатів для нової діяльності. Крім того, культура — величезний запас інформації, що її отримало суспільство шляхом переробки особистого, колективного й соціального досвіду, це всі цінності, створені людством,
і способи діяльності, за допомогою яких ці цінності отримані. Культура суспільства — результат діяльності багатьох поколінь. Кожна людина й кожне покоління при цьому спираються на досяг­нуте раніше. За тисячі років свого існування людство створило особливий світ — світ культури, до якого входять технології, засоби праці, предмети вжитку, транспортні засоби, засоби зв'язку і найголовніше - численні духовні цінності. Цей величезний світ і є людським середовищем, будинком людства.

Учень 2.

Культура кожної окремої особистості виникає під суспільним впливом, передається людині від суспільства. Ця передача здійснюється за допомогою процесів виховання, освіти, на­вчання, тобто саме завдяки їм відбувається зв'язок культури суспільства й культури особис­тості. Ці процеси протягом багатьох тисячоліть здійснювались стихійно, але з часом були впорядковані, і суспільство створило цілу систему інститутів для виховання й освіти підростаючих поколінь. Тому культура особистості є своєрідним витвором, копією культури суспільства, але не тільки. Адже кожен із нас як особистість вносить у культуру й дещо нове, своє.

Завдяки культурі здійснюється неперервний рух людства від минулого до майбутнього. Цей рух цілеспрямований. Культура орієнтована на загальнолюдські цінності, але водночас включає й цінності національних культур.

Формування особистої культури здійснюється через соціальні осередки та інститути (сім'я, соціальна група, виховні заклади, формальні та неформальні об'єднання).

Внутрішня культура особистості за­снована на переконаннях і є надбанням людства. Людина завдяки переконанням, якими керується, своєю поведінкою не пристосовується до соціальної сфери, а діє згідно з осо­бистою волею та розумом, своїм світосприйняттям і моральними ідеалами.

Учень 3.

Сучасне розуміння культури виділяє дві сторони: матеріальну й духовну.

Духовна культура особистості становить частину загальної культури.

Структурною основою духовної культури особистості є її ідеали. Завдяки їм формуються цін­нісні орієнтири особистості й усі інші елементи її духовності. Ці ідеали здавна прийнято було вважати абсолютними, тобто вічними й незмінними.

Духовне життя людини формується під впливом елементів її духовної культури, але не обмежується ними, оскільки включає в себе й духовні взаємини з іншими людьми. Отже, воно має два основні аспекти. Перший з них полягає в тому, що людина підкоряє всю свою зовнішню діяльність і поведінку своїм ідеалам і духовним цінностям. Другий — у тому, що людина накопичує нові й нові духовні багатства, її моральні та світоглядні цінності поповнюються й ростуть,
духовні інтереси розширюються, а завдяки цьому внутрішній світ збагачується новими думками, почуттями, переживаннями.

Духовність розширює межі буття людини, робить її причетною до вищих цінностей роду людського.
Учитель: Багато про людину можуть розказати її вчинки, слова. Характери виявляється у ставленні один до одного. То ж якими є ми та герої творів, які ми вивчали у 10 класі. ( Слайди 6-8)
Учитель: Народна мудрість так каже про вчинки та поведінку людини. Саме народна творчість – це те невичерпне джерело, яке напуває нас мудрістю і ніколи не всихає.(слайд 10 «Народна мудрість»)
Риси, що стосуються ставлення до людей.

( Слайд 9) Погляньте, уважно прочитайте і оберіть ті риси характеру, які, на вашу думку, характеризують Вас.

Якщо у вашому «Я » наявні риси з обох колонок, то ви реально оцінили свій характер. Якщо тільки з однієї, то є над чим замислитися. А зараз пригадайте героїв літературних творів, яким притаманні такі ж риси характеру і обґрунтуйте свій вибір.


Учитель: Робота над слайдом №11 «10 заповідей, які роблять людину Людиною».
10 заповідей, як роблять людину Людиною»


 1. Добре ставлення до людей.

 2. Правильний вибір професії.

 3. Високорозвинена внутрішня культура і самосвідомість.

 4. Фізичний розвиток та душевний спокій.

 5. Щастя у сім’ї.

 6. Любов до природи.

 7. Світ захоплень та особистих інтересів.

 8. Життя для інших.

 9. Патріотизм.

10. Самовдосконалення і наполегливість.

Книжка – найцінніший здобуток людського розуму, скарбниця духу нашого народу, у якій відтворено життя, побут, мрії, сподівання, надії, славну багатовікову історію. Недарма кажуть: «Книга вчить, як на світі жить». Кожен твір, прочитаний вами у 10 класі – це, безумовно, подих серця й розуму автора. Митець ніби розмовляє з нами, пропонує поміркувати над сенсом життя , вчить нас бачити й відрізняти Добро і Зло, Правду і Кривду…Отже, наше з вами завдання осягнути зміст кожного твору, з’ясувати, що хотів нам сказати письменник, краще усвідомити своє місце у цьому суспільстві, бо кожен із нас – часточка українського народу.
Учитель: А що ж таке національна свідомість та національний ідеал?(Слайди 12-13)
НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ – усвідомлення людиною своєї приналежності до певної нації. Включає в себе і формується на основі знання мови, історії, культури, місця України серед інших народів, ментальності українців. Обов’язковою ознакою сформованості національної свідомості є розуміння необхідності побудови власної держави, прагнення активної діяльності заради цього.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІДЕАЛ – уявлення нації про людину, яка втілює в собі риси характеру, які нація цінує найбільше. Для української нації найголовнішими рисами є: віра в Бога, любов до рідної землі, мужність, любов і пошана до батьків і старших, турбота про менших і слабших, працьовитість, любов до природи поетичність вдачі.
ІV. Підсумок уроку. Заключне слово вчителя.
Прочитано та проаналізовано за навчальний рік багато творів різних літературних родів та жанрів, сподіваюсь, що багато з них вам сподобалося, деякі навчили якоїсь життєвої мудрості, від чогось застерегли, але жоден не залишив байдужими. Пропоную відповісти на ряд питань. (Слайд 14)


 1. Який художній твір вам найбільше сподобався і чому?

 2. З героєм якого літературного твору ви хотіли б зустрітися, а, можливо, і потоваришувати?

 3. Який твір, на вашу думку, має найкращу композицію?

 4. Мовне багатство якого літературного твору ви вважаєте найкращим?

 5. Яка поезія не залишила вас байдужими?

 6. Який твір ви порадили б друзям прочитати обов’язково?

 7. Який, із вивчених цьогоріч творів, ви б запропонували внести до кращих творів світової літератури?


Сподіваюсь, що книга і надалі буде залишатися вашим найкращим товаришем і порадником. Тому пропоную вам кілька порад на майбутнє: (Слайд 15)


  • Використовуйте всі можливості для пізнання себе та світу.

  • Самопізнання для кожної людини має велике значення.

  • Регулярно аналізуйте свої вчинки і поведінку.

  • Учіться краще на своїх успіхах, ніж на помилках.

  • Багато залежить від товариства, з яким людина спілкується.


V. Домашнє завдання

1. Підготуватися до бесіди з позакласного читання.

2. Написати твір-роздум « Чи здатна книга змінити життя людини?»Схожі:

Урок в 10 класі. Тема уроку: Практична робота. Створення відеокліпу
Обладнання та наочність: дошка, НКК, інструкції з ТБ, мультимедійне обладнання, лист само оцінювання, картки з завданням
ЗМ Твір – опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі (письмово)
Обладнання: роздатковий матеріал, словник іншомовних слів, запис музичного твору, відео – ролик, паперові зірки. Тип уроку: урок...
Урок засвоєння нових знань. Обладнання уроку: Портрет С. Ф. Черкасенка,...
Тема уроку: Спиридон Черкасенко. Цікава сторінка з життя митця. Образ донецького степу в поезії «Вечір у степу»
Уроку. Урок засвоєння нових знань. Обладнання
Мета: Ознайомитись з різноманітністю плазунів, їх особливостями та роллю в природі
Уроку: Щедрівки. Колядки. Мета уроку
Обладнання: мультимедійне обладнання, презентація, підручник "Українська мова" О. Н. Хорошковська, Г.І. Охота, 2 клас; робочі зошити...
Урок подорож. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні...
Урок. Методи досліджень фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці вимірювання. Л. Р.№1«Фізичний...
Урок в 5 класі Мета уроку
Обладнання: дидактичний матеріал, картки з завданнями самостійної роботи, таблиця для усного завдання
Урок № Тема уроку
...
УРОК №9 Тема. Музика
Обладнання: музичні інструменти, ілюстрації до музичних творів, ТНЗ, портрет композитора П. Чайковського, ноутбук. Презентація до...
Підсумковий урок-КВК Мета уроку
Обладнання: виставка книг творів, вивчених у 5 класі; портретна галерея письменників; малюнки учнів до вивчених творів; елементи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка