Урок контролю, оцінки й корекції знань. Х і дуроку І. Мотивація навчальної діяльності Слововчител я. Ви працювали над темою «Міф і література»


Скачати 287.99 Kb.
НазваУрок контролю, оцінки й корекції знань. Х і дуроку І. Мотивація навчальної діяльності Слововчител я. Ви працювали над темою «Міф і література»
Сторінка1/3
Дата01.04.2013
Розмір287.99 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
  1   2   3
Т е м а. Різнорівнева контрольна робота № 1 за темою «Міф і література»

М е т а : перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу з теми «Міф і

література»; розвивати логічне мислення, уміння правильно та лаконічно відповідати на запитання; навички письмового мовлення учнів; виховувати відповідальне ставлення до роботи.

О б л а д н а н н я: дидактичний матеріал.

Т и п у р о к у: урок контролю, оцінки й корекції знань.

Х і д у р о к у

І. Мотивація навчальної діяльності

С л о в о в ч и т е л я.

Ви працювали над темою «Міф і література», знаєте, що таке міф, чим він відрізняється від літератури, які подвиги здійснили Прометей і Геракл, які риси характеру вони проявили при цьому, як завдяки благородним вчинкам покращувалося життя людей. Ви розмірковували над цим, хотіли бути схожими на улюблених героїв, а сьогодні виконаєте першу в цьому навчальному році різнорівневу контрольну роботу за вивченою темою. Сподіваюся на ваше відповідальне й творче ставлення до завдань, бажаю успіхів.

ІІ. Презентація теми та мети уроку

Ознайомлення з вимогами щодо виконання контрольної роботи.

ІІІ. Основний зміст уроку

1. Ознайомлення учнів зі змістом контрольної роботи.

2. Повідомлення критеріїв оцінювання роботи.

3. Виконання учнями завдань.

ІV. Домашнє завдання

Розгляньте форзац підручника. Назвіть героїв міфів, які творили переважно добро, і тих, що часто творили зло. Обґрунтуйте свою відповідь на прикладі одного з міфів.

М І Ф І Л І Т Е Р А ТУ Р А
РІЗНОРІВНЕВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1
П е р ш и й в а р і а н т
Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь)
1. Що є Життя за слов`янськими міфами?

а) Вирій, створений Соколом;

б) людиноподібні велетні – Білобог і Чорнобог;

в) хаос.

2. У міфології якої країни першопредком є Паньгу?

а) Стародавнього Єгипту;

б) Давньої Індії;

в) Давнього Китаю.

3. У грецькій міфології верховним богом є:

а) Посейдон;

б) Зевс;

в) Аїд.

4. Що означає ім`я Прометей?

а) «той, що передбачає, провидець»;

б) «безсмертний»;

в) «красивий».

5. Хто звільнив титана Прометея від страшних мук?

а) Гермес;

б) Геракл;

в) Орел.

6. Скільки подвигів здійснив Геракл?

а) 13;

б) 9;

в) 12.

Рівень 2 ( 3 б )

Завдання. Закінчити думку кожного речення.

1. Богом підземного царства є …

2. Непокірних Зевс карав …

3. Давні люди мріяли про сильного захисника, тому що самі були …

Рівень 3 ( 3 б )

1. Чому Прометей приніс людям вогонь?

2. Дайте визначення поняття «міф».

Рівень 4 ( 3 б )

Написати твір-мініатюру на одну з тем ( за вибором учня )

1. У чому полягає велич подвигу Прометея?

2. Моє ставлення до образу Геракла.

Д р у г и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант

1. Усі боги-олімпійці шанобливо слухали …

2. Кому Зевс доручив опікуватися Гераклом?..

3. Лук і стріли Гераклові подарував бог …

4. Хто допоміг Еврисфею придумати завдання вичистити Авгієві стайні?..

5. Страшна безодня, сповнена вічної темряви, знаходиться глибоко під

землею, називається …

6. Прометей допоміг стати до влади …

Рівень 2 ( 3 б )

1. Пригадайте початок міфу про Прометея. Дайте письмову відповідь на запитання « Чому люди всього боялися?»

2. За що Зевс покарав Прометея?

3. Що означає ім`я Геракл?

Рівень 3 ( 3 б )

1. Чому Геракл здійснив 12 подвигів?

2. Пригадайте головні ознаки міфу. Доведіть, що твір «Прометей» - це міф.

Рівень 4 ( 3б )

Виконайте одне завдання.

1. Складіть власний міф про створення світу і появу життя на Землі.

2. Напишіть твір-мініатюру на тему «Яким я уявляю Прометея».

Т р е т і й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

1. Міф – це:

а) розповідь про вигадані події;

б) стародавня оповідь про явища природи і надприродні сили;

в) історично точна відповідь про минуле.

2. Систему фантастичних уявлень предків про світ і світобудову називають:

а) міфом;

б) міфологією.

3. Хто був першим прадавнім богом у міфології Стародавнього Єгипту?

а) Нун;

б) Геб;

в) Ра.

4. Що таке Око у слов`янській міфології?

а) острів у Всесвіті;

б) творець Вирію, Всесвіту, Землі і всього сущого на ній;

в) священний птах.

5. Хто допоміг Гераклові потрапити в підземне царство мертвих?

а) Афіна Паллада доручила зробити це Гермесу;

б) Зевс;

в) Гера.

6. Хто, за давньогрецьким міфом, подарував людям вогонь?

а) Геракл;

б) Гефест;

в) Прометей.

Рівень 2 ( 3 б )

Завдання. Закінчити думку кожного речення.

1. Братом Зевса, богом моря є …

2. У старослов`янському міфі про походження життя на землі Сокіл сидів на вершечку …

3. Найпопулярнішими героями грецьких міфів є …

Рівень 3 ( 3 б )

1. Що таке міфологія?

2. Визначте тему та ідею міфу «Прометей».

Рівень 4 ( 3 б )

Перекажіть (лаконічно, письмово) історію про двох великих отруйних змій, яких наслала в колиску до Геракла Гера. Що зрозумів тоді Амфітріон?
Ключ:

І варіант. Тести: 1б, 2в, 3б, 4а, 5б, 6в. Завдання 2-го рівня: 1…Аїд. 2…блискавками і громом. 3…слабкими й немічними.

ІІ варіант. Літературний диктант: 1…Зевса. 2…Афіні Палладі. 3…Аполлон. 4…Гера. 5…Тартар. 6…Зевсу.

ІІІ варіант. Тести: 1б, 2б, 3а, 4б, 5а, 6в. Завдання 2-го рівня: 1…Посейдон. 2…Прадерева ( Прадуба ). 3…Прометей і Геракл.
Т е м а. Різнорівнева контрольна робота № 2 за темою «Байка у світовій літературі» ( байки Езопа, Жана де Лафонтена, І. Крилова )

М е т а : перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з теми

«Байка у світовій літературі»; розвивати навички зв`язного мовлення,

логічного мислення; виховувати самостійність, охайність.

О б л а д н а н н я: дидактичний матеріал.

Т и п у р о к у: урок контролю, оцінки й корекції знань.

Х і д у р о к у

І. Мотивація навчальної діяльності

С л о в о в ч и т е л я

Вивчаючи новий літературний жанр – байку, ви дізналися, що вперше байки з`явилися у Давній Греції, а основоположником («батьком») цього жанру вважають Езопа. За сюжетами його байок автори інших країн та епох створювали свої. Розглядаючи цікаві схеми, ви запам`ятовували, з яких частин складається байка, хто є її персонажем, що таке алегорія, мораль, мали можливість написати власну байку, підготувати цікаву інсценівку.

Настав час перевірити свої знання з теми «Байка у світовій літературі».

ІІ. Презентація теми і мети уроку

Ознайомлення з вимогами щодо роботи і записів до зошита.

ІІІ. Основний зміст уроку

1.Ознайомлення учнів зі змістом контрольної роботи і критеріями оцінювання робіт.

2.Виконання учнями контрольних завдань.

ІV.Домашнє завдання

1.У розділі «Цікава наука про літературу», прочитайте статтю «Чому ворона каркнула?» або «У справу вступає поштовий диліжанс».

2.Дайте відповіді на запитання (усно): «Чому ворона каркнула?», « Чи вичерпується зміст байки лише мораллю?» або поясніть, як ви розумієте слова: «У байці «Вовк і Ягня» Крилов показав «маленьку драму»?

Б А Й К А У С В І Т О В І Й Л І Т Е Р А Т У Р І

РІЗНОРІВНЕВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

П е р ш и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант

1. Основоположником якого жанру літератури вважають Езопа? ...

2. Невелике, переважно віршоване оповідання повчального змісту, героями

якого виступають люди, тварини, рослини, предмети, - це …

3. Повчальний висновок байки – це …

4. Найвідоміший російський байкар …

5. Прозою байки писав …

6. За допомогою якого художнього засобу узагальнене поняття розкрива -

ється через конкретний образ ? ...

Рівень 2 ( 3 б )

1. Доберіть синоніми до слова «байка» ( не менше 7 слів ).

2. Пригадайте головні ознаки байки. Доведіть, що «Вовк і Ягня»

І. Крилова - це байка.

Рівень 3 ( 3 б )

1. Чого хотів навчити дітей Хлібороб? ( за байкою Езопа «Хліборобові діти» )

2. У чому полягають особливості байок Жана де Лафонтена?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть твір-мініатюру на тему «Чого вчать нас байки?»

Д р у г и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5б за кожну правильну відповідь )

1. Першим у світі байкарем вважають:

а) Бабрія;

б) Езопа;

в) Федра.

2. «Ти винне тим уже, що хочу я, бач, їсти.

Сказав – і в темний ліс Вовк поволік Ягня». Так закінчується байка «Вовк і Ягня», яку написав:

а) Езоп;

б) Федр;

в) І. Крилов.

3. Персонажі байки Ж. де Лафонтена «Зачумлені звірі» принесли в жертву:

а) Лиса;

б) Осла;

в) Вовка.

4. Літературна байка – це невелике, переважно віршоване оповідання:

а) комічного змісту з дотепним фіналом;

б) алегорично-повчального змісту;

в) фантастичного змісту.

5. Як називають того, хто пише байки ?

а) поетом;

б) байкарем;

в) фантазером.

6. Художній засіб, за допомогою якого узагальнене поняття розкривається через конкретний образ – це:

а) алегорія;

б) порівняння;

в) мораль.

Рівень 2 ( 3 б )

1. Запишіть імена героїв байки І. Крилова «Квартет».

2. Що таке мораль байки? У якій частині байки вона може бути?

3. Хто писав байки прозою?

Рівень 3 ( 3 б )

1. Чиїм учнем вважав себе І. Крилов? Що нового він вніс у свої байки?

2. Що споріднює міф і народну казку, а що їх відрізняє?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть власну байку ( віршовану або прозову ).

Т р е т і й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант

1. Кого вважають основоположником ( «батьком » ) байки ?

2. Алегоричне висловлювання думок з іронічними натяками й недомовками – це …

3. Перші поетичні ( віршовані ) байки писав …

4. Байка складається з …

5. У героях байок втілено образ конкретної людини, тому імена або назви персонажів пишуться з … букви.

6. Мораллю називають …

Рівень 2 ( 3 б )

1. Запишіть імена авторів вивчених вами байок.

2. Хто може бути героєм байки?

3. Запишіть головну думку байки Езопа «Крук і Лисиця».

Рівень 3 ( 3 б )

1. Чому саме Осла звинуватили й зробили жертвою? ( за байкою Ж. де Лафонтена «Зачумлені звірі»?

2. Чим байка відрізняється від казки про тварин ?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть листа до Жана де Лафонтена. Що ви сказали б йому про свої враження від байки «Зачумлені звірі» ?

Ключ:

І варіант. Літературний диктант: 1…байки. 2…байка. 3…мораль. 4…І.Крилов. 5…Езоп. 6…алегорії.

ІІ варіант. Тести: 1б, 2в, 3б, 4б, 5б, 6а.

ІІІ варіант. Літературний диктант: 1…Езопа. 2…езопова ( езопівська ) мова. 3…Федр. 4…розповіді й повчання ( моралі ). 5…великої. 6…повчальний висновок.
Т е м а. Різнорівнева контрольна робота № 3 за темою «Література і моральне вдосконалення людини» (А.П.Чехов. «Хамелеон», «Товстий і тонкий» Ч. Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі»)

М е т а: перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу з теми

«Література і моральне вдосконалення людини»; розвивати увагу,

логічне мислення, навички письмового мовлення учнів;

виховувати охайність, зосередженість.

О б л а д н а н н я: дидактичний матеріал.

Т и п у р о к у: урок контролю, оцінки й корекції знань.

Х і д у р о к у

І.Мотивація навчальної діяльності

С л о в о в ч и т е л я

Ви познайомилися з творчістю А.П.Чехова, освіченого й талановитого письменника, який створив у своїх оповіданнях яскраві художні образи. Використовуючи антитезу й художню деталь, письменник лаконічно висловлював свої думки, допомагав людям зрозуміти, що так, як живуть герої його оповідань, жити неможливо, потрібно змінитися самим, щоб не перетворитися раптом в Очумєлова чи Хрюкіна, не принижуватися, подібно тонкому. Видатний англійський письменник Ч.Діккенс у «Різдвяній пісні у

прозі» реалізував сюжети про духовне очищення, переродження людини. Письменник щиро вірить в те, що «кожна християнська душа, роблячи добро навіть у найскромнішій царині, вважатиме своє земне життя занадто швидкоплинним для безмежних можливостей добра».

Сьогодні ми підсумуємо отримані вами знання за вивченою темою.

ІІ. Презентація теми та мети уроку

Ознайомлення з вимогами щодо виконання контрольної роботи.

ІІІ. Основний зміст уроку

1. Ознайомлення учнів зі змістом контрольної роботи і критеріями оцінювання робіт.

2. Виконання учнями контрольних завдань.

ІV. Домашнє завдання.

1. У розділі «Цікава наука про літературу» прочитайте оповідання «Товстий тонкого запитав».

2. Дайте усну відповідь на запитання «Чому Гена вирішив змінити сюжет оповідання «Товстий і тонкий»? Який варіант оповідання він вважав «серйознішим»?

ЛІТЕРАТУРА І МОРАЛЬНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ

РІЗНОРІВНЕВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3

П е р ш и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

1. Невеликий за розміром художній розповідний прозовий твір про одну чи кілька подій у житті людини – це:

а) оповідання;

б) повість;

в) байка.

2. Якій національній літературі належить творчість А. П. Чехова ?

а) англійській;

б) російській;

в) українській.

3. Виразна подробиця твору, що робить зображувану картину зримішою, яскравішою й глибшою, може відображати якусь особливість портрета, пейзажу тощо – це:

а) художня деталь;

б) порівняння;

в) антитеза.

4. Товстий і тонкий, герої з однойменного оповідання А. П. Чехова, зустрілися на вокзалі:

а) Київської залізниці;

б) Миколаївської залізниці;

в) Білоцерківської залізниці.

5. У Різдвяний вечір до Скруджа з`явився у вигляді привида:

а) племінник;

б) клерк;

в) Марлей.

6. «Хамелеоном» в однойменному оповіданні А. П. Чехова можна назвати не лише Очумєлова, а також:

а) Хрюкіна;

б) щеня;

в) натовп.

Рівень 2 ( 3 б )

1. Визначте героя за описом ( за оповіданням А. П. Чехова «Хамелеон» ): «Біля самих воріт складу…стоїть…чоловік у розстебнутій жилетці і, піднявши догори праву руку, показує натовпові закривавлений палець».

2. Який Дух з`явився до Скруджа першим? ( за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» )

3. Запишіть імена героїв оповідання А. П. Чехова «Товстий і тонкий».

Рівень 3 ( 3 б )

1. Визначте тему та ідею оповідання А. П. Чехова «Хамелеон».

2. З якими Духами зустрічався Скрудж ( за твором Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» ) ?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть твір-роздум на тему «Моє враження від образу Скруджа» .

Д р у г и й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь )

Літературний диктант

1. Невеликий за розміром художній прозовий твір про одну-дві події з

життя героя називається …

2. Літературними різновидами комічного є …, …, …, … .

3. Після закінчення гімназії А. П. Чехов вирішив обрати професію …

4. «Краткость – сестра таланта». Цей вислів належить перу …

5. Першим розповідати про себе ( за оповіданням А. П. Чехова «Товстий і

тонкий» ) почав …

6. Алегоричний зміст слова «хамелеон» - …

Рівень 2 ( 3 б )

1. Хто і з якою метою з`явився до Скруджа в Різдвяний вечір у вигляді привида? ( за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» )

2. Визначте тему та ідею оповідання А. П. Чехова «Товстий і тонкий».

3. Кому з героїв оповідань А. П. Чехова можна порадити не принижувати себе, пам`ятати про власну гідність?

Рівень 3 ( 3 б )

1. Доведіть, що твір А. П. Чехова «Хамелеон» - це оповідання.

2. Що Скрудж пообіцяв після третьої подорожі Духові Прийдешнього Різдва? ( за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» )
Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть, у чому ви вбачаєте основні причини морального занепаду Скруджа ( за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі» ).

Т р е т і й в а р і а н т

Рівень 1 ( 0,5 б за кожну правильну відповідь)

1. Який прийом використав А. П. Чехов у заголовку оповідання «Хамелеон»?

а) алегорію;

б) гіперболу;

в) антитезу.

2. Як у гімназії дражнили товстого ( за оповіданням А. П. Чехова «Товстий і тонкий» )?

а) Ефіальтом;

б) Нафанаїлом;

в) Геростратом.

3. Яке звання мав Очумєлов ( за оповіданням А. П. Чехова «Хамелеон» )?

а) унтер-офіцер;

б) городовик;

в) поліцейський наглядач.

4. Скільки Духів Різдва приходило до Скруджа ( за твором Ч. Діккенса «Різдвяна пісня у прозі»?

а) 2;

б) 3;

в) 4.

5. Як звали померлого компаньйона Скруджа:

а) Боб Кретчит;

б) Яков Марлей;

в) Тайні Тім.

6. З одежі другого Духа Різдва вийшли хлопчик і дівчинка, яких звали:

а) Радість і Щастя;

б) Горе і Смуток;

в) Темнота і Бідність.

Рівень 2 ( 3 б )

1. Який Дух завітав до Скруджа третім ?

2. Як називається різновид комічного - прихована насмішка?

3. Де відбувається дія оповідання А. П. Чехова «Хамелеон» ?

Рівень 3 ( 3 б )

1. Для чого потрібний гумор?

2. На які дві частини можна поділити оповідання А. П. Чехова «Товстий і тонкий»?

Рівень 4 ( 3 б )

Напишіть твір-роздум на одну з тем.

1. Якими ідеалами керувався Скрудж у житті? Чи поділяєте ви його думку?

2.Ч и залишаться товстий і тонкий приятелями. Чому?
  1   2   3

Схожі:

Урок узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів. ХІД УРОКУ:...
Форми організації навчальної діяльності: фронтальна, індивідуальна, робота в парах, робота в групах
Мотивація навчальної
Мета: Сформувати і розширити поняття «мотив», «мотивація». Довести важливість мотивації для навчальної діяльності в початковій школі....
Тема: «Історія і фольклор». Цілі
Актуалізація опорних знань, повідомлення теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності
Урок засвоєння нових знань Хід уроку Мотивація навчальної діяльності...
Сонця як зорі (радіус, маса, температура, активність), з його хімічним складом та внутрішньою будовою; сформувати уявлення про сонячну...
Технології контролю навчальної діяльності учнів на уроках інформатики
Серед сучасних технологій контролю навчальної діяльності учнів можна виділити декілька найбільш поширених
Урок формування практичних умінь і навичок з елементами поглиблення
Мотивація навчальної діяльності п’ятикласників (повідомлення мети майбутньої роботи, усвідомлення її учнями)
Урок української мови у 6 класі Тема. Займенник: загальне значення,...
Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети уроку. Метод передбачення
Методичні рекомендації для вчителя
Найважливішою умовою ефективності системи контролю та оцінки результатів навчальної діяльності школярів є врахування їхніх індивідуальних...
Задача На тему: Рівняння з параметрами
Після першого засідання гуртка, за результатами анкетування ми вирішили детальніше познайомитися з темою «Рівняння з параметрами»....
Уроку Мотивація навчальної діяльності
Давайте пригадаємо, що таке історичний роман і в чому виявилося новаторство Вальтера Скотта
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка