Загальне поняття про іменник. Іменники. Що означають


Скачати 123.67 Kb.
НазваЗагальне поняття про іменник. Іменники. Що означають
Дата30.10.2013
Розмір123.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Інтерактивні вправи на уроках української мови в початкових класах

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв’язання освітніх завдань, змінилася роль учителя з авторитарного транслятора готових ідей на коригування ним інтелектуального і творчого потенціалу учнів. Водночас відбувається еволю­ція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до впровадження новітніх технологій. Серед них найперспективнішою мені видається інтерактивна технологія, хоч і вимагає від учителя сучасного стилю педагогічного мислення, часових та матеріальних зусиль.

Використання інтерактивних форм навчання допомагає вчителеві співпрацювати з усім класом, з кожним учнем і учням між собою, і нагоро­дою для мене, як для вчителя, буде невтомна дитяча цікавість, яка поступово переросте у допитливість, творче пізнання та самостійність, бажання досягти успіху, схильність до активного пошуку. Бажання, щоб в класі збільшилась кількість учнів, які свідомо засвоюють матеріал та займають активну позицію у засвоєнні знань, у яких зростає інтерес до навчання, привело до того, що я до теми «Частини мови»( 2- 4 клас за підручником Л.О. Варзацької,М.С.Вашуленка) підібрала матеріал для інтерактивних вправ на різних етапах уроку.

Завдання підібрані так, щоб:

  • завдання потребували різної глибини узагальнення і висновків;

  • завдання, розраховані на різний рівень теоретичного обґрунтування;

  • завдання репродуктивного і творчого характеру.

Такий підхід сприяє найповнішому розвитку здібностей особистості кожного учня, викликає бажання вчитися.
Тема: Загальне поняття про іменник. Іменники. Що означають назви істот і неістот
Етап уроку : Вивчення нового матеріалу.

Інтерактивний прийом Мозкова атака ,« Карусель»

Діти об’єднуються в групи за допомогою листочків, тобто за їхньою формою та кольором.

На виконання в групі учні мають 1 хв. Кожна група отримує таблицю із завданням.Групи рухаються від однієї таблиці до наступної, при цьому на

кожній за деякий час записують, що вони знають з цієї проблеми.

Кожна група отримує маркер певного кольору. Трупи закінчують свою

подорож біля таблиці, з якої почали і, з рештою мають змогу побачити, що

було написано іншими групами. Роблять висновки, презентація своєї

роботи.

Завдання для 1 групи

У колі друзів ви побачили незнайому дівчину, або в клітці у зоопарку вас

цікавила досі незнайома тварина. Ви неодмінно запитаєте - ... це ? А от

про рослину, одяг, меблі ви спитаєте -... це ?

Вставте пропущені слова. Чому ви по різному запитували?

Розподіліть слова у два стовпчика:

дідусь, верба, хлопчик, сніг, стіл, зозуля, жаба, сніг, окунь, джміль. Поясніть свій вибір.

Завдання для 2 групи

1. Смішний, сміх, сміятись, смішинка.

2. Рука, рукавичка, рукава, ручечка, нарукавники.

3. Ходив, вхід, ходіння, ходьба, сходи, перехідний.

ІЦо ви можете сказати про кожен ряд слів ? Який з цих рядів відповідає твердженню: «Всі слова - назви предметів». Доведіть, що це так. Наведіть ще приклад слів - назв предметів.

Завдання для 3 групи

Складіть речення. Підкресліть слова - назви предметів.

1. Українці дуже люблять вишивку.

2. Оселях, в, побачити, українських, все, вишиті, рушники, скатерті, та.

Фрагмент уроку з української мови

Тема: Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

Етап уроку : Повторення вивченого.

Інтерактивний метод «Вузлики»
Основа цього методу - розв’язування завдань із логічним навантаженням. Розвиває кмітливість, увагу, спостережливість.
1. Закресліть у цьому рядку шість літер таким чином, щоб літери, які залишаються ( без зміни своєї послідовності), склали б добре знайоме вам слово.

Шіімсетньнлиіткер.

2. Із букв слова Барабан складіть і запишіть слова. Поставте до них питання.

Барабан, раба, раб, бар, рана, араб, баба, баран, бра.

Фрагмент уроку з української мови

Тема: Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.

Етап уроку : Закріплення вивченого. Активізація навчального матеріалу

Інтерактивний метод «Мікрофон»
Діти висловлюють свої думки. Метод проводиться у формі бесіди. Вчитель розвиває тему, ставлячи по ходу питання. Назвіть героїв вірша

Балакуни

Будував Базіка дім –

сім дверей і вікон сім.

Торохтій допомагав:

язиком дошки тесав.

Метушився Пустомеля:

- Скоро будуть стіни й стеля!

Говорун клав на словах

з жесті цинкової дах.

І Патякало не плакав:

- Я усе покрию лаком.

Балакун все щебетав, нахвалявся, обіцяв

для гостей спекти в печі

пиріжки та калачі.

В дім без вікон, без дверей

Лепетун скликав гостей.

Етап уроку : закріплення вивченого.

  1. Розвиток мовлення.

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

1 група складає усний твір - розповідь «Жолудь».

2 група складає усний твір - опис «Жолудь».

3 група складає усний твір - міркування «Жолудь».

Представники 3 груп и у мікрофон читають твори. Обговорення.

Фрагмент уроку з української мови

Тема : Закріплення знань про синтаксичну роль прийменників і закінчень.

Етап уроку : Закріплення вивченого.

Інтерактивний прийом «Робота парами»

Попрацюйте - пограйтесь.

1.Доберіть 6 будь - яких іменників, що означають загальні назви, і запишіть їх у стовпчик на окремому аркуші паперу.

2. Обміняйтесь своїми записами із сусідом по парті.

3.Складіть з кожним іменником по одному реченню так, щоб кожне наступне речення
продовжувало думку попереднього речення.


4.Читання текстів в кожній парі. З’ясування, у кого найцікавіша розповідь.

Фрагмент уроку з української мови

Тема : Змінювання іменників за числами. Спостереження за родовими закінченнями.

Етап уроку: Робота над новим матеріалом.

Інтерактивна гра «Карусель»

На дошці іменники

1 група 2 група

Мороз Яблука

зима трактора

земля пташки

дзвін книжки

місяць будинки

даль сини

птаство міста

1група поруч з іменниками в однині записує ці іменники в множині

2 група - навпаки

Це завдання виконується самостійно протягом 3 хв. По сигналу вчителя групи міняються завданнями.

По закінченню виконання учні з 1 і 2 груп презентують відповіді.
Фрагмент уроку з української мови

Тема: Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.

Етап уроку: Повторення вивченого.

Інтерактивний метод «Робота в парах»

Виписати виділені слова, визначити, якою частиною мови вони є. Пояснити вживання великої літери. Поєднати їх з прикметниками, які дібрав до них автор, додати свої. Списати рядки вірша, в яких розкрита мета тексту. Презентувати свою роботу.

Слова

Таке блакитне й лагідне: слов’яни...

Таке глибоке і голубе: Дніпро...

Таке могутнє і кохане: Київ...

Таке врочисто чисте: Україна...

Таке великострадницьке: Тарас...

І воскресає сила із руїни

І виростає людяність між нас.

Дібрати синоніми до слова людяність.

Фрагмент уроку з української мови

Тема: Поняття предметності на прикладі іменників, утворених від слів, що означають назви дій.
Етап уроку: Вивчення нового матеріалу. Актуалізація опорних знань.

Інтерактивний метод «Вузлики»
Прочитати зашифровані слова. Для цього необхідно в кожному горизонтальному рядку закреслити одинакові літери.

І У Р Х М У С Т Р І О С М

П З Д К Б О З А П О Є К

І С Ц Т Н С Л О Ц Й Н І Л

Ж О С К М І Ф О К Ж С М Ф

В Б Н М Р Б Х А Н Є В Р Х (Хто дбає, той і має)

№ 2

П В К С Х У Т К У О С В П

М К М Т Н У Е К Р Т У Р

Ш П Б Р Л А Ш Ц Ю Є Б Л

Б З Е Ж Т У О Е Й З Ж Б У

Я С М Ф Н С Є К М К Ф Я

Ч О Ї Г Н С Ч Ь О Г Н (Хто не працює, той не їсть)

Якою частиною мови виражені підкреслені слова? Довести.

Фрагмент уроку з української мови

Тема : Рід іменників : чоловічий, жіночий, середній.

Етап уроку : Актуалізація опорних знань.

Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»
-Що таке іменник?

-На яке запитання відповідають назви істот?

-На яке запитання відповідають назви неістот?

-Які іменники є власні, загальні?

Доберіть до кожного іменника слово, яким можна його замінити.

Бабуся - ( вона ) кіт - ( він )


корова - ( вона ) синиця - ( вона )

пес - ( він ) пшениця - ( вона )

хвіст - ( він ) паляниця - ( вона )

сміливець - ( він ) хатка - ( вона )

небо - ( воно ) Джек - ( він )

вікно - ( воно )

Фрагмент уроку з української мови

Тема : Вправи на визначення роду іменників.Спостереження за родовими закінченнями.
Етап уроку: Актуалізація опорних знань.

Інтерактивний прийом «Робота парами»

На дошці таблиця з прислів’ями:

  • Посадив дерево, викопав криницю, виростив сина - не даром життя прожив.

  • Зруйнував гніздо пташине - не буде в тебе ні дітей, ні родини.

  • Літо дає коріння, а зима - насіння.

  • Золото добувають із землі, а знання із книг.

  • Прислів’я з пташиний дзьоб, а мудрості в ньому - ціле озеро.

Працюючи парами в три стовпчика виписати по 3 - 4 іменника чоловічого, жіночого, середнього роду.
Навчання рідної мови має бути осяяне фантазією, красою слова і людських взаємин, словесною творчістю.

Саме вчитель впливає на пробудження допитливості та інтересу до знань. Саме від нього, який спрямовує, виховує пізнавальну діяльність учнів, залежить розвиток цікавості і допитливості, на яких формується пізнавальний інтерес. І це повинен бути вчитель, який не примушує, а підносить; не диктує, а навчає; не вимагає, а спонукає до праці і тим самим переживає разом з дітьми творче натхнення.

І саме від вчителя залежить, які він обирає методи і прийоми, шукає легких шляхів чи віддає перевагу інтерактивним технологіям для того, щоб забезпечити комфортні умови, за яких кожний учень відчує свої успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання, виключення домінування однієї думки над іншою.

Як визначав В.Леві алгоритм пошуку істини як для вчителя, так і для учнів «Я повинен пізнати світ і себе, я потребую життєвих експериментів. Я хочу приміряти до себе і ту роль і цю, хочу зазнати неймовірного, хочу перевірити відоме. Мені потрібні труднощі і помилки».Завдання вчителя саме в цьому і полягає - підпорядкувати навчальний процес дитини цьому алгоритму. Саме в цьому полягає педагогічна стратегія і тактика розвитку інноваційної особистості – наших учнів.

Схожі:

Урок української мови. 3 клас Загальне поняття про іменник. Іменники,...
Тема: загальне поняття про іменник. Іменники, що означають назви істот та неістот
Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки,...
...
Повторення і закріплення знань по темі „Іменник
Формувати вміння розпізнавати іменники серед інших частин мови. Відмінювати іменники, визначати рід, число, ставити іменники у початкову...
Іменник як частина мови: загальне значення
...
Поняття про іменник. Лексико-граматичні розряди іменників: а іменники...
Ковтюх С. Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати) : навч пос. – 2-е вид., випр. і допов. – К. «ВД «Професіонал», 2007. – 592...
Тема: Узагальнення знань і вмінь учнів за темою “Слова що означають назви
Виписати з пам`яті слова, що означають один предмет, утворити від них слово, що означає багато предметів, з вірша Л. Костенко “Синички...
МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ...
РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СВІТ
Частина мови. Іменник. 6 клас Іменники І відміни. Однина
Шевченко) Слава навіки Вітчизні моїй. (Сосюра) Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. (Шевченко)...
Правопис незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини Мета
И знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати правопис незмінюваних іменників, а також особливості відмінювання іменників,...
До уроку всі готові?
Мета. Формувати в учнів уміння розрізняти назви істот і неістот; ознайомити з новими термінами «власні іменники», «загальні іменники»;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка