Урок №11 ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС


НазваУрок №11 ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС
Дата30.03.2013
Розмір53.1 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Історія > Урок

Урок № 11

ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС

Мета: дати восьмикласникам поняття про прямий і зворотний порядок

слів у реченні, навчати дотримуватися логічного наголосу при інтонуванні речень; розвивати організаційно-контрольні вміння виконувати спеціальні спостереження над мовним матеріалом; формувати загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати різні за метою висловлювання речення відповідно до комуні­кативного завдання; на основі мовленнєво-комунікативного ди­дактичного матеріалу виховувати повагу до надбань попередніх поколінь і почуття відповідальності за сучасні досягнення люд­ства.

Міжпредметні зв'язки: інверсія в художньому творі (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 1. Повідомлення теми й мети уроку, усвідомлення
  її учнями. Мотивація навчальної діяльності

 2. Актуалізація опорних знань

Творче спостереження на основі тексту з елементами аналізу

► Прочитати текст мовчки. Про які часи в історії України йде мова? Дібрати
заголовок. Порівняти його із заголовками, дібраними вашими однокласниками, найбільш вдалий записати.

І знову йдемо... Біль утрат, і дух степів полиневий, і дніпрову блакить, і рожеві, як юність, світання — усе забрали з собою і все несемо на схід...

Чи пам'ятаєш ти вислів сильний духом? Тоді ми трохи по-книжному уяв­ляли собі таких людей, а за цей час скільки я бачив їх живими, бачу поруч себе і зараз. На танки ворожі вони кидалися з горючими пляшками за Дні­пром. Грудьми ставали на оборону споруд Дніпрогесу, тримали рубежі, які, здавалося, нічим уже втримати не можна. Але чи не найбільше оця сила духу людського відкривається мені ось тут, коли ми, одрізані від своїх, у далекім оточенні, ідемо в степах під нічийним небом, не підвладні нікому, крім са­мих себе. Наче поза часом йдемо, не знаючи, що робиться на наших фрон­тах. Мета наша десь у тумані, за мороком ночі, але ми готові, здається, хоч усе життя іти, аби досягти її. Мало в нас зброї, але найміцніша гартована зброя — у нас самих, у нашій волі, у наших серцях (За О. Гончаром).

 • Визначити тип мовлення і стильову належність тексту. Аргументувати
  свою думку.

 • Прочитати вголос другий абзац, дотримуючись правильної інтонації і виділяючи логічним наголосом потрібні слова. Прочитати ще раз, змінюючи
  логічний наголос. На що це впливає? Зробити висновок про роль зворотного порядку слів (інверсії) у художніх творах.

 • Визначити граматичну основу в кожному реченні. Звернути увагу на по­слідовність розташування головних членів речення.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Навчальне аудіювання

► Прослухати текст. З'ясувати тип і стиль мовлення. Визначити, що вира­жає заголовок. Дослідити синтаксичну організацію висловлювання.

ПІД ДАЛЕКИМИ СОСНАМИ

Кілька разів поспіль одержую листи від невідомої мені людини. Лис­ти не розраховані на відповідь: на жодному з них зворотної адреси нема. По штемпелях на конвертах можна лише приблизно догадатися, що йдуть вони десь із країв шевченківських.

Пише жінка. Розповідає про будні свої, про те, чим була заклопотана, що подумала сьогодні, що вразило її. Деколи — про книжку, щойно прочитану, іншим разом про щось почуте по радіо, навіяне піснею співака... Часом поді­литься вона настроєм, на когось поремствує або в усіх подробицях розповість, як збирала в лісі хмизиння на паливо та соснові шишки, а вони сирі, тільки сичать у печі, горіти не хочуть. В іншому листі буде цілий епос про брата, про його черговий візит — я цього брата вже добре собі уявляю (О. Гончар).

► Записати останнє речення. Зробити його синтаксичний розбір. Визначити порядок слів у реченні (у разі потреби скористатися теоретичним ма­теріалом підручника). На які слова падає логічний наголос? Прочитати
речення з наголосом на іншому слові. Що зміниться? Зробити висновок
про порядок слів у реченнях.

Дослідження-трансформація

► Прочитати речення, дотримуючись правильної інтонації та логічного на­
голосу. Визначити порядок слів (прямий чи зворотний).

1. Сонце вже показалось і пекло камінь (М. Коцюбинський). 2. Над містом, над заводом, над усім Донбасом пролунали гудки (В. Собко). 3. Вечірнє небо, гори, ліси, бриніли, як грандіозна чутлива мембрана (О. Гончар). 4. Шумів ла­гідний прибій і обполіскував гальку піщаного берега (М. Трублаїні). 5. А в пе­чері ані золота, ані срібла, ані каміння дорогого (Марко Вовчок). 6. У темря­ві густій, тяжкій і рівній прокинувсь я (М. Рильський). 7. У гарячий ясний літній день ліс на горах сяє, а в долинах чорніє (/. Нечуй-Левицький).

 • Змінити порядок слів у реченнях на протилежний. З'ясувати, чи впливає
  порядок слів на синтаксичну структуру речення та його вид.

 • Зробити морфологічний розбір виділених слів.

IV. Систематизація й узагальнення знань

Дати відповіді на запитання:

 1. Яке значення в реченні має порядок слів?

 2. Визначити порядок слів у поданих реченнях: Сонце гріє, вітер віє з поля
  на долину (Т. Шевченко); Ніч темна людей всіх потомлених скрила під
  чорні широкії крила (Леся Українка).


 3. Прочитати речення, змінюючи логічний наголос: Вони летіли через мо­
  ре, несучи на крилах весну, атакували останній опір зими (Ю. Яновсь-
  кий).

 4. З якою метою використовуються речення із зворотним зв'язком?

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

Уявити ситуацію, що ви готуєтеся до круглого столу «Видатні історичні постаті України». Вам необхідно зібрати матеріал про таких людей. Написати твір-мініатюру про 1—2 особистості, які зробили важливий крок до світлого майбутнього нашої держави. Використати речення, різні за метою висловлю­вання і за будовою, а також із прямим і зворотним порядком слів. Визначити логічний наголос у реченнях.

Схожі:

ФРАГМЕНТ РАДІОПРОГРАМИ „СЛОВО” ВІД 19. 11. 06 Сьогодні в радіожурналі: Нема
Наголос фонетично оформлює слово, відмежовує його від інших слів у реченні. Він може виражати також різні значення слова. Послугами...
Урок формування практичних умінь і навичок. Обладнання: підручник,...
З метою виховання в сучасної молоді любові до театрального мистецтва у Багатопрофільному ліцеї для обдарованих дітей вчитель української...
Урок подорож
Мета: 1 формування вміння визначати групи слів за значенням, доречно вживати омоніми, синоніми й антоніми у мовленні; 2 розвивати...
ПОРЯДОК формування стоп-листа в домені. УКР
«Стоп-лист» складається зі списку безумовно заборонених для реєстрації слів (список виключний, містить слова та усі словоформи, що...
Тема. Підсумковий урок з розділу «Лексикологія»
Мета. Закріпити знання учнів про лексикологію; вдос­коналювати навички та вміння учнів розпізнавати групи слів за значенням; розвивати...
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів....
Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й підрядності,...
Истематизувати знання учнів про сполучник, формувати пізнавальні вміння відрізняти сполучник від інших частин мови, правильно визначати...
ЗМ Твір – опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі (письмово)
Обладнання: роздатковий матеріал, словник іншомовних слів, запис музичного твору, відео – ролик, паперові зірки. Тип уроку: урок...
Вправи для розвитку складового аналізу й синтезу слів у дітей
«Склад», «Переніс слів», «Наголошені й ненаголошені голосні» (дається додаткове завдання у відповідності з виучуваною темою)
Конспект заняття соціально-морального спрямування для дітей середньої групи на тему
«чарівних» слів, тобто слів ввічливості (дякую, добрий день, пробачте, будьте ласкаві)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка