КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу "Стратегічний менеджмент"


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу "Стратегічний менеджмент"
Сторінка8/8
Дата15.03.2013
Розмір1 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8

ЛЕКЦІЯ 9. Основи бізнес-планування


 1. Суть і цілі бізнес-плану

 2. Резюме

 3. Основний розділ бізнес-плану

 4. Стратегія фінансування


1. Бізнес-план – це специфічний плановий документ, який описує всі основні аспекти майбутнього комерційного проекту і представляє цю інформацію для зацікавлених осіб поза підприємством – банкірів, інвесторів та ін. (Слайд)

Якщо перед підприємством стоїть нове виробниче чи комерційне завдання, перш за все слід ретельно спланувати організацію його розв’язання. На Заході будь-яку комерційну справу прийнято починати з бізнес-плану. З переходом до ринкової економіки бізнес-план поступово входить і у практику нашого підприємництва.

Сьогодні потреба у розробці бізнес-плану виникає при розв’язанні таких гостроактуальних завдань, як:

 1. залучення іноземних інвестицій,

 2. розробка проектів створення приватних фірм,

 3. обгрунтування пропозицій щодо приватизації державних підприємств,

 4. одержання кредитів в комерційних банках.

Бізнес-план являє собою документ, який описує всі основні аспекти майбутньої комерційної справи, аналізує проблеми, з якими може стикнутися фірма, а також визначає способи розв’язання цих проблем. Бізнес-план допомагає підприємцям і фінансистам

 • вивчити місткість ринку і перспективи розвитку майбутнього ринку збуту;

 • оцінити витрати на виготовлення та реалізацію потрібної цьому ринку продукції і порівняти їх з можливими цінами реалізації, щоб визначити потенційну прибутковість майбутньої справи;

 • виявити можливі “підводні камені”, які підстерігають проект в перші роки його роботи;

 • визначити сигнали (показники), по яких можна буде регулярно дізнаватися про стан речей на підприємстві.

Правильно складений бізнес-план врешті-решт відповідає на питання, чи варто взагалі вкладати кошти в дану справу і чи окупляться всі витрати сил та коштів (Слайд). Звичайно, навіть підприємець-новачок намагається продумати ці проблеми, однак дуже важливо скласти бізнес-план на папері у відповідності до певних вимог і провести спеціальні розрахунки. Це дозволяє передбачити майбутні складності і зрозуміти, чи їх можна подолати, а також визначити, де треба завчасно “підстелити соломки”.

Адресований бізнес-план

 • банкірам та інвесторам, в яких підприємець збирається просити гроші на здійснення проекту,

 • співробітникам підприємства, які потребують чіткого визначення своїх завдань та перспектив, нарешті

 • самому підприємцю чи фінансовому менеджеру, які бажають ретельно проаналізувати власні ідеї, перевірити їх на розумність і реалістичність.

На Заході справедливо вважають, що без бізнес-плану взагалі не можна братися за виробничу і комерційну діяльність.

Будь-який бізнес починається з ідеї. Бізнес-план також починається з ідеї. При цьому вихідна позиція підприємця може бути такою (Слайд): 1) наявність діючого бізнесу, 2) відсутність власного бізнесу, 3) вдосконалення діючого бізнесу – пошук нових ідей.

Для розробки ідеї – рушійної сили розвитку – необхідно відповісти на питання:

 1. Що я маю сьогодні? (F-факт)

 2. Що я хотів би мати завтра? (D-мрія)

 3. Яким чином я можу добитися цього? (стратегія)

 = D – F – різниця між бажаним і фактичним не повинна виходити за межі реального, однак у той же час не повинна бути надто малою, щоб не пропав стимул до досягнення D.

Не існує єдиної стандартної структури бізнес-плану.

Наведемо короткий опис основних розділів бізнес-плану (Слайд).
2. РЕЗЮМЕ. Складається в самому кінці роботи над бізнес-планом. На 3-4 сторінках необхідно сконцентрувати основний зміст бізнес-плану і пояснити всі переваги даного проекту, оскільки саме на цей розділ звертають увагу інвестори та кредитори. Резюме має привернути їхню увагу до проекту і примусити повірити в успіх.

Основні моменти резюме:

 • суть проекту,

 • наявні кошти і можливості для реалізації проекту,

 • чому проект буде успішним,

 • фінансові результати проекту (виручка, прибуток, строк окупності).

При підготовці бізнес-плану необхідно постійно орієнтуватися на основні питання майбутніх кредиторів та інвесторів:

 1. Що я отримаю в разі успішної реалізації цього бізнес-плану?

 2. Яким є ризик втрати грошей?


3. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

Опис виду діяльності. (Слайд) Якщо бізнес-план готується для одержання кредиту чи залучення інвестицій в рамках вже існуючого підприємства, то в цьому пункті дається коротка характеристика фірми:

 • основні сфери діяльності (торгівля, промисловість, сфера послуг);

 • стадія розвитку (становлення, розширення діючого підприємства, злиття з іншою фірмою, виокремлення зі складу більш крупної фірми, створення в результаті приватизації, створення спільного підприємства);

 • коротка історія фірми;

 • засновники;

 • репутація;

 • аналіз SWOT.

Якщо мова йде про складання бізнес-плану для нової компанії чи для абсолютно нового комерційного підприємства, то в даному розділі необхідно представити наступну інформацію:

 • інформацію про приватних осіб чи підприємства, які розпочинають новий бізнес;

 • для приватних осіб – досвід роботи, досвід підприємницької діяльності, освіту.


ОПИС ТОВАРУ (ПОСЛУГИ). (Слайд) Тут описуються товари (послуги), заради виробництва яких і задуманий проект. Цей опис включає:

 • характеристику товарів (послуг)

 • потреби, які покликаний задовольняти товар

 • особливості товару – чим відрізняється товар від продукції конкурентів

 • час, протягом якого цей товар буде новинкою на ринку (приблизна оцінка)

 • патенти чи авторські свідоцтва, якими захищений даний продукт

Для успіху бізнес-плану доцільно включити до нього фотографію або дуже хороший малюнок товару (чи інше наочне зображення, опис), який дозволить скласти про нього достатньо чітке уявлення.
ОЦІНКА ГАЛУЗІ. (Слайд) Цей розділ надає інформацію про зовнішнє середовище фірми, про основні тенденції, що існують в даній галузі, про можливих конкурентів:

 • опис галузі

 • темпи розвитку і основні фактори росту (зниження) обсягів продажу за останні 5 років, а також прогнози розвитку

 • життєвий цикл продуктів даної галузі

 • кількість фірм, які працюють в даній галузі

 • нові види продукції галузі, зміни в техніці і технології

 • конкуренти: їх товари, якість продукції, рівень цін

 • методи конкурентної боротьби в галузі


ОЦІНКА РИНКУ ЗБУТУ. (Слайд) Основні елементи аналізу такі:

 • визначення цільового ринку

 • місткість ринку (поточний стан і прогнози)

 • ніша на ринку, яку займає (планує зайняти) підприємство

 • основні клієнти і їх характеристики.


ПЛАН МАРКЕТИНГУ. (Слайд) В цьому розділі основної частини бізнес-плану необхідно продумати і пояснити потенційним партнерам, кредиторам та інвесторам основні елементи плану маркетингу, який являє собою самостійний надзвичайно важливий документ для внутрішнього користування на фірмі. Основні питання такі:

 • канали збуту товарів

 • ціноутворення

 • реклама

 • методи стимулювання продажів

 • організація післяпродажного обслуговування

 • формування громадської думки про фірму та її товари


ПЛАН ВИРОБНИЦТВА. (Слайд) Тут наводиться повний опис виробничого процесу. Головне завдання – довести, що фірма у змозі виробляти необхідну кількість товарів у необхідні строки, може організувати виробництво і має необхідні для цього ресурси.

Питання, які необхідно розкрити:

 • технологія виробництва товару

 • яке необхідне обладнання, де планується його придбати, на яких умовах, в які строки

 • де і в кого, на яких умовах будуть закупатися сировина, матеріали і комплектуючі. Яка репутація цих постачальників і чи є вже досвід роботи з ними

 • субпідрядники

 • собівартість продукції

 • контроль якості

Доцільним тут буде показати схему виробничих потоків, на якій має бути наочно продемонстровано, звідки і як вони будуть перероблятися в продукцію.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН. (Слайд) Тут розкриваються організаційні і кадрові питання:

 • організаційна структура управління підприємством

 • потреби в персоналі (кількість, профіль, кваліфікація)

 • система зарплати і матеріального стимулювання

 • характеристика управлінського персоналу

 • необхідність залучення зовнішніх експертів


ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН. (Слайд) Тут зазначається:

 • форма власності і правовий статус підприємства (приватне, кооператив, державне, відкрите чи закрите акціонерне товариство)

 • основні співвласники підприємства, їх частки в статутному капіталі

Необхідно обгрунтувати причини вибору тієї чи іншої організаційно-правової форми.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ. Необхідно орієнтовно оцінити, які ризики найбільш ймовірні і у що вони (в разі їх реалізації) можуть обійтися. Головне – не складність розрахунків і їх точність, а вміння завчасно передбачити всі типи ризиків, виявити їх джерела і визначити момент їх виникнення, а потім розробити заходи щодо їх зниження і мінімізації втрат.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. (Слайд) Цей розділ бізнес-плану покликаний узагальнити всі попередні матеріали і представити їх у вартісному вираженні. Тут необхідно підготувати відразу кілька документів:

 • прогноз обсягів реалізації

 • баланс грошових витрат і надходжень

 • таблицю доходів і витрат

 • прогнозований баланс підприємства

 • графік досягнення беззбитковості

Цей перелік документів є стандартом для світової практики.
4. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ.

Тут подається план одержання коштів для створення та розвитку підприємства:

 • скільки взагалі потрібно коштів для реалізації даного проекту,

 • звідки планується одержати ці гроші? В якій формі?

 • коли можна очікувати повного повернення вкладених коштів і одержання доходу з них?

Відповідь на перше питання витікає з висновків розділу “Фінансовий план”. Друге питання є набагато складнішим. Фактично існує два джерела фінансування:

 1. залучення кредиту,

 2. залучення акціонерного чи паєвого капіталу.

Практично мова йде про те, яку частку необхідних коштів можна і треба одержати у формі кредиту, а яку краще залучити у вигляді акціонерного капіталу. Співвідношення цих двох джерел фінансування є задачею, яка не має однозначного рішення. Надто багато тут факторів, які впливають на всі зацікавлені сторони. Якщо ж спробувати виділити якісь основні моменти, то вони полягають у тому, що банкіри, як правило, прагнуть зменшити свій ризик, вважаючи, що нести його повинні головним чином власники підприємства та інвестори-акціонери.

Тому фінансування через кредити краще підходить для проектів на основі вже діючих (і діючих успішно) підприємств. З одного боку, від таких підприємств банкіри не будуть вимагати високої плати за кредит, оскільки ризикованість вкладень тут не дуже велика, а з іншого – не буде проблеми знайти матеріальне забезпечення кредитів, оскільки цим забезпеченням можуть бути активи фірми.

Для проектів зі створення нових підприємств чи реалізації технічних нововведень, як правило, використовується акціонерний чи пайовий капітал. Для таких проектів залучення кредиту іноді може бути навіть небезпечним. Справа у тому, що кредитна угода обов’язково включає жорстку схему платежів, які забезпечують повернення основної суми боргу та процентів по кредиту. Новим підприємствам дотримання такого календарного графіку виплат може виявитися не під силу через повільний ріст суми доходів від реалізації. В такій ситуації навіть достатньо перспективні проекти, які здатні у майбутньому принести великі прибутки, можуть збанкрутіти через проблеми з ліквідністю в перші роки.

Кошти ж, отримані від партнерів чи акціонерів, позбавлені цих недоліків (хоча їх зібрати, інколи, набагато важче, ніж одержати позику в банку). Нове підприємство в перші роки може взагалі не виплачувати дивіденди і це не викличе протесту з боку акціонерів, якщо прибуток не проїдається, а інвестується в розвиток фірми, що веде до підвищення курсу її акцій та зміцнення позицій на ринку.

Іноді залучення коштів партнерів та акціонерів видається підприємцям небажаним через можливість позбавитися контрольного пакету акцій, розмір якого звичайно оцінюється у 51%. З цього приводу варто сказати наступне. По-перше, насправді контрольний пакет може бути і значно меншим, ніж 51%. Якщо капітал підприємства сильно розпорошений, то для контролю над підприємством може виявитися достатнім і пакету в 10-15% акціонерного капіталу. По-друге, психологія “собаки на сіні” рідко приводить до успіху. Яка рація в тому, якщо ви будете потенційним одноосібним власником підприємства, яке існує лише на папері? Чи не краще впустити до справи заможних інвесторів, щоб втілити свої проекти в життя?

Нарешті, що стосується третього аспекту розділу “Стратегія фінансування” – оцінка повернення позичкових коштів, то це вимагає проведення і включення до бізнес-плану спеціальних розрахунків, які дають можливість визначити строк окупності вкладень.

Таким чином, цей розділ бізнес-плану фактично перетворюється на заявку про фінансування, яка представляється на розсуд інвесторів чи кредиторів.
Отже, бізнес-план – це плановий документ, який ставить за мету детально розкрити сутність якого-небудь комерційного проекту і привернути до нього увагу потенційних кредиторів та інвесторів. Самостійна підготовка бізнес-планів під силу лише великим компаніям. Існує чимало консультативних фірм, які допомагають і менеджерам великих підприємств, і малим підприємцям у підготовці бізнес-планів і зниженні ризику невдач.


ДОДАТКИ: Комплект слайдів

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект лекцій Частина II Суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Н. П. ГОНЧАРОВА
Учбово-методичне забезпечення курсу «Інвестиційний менеджмент» для бакалаврів і магістрів усіх форм навчання програма, конспект лекцій,...
Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних...
Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” / Укладач П. В. Кушніров. – Суми: Вид-во СумДУ,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»
Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин» / Укладачі: О. М. Суміна, О. В. Черняков. — Суми: Вид-во...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка