Уроку Дата Тема (тематика спілкування)


Скачати 199.42 Kb.
НазваУроку Дата Тема (тематика спілкування)
Дата01.11.2013
Розмір199.42 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок

№ уроку

Дата

Тема (тематика спілкування)

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістична компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціоку льтурна компетенція

Загально навчаль

на компетен ція

Домашнє завдання

Лексична

Граматична

Фонетична

Мовлення

Письмо

Аудіювання

Читання


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Повторення (4 години)

1.
Країни та нації.

Коротко повідомляти про факти.


He is from Ukraine.

We are Ukrainians.

Nationality, Ukrainian, American, British, German, French, Canadian, New Zealander, Australian, English.

Множина іменників.

Чітка вимова нових слів.
PB ex.3, p.6.

WB ex. 1, 2, p. 1.

Ex.4, p.6-7.

Ex.1. p.8.

Знання культурних реалій спільноти мова якої вивчаєть ся: умови життя

Активно застосовувати мову, що вивчається.

Вивчити слова. WB ex. 3, p. 2. Розгадати кросворд.

2.
Країни та нації.

Коротко повідомляти про факти.


Where does she live? She lives in England.

What nationality is she? She is English.

Теперішній час дієслова to be.

Спеціальні запитання.

Чітка вимова нових слів.

PB ex. 1-3, p. 8.

WB Ex. 1-2, p. 2-3WB ex.3, p.3. Скласти діалог з поданих реплік.

3.
Друг за листуванням

Коротко повідомляти про факти.


In his letters Taras tells about… Bill knows that…
Теперішній неозначений час.

Правиль на інтонація.

PB ex. 4, p. 10.

PB ex.2, p. 9.
PB ex.1, p.9. Ex. 3, p. 10

WB ex. 3, p.4. Скласти розповідь за зразком

4.
Друг за листуванням

Коментувати дії, що відбуваються в момент мовлення.

Mark always visits his friend on Tuesdays. Mark is visiting his friend now.
Теперішній неозначений тривалий часи.

Правиль на інтонація

PB ex. 4, p. 12

PB ex. 1, p.11, ex. 5, p. 12
PB ex. 1,3 p.11

WB ex. 4 p.6, заповнити пропуски.

Тема 1: Оточення (10 годин)

5
Допомога батькам

Повідомляти про повсякденні дії, що відбуваються в момент мовлення; пропонувати виконати дії;

Come and do the washing up. I always do the washing up.

Tidy the room, do the ironing, do the washing up, sweep, fix, something, air the room, go shopping, feed the pet, walk the pet.

Порівняння простого теперішнього і теперішнього тривалого часів.

Інтонація запитань

PB ex. 3-5, p. 14-15.

WB ex. 2, p.7.

WB ex. 1, p.7.

PB ex. 2, p. 14.

PB ex. 1, p. 13.

Здогадуватися за контекстом про значення незнайомих слів.

Уважно стежити за презентова ною інформацією

WB ex.3, p. 8. Скласти речення за зразком.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

6
Допомога батькам

Запитувати з метою отримання детальнішої інформації; повідомляти про наявність чи відсутність речей; запитувати про наявність речей і відповідати на такі запитання; висловлювати жаль; висловлювати прохання; запитувати про потреби; повідомляти про потреби.

On weekdays they get up early. Who goes to work? He does.

Weekday, early, then.

Спеціальні запитання до підмета.

Інтонація запитань

PB ex. 2-3, p. 17.

WB ex. 1-2, p. 8-9.

PB

PB ex. 1, p. 16.

Здогаду ватися за контекстом про значення незнайомих слів.

Усвідомлюва ти мету поставленого завдання

WB ex. 3, p. 9. Дати відповіді на запитання.

7
Домашнє господарство
What, where, when, why, how.

Загальні та спеціальні запитання.

Інтонація запитань

PB ex. 3-6, p. 19.

PB ex. 5, p. 19.

WB ex. 1, p. 9.

PB ex. 2, p. 18.

PB ex. 1, p. 18. Ex. 4, p. 19.

Звіряти зразок для письма з написа ним.

Уважно стежити за презентова ною інформацією

WB ex. 3, p.10. Дати відповіді на запитання.

8
Харчу вання

There are some eggs in the fridge. There is some jam in the fridge, too.

Basket, apple pie, flour, fridge.

There is / There are із злічуваними та незлічуваними іменниками

Правильна вимова нових слів.

PB ex. 5-6, p. 21.

WB ex. 1, p. 10.

PB ex. 2, p. 20.

PB ex. 1, 3, р. 20.

Повсякденне життя

Усвідомлюва ти мету поставленого завдання

WB ex. 3, p. 11. Заповнити пропуски.

9
Харчу вання

Is there any salt?

Yes, there is. / No, there isn`t.

Any, some.

There is / There are у питальних і заперечних реченнях.

Інтонація запитань

PB ex. 2, p. 22.

WB ex. 1, 2, p. 11-12.

PB ex. 1, p. 22.

PB ex. 3, p. 22.

Повсякденне життя

Уважно стежити за презентова ною інформацією

PB ex. 3, p. 22 вивчити правило. WB ex. 3, p. 12 скласти 5 речень за зразком.

10
Харчу вання

There aren’t any eggs, but there is some milk.

Rice, chicken, thirsty, hungry.

Вживання any, some.

Правильна вимова нових слів.

PB ex. 3-5, p. 24.

WB ex. 2, p. 13.

PB ex. 1, 2, p. 23.

PB ex. 4, p. 24.

Повсякденне життя

Активно застосовувати мову, що вивчається

WB ex. 1, p. 13. Доповнити речення.

11
Купівля продуктів

What do you want today?

Want, bar, pack, can, bottle, jar, bag, carton.

Preposition of у фразах типу a can on fish, a bag of flour.

Інтонація запитань

PB ex. 4, p 26.

PB ex 5b, p. 26. WB ex. 2, p. 14.

PB ex. 1, 3, p. 25-26

PB ex. 2, p. 25 ex. 5a, p. 26.

Правила ввічливості

Усвідомлюва ти мету поставленого завдання

WB ex. 1, 3, p. 14-15. Заповнити пропуски, відповісти на запитання.

12
Купівля продуктів

There are 3 bags of sugar. There is some sugar in the bag.

Money.

Злічувані та незлічувані іменники у звороті There is / There are

Правильна вимова нових слів.

WB ex. 2, p. 27.

PB ex. 3, p. 28.

PB ex. 1, p. 27. Ex. 4, p. 28.

PB ex. 2, p. 27.

Правила ввічливо вві

Уважно стежити за презентова ною інформацією

WB ex. 2,3, p. 16. Скласти речення за малюнком

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

13
Домашні обов’язки
Thank you for your letter. There isn`t any place like home. You can come and see. Kate wants to make …
Злічувані та незлічувані іменники.

Інтонація речень

PB ex. 2, p. 30.

PB ex. 4, p. 30.

WB ex. 1, p. 16.
PB ex. 1, p. 29, ex. 3, p. 30.

Повсякденне життя

Активно застосовувати мову, що вивчається

WB ex. 2, p. 17. Скласти речення з поданих слів.

14
Підсумковий урок з теми №1.Lexical material of the theme.
Інтонація речень

Ex. 1, p. 31.

WB ex. 1, 2, p. 18.
PB ex. 2, 3, p. 31.

Правила ввічливості

Ефективно використовувати набутий досвід.

WB ex. 3, p. 18. Написати листа другові.

Тема 2: Помешкання (8 годин)

15
Прийом гостей.

Запрошувати в гості

Look at him. Do you know them? He gives her some water.

Know, seed.

Об`єктний відмінок особових займенників

Інтонація речень

PB ex. 1, p. 32. Ex. 6, p. 33.

WB 1, 3, p. 19.

PB ex. 1, p. 32. Ex. 6, p. 33.

PB ex. 2, p. 32, ex. 3, p. 33.

Знання умов життя англійців

Уважно стежити за презентованою інформацією

PB ex. 3, p. 33 вивч, WB ex. 2, p. 19 обрати потрібну форму займенника.

16
Прийом гостей.

Запрошувати в гості

Do you live in the city or in the country? What`s it like?

Country, town, city.

Розділові запитання.

Особли вості інтонації запитань

PB ex. 3, 4, p. 35.

WB ex. 1, p. 20.

PB ex. 2, p. 34. Ex. 5, p. 35.

PB ex. 1, p. 34.

Знання умов життя англійців

Активно застосовувати мову, що вивчається.

WB ex. 2, p. 21, доповнити речення.

17
Житло.

Описувати помешкання. Запитувати повідомляти про наявність предметів у певних місцях.

Are there any pictures on the wall? No, there aren`t.

Between, in the middle of, around, in the corner, behind, above.

There is / There are у стверджувальних та питальних реченнях.

Особли вості інтонації запитань

PB ex. 2b, 3, p. 38

WB ex. 1, p. 20.

PB ex. 1, p. 36.

PB ex. 2a, p. 37.

Знання традицій англійців у домі

Ефективно використовувати набутий досвід.

PB ex. 3c, p. 38 виписати речення.

18
Житло.

Описувати помешкання. Запитувати повідомляти про наявність предметів у певних місцях.

Your flat is really comfortable. You are lucky.

Fireplace, mirror, hall, cupboard, bookcase, chest of drawers, wardrobe, furniture, comfortable, wonderful, tradition.

Прийменники місця between, in the middle of, around, in the corner, behind, above.

Інтонація речень

PB ex. 2, p. 39, ex. 4, 5, p. 40.

WB ex. 1, p. 22.

PB ex. 1, p. 39.

PB ex. 3, p. 40.

Знання традицій англійців у домі

Уважно стежити за презентованою інформацією

WB ex. 2, p. 23? Розфарбу вати малюнок відповідно до інструкцій

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

19
Житло.

Описувати помешкання. Запитувати повідомляти про наявність предметів у певних місцях.

Are there any interesting programmes on? There are lots of cartoons on TV today.

Light, switch, key, upstairs, downstairs.

Наказовий спосіб дієслів. Вживання прислівників місця upstairs, downstairs.

Особли вості інтонації запитань

PB ex. 3-5, p. 42.

WB ex. 1, p. 24.

PB ex. 1, 2, p. 41.

WB ex. 3, p. 25.

Знання традицій англійців у домі

Ефективно співпрацю вати в парах.

Ex. 2, p. 24-25, дати відповіді на запитання

20
Користування побутовими приладами.

Давати розпорядження

There is a knock at the door. Go and answer, please. Turn on\off the water, please.

Turn on/off, switch on/off, iron, cooker, dishwasher, vacuum cleaner, microwave oven, washing machine.

Наказовий спосіб дієслів.

Чітка вимова інструк цій

PB ex. 3, p. 44. Ex. 6, p. 45.

WB ex. 2, 3, p. 26.

PB ex. 1, 2, p. 43-44.

PB ex. 4, p. 44.

Повсякденне життя англійців

Активно застосовувати мову, що вивчається.

WB ex. 1, p. 26, закінчити речення.

21
Прийом гостей. День народження.

Вітати із святом

They give presents on this day. At a birthday party there is always a cake with candles.

Twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.

Числівники 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Правильна артикуляція числівників.

PB ex. 4, p. 47.

WB ex. 1, 2, p. 27.

PB ex. 1, p. 46.

PB ex. 2, 3, p. 46.

Знання соціально норм поведінки

Активно застосовувати мову, що вивчається.

PB ex. 5, p. 47, зробити вітальну листівку.

22
Підсумковий урок з теми №2.

Описувати помешкання. Запитувати повідомляти про наявність предметів у певних місцях.
Lexical material of the theme.
Правильна артикуляція слів, речень.

PB ex. 2-5, p. 49

WB ex. 3, p. 28
PB ex. 1, p. 48. WB ex. 2, p. 29.

Знання соціально норм поведінки

Ефективно використовувати набутий досвід.

WB ex. 1, p. 28 доповнити речення.

Тема 3: Подорож. Місто. (6 годин + 4 к.р.)

23
Орієнтація у місті.
Which one? The one in front of us.

Theatre, gallery, museum, cinema, circus, concert hall, centre, central, downtown, uptown, opposite.

There is… There are…

Особливості інтонації запитань

PB ex. 5, p. 53.

WB ex. 1, p. 30.

PB ex. 1, p. 50. Ex. 3, p. 51-52.

PB ex. 4, p. 52.

Здогадуватися про значення нових слів за аналогією з рідною мовою.

Уважно стежити за презентованою інформацією

WB ex. 2, p. 30 дати відповіді на запитання.

24
Транс порт.

Визна чення шляху.
Which bus should we take? We should buy a bus pass.

Can you tell me the way to…? How can I get to…? Go straight ahead. First go along, the turn left at the bus stop.

Buy a bus pass, get off, take a bus. Should, turn left/right, get to, straight ahead, along, first, then, way, far (from).

Модальне дієслово should.

Особливості інтонації запитань

PB ex. 3, 4, p. 55.

WB ex. 2, p. 31.

PB ex. 1, p. 54.

PB ex. 2, p. 54.

Здогадуватися про значення нових слів за аналогією з рідною мовою.

Активно застосовувати мову, що вивчається.

WB ex. 1, p. 30 поставити репліки діалогу в правильному порядку.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

25
Контроль аудіюван ня.
Правила ввічливо сті.

Ефективно використову вати набутий досвід.

Повт л/м та гр/м теми.

26
Конт роль письма
Правила ввічливо сті.

Ефективно використову вати набутий досвід.

Повт л/м та гр/м теми №1.

27
Контроль читання
Правила ввічливості.

Ефективно використову вати набутий досвід.

Повт л/м та гр/м теми №2.

28
Контроль мовлення
Правила ввічливо вві.

Ефективно використову вати набутий досвід.

Повт л/м та гр/м теми №3.

29
Заходи громадсько го приз начення
Where is the nearest post office, please? What is the best way to…?

Post office, library, hotel, bank, market, hotel, at the crossroad, at the crossing, around the corner, over there.

Модальні дієслова can, could, should.

Правильна вимова нових ЛО.

PB ex. 3, 4, p. 63-64.

WB ex. 1, p. 35.

PB ex. 2, p. 62.

PB ex. 1, p. 61.

Соціальні правила поведінки

Ефективно співпрацю вати в парах.

WB ex. 2, p. 36, заповнити пропуски в діалозі.

30
Інформа ція на вивісках і знаках.
You must not enter here. You should go there. Exit is this way.

Entrance, exit, push, pull, closed, open.

Модальні дієслова

Правильна вимова нових ЛО.

PB ex. 2, p. 65-66. Ex. 5, 6, p. 67.

PB 4, p. 66.

WB ex. 1, p. 37.

PB ex. 1, p 65, ex. 7, p. 67.

PB ex. 3, p. 66-67.

Соціальні правила поведінки

Уважно стежити за презентованою інформацією

WB ex. 3а, p. 37 скласти речення.

31
Лондон та його визначні місця.
There are lots of places of interest.

Square, tower, palace, bridge, station, underground, thousand.

Ступені порівняння прикметників

Правильна вимова нових ЛО.

PB ex. 6, p. 72.

PB ex. 5, p. 72. WB ex. 3, p. 39.

PB ex. 1, p. 68.

PB ex. 2, p. 68, ex. 3, p. 69-71.

Ex. 4, p71-72.

Соціальні правила поведінки

Активно застосовувати мову, що вивчається.

WB ex. 1, 2, p. 39 дописати потрібні слова.

32
Підсум ковий урок з теми №3. Семест рове оцінювання.
What monument is there? Now we are coming to… They can make there way to…now.

Change, pass, and make one’s way to.

Ступені порівняння прикметників

Правильна вимова нових ЛО.

PB ex. 3, p. 74.

WB ex. 2, p. 40.
PB ex. 1, 2, p. 73, 74.

Соціальні правила поведінки

Ефективно використовувати набутий досвід.

WB ex. 3, p. 40 заповнити пропуски в реченнях.

Схожі:

Уроку Дата Тема (тематика спілкування)

Уроку, дата Сфери (тематика) спілкування

Уроку, дата Сфери (тематика) спілкування

Тема 11. Психологія спілкування
Поняття спілкування, форми, функції, рівні, засоби спілкування, види психологічних бар’єрів, особливості спілкування в підрозділах...
Урок №53 Дата: 18. 03. 2013 Тема уроку
Тема уроку: Значення птахів у природі та житті людини. Птахівництво. Охорона птахів
Уроку Дата Тема уроку
Тематичне оцінювання “Границя, неперервність та похідна функції” (Контрольна робота №1)
Уроку Дата Тема уроку
Розділ II. Мале коло економічного кругообігу: домашні господарства і підприємства
Опорні поняття Концептуальний рівень художнього твору (Тематика,...
Співзвучна Чи тема основних питань свого часу? Чи пов'язано з темою назву? Кожне явище життя це окрема тема; сукупність тем тематика...
План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Поняття ділового...
Абрамович С. Д., Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 472 с
Уроку Дата Тема уроку

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка