Особливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор М. Д. Захарійчук) Реалізацію мети курсу «Українська мова», що «полягає у форму ванні ключової


НазваОсобливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор М. Д. Захарійчук) Реалізацію мети курсу «Українська мова», що «полягає у форму ванні ключової
Сторінка6/8
Дата23.09.2013
Розмір1.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема уроку. Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки Мета. Формувати в учнів уміння правильно промовляти слова й
наголошені звуки, склади, правильно наголошувати слова, передбачені програмою (вересень, загадка, Батьківщина, ге_ рой, завдання, учитель); розвивати творчі вміння школярів, логіку мислення та мовлення.

39

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ
I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

1. Робота в парах.

• Складання слів із «розсипаних» складів.
Діти отримують картки з написаними на них складами, їм по_ трібно скласти та прочитати слова, вимовити в кожному слові голосні звуки, визначити наголошений склад. Можливий інший ва_ ріант: наголошений склад у словах виділено кольором.
— Складіть слова, прочитайте їх. Визначте, чим подібні виділе_ ні склади. (Наголошені).


Кар

ти

на

картина

Ма

лю

нок

малюнок

Мав

поч

ка

мавпочка

Фар

би
фарби

— Складіть речення, використовуючи «зібрані» слова.
• Дітям потрібно скласти речення, уставивши замість питань слова, які відповідають змісту.

Яка? мавпочка якими? фарбами написала яку? картину.
Весела (талановита, творча) мавпочка акварельними (ча! рівними) фарбами написала чудову (осінню) картину.
— Визначте наголошений склад у словах, якими доповнювали речення.


 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.


— Поширимо коло знань про наголос у слові. Навчимося визна_ чати наголошений склад.


 1. Сприймання та засвоєння матеріалу. 1. Робота з підручником.
  • Спостереження за роллю наголосу.
  • Виконання вправи 1 (с. 13) (робота в парах, читання в ролях).


— Прочитайте скоромовку. Чи однакове значення мають виді_

лені слова? Вимовте наголошені звуки в цих словах.
— Про якого Мишка йдеться? Чому це слово написано з вели_ кої букви?

2. Робота над теоретичним матеріалом.
Сприймання змісту кожного правила. У процесі роботи вчитель коментує зміст правила, наводить приклади. (Україна, Київ, Дніпро).

40

— Складіть усно речення зі словом Україна. (Україна — це наша Батьківщина).

3. Робота в зошиті з друкованою основою.

Каліграфічна хвилинка (вправа 2, с. 8)
— Розгорніть зошити з друкованою основою, прочитайте слово, яке ми зараз пропишемо каліграфічно. (Учитель коментує структу_ ру букв, з’єднань).
Колективне читання слів, поділ на склади, визначення наголоше_ ного звука, складу. У відповідному кружечку біля слова потрібно впи_ сати цифру, що вказує, який склад наголошений. Якщо учні зрозумі_ ли інструкцію до вправи, то подальша робота проводиться самостійно.
• Робота зі словами програми, значення та правопис яких треба запам’ятати (вправа 3, с. 14 підручника).
Формування вміння правильно наголошувати слова Батьків_ щина, вересень, герой, завдання, учитель.
У ході роботи можна звернути увагу учнів на те, що в словах зав_ дання, питання, читання наголошеним є другий склад, вони риму_ ються, а отже, легко запам’ятати правильний наголос у цих словах.
IV. Закріплення та застосування набутих знань.

1. Робота з підручником.

• Виконання вправи 2 (с. 14).
Сприймання змісту тексту. Перед колективним читанням тек_ сту вчитель пояснює учням значення словосполучення Русанівська затока, показує ілюстрацію. (Русанівка — один із найбільших жит_ лових районів Києва на березі Дніпра. Тут річка утворює невелику затоку, берегами якої люблять гуляти кияни. На берегах затоки по_ будовані красиві будинки, кафе та інші заклади відпочинку. Тут завж_ ди багато людей, особливо влітку).

— Про кого йдеться в цьому тексті?
— Яку знахідку виявила мама на балконі? Чому це стало диви_ ною?
— Прочитайте, як виглядало яйце.
— Скільки яєць знесла качка?

2. Робота над словами з пропущеними буквами.

Доцільно виписати ці слова на дошку, уставити букви з комен_ туванням, варто звернути увагу на звукове значення цих букв, ви_ значити наголос у кожному з виписаних слів.

• Самостійне списування другого абзацу тексту.


41

• Складання кінцівки розповіді усно.

Під час складання кінцівки розповіді вчителю доцільно зверну_ ти увагу на бережливе ставлення до живої природи, указати на можливості людей оберігати спокій птахів навіть у такому випадку.

Додаткові завдання до тексту: • Поясніть правопис слова

дев’ятий. • Поділіть на склади для переносу слова самісінькою, справжнісіньке. • Визначте наголошений склад у словах затокою, крапельками, дев’ятеро. • Прочитайте слово_назву істоти у першо_ му реченні другого абзацу. • Знайдіть і прочитайте в тексті слова, у яких звуків більше, ніж букв.

3. Робота в зошиті з друкованою основою.

• Виконання вправи 3 (с. 9).

Засвоєння правил поведінки в громадських місцях. Списуван_ ня речень.


 1. Підсумок уроку.


— Про кого ми сьогодні читали? Які склади називаємо наголо_ шеними? Що таке наголос? Скільки може бути наголосів у слові?

VІ. Домашнє завдання.
Скласти речення зі словниковими словами (вправа 3, с. 14 під_ ручника).
УРОК 8
Тема уроку. Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюн4 ка за його змістом
Мета. Розвивати в учнів уміння слухання_розуміння, аудіювання, формування вміння правильно підписувати малюнок, виби_ рати з тексту влучні виражальні засоби мови, давати пра_ вильні відповіді на запитання словами з тексту (загадки); розвивати логіку мислення й мовлення, художню уяву; ви_ ховувати в школярів відчуття краси українського слова.
ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

1. Оголошення теми і мети уроку.

Учитель. Сьогодні ми будемо вчитися складати й записувати текст_опис квіточки. Описувати можна все: природу, людину, тва_ ринку. Чим яскравіше описаний предмет, тим краще його можна

42

уявити. Складати власні тексти нам допоможуть твори письменни_ ків і поетів, які ми будемо читати. А що ми сьогодні будемо опису_ вати, дізнаєтеся, відгадавши загадку.


  • на сонце дуже схожа Золотиста, ніжна, гожа.
  • щоранку розцвітаю,


Промінцями всіх вітаю. Відгадати всім неважко, Що за квітка я?


 1. Змістовий аналіз загадки (опрацювання виділених слів).

 2. Розгляд ілюстрацій, на яких зображені ромашки.

Учитель. Важко знайти людину, яка б не знала ромашку. Існує легенда, що ромашки ростуть там, де падають зірки. Нині нарахову_ ють 350 сортів ромашки. Вони діляться на декоративні й лікарські. Декоративні ромашки є білі, жовто_білі, рожеві, фіолетові, блакит_ ні, кавказькі, німецькі, римські. Декоративні ромашки є великих і середніх розмірів, їх вирощують на клумбах.
Лікарські ромашки мають дрібненькі квітки, з білими пелюст_ ками із зубчиками. Серединка квітки — жовтенька, стебло — висо_ ке й розгалужене, листки посічені. Аптечна ромашка має сильний запах. Саме квітки мають лікарські властивості.
— Послухайте, як красиво описав ромашку Ганс Крістіан Ан_ дерсен.
Коло самісінького паркана в чудовій зеленій траві росла ма4 ленька тендітна ромашка. Сонце голубило її тепло й ніжно. Одно_ го ранку ромашка розцвіла. Квіточка сиділа на зеленій стрункій стеблинці. Стеблинка міцно тримала зелені різьблені листочки. Листочки були наче мережка. Маленькі, блискучо4білі пелюсточ_ ки промінням розходилися від золотого сонечка, що було посере_ дині. Крапельки роси виблискували на білосніжних пелюстках.

(Виділені слова — виписати на дошці). 4. Змістовий аналіз тексту.
— Прочитайте записані слова. Це слова, які наче малюють квіт_ ку, описують її.
• Опрацювання плану опису (с. 15).

• Розгляд малюнків у підручнику (с. 14–15).
• Усне складання тексту_опису, використовуючи виражальні засоби із загадки та тексту. Розповідь складеного тексту. Редагу_ вання тексту.

43

Орфографічна підготовка (зелені, золоті, сердечко, мережка, різьблене, струнке, сіяє, білосніжні, блискучо_білі, тендітна).


 • Запис тексту. (Учні, які мають добру підготовку, можуть пи_ сати самостійно, а іншим учням можна запропонувати певну допо_ могу, а саме: початок речення, більш повний словник, редагування речень, тексту, уточнення відповідей на пункти плану).
 • Читання окремих робіт.

5. Підсумок уроку.

Учитель. Ми сьогодні вчилися складати текст_опис ромашки. Для того щоб написати хороший твір, ми читали загадку про ро_ машку, оповідання про цю рослину, ознайомилися з видами ро_ машки, дізналися про її користь. Коли читатимете художні твори, запам’ятовуйте гарні слова й сполучення слів про природу. Такі слова й словосполучення допоможуть вам краще писати власні твори. Придивляйтеся до природи, любіть і бережіть її.
УРОК 9
Тема уроку. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] Мета. Спостерігати за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и];
ознайомити учнів із поняттям перевірне слово; навчати до_ бирати перевірні слова; закріплювати поняття один, багато; розвивати фонетико_фонематичне мовлення.
ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

1. Робота в групах.
• Кожна група отримує комплект карток із написаними на них словами.
— Прочитайте слова, розподіліть їх у групи: перша група слів із наголошеним першим складом, друга — наголошений другий склад, третя — третій. Простежте за вимовою голосних звуків у на_ голошеному та ненаголошених складах.
Сонце, синиця, дерево, редиска, Володимир, вулиця, гребля, полу_ ниця, життя, димар.

 • Презентація результатів роботи груп.
 • Учитель підводить дітей до висновку про те, що ненаголошені голосні звуки [е], [и] вимовляються нечітко, а отже, при написанні слів їх потрібно перевіряти.

44

Мотивація навчальної діяльності учнів.


  • Спостереження за вимовою голосних звуків [е], [и] у ненаго_ лошеній позиції, ознайомлення із способами перевірки слів з нена_ голошеними голосними звуками [е], [и].


IIІ. Сприймання та засвоєння матеріалу.

1. Робота з підручником.

• Виконання вправи 1 (с. 15).
Визначення наголошеного голосного звука в слові листя та спостереження за його вимовою в словах день, вербі.
— Як вимовляються наголошені голосні звуки [е], [и]? (Крила, числа, пера).
— Прочитайте правило на с. 15. Чи підтверджує воно наші вис_ новки?
Спостереження за вимовою ненаголошених голосних звуків [е],


 • у словах вправи 1 (вербі, листочок, деньочок).


— У якому слові другого речення голосний звук [и] вимовляє_ ться наближено до [е]? (Зими). Чому?
— Прочитайте наступне правило на с 15. Як вимовляються не_ наголошені звуки [е], [и]?
2. Тренувальні вправи.

— Прочитайте слова, правильно вимовляйте ненаголошені го_ лосні звуки [е], [и].

Свисток, листопад, запитання, темніє, ледачий, березневий.
3. Ознайомлення із способами перевірки слів з ненаголошени_ ми голосними [е], [и].

 • Виконання вправи 2 (с. 16). Зміна форми слова.
 • Ознайомлення з першим способом добору перевірного сло_ ва — зміна форми слова (правило 1, с. 16).


Учитель. Слова, які допомагають перевірити написання букв, що позначають ненаголошені голосні звуки [е], [и], — це перевірні слова.

• Виконання вправи 3 (с. 16).
Ознайомлення з другим способом добору перевірного слова — добір спорідненого слова (правило 2, с. 16).
Способи перевірки
Зміна форми слова Добір спорідненого слова

зерно зерна зерно зернятко


45

Зауважимо, що використання в мовленні вчителя відповідних термінів є пропедевтикою до сприймання та засвоєння такої термі_ нології учнями.

IV. Закріплення та застосування набутих знань.

• Робота в зошиті з друкованою основою.
Каліграфічна хвилинка (вправа 1, с. 10). Написання слова ве_ ресень.
— Спробуйте пояснити, чому цей місяць так називають. Учитель. Назва вересень прийшла з Полісся. Там у цей період
цвіте верес — цінна медоносна рослина. Називали цей місяць також ревуном, заревом, сівнем, бабським літом і покрійником.

Матеріал для слухання!аудіювання.

Вересень
Теплий ранок. Верес квітне. Серце вересень зігрів.
Небо слухає блакитне Сміх і вереск школярів.

• Виконання вправи 2 (с. 10).

Доцільно спочатку дібрати перевірні слова, лише потім устави_ ти пропущені букви. Під час роботи вчитель звертає увагу учнів на спосіб перевірки: добір споріднених слів.

  • Виконання вправи 3 (с. 11).


V. Підсумок уроку.
VІ. Домашнє завдання.

• Виконати вправу 3 (с. 16 підручника).
Залежно від виконаної роботи вчитель може задавати домашнє завдання з підручника або із зошита.
УРОК 10
Тема уроку. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] Мета. Спостерігати за вимовою слів із ненаголошеними [е], [и];
закріплювати поняття перевірне слово; навчати учнів доби_ рати перевірні слова; розвивати фонетико_фонематичне мовлення; виховувати любов до живої природи.

46

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ
I. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

• Робота в групах.
Вправляння у вимові слів із ненаголошеними голосними, ви_ значення перевірних слів.
Ігрове завдання «Знайди пару»
Діти отримують картки з написаними на них словами: з ненаго_ лошеними голосними та перевірними до них. За командою вчителя учні починають рухатися по класу, вимовляють слово зі своєї карт_ ки та шукають пару за принципом — слово, яке перевіряємо, і пере_ вірне слово.
Пари слів: зима — зимонька; темнота — темно; крило — крила; гречаний — гречка; книжки — книжка; лисиця — лис; письмо — пи_ шуть; черговий — черга.
— Розгляньте утворені пари слів, визначте, у який спосіб було підібрано перевірні слова.
Словниковий диктант

Крило, вишневий, сливовий, листок, рибалка.


 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.
  • Удосконалення правильної вимови ненаголошених голосних звуків [е], [и], формування вміння добирати перевірні слова.


III. Сприймання та засвоєння матеріалу.

1. Робота з підручником.

• Виконання вправи 1 (с. 17).
— Прочитайте текст загадки, назвіть слова з пропущеними бук_ вами. Які звуки ці букви позначають?
— Для того щоб правильно вставити пропущені букви, потрібно дібрати перевірні слова. Які слова є перевірними?
На дошці записано слова: земля, поливає. Добір перевірних слів:

землі, лити.

  • Списування тексту загадки.
  • Засвоєння написання слова восени. Доцільно пояснити учням, що при доборі споріднених слів і зміні форми слова можуть чергу_ ватися голосні звуки [е], [о], [і]. Якщо таке явище відбувається, то
 • ненаголошеній позиції може стояти лише звук [е].


47

— Поставте питання до слова восени. Доберіть споріднене слово до нього так, щоб воно відповідало на питання що? та називало по_ ру року. (Осінь).

2. Змістовий аналіз вірша.

Матеріал для слухання!аудіювання.
Шепіт, шелест, шерех листя...

Ходить осінь золотиста, Жовтокоса, багряниста, З тихим шумом падолисту.

Шелест, шурхіт по діброві...
Стиха осінь колискові Шепче нам про неба просить.

Шепче осінь. Шепче осінь... (Т. Корольова).

— Про що йдеться в цьому вірші?
— Якими словами описується осінь?
— Якими словами описується падолист?
— Із яким звуком у вірші найбільше слів, чому?


 • Виконання вправи 2 (с. 17 підручника). Засвоєння правила про добір перевірного слова.


Робота з правилом, складання алгоритму перевірки написання букв, що позначають ненаголошені голосні звуки [е], [и].
3. Сприймання змісту тексту.

 • Виконання вправи 3 (с. 17 підручника).


Перед сприйманням тексту доцільно прикріпити на дошці карт_ ки зі словами: зимовий, зима, зимонька, взимку; стрибає, стрибок, стрибун, стрибунець, стрибати; стежки, стежка, стежина; заси_ пає, сипле, понасипали.
— Назвіть перевірні слова в кожній групі слів. Поясніть, чому ці слова перевірні.
— Прочитайте текст вправи 3. Перед читанням спробуйте ви_ значити, про кого йдеться.
— Чому текст має таку назву?
— Які помічники зими намагалися підкорити синичку?
— Прочитайте, як поводилася пташка.
— Як зима лякала синичку?
— Чи весело пташкам узимку? Як люди можуть допомогти пта_ хам пережити примхи зими?
4. Робота з ілюстрацією до тексту вправи.


48

5. Практичне ознайомлення з будовою тексту.


 • Учні читають початок і кінцівку тексту, учитель — основну частину. Доцільно назвати частини тексту.
 • Робота зі словами з ненаголошеними голосними, добір пере_ вірних слів, визначення пропущених букв.
 • У робочі зошити діти списують кінцівку тексту. У ході роботи варто зробити акцент на тому, що в слові синичка буква и позначає ненаголошений голосний звук [и], назва птаха пов’язана з особли_ востями забарвлення.

Словникова робота
Синиця (діалектні назви — синюх, зінька, сикора, лазарка, при_ зимнюха) — слово давньогрецького походження. Назва утворена шляхом звуконаслідування.

Додаткові завдання до вправи: • Прочитайте слова з буквою

є, поділіть ці слова на склади. • Вимовте звуки в слові шукає, наз_ віть букви. • Прочитайте слово у першому реченні, яке відповідає на питання що? що зробила? • Прочитайте речення з окличною ін_ тонацією.
IV. Закріплення та застосування набутих знань. 1. Робота в зошиті з друкованою основою.
Каліграфічна хвилинка (вправа 1 с. 11). Засвоєння написання слова адреса.
— Вимовте голосні звуки в слові, визначте кількість складів. Який склад наголошений?
Словникова робота
Адреса, _и — позначення місця проживання когось, місцезна_ ходження чогось.
Адрес, _а — письмове, переважно ювілейне вітання особи, уста_ нови: вітальний адрес, адрес від співробітників, адрес з нагоди шіст_ десятиріччя.
Адресат, _а — одержувач листа, телеграми тощо. Адресант, _а — відправник листа, телеграми тощо.

Гра «Набірник»

• Виконання вправи 2 (с. 11).

Складання нових слів із букв слова краплинка.

49

Творче завдання
• Виконання вправи 3 (с. 11). Відновлення тексту вірша К. Перелісної.
Ми — волошки, наші квіти Голубіють на полях:
При дорозі, в просі, в житі, У пшениці, в ячменях.
Списування відновленого тексту. Вимова звуків у словах голу_ біють, ячменях, визначення звукового значення букв я, ю, ь.

 1. Підсумок уроку.


— Як вимовляються наголошені звуки [е], [и]? Як вимовляють_ ся ненаголошені голосні звуки [е], [и]? Що треба зробити, щоб ді_ знатися, як правильно писати слово з ненаголошеним голосним?

VІ. Домашнє завдання.

• Списати другий абзац вправи 3 (с. 18 підручника).
УРОК 11
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте...
Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів....
План: Предмет і завдання курсу "Ділова українська мова". Українська...
Функціональні стилі мовлення. Художній і розмовний стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби
УКРАЇНСЬКА МОВА
Українська мова: навч посіб для студ ф-ту післядипломн освіти / Нар укр акад., [каф українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х....
Урок №1 Клас 5 Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
СЕРЕДНЯ ОСВІТА Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
МЕТОДИЧН
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка