Особливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор М. Д. Захарійчук) Реалізацію мети курсу «Українська мова», що «полягає у форму ванні ключової


НазваОсобливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор М. Д. Захарійчук) Реалізацію мети курсу «Українська мова», що «полягає у форму ванні ключової
Сторінка8/8
Дата23.09.2013
Розмір1.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема уроку. Звуки [дз], [дз ], буквосполучення дз. Поділ слів із

буквосполученням дз на склади

P P+

Мета. Удосконалювати вимову учнями звуків [дз], [дз ]; формува_ ти вміння переносити слова із буквосполученням дз; зак_ ріплювати вміння розташовувати слова за абеткою; вихову_ вати любов і повагу до близьких і рідних.
ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

  • Учитель пропонує учням прочитати речення, записані на дошці.

58

Матеріал для слухання!аудіювання
Дзвеніли дзвіночки, і линуло в травах; Маленькі листочки і квіти яскраві (А. Гагін).
Квітує вишенька в садку, Мов снігом вкрилась гілка, Набрала з квіттячка медку

   • глек маленька бджілка (Н. Мудрик_Мориц).


— Про яку квітку розповідається в першому реченні? Вимовте звуки в слові дзвіночок. Який перший звук? Як його позначають на письмі?
— Про яку комаху розповідається в другому реченні? Вимовте зву_ ки в слові бджілка. Як позначають на письмі приголосний звук [дж]?P
У ході роботи доцільно зробити відповідні позначення на дошці.


 1. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

1. Робота в зошиті з друкованою основою.

Каліграфічна хвилинка (вправа 1, с. 15). Написання слова джміль.
Джмелі спросоння — буц лобами, Попадали, ревуть в траві.
І задзвонили над джмелями Дзвінки_дзвіночки лісові (М. Вінграновський).
— У тексті вірша знайдіть і вимовте слова із звуками [дз],P [дж]P. Як позначаються ці звуки на письмі?
2. Робота з наочним матеріалом (на дошці демонструється зобра_ ження квітів: ромашка, кульбаба, дзвіночок, горошок, мак, волошка).

• Учитель пропонує назвати квіти, вимовити в назвах приголос_ ні звуки й розташувати зображення в абетковому порядку. Назви квітів записуються на дошці у відповідному порядку. Доцільно по_ ставити до записаних слів питання, можна сказати, що це іменники.

3. Робота з підручником.

• Виконання вправи 1 (с. 22).

— Прочитайте, що можна почути в лузі. Якими словами автор передає звуки дзвіночків?
— На чому грали хлопчики?
— Чому автор називає луг різнокольоровим? Які квіти описа_ но? Прочитайте.


59

(Діти називають прикметники, учитель записує їх на дошці бі_ ля відповідних іменників, пропонує підібрати прикметники до ін_ ших назв квітів).
Додаткові завдання до тексту: • Випишіть із другого речен_ ня слова із сполученням букв дж, дз і поділіть їх на склади для пе_ реносу. Вимовте в цих словах букви, назвіть звуки. • Із яких слів утворилося слово різнокольорові? Запишіть ці слова. • Доберіть до слова зашуміло слово з протилежним значенням.
• Списування речень (самостійно або з коментуванням). По_ етапне виконання завдань вправи.
III. Сприймання та засвоєння матеріалу. 1. Робота з підручником.


 • Робота над засвоєнням правил на с. 23.
 • Поетапне виконання завдань вправи 2 (с. 23).
 • Виконання вправи 3 (с. 23).


— Хто головні персонажі тексту? Де відбувається подія? Чого Зайчик прийшов у крамницю? Який постає Зайчик у цьому тексті? Які слова про це свідчать? За що похвалила Зайчика Ведмедиця?
У ході роботи доцільно звернути увагу учнів на культуру мов_ лення: учимося спілкуватися.
Додаткові завдання до тексту: • Утворіть слово, яке відпові_ дає на питання який?від іменника мед. • Доберіть слово, близьке за значенням, до слова крамничка. • Випишіть слово варення, зробіть звукову схему цього слова. Вимовте звуки. • Доберіть слово з про_ тилежним значенням до слова підвелася. • Від якого слова утвори_ лося слово липовий? • Розкажіть, як ви доглядаєте свою матусю, як_ що вона захворіла.

IV. Закріплення знань.

• Робота в зошиті з друкованою основою.

Виконання вправи 2 (с. 15). Порівняння слів і звукових схем.

Словникова робота

Джемпер — в’язана кофта без коміра.
Джунглі — густі важко прохідні, заболочені тропічні вічнозеле_ ні ліси.

  • Виконання вправи 3 (с. 16).


V. Домашнє завдання.

Завдання з підручника або зошита.

60

УРОК 15

P P+ P
Тема уроку. Удосконалення вимови звуків [дз], [дз ], [дж]. По4 діл слів на склади
Мета. Формувати в учнів уміння переносити слова із дз, дж; за_ кріплювати вміння впорядковувати граматичний лад мов_ лення з опорою на схему речення та на питання, правопису слів із ненаголошеними голосними звуками [е], [и], здійс_ нювати звуко_буквені зіставлення; виховувати бережливе ставлення до природи.
ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів.
II. На етапі актуалізації опорних знань і вмінь учнів.

• Робота в групах.
Кожна група отримує картку із записаною на ній загадкою, ско_ ромовкою, рядками вірша.
— Прочитайте текст, відгадайте загадки; визначте, про кого йдеться в скоромовці, вірші.
Матеріал для слухання!аудіювання
Білі зуби маю, та усі ховаю, довгі коси маю, та не заплітаю. (Ку_ курудза).


На одній нозі танцюю, Зовсім я не байдикую. Ти мене лиш накрути —

Та в таночок знов пусти. (Дзиґа).
Вже повен бджіл увесь садок, Пилок зняли над квітом, — Зберуть медок для діточок, Доспіють вишні літом.

У ході презентації результатів роботи груп формується висно_

вок: слова кукурудза, дзиґа, ґудзик, бджоли подібні тим, що в них є

P P+ P

приголосні звуки [дз], [дз ], [дж]. Слова доцільно записати на дош_ ці, учням можна написати їх під диктовку (словниковий диктант), самостійно в абетковому порядку або скласти з одним із поданих слів речення.
III. Закріплення та застосування набутих знань. 1. Робота в зошиті з друкованою основою.

Каліграфічна хвилинка (вправа 1, с. 16). Написання слово дзвінок.

61

Матеріал для слухання!аудіювання

Хто скликає на урок?

То гучний шкільний… (Дзвінок).
Хоч і схожий він на дзвоник, Та тихесенько стоїть. Скільки б я не колихала —

Він не дзеленчить. (Дзвіночок).
• Виконання вправи 2 (с. 16).

Звернути увагу учнів на спорідненість слів дзеркальний, дзер_ кальце.


 • Виконання вправи 3 (с. 17). Порівняння звукових схем і слів. 2. Робота з підручником.

 • Виконання вправи 1 (с. 24).


— Про кого йдеться в цьому вірші? Чому курчат називають жовтими клубочками? Що робили курчата? Яка була квочка?
Робота над засобами художньої виразності. Сприймання тексту можна підсилити, використавши відповідний відеофрагмент.
Додаткові завдання до тексту: • Назвіть букву, яка позначає два звукив першому слові. • Доберіть до слова закінчувати слово з протилежним значенням. • Вимовте дзвінкі приголосні звуки в слові загадка.

 • Виконання вправи 2 (с. 24).
 • Демонстрація зображення гриба маслюка.


— Цей гриб називають маслюком. Як ви вважаєте, чому він отримав таку назву? Де ростуть маслюки?
Читання тексту вправи (читати текст може вчитель або учень, який добре читає). Виконання завдань вправи.
Додаткові завдання до тексту: • Від якого слова утворилося слово сосновий? • Доберіть слово подібне за значенням до слова непросто. • Доберіть слово, протилежне за значенням до слова мо_ лода. • Вимовте звуки, назвіть букви в слові силенна.

• Виконання вправи 3 (с. 25).

Творче завдання
— Складіть речення самостійно. Поширте ці речення новими словами.


62

Учитель може запропонувати учням граматичні основи, дітям потрібно поширити речення за питаннями. Одне з поширених ре_ чень записують у зошити. Наприклад:
Джерело біжить. Прозоре джерело біжить.

Прозоре джерело весело біжить.

Прозоре джерело весело біжить між деревами.
Прозоре джерело весело біжить між могутніми деревами. Прозоре джерело весело біжить між могутніми деревами до

річки
Ігрове завдання
Діти отримують картки з текстом вірша, у якому пропущено буквосполучення дж, дз, уставляють їх. Учитель диференціює рі_ вень допомоги.

Матеріал для слухання!аудіювання
Як дзвінок задзеленчить, Дзвінко джмелик задзижчить. Ґедзь із джмеликом летить, Бджолам весело кричить:
— Бджоли, бджоли, бджоленята, Вилітайте погуляти.
ІV. Домашнє завдання.

Завдання з підручника або із зошита.

УРОК 16
Тема уроку. Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюн4 ка за його змістом
Мета. Розвивати в учнів уміння слухання_розуміння, аудіювання; формувати вміння правильно підписувати малюнок, виби_ рати з тексту влучні виражальні засоби мови, давати пра_ вильні відповіді на запитання словами з тексту (загадки); розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; вихо_ вувати в школярів чуття краси українського слова.
63
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте...
Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів....
План: Предмет і завдання курсу "Ділова українська мова". Українська...
Функціональні стилі мовлення. Художній і розмовний стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби
УКРАЇНСЬКА МОВА
Українська мова: навч посіб для студ ф-ту післядипломн освіти / Нар укр акад., [каф українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х....
Урок №1 Клас 5 Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
СЕРЕДНЯ ОСВІТА Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
МЕТОДИЧН
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка