Особливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор М. Д. Захарійчук) Реалізацію мети курсу «Українська мова», що «полягає у форму ванні ключової


НазваОсобливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор М. Д. Захарійчук) Реалізацію мети курсу «Українська мова», що «полягає у форму ванні ключової
Сторінка3/8
Дата23.09.2013
Розмір1.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

15К_ть

Тема уроку

Примітки
годин52

1

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах


53

1

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах


54

1

Велика буква в кличках тварин


55

1

Закріплення правил вживання великої букви в

кличках тварин


56

1

Урок розвитку писемного мовлення. Підпис серії

сюжетних малюнків за почутим змістом, запитання_

ми вчителя, опорними словами


57

1

Уживання великої букви в назвах міст, сіл, річок, гір


58

1

Уживання великої букви в назвах вулиць, площ,

майданів


59

1

Прикметник. Зв’язок прикметника з іменником


60

1

Прикметник. Зв’язок прикметника з іменником.

Змінювання прикметників за числами. Практично


61

1

Прикметник. Зв’язок прикметника з іменником.

Змінювання прикметників за числами. Практично.

Прикметники з протилежним значенням


62

1

Прикметник. Зв’язок прикметника з іменником.

Змінювання прикметників за числами. Практично.

Прикметники, які відповідають реальним ознакам

предметів


63

1

Прикметник. Зв’язок прикметника з іменником.

Узагальнення знань про прикметники


64

1

Урок розвитку писемного мовлення. Підпис серії

сюжетних малюнків за почутим змістом, запитання_

ми вчителя, опорними словами
ІІ семестр (55 год; 3 год на тиждень)


65

1

Дієслово. Складання груп дієслів з певним лексич_

ним значенням дії


66

1

Дієслово. Складання груп дієслів з певним лексич_

ним значенням дії


67

1

Дієслово. Складання груп дієслів із певним лексич_

ним значенням дії, що позначають навчальні дії, сто_

сунки з людьми


68

1

Дієслово. Доповнення речень дієсловами з тексту


16К_ть

Тема уроку

Примітки
годин69

1

Дієслово. Доповнення речень дієсловами з тексту.

Дієслова в усній народній творчості. Дієслова, про_

тилежні за значенням


70

1

Урок розвитку писемного мовлення. Підпис серії

сюжетних малюнків за почутим змістом української

народної казки, запитаннями вчителя, опорними

словами


71

1

Дієслово. Дієслова подібні за значенням. Зв’язок діє_

слів зі словами в реченні. Доповнення речень дієсло_

вами за питаннями та змістом


72

1

Дієслово. Поєднання дієслів із словами він, вона, во_

но, вони. Доповнення речень дієсловами за питання_

ми та змістом


73

1

Службові слова у реченні. Роль службових слів у ре_

ченні


74

1

Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль

прийменників у реченні


75

1

Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль

прийменників у реченні


76

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання

зв’язаних між собою речень за змістом ілюстрації та

прослуханим віршем. ловами


77

1

Споріднені слова. Корінь слова


78

1

Споріднені слова. Корінь слова


79

1

Добір спільнокореневих слів. Омонімічний корінь


80

1

Правопис ненаголошених голосних [е], [и] в коре_

нях слів


81

1

Добір спільнокореневих слів. Позначення кореня.

Правопис ненаголошених голосних [е], [и] в коре_

нях слів


82

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання

зв’язаних між собою речень за змістом ілюстрації,

початком і кінцем розповіді


83

1

Добір спільнокореневих слів. Позначення кореня.

Спостереження за словами з омонімічними кореня_

ми. Правопис ненаголошених голосних [е], [и] в ко_

ренях слів


84

1

Утворення спільнокореневих слів різних частин мо_

ви. Складання речень зі спільнокореневими словами


17К_ть

Тема уроку

Примітки
годин


85

1

Утворення спільнокореневих слів різних частин мо_

ви. Складання речень зі спільнокореневими словами


86

1

Вимова і правопис слів з ненаголошеними звуками

[е], [и] в корені слова


87

1

Речення. Зміст і його завершене інтонаційне офор_

млення


88

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання

зв’язаних між собою речень за змістом ілюстрації,

початком і кінцем розповіді, схемами речень та сло_

вами програми


89

1

Речення за метою висловлювання. Спостереження за

інтонацією розповідних речень. Розповідні окличні


90

1

Питальні речення. Інтонація питальних речень


91

1

Закріплення знань про розповідні й питальні речення


92

1

Уявлення про спонукальні речення. Інтонація спо_

нукальних окличних речень


93

1

Об’єднання двох простих речень в одне складне за

зразком. Закріплення набутих знань про спонукаль_

ні речення


94

1

Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюн_

ків за змістом. Складання тексту за поданим почат_

ком і кінцем, серією сюжетних малюнків


95

1

Головні слова в реченні


96

1

Головні слова в реченні


97

1

Спостереження за зв’язком слів у реченні


98

1

Спостереження за зв’язком слів у реченні. Форму_

вання вмінь складати записки, адресовані батькам,

однокласникам


99

1

Спостереження за зв’язком слів у реченні. Поширен_

ня речення словами за змістом і питаннями


100

1

Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюн_

ка за змістом. Складання тексту за сюжетним ма_

люнком, опорними словами


101

1

Спостереження за зв’язком слів у реченні Поширен_

ня речення словами за змістом і питаннями


102

1

Дати уявлення про текст, заголовок


18К_ть

Тема уроку

Примітки
годин


103

1

Дати уявлення про побудову тексту. Абзац


104

1

Дати уявлення про текст_розповідь


105

1

Дати уявлення про текст_опис. Формування вміння

використовувати виражальні засоби. Спостережен_

ня за використанням слів він, вона, воно, ця, цей, ці

для зв’язку слів у реченні


106

1

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з де_

формованим текстом


107

1

Узагальнення знань про текст


108

1

Уявлення про мову й мовлення. Мова як засіб спіл_

кування


109

1

Спостереження за звучанням, написанням і значен_

ням слів у споріднених мовах. Старі і нові слова у

мові


110

1

Усне і писемне мовлення


111

1

Слова ввічливості. Звертання


112

1

Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюн_

ка за змістом. Складання тексту за сюжетним ма_

люнком, опорними словами,планом


113

1

Повторення вивченого матеріалу


114

1

Повторення вивченого матеріалу


115

1

Повторення вивченого матеріалу


116

1

Повторення вивченого матеріалу


117

1

Урок контрольного списування.


118

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тек_

сту за сюжетним малюнком, почутим текстом і влас_

ними спостереженнями


19

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте...
Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів....
План: Предмет і завдання курсу "Ділова українська мова". Українська...
Функціональні стилі мовлення. Художній і розмовний стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби
УКРАЇНСЬКА МОВА
Українська мова: навч посіб для студ ф-ту післядипломн освіти / Нар укр акад., [каф українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х....
Урок №1 Клас 5 Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
Тема. ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТI СУСПIЛЬСТВА. УКРАЇНСЬКА МОВА ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
СЕРЕДНЯ ОСВІТА Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
МЕТОДИЧН
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка