Р. М. Дзюбак, проректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників


Скачати 97.38 Kb.
НазваР. М. Дзюбак, проректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Дата26.03.2013
Розмір97.38 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
Р.М.Дзюбак, проректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

Н.М Гладка, завідувач лабораторії розвитку

освіти та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Черкаської обласної ради

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ ОБЛАСТІ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Важливу роль у забезпеченні реформування освіти відіграє модернізація науково-методичної роботи в регіонах через впровадження сучасних навчально-виховних, управлінських технологій, стимулювання професійного зростання кадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, зокрема, через ефективне застосування сучасних форм і методів навчання дорослих, інструментальних засобів, систем комп’ютерного навчання та інформаційної мережної взаємодії.

Втілення в життя нових можливостей вимагає скоординованих дій усіх учасників освітньої діяльності, а також соціального партнерства освітян, органів державної влади та самоврядування, громадськості. Основні зусилля мають бути зосереджені на вирішенні загальнодержавних освітніх пріоритетів як складової інноваційної моделі розвитку суспільства, забезпеченні європейського рівня якості і доступності освіти, духовної зорієнтованості освіти, демократизації та гуманізації освітнього процесу.

В умовах розбудови національної системи освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність методичних служб, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі.

Успішному виконанню поставлених завдань буде сприяти удосконалення діяльності методичних кабінетів, їх переорієнтація в інформаційно-методичні центри, широке використання Інтернет-технологій в освітньому процесі, організація дистанційного навчання для дітей та дорослих, організація мережної взаємодії учнів (спільні проекти, учнівські форуми, єдине інформаційне освітнє середовище, діяльнісне середовище WIKI); розробка і системна підтримка єдиної інформаційної управлінської мережі суб’єктів освітньої діяльності (сайти шкіл, доступ до спільних документів, обмін інформацією).

Впровадження моніторингу дає можливість вносити зміни в організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, цілеспрямовано стимулювати творчу активність педагогічних працівників. Головний акцент у діяльності методичної служби щодо підвищення кваліфікації педагогів необхідно перенести з набуття нових знань на опанування значущих для педагогічної і управлінської діяльності засобів, технік, методів, технологій, знання покликані відповідати реальній потребі тих, хто навчається.

Лабораторія розвитку освіти та педагогічних інновацій постійну увагу приділяє вивченню та аналізу діяльності методичних служб регіону та ефективності науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. Другий рік поспіль проводяться методичні сесії для завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами. Так з 9 квітня по 12 квітня 2012 року у рамках 17 обласної виставки педагогічних технологій проведена методична сесія завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами з проблеми «Науково-методична підтримка інформаційно-освітнього простору регіону», на якій були розглянуті питання:

 1. Інформаційно-комунікаційний освітній простір для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників (Чепурна Н.М., ректор ЧОІПОПП).

 2. Взаємодія інституту і регіональних методичних служб щодо створення регіонального інформаційно-комунікаційного освітнього простору (Назаренко Г.А., проректор ЧОІПОПП).

 3. Формування та розвиток ІКТ-компетентності суб’єктів педагогічної системи (Фурник І.В., завідувач лабораторії-центру інформаційних технологій ).

 4. Використання ІКТ-технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти (Щербаков А.Г., методист ресурсного центру).

Проведено відкритий діалог «Підвищення якості та ефективності науково-методичної роботи на основі використання ІКТ» (Дзюбак Р.М., проректор ЧОІПОПП ) та круглий стіл з питання «Ефективні форми науково-методичної роботи з педагогічними працівниками» (Гладка Н.М., завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій). Завідувачі районних методичних кабінетів Уманського, Тальнівського, Драбівського районів презентували роботу методичних служб з питань використання ІКТ при навчанні дорослих.. Заходи, проведені у рамках методичної сесії, мають на меті удосконалити інформаційно-методичну діяльність районних (міських) методичних кабінетів.

Перш за все, районним (міським) методичним службам необхідно акцентувати увагу на такі напрями науково-методичної діяльності:

навчально-методичній (методичний супровід навчально-виховної діяльності; створення інформаційно-ресурсних центрів; інформаційне наповнення єдиної інформаційної освітньої мережі; робота з проектами, грантами, партнерськими програмами)

інформаційно-аналітичній (збір, аналіз та обробка інформації; інформаційно-аналітичний супровід проектів та програм; проведення власних досліджень тощо)

інформаційно-методичній

(інформаційно-методичне обслуговування і консультування педагогічних працівників з питань використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі).

Практика діяльності районних (міських) методичних кабінетів області свідчить про багатий досвід проведення методичних заходів та функціонування окремих методичних структур: методичних об’єднань, шкіл підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників, науково-практичних семінарів, різноманітних конкурсів, виставок, групових консультацій, майстер-класів тощо, які допомагають педагогічним працівникам у їх професійному становленні.

Так, наприклад, одним із головних завдань методичної служби Тальнівського району (завідувач РМК Лобова С.В.) є створення інформаційно-методичного простору. Створена чітка система пошуку необхідних матеріалів, розроблена номенклатура РМК, створені тематичні каталоги методичної літератури тощо. При організації методичної роботи враховується і ефективно використовується творчий потенціал педагогічних кадрів. Якісний склад педагогічних кадрів становить 80%. Провідне місце відведено організації індивідуальної роботи, тьюторського супроводу самоосвіти педагогічних працівників, використанню масових, групових та індивідуальних форм підвищення їх кваліфікації. Працівники інформаційного центру методкабінету здійснюють інформаційне забезпечення районних педагогічних конференцій, семінарів, круглих столів та інших методичних заходів.  Створено біля 680 презентацій, 140 відеофільмів, видано 80 брошур та буклетів. Складено базу навчальних програм та посібників, яка містить 112 найменувань навчальних програм та мультимедійних дисків. Розробляється колекція цифрових ресурсів носіїв передового педагогічного досвіду освітян району. Як результат такої діяльності методичних служб – восьме місце в обласному рейтингу участі учнів району в олімпіадах з навчальних дисциплін.

Працівниками методичного кабінету Уманського району (завідувач РМК Світова І.М.) проводиться ґрунтовна робота щодо впровадження інноваційних технологій при навчанні дорослих. Створена чітка мобільна структура науково-методичної роботи з педагогічними працівниками сільського району, активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології. Значна увага звертається на консультативно-методичну допомогу педагогічним працівникам в самоосвітній діяльності та активне використання ІКТ-технологій. У районі започатковано проведення Інтернет-семінарів, які мають на меті підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.
.

Працівниками Корсунь-Шевченківського районного методичного кабінету (завідувач РМК Коберник Л.О.) розроблені орієнтовні підходи щодо роботи методичних працівників з розвитку професійної компетентності, творчої активності педагогічних працівників.

Орієнтовна система роботи методиста з розвитку професійної

компетентності, творчої активності педагогічного працівника :

І. Організаційно – методична робота:

1. Організація роботи районних методичних об»єднань, шкіл професійного зростання, школи резерву керівних кадрів, школа молодого вчителя тощо.

2. Семінари (проблемні, теоретичні, інформаційно – методичні).

3. Семінари – практикуми.

4. Організація діяльності опорної школи.

5. Конкурси, ярмарки, свята.

6. Консультації для педагогічних працівників.

ІІ. Інформаційно – просвітницька робота:

1. Картотека методичних матеріалів на допомогу учителю (вказаного фаху).

2. Тематична картотека статей фахових видань.

3. Підготовка проектів наказів (організаційних та за підсумками діяльності), методичних листів, рекомендацій тощо.

4. Створення та поповнення «методичних портфоліо» із різних напрямів діяльності.

5. Створення банку педагогічних надбань учителів (вказаного фаху), цифрових ресурсів.

6. Створення картотеки публікацій педагогічних працівників в періодичних виданнях.

ІІІ. Експертно – діагностична робота:

1. Анкетування педагогічних працівників.

2. Робота в експертній групі під час атестації закладів освіти.

3. Тематичне вивчення стану викладання предмета ( вказаного фаху).

4. Атестація педагогічних працівників ( вказаного фаху).

ІV. Дослідницько – аналітична робота:

1. Кількісно-якісний аналіз педагогічних працівників.

2. Моніторинг рівня забезпечення учнів навчальною, довідковою, науково-пізнавальною, художньою літературою.

3. Аналіз матеріально – дидактичної бази викладання предмета (вказаного фаху).

4. Моніторинг запровадження інноваційних технологій у практичній діяльності .

Серед широкого спектра діяльності методиста основним залишається система роботи з ефективної організації районних методичних формувань (методичних об»єднань, шкіл професійного зростання, майстер-класів, творчих груп тощо).

Проте, поряд з позитивними надбаннями методичних служб області простежується ряд негативних чинників, які знижують ефективність методичної роботи у регіоні:

 1. Недостатня матеріально-технічна база більшості районних (міських) методкабінетів.

 2. Низьке забезпечення методичних працівників комп’ютерною, тиражу вальною, відео- технікою.

 3. Не завжди раціонально здійснюється розподіл посадових обов’язків методичних працівників.

 4. У закладах освіти для педагогічних працівників не завжди створені належні умови для здійснення їх самоосвітньої діяльності.

 5. Гострим залишається питання організації роботи з обдарованою молоддю як на районному так і на шкільному рівні.

 6. Третя частина методичних кабінетів слабо проводить роботу щодо створення електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів.

 7. Потребує покращення робота щодо створення сучасних шкільних методичних кабінетів (забезпечення педагогічних працівників науково-методичними матеріалами, створення фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань у кожному навчальному закладі).

Отже, основними пріоритетами розвитку методичних служб області є :

  • формування вчителя як особистості, здатної до створення якісно нових показників;

  • активне впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій;

  • створення моделей інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів;

  • активне створення та використання інформаційних баз даних перспективного педагогічного досвіду;

  • аналіз результативності дослідно-експериментальної роботи, прогнозування очікуваних результатів;

  • системний моніторинг змісту, форм, методів освітньої діяльності учасників навчально-виховного процесу;

  • науково-методичне забезпечення розвитку освітніх установ району;

  • створення оптимальної системи інформаційного забезпечення та інформаційно-аналітичного обслуговування навчально-виховного процесу та управління ним.

Рекомендуємо районним та міським методичним службам:

   1. Вважати пріоритетним впровадження інноваційних технологій у навчальній діяльності з використанням Інтернет-простору.

   2. Розширювати зв’язки з усіма зацікавленими і відповідальними структурами, закладами, організаціями з метою координації спільних зусиль по вихованню здорової, всебічно розвиненої особистості з чіткою системою життєвих цінностей, здатної реалізувати себе і відродити у майбутніх поколіннях духовний і фізичний потенціал нації.

   3. Сприяти інтеграції всіх ланок (дошкільної, середньої, позашкільної освіти) з метою створення єдиного освітнього простору.

   4. Забезпечувати організаційно-методичний супровід впровадження інноваційних форм управління системою освіти.

   5. Удосконалювати зміст науково-методичної роботи, забезпечувати її національну спрямованість відповідно до економічних, політичних, соціокультурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи.

   6. В системі методичної роботи переорієнтуватись на активні методи, стимулювати проведення педагогами наукових досліджень, обмін досвідом та інформацією.

   7. Для визначення ефективності системи методичної роботи проводити моніторинг результативності впровадження інноваційної системи неперервного навчання та координації науково-методичного забезпечення освіти.

   8. Створювати умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності.

   9. Сприяти подоланню проявів формалізму в методичній роботі на всіх рівнях, впроваджувати інтерактивні форми організації методичної роботи, диференційовані підходи до роботи з кадрами.

   10. Використовувати глобальну комп’ютерну мережу Інтернет за сучасними швидкісними каналам зв’язку, надавати доступ учасникам навчально-виховного процесу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів.

   11. Сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів ліцензійними електронними засобами навчального призначення та управлінськими програмними засобами.

   12. Створювати можливості для відкритого спілкування через Інтернет всіх учасників навчально-виховного процесу.

   13. В своїй роботі широко використовувати освітні портали, соціальні мережі, сприяти побудові шкільних комп’ютерних локальних мереж.

(Методичні рекомендації складено за наслідками контрольно-методичних тижнів у районах, методичних заходів із завідувачами районними (міськими) методичними кабінетами та за матеріалами Всеукраїнських семінарів для координаторів роботи методичних служб)

Схожі:

Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
БІБЛІОТЕКА ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМ
Маяцька Л. Ф., провідний бібліотекар Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної...
Методист предметів художньо естетичного циклу Черкаського обласного...
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Проректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Які вагомо впливають на якість освіти є, безумовно, робота системи методичних служб. Сьогодні, це взагалі найпотужніший чинник якості...
Методист лабораторії розвитку освіти і педагогічних інновацій Черкаського...
Т. П. Момоток, методист лабораторії розвитку освіти і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
В. Н. Шавровська, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка