Фонетика як розділ мовознавства про звукову систему мови


НазваФонетика як розділ мовознавства про звукову систему мови
Сторінка4/8
Дата19.04.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 7. Орфоепія

. У якому рядку всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значенні? 

дорога, березі, книжки

насип, мука, золота

*усмішка, алфавіт, завжди

землі, замок, приклад

Визначте, у якому рядку зміна наголосу змінює значення слів:

нагóлó, нáдáний, ненáсúтний, алфáвíт

*вéдмéжина, шкóдá, дéрéн, типóвúй

зáвждú, зокрéмá, апóстрóф, байдýжéнький

пóмúлка, комбáйнéр, зáгóловок, зáвждú

Визначте, у якому рядку правильно наголошені всі слова:

загáдка, сантúметр, руслó, обрýч

*діалóг, тúгровий, цéнтнер, мокрéнький

рунó, рýтовий, лісозахиснúй, садóвий

тóвщінь, токовúще, новúй, занéсти

Знайдіть відповідний парний приголосний за глухістю – дзвінкістю: [г]

[ґ]

[к]

*[х]

[ф]

Позначте рядок, де в усіх наведених словах зміна місця наголосу змінює значення слова:

вікна, руки, казки, моря

*мука, замок, плачу, сім’я

пізнаю, виміряю, вивозити, переказати

хліба, жита, городина, зерна

Позначте рядок, у якому всі наведені приголосні звуки є дзвінкими:

*[б], [ г], [з], [ж], [ґ], [дз]

[д], [г], [ к], [з], [п], [ч]

[ф], [с], [ш], [х], [ ц], [ч]

[дж], [т], [ж], [ґ], [с], [д]

Позначте рядок, у якому всі приголосні звуки дзвінкі:

агроном, друзі, вітер

райдуга, сонце, мороз

*багаж, ґедзь, жадоба

автор, ніжність, джунглі

Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на останньому складі:

*деревний, екстаз, екіпаж, еластомер

зрізний, зрідити, кам’яний, мережа

надігнутий, кряжистий, весло, приязнь

кілометр, сантиметр, випадок, відомість

Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на першому складі:

палка, вода, земля, четвірка

руки, галченя, радість, весняний

*олень, сила, мати, жовтий

шофер, русло, черствий, новий

Позначте рядок, у якому всі слова починаються з голосного звука:

ідея, яблуня, озеро, умитий

юшка, адреса, істотний, узимку

*утиск, ім’я, академічний, освоювати

азарт, єдність, італійський, являтися

Продовжіть речення: «1) сукупність правил вимови, що становлять систему норм літературної мови, необхідних для збереження її єдності; 2) розділ мовознавства, що вивчає і систематизує норми літературної вимови – це…»

фонетика

*орфоепія

графіка

орфографія

У якому рядку в усіх словах наголос падає на другий склад? 

вільха, дрова, косий, випадок

дошка, валовий, лісовий, льодовий

цеховий, сніговий, дерева, острови

*вітряк, фартух, пеня, візник

У якому рядку в усіх словах наголос падає на другий склад? 

ідемо, імперський, клеїти, сімдесят, слабий

*імперський, державницький, кухонний, легкий, малий

олень, пасти, осока, циган, черствіти

дошка, дрова, залоза, острів, дерево

У якому рядку в усіх словах наголос падає на перший склад? 

покровителька, порожній, правда, праска, працювати

портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений

посуд, правосуддя, праслов’янський, приневолений, приносити

*практика, прати, парта, принцип, приятель

У якому рядку в усіх словах наголос падає на перший склад? 

заховувати, захід, зацікавлювати, збентежити

*колія, аґрусовий, вада, ввечері

видача, видавництво, вигода, винятковий

виноградний, виробничий, вирішальний

Укажіть рядок, в якому буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах.

відзначатися, наджидати, відзначити, джміль

передзахідний, віджити, джерело, піджива

воджу, віджимання, відзолити, відзив

*джунглі, ходжу, народжується, дзенькіт

Укажіть рядок, в якому буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах.

надзвуковий, наддзюбати, піджива, відживаючий

*джунглі, джентльмен, дзбан, дзижчати

дзьобнути, передзбиральний, віджнивувати, джміль

одзолювати, відзвук, віджим, піджак

Укажіть рядок, в якому буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах.

*бюджет, дзвіниця, розгладжувати, дзиґар

джигіт, передзвітний, джура, віджнивувати

джонка, надзоряний, надзиратель, піджати

підзубрити, джига, підживлювач, наддзьобок

Укажіть рядок, в якому буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах.

підземний, сиджу, воджу, наджитгєвий

*дзенькіт, Джакарта, джин, дзеркало

підживити, дзенькати, відживати, передзасівний

надземний, переджнивний, віджилий, піджарка

Укажіть рядок, в якому буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах.

відзначуватися, підзаправити, надзірний, надзижчати

заходжу, віджимання, підзвітний, підземелля

саджанець, підзубрити, відзначний, піджива

*дзиґа, дзижчати, джунглі, омолодження

Укажіть рядок, в якому буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах.

наджаротривкий, понадзвуковий, джерельний, понадземний

підзор, підзолистий, надзаплавний, віджартуватися

*передзвін, відродження, джигіт, джинси

віджахнути, відживати, відзиватися, відземок

Укажіть рядок, в якому в усіх словах приголосні тверді.

*буква, товар, неба, доктор

купівля, губа, віддаль, в'юн

вухо, мотуззя, верблюд, роман

наголос, море, ядро, рушниця

Укажіть рядок, в якому в усіх словах приголосні тверді.

юшка, кавун, зігріти, ювілей

крайній, поезія, матриця, юність г

*глибина, кукурудза, дерево, сегмент

математика, п’єса, лілія, іменник

Укажіть рядок, в якому в усіх словах приголосні тверді.

узбережжя, солом'яний, блюдце, нюх

синє, успіх, рядно, річка

акваріум, економіка, ім'я, місяць

*ескадра, борода, конкурс, груша

Укажіть рядок, в якому в усіх словах приголосні тверді.

Європа, дупло, здоров’я, Тернопіль

*жук, забава, ідеал, заклад

вага, гусеня, вересень, метеор

пюре, доля, кар'єра, чемпіон

Укажіть рядок, в якому в усіх словах приголосні тверді.

єретик, зранку, коліно, екзотика

житній, ескіз, новела, полюс

гобелен, порада, зозуля, січень

*напруга, етнос, спека, депо

Укажіть рядок, в якому в усіх словах приголосні тверді.

*голос, довжина, фасон, етап

сторонній, префікс, баскетбол, літопис

В’єтнам, четвірка, зображення, булка

смерть, суфікс, шість, дружній

Укажіть, у якому рядку всі слова мають ненаголошений звук у]:

*зозуля, кожух, голубка, собі

сторож, дорога, шофер, похмурий

почарувати, котити, куховарити, копирсатися

політ, родина, розлив, ховати


Тема 8. Буквені позначення голосних. Чергування голосних і приголосних звуків. Вживання апострофа.

Літеру е слід  писати в усіх словах рядка:

вип…щений, долон...чка, м…тричний, зуп…нятися;

удалеч…ні, ліж…чко, м...ткий, кр...латий;

*книж…чка, м…даль, ш…почеться, шел…ст.;

од...колон, б...нтежити, дал…на, кл...котіти.

Літеру е слід  писати в усіх словах рядка:

вес…лковий, п…чера, скат…рть, слиз…стий;

сідел…чко, в...рховина, сороч...ня, бл...зький;

*т…хнічно, в…снянка, ст….блина, в…ртуха;

сороч…чка, пап...ровий, п...тля, п...ріг.

Літеру и слід писати в усіх словах рядка:

аркт…чний, черв…нь, віт…рець, зл...денний;

*кр…ло, хв….лювати, л…сиця, св…тина;

мереж…во, тепл…ця, вул…чка, в…личезний;

фіз…ка, п…ріг, кр...вий, мар...во.

Написання якого слова не відповідає нормам правопису апострофа

бур'ян

буряк

*звязок

реп'ях

Написання якого слова не відповідає нормам правопису апострофа.

прем'єр

ад'юнкт

*різдв'яний

об'їждчик

Написання якого слова не відповідає нормам правопису.

*чешський

оббити

іменник

черкаський

Позначте рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом (завдання може мати одну, дві або більше відповідей):

пів…яблука, горохв…яник, зарум…янитися, дріб…язковий;

*вольтер…янець, напів…ява, відв…язати, круп…яний;

*вм…ятина, верф…яний, люб…язний, варшав…янка;

в…юнкий, духм…яний, торф…яний, підв…язати.

У якому рядку в усіх словах кількість звуків і букв однакова?  

помешкання, папка, солов’ї, сказати, мірка

модниця, наклеїти, дзьоб, пташка, прогулянка

зозуля, полька, саджанець, день, по-материнськи

*чудово, земля, міліметр, знати, єдність

У якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки? 

боягуз, злюка, боєць, алюміній, хрящ

кольє, коляда, розіб’ю, зоря, п’яльця

*заєць, в’юн, віяло, п’єса, кар’єра

пояс, вояж, сум’яття, велюр, куля

У якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають один звук?     

значення, помилитися, співає, помічниця, знання

по-моєму, муляти, пом’якшувати, м’ята, купатися

пляма, копієчка, малювати, краєзнавчий, наживлятися

*ляльковий, осідання, ллє, сперечатися, малюнок

У якому рядку всі слова розташовано в алфавітному порядку? 

галка, гомін, географ, гроно, глобус

*галас, геометрія, гіркота, гончар, гукнути

горбань, гуркіт, геній, гарба, гроза

гумовий, грак, голова, груша, грім

У якому рядку допущено помилку в розташуванні слів за алфавітом? 

покровителька, порожній, правда, праска, працювати

портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений

посуд, правосуддя, праслов’янський, приневолений, приносити

*православний, прималювати, принада, принцеса, полотно

У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавітному порядку? 

долина, доля, драже, дріботіти, дяк

заговорити, загубити, зажура, заколотник, залоза

обміняти, оборона, овація, огортати, ознака

*реквізит, режисер, ремінь, рефлекс, рецепт

У якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки? 

місячний, лисиця, клятва, злякати, гілля

життя, пляма, повітря, страусеня, суддя

*яблуко, приїжджати, з’їсти, пір’їна, явір

глянути, свято, стяг, стаття, козеня

У якому слові допущено орфографічну помилку

шістсот

кінний

*освітленний

заводський

Укажіть рядок, в якому подано вірне правило вживання м’якого знака..

м’який знак не ставиться після м’яких приголосних, крім л, якщо за ними йдуть інші м’які приголосні

м’який знак не ставиться після л в іменникових суфіксах -алн-(о), -илн-(о)

м’який знак не ставиться між подвоєними м’якими приголосними

*м’який знак не ставиться після м’яких приголосних у середині складу перед о

Укажіть рядок, в якому подано невірне правило вживання апострофа.

апостроф ставиться після літер, що позначають губні тверді приголосні звуки б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає іншого приголосного (крім р), який належав би до кореня

апостроф ставиться після твердого р у кінці складу

апостроф ставиться після будь-якого твердого приголосного, яким закін­чується префікс або перша частина складних слів

*апостроф ставиться після букви р, що позначає м'який приголосний на початку слова чи в середині складу

Укажіть рядок, в якому подано невірне правило вживання апострофа.

апостроф ставиться після літер, що позначають губні тверді приголосні звуки б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає іншого приголосного (крім р), який належав би до кореня

апостроф ставиться після твердого р у кінці складу

апостроф ставиться після будь-якого твердого приголосного, яким закін­чується префікс або перша частина складних слів

*апостроф ставиться після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед коренями, які починаються голосними і, а, о, у, е

Укажіть рядок, в якому подано невірне правило вживання м’якого знака..

м’який знак ставиться після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу

м’який знак ставиться у словах на: -зький, -ський, -цький; -зькість, -ськість, -цькість; -зько, -сько, -цько; -зькому, -ському, -цькому; -зьки, -ськи, -цьки


м’який знак ставиться після м’якого л перед наступним приголосним

*м’який знак ставиться після р у кінці складу або слова

Укажіть рядок, в якому подано невірне правило вживання м’якого знака..

м’який знак ставиться після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу

м’який знак ставиться у словах на: -зький, -ський, -цький; -зькість, -ськість, -цькість; -зько, -сько, -цько; -зькому, -ському, -цькому; -зьки, -ськи, -цьки


м’який знак ставиться після м’якого л перед наступним приголосним

*м’який знак ставиться після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ(ий)

Укажіть рядок, у словах якого допущено помилку при спрощенні приголосних.

*хваснути, тижневий, проїздний, шістнадцять

ад’ютантський, контрастний, капосний, масний

сонце, свиснути, прихвосні, баластний

улесливий, просланий, виїзний, первісний

Укажіть рядок, у словах якого допущено помилку при спрощенні приголосних.

обласний, пестливий, якісний, очисний

*ненавистний, жалісний, гіганський, тижня

парламентський, хруснути, яхтсмен, солдатський

тиснути, беззахисний, пестливий, шістсот

Укажіть рядок, у словах якого допущено помилку при спрощенні приголосних.

*безсовістний, поїзний, якісний, баласний

випускний, кістлявий, тижневий, учасник

(на) персні, кореспондентський, дилетантський, медалістці

корисний, болісний, тоскний, якісний

Укажіть рядок, у словах якого допущено помилку при спрощенні приголосних.

безвиїзний, перехресний, цілісний, абонентський

*честний, усний, зап'ясний, серце

пристрасний, навмисно, очисний, хвастливий

злісний, кістлявий, персні, хресний

Укажіть рядок, у словах якого допущено помилку при спрощенні приголосних.

туристський, цілісний, невістці, журналістський

корисний, тиснути, почесний, студентство

*бандурисці, жалістний, сердцевий, власний

благовісний, шелеснути, капусняк, гуснути

Укажіть рядок, у якому всі слова вживаються без апострофа:

*дзв…якнути, мавп…ячий, цв…ях, бур…я, моркв…яний;

рум...яний, мереф…янський, верб...я, В...ячеслав, Лук...яненко;

роз…ятрити, з...ясувати, міль…ярд, гар...ячий, фортеп...яно;

трьох…ярусний, пів...юрти, р…юмсати, Св...ятослав, пред...явник. 


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План Мова як суспільне явище. Суспільна природа мови і мовної діяльності....
Сучасне мовознавство виходить із розуміння мови як суспільного явища. Водночас в історії мовознавства здійснювалися численні спроби...
Екзаменаційні питання з дисципліни Мова ЗМІ
Лексикологія як розділ мовознавства та її зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами
Граматика. Морфологія
Практичне заняття Граматика як розділ мовознавства. Граматична форма, граматична категорія, граматичне значення
1. УКРАЇНСЬКА МОВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Досліджуються різні аспекти мови: діалекти, звукова система, словниковий склад, граматична будова, стилістика. Наслідком досліджень...
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ...
Ріння іноземною мовою. Однією із складових частин комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція, яку слід розуміти як систему...
Дистанційний курс дисципліни «Соціолінгвістика» покликаний ознайомити...
Важливу частину курсу становить тлумачення специфіки соціолінгвістичного підходу до мови і відміни цієї наукової дисципліни від «чистої»...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
Методи й транскрипцій слів. Опісля йшов докладний опис львівського...
Львівський балак, і зокрема лайка, відображені у таких творах, як "Ліва кампа" П. Ма-рійчина, "Вулиця" Б. Нижан-ківського, "Грачі"...
Лексичні одиниці та Граматика Фонетика

Корекція гіперактивної поведінки молодших школярів
Вони є «незручними» для вчиелів завдяки своїй надмірній активності й імпульсивності. Та оскільки сучасна школа являє собою систему...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка