Уроку в темі Тема: Лаболаторна робота: Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника, площі його поперечного перерізу і матеріалу провідника


НазваУроку в темі Тема: Лаболаторна робота: Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника, площі його поперечного перерізу і матеріалу провідника
Дата27.12.2013
Розмір72 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Дата:

Тема шкільного курсу: ______________________________________________

Урок № ___ (номер уроку в темі)
Тема: Лаболаторна робота: Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника, площі його поперечного перерізу і матеріалу провідника

Мета:

Навчальна – дослідити залежність електричного опору від геометричних розмірів провідника та його матеріалу

Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань

Розвивальна – розвинути розумові здібності

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок
Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Повторення

Задача 1. Визначте опір мідного трамвайного провода з площею поперечного перерізу 0,65 см2. Довжина лінії 5 км.

мідь
Відповідь:


Задача 2. Потрібно виготовити реостат на 20 Ом із нікелінового дроту площею поперечного перерізу 3 мм2. Якої довжини дріт необхідно взяти?

нікель

Відповідь:

ІІІ Мотивація

На сьогоднішньому уроці ви дослідно переконаєтесь у вірності тверджень про опір провідника.

IV Вивчення нового матеріалу

По черзі, викликаю бажаючих провести один із трьох дослідів.

 1. Дослідження зміни опору від зміни діаметра провідника

  1. Виміряй: за допомогою лінійки довжину першої дротини = __ , за допомогою мікрометра діаметр дроту в трьох місцях і розрахуй середній діаметр = __ .

  2. Розрахуй площу поперечного перерізу першої дротини = __ .

  3. Виміряй силу струму = __ і напругу на першому провіднику = __ .

  4. Виміряй: за допомогою лінійки довжину другої дротини = __ , за допомогою мікрометра діаметр дроту в трьох місцях і розрахуй середній діаметр = __ .

  5. Розрахуй площу поперечного перерізу другої дротини = __ .

  6. Виміряй силу струму = __ і напругу на другому провіднику = __ .

  7. З’ясуй: в скільки раз відрізняється опір першої дротини в порівняні з другою.

  8. Зроби вистовок. Яка залежність опору провідника в порівняні зі зміною площі попереного перерізу?

Для першого провідника ; ; ; .

Для другого провідника ; ; ; .

 1. Дослідження зміни опору від зміни довжини провідника

  1. Виміряй: за допомогою лінійки довжину четвертої дротини = __ , за допомогою мікрометра діаметр дроту в трьох місцях і розрахуй середній діаметр = __ .

  2. Розрахуй площу поперечного перерізу четвертої дротини = __ .

  3. Виміряй силу струму = __ і напругу на четвертому провіднику = __ .

  4. З’ясуй: в скільки раз відрізняється опір другої дротини в порівняні з четвертою.

  5. Зроби вистовок. Яка залежність опору провідника в порівняні із зміною довжини?

Для четвертого провідника ; ; ; .

 1. Дослідження зміни опору від зміни матеріалу провідника

  1. Виміряй: за допомогою лінійки довжину третьої дротини = __ , за допомогою мікрометра діаметр дроту в трьох місцях і розрахуй середній діаметр = __ .

  2. Розрахуй площу поперечного перерізу третьої дротини = __ .

  3. Виміряй силу струму = __ і напругу на третьому провіднику = __ .

  4. Дай відповідь, чи однакоий матеріал з якого перша і третя дротина.

  5. З’ясуй: в скільки раз відрізняється опір першої дротини в порівняні з третьою.

  6. Зроби вистовок. Яка залежність опору провідника в порівняні зі зміною матеріалу, з якого його виготовлено?

Для третього провідника (латунь) ; ; ; .

Перший, другий і третій провідники виготовлені із ніхрому.

V Виконання лаболаторної роботи

Тема. Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника, площі його поперечного перерізу і матеріалу провідника

Мета: дослідити залежність електричного опору від геометричних розмірів провідника та його матеріалу.

Обладнання: дротина з матеріалу з великим питомим опором, натягнена на дерев’яну підставку; амперметр; вольтметр; джерело струму; ключ; реостат; мікрометр; лінійка; з’єднувальні провідники.

Хід роботи

Обов’язково дотримуйтесь правил з техніки безпеки!

 1. Складіть електричне коло за схемою (див. рис.).

A

V


 1. Змінюючи положення повзунка реостата, підберіть силу струму, не більшу за 0,5 А (щоб не перевантажувати джерело струму).

 2. Виміряйте: за допомогою лінійки довжину дротини = __ , за допомогою мікрометра діаметр дроту = __ .

Для 1Ω : , ;

Для 2Ω : , ;

Для 4Ω : , ;

 1. Виміряйте силу струму = __ і напругу на досліджуваному провіднику = __ .

 2. Обчисліть значення питомого опору провідника за формулою 1. За довідниковими даними визначте матеріал провідника (дротини):

Додаткове завдання Розрахуйте, як зміниться опір металевої дротини, якщо її розрізати навпіл, а половини звити між собою. Підтвердіть свої міркування за допомогою формул.

Контрольні запитання

 1. Від яких величин залежить опір провідника?

 2. Назвіть три речовини, які найкраще проводять електричний струм, і три речовини, які є ізоляторами.

 3. Оцініть відносну похибку вимірювання питомого опору дротини за співвідношенням:Зробіть висновок щодо:

 • залежності питомого опору провідника від його довжини

 • від площі його поперечного перерізу

 • від роду речовини

 • експериментаторських умінь і практичних навичок, яких ви набули при виконанні лабораторної роботи

VІ Узагальнення

Рефлексія

Поверніться до мети уроку і дайте відповіді на запитання.

 • Чи досягли ми цілей, поставлених на початку своєї роботи?

 • Що сподобалося на уроці?

 • Що не сподобалося і ви б хотіли змінити?

VІІ Домашнє завдання

Повторити §11-12

Схожі:

Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: Комп’ютер, проектор,...
Пояснити учням умови накопичення заряду, ввести поняття електроємності провідника та одиниці вимірювання електроємності
ТЕСТ ДЛЯ РОЗВЯЗКУ У ПРОГРАМІ MY
Як називається розріз, що проходить уздовж осі стовбура, але на деякій відстані від центра його поперечного перерізу?
Прямі виміри активного електричного опору у віртуальному комп’ютерному...
Одержання навиків виміру активного електричного опору. Ознайомлення з методами виміру опору. Придбання відомостей про будову і характеристики...
Урок контролю й оцінювання знань
Мета уроку.  Вивчення методики вимірювання в електричних ланцюгах електричного опору й ознайомлення з деякими комбінованими вимірювальними...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Урок вивчення нового матеріалу. Методи і прийоми: «робота в групах»
...
УРОК №20 Тема уроку
Мета уроку: виведення формул для знаходження довжини кола та довжини дуги кола. Формування вмінь учнів засто­совувати виведені формули...
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
Тема уроку. Площа сфери. Мета уроку
Мета уроку: вивчення формули для площі сфери; формування вмінь застосовувати вивчену формулу до розв'язування задач
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка