Тема програми


Скачати 450.65 Kb.
НазваТема програми
Сторінка2/3
Дата05.11.2013
Розмір450.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3
Тема програми: Основи пожежної безпеки.

Тема уроку: Вогнегасильні речовини. Протипожежна автоматика та пожежна

сигналізація.

Мета: ознайомити учнів з вогнегасильними речовинами та матеріалами,

протипожежною автоматикою та пожежною сигналізацією; вчити розпізнавати

та застосовувати їх при виникненні пожежі; виховувати дбайливе ставлення до

державного майна.

Методи уроку: бесіда, робота з опорним конспектом, опитування усне

методом ігор «Вірю – не вірю», «Відкритий мікрофон» та бліц –

опитування.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

КМЗ: підручники Л.Е. Винокурові «Основи охорони праці», опорний

конспект, програма, поурочно-тематичний план, критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів, плакати.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Організація учнів до уроку.

2. Перевірка присутніх учнів.

ІІ. Відтворення і корекція опорних знань учнів. (перевірка дом. завдання)

 1. Перевірка знань учнів з теми « Горіння речовин і способи їх припинення. Організаційні та технічні протипожежні заходи» (опитування методом гри «Вірю – не вірю»)

Гра: «Вірю – не вірю»

Завдання: потрібно вибрати правильну відповідь й записати у вигляді графічного диктанту.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

_

_

+

_

+

+

_

_

+


Твердження:

1. Пожежна безпека – це стан об’єкта, за якою вилучається

можливість пожежі.

2. До технічних заходів належить організація добровільних

пожежних дружин.

3. У лабораторіях, майстернях, кабінетах самостійно дозволяється

працювати учням з пожежонебезпечними речовинами.

4. Негорючі речовини – це такі, що не здатні до займання й горіння

в повітрі звичайного складу.

5. Горючими називаються речовини, що здатні горіти тільки під

дією джерела запалювання і горіння яких припиняється після

його усунення.

6. Однією з основних причин пожежної небезпеки в кабінетах і

лабораторіях, є неправильне зберігання вогненебезпечних рідин.

7. До організаційних заходів належить організація інструктування і

навчання робітників і службовців.

8. Організація перевірки належного стану пожежної техніки та

інвентаря належить до технічних заходів.

9. Погане знання персоналом основ пожежної безпеки не є

основною причиною виникнення пожежі.

10. Однією з основних причин виникнення пожежі є порушення

пожежних норм і правил у технологічних процесах

виробництва.

ІІІ. Повідомленя теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної

та пізнавальної діяльності учнів, актуалізація навчального

матеріалу.

Ми продовжуємо вивчати дисципліну «Основи охорони праці». Тема

«Основи пожежної безпеки», тема уроку «Вогнегасильні речовини. Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація». Сьогодні на уроці ми ознайомимось з вогнегасильними речовинами та матеріалами, протипожежною автоматикою та пожежною сигналізацією; вчитимемось розпізнавати та застосовувати їх при виникненні пожежі. Знання з даної теми допоможуть вам застосувати їх у разі виникнення пожежі.

Ні для кого не секрет, що пожежі найчастіше відбувається від безтурботного ставлення до вогню самих людей. Пожежі завдають величезних матеріальних збитків і в рядів випадків супроводжуються загибеллю людей. Проблема загибелі людей при пожежах – це предмет особливого занепокоєння. Тому захист від пожеж є найважливішим обов’язком кожного члена суспільства і проводиться в загальнодержавному масштабі. Рішення даної проблеми вимагає реалізації комплексу наукових, технічних і організаційних завдань

Пропоную вам зіграти у гру.

Гра «Відкритий мікрофон».

Передаючи один одному уявний мікрофон (ручку, олівець), учні визначають, що таке на їхню думку, вогнегасильні речовини, та яку вони знають техніку для захисту об’єктів від пожежі.

IV. Сприймання, засвоєння і осмислення нового матеріалу. (Теоретичний конспект, самостійна робота з підручником). Розглянемо цю тему за таким планом.
План

 1. Протипоожежна автоматика.

 2. Пожежна сигналізація.

 3. Вогнегасильні речовини.

 4. Первинні засоби пожежогасіння.Слово викладача.

В силу об’єктивних причин повністю виключити виникнення пожежі неможливо.

Якщо пожежа виникла, то її розвиток є нерівномірним. Спочатку інтенсивність горіння невелика, але потім вона зростає і наступає лавиноподібний процес. Тому чим раніше виявлена пожежа, тим менше збитків від неї. Протипожежний захист будинків, споруд, людей, які в них перебувають зокрема досягається застосуванням пожежної автоматики..

Пожежною автоматикою слід вважати комплекс технічних засобів, призначений для автоматичного протипожежного захисту об’єкта.

До основних установок пожежної автоматики відносяться установки автоматичної пожежної сигналізації та установки автоматичного пожежогасіння.

Відповідно до ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення під «установкою пожежної сигналізації» розуміється сукупність технічних засобів, установлених на об’єкті, що захищається, для виявлення пожежі, оброблення, подавання в заданому вигляді повідомлення про пожежу на цьому об’єкті, спеціальної інформації та подавання команд на включення автоматичних установок пожежегасіння та технічних обладнан ь. Під поняттям «автоматична установка пожежогасіння» розуміється установка пожежегасіння (тобто сукупність стаціонарних технічних засобів для гасіння пожежі за рахунок випуску вогнегасної речовини) з автоматичним способом приведення в дію.

Основними засобами пожежної автоматики також є:

 • Система оповіщення людей про пожежу та керування евакуацією;

 • Система проти димного захисту;

 • Система підпору повітря;

 • Система димовидалення.

Пожежна сигналізація використовується для виклику пожежних команд

при виникненні пожеж.

До основних елементів пожежної сигналізації належать:


 • повідомлювані (сигнал тривоги про пожежу), які встановлюються поза

або всередині споруди;

 • приймальні апарати або установки для приймання і фіксації сигналів від

повідомлювачів;

 • повітряні або кабельні лінії , які з’єднують повідомлювачів з пожежною

службою (найчастіше це телефонний зв’язок за номером 101).
Пожежна сигналізація буває:

променева, в якій кож ен повідомлювач включений в окрему пару проводів;

кільцева, де всі повідомлювачі включаються в один загальний провід (кільце). Пожежні повідомлювані можуть бути:

 • Автоматичний повідомлювач – це прилад оповіщення, який реагує на

супутні пожежні фактори.

 • Ручний пожежний повідомлювач - це пожежний повідомлювач з

ручним способом приведення в дію.

Для гасіння пожежі використовуються первинні засоби гасіння: вода, пісок, вогнегасники, спецзасоби.

ВОДА : (+) доступність і низька вартість, висока теплоємкість і транспортабельність, хімічна нейтральність;

(-) не допускається гасити лаки, фарби, розчинники, бензин, газ, диз.пальне та інші речовини, легші за воду; електроустановки, що знаходяться під напругою, цінні матеріали і устаткування.

Гасіння пожежі ПАРОЮ відбувається за рахунок ізоляції поверхні горіння від навколишнього середовища, використовують в умовах обмеженого повітрообміну, у закритих приміщеннях з найбільш небезпечними технологічними процесами.

ПІНА: гасіння загорань усіх твердих речовин. (+) швидко припиняє доступ кисню до зони горіння, ефективніша за воду. Утворюється піна за рахунок хімічної реакції при змішувані кислотної та лужної частин у вогнегаснику. Вуглекислоту використовують для гасіння пожеж у приміщеннях до 1000м.кв. Ефективно діє час гасіння невеликих поверхонь, горючих рідин, ел.двигунів та установок, що знаходяться під напругою, нею не можна гасити матеріали, що тліють.

ПОРОШОК: припиняє доступ до вогнища пожежі сприяє гальмуванню реакції горіння. Використовують для гасіння лужних матеріалів, ел.установок, що знаходяться під напругою, що не можна гасити водою.

ПІСОК: є ефективним засобом гасіння невеликих кількостей розлитих загально мастильних матеріалів. Гасіння відбувається внаслідок припинення доступу кисню до вогнища.

Враховуючи, що вода є основною вогнегасною речовиною, необхідно приділити особливу увагу створенню та працездатності надійних систем протипожежного водопостачання. Кожне підприємство повинно бути забезпечене необхідною кількістю води для пожежегасіння.

Самостійна робота учнів з конспектом.(дати відповідь на питання )

А) фізичний стан і властивості вогнегасильних речовин;

Б) вогнегасильні речовини, які застосовуються для гасіння пожеж:

- вода і її позитивні та негативні властивості;

- піна утворюється за рахунок реакції заміщування кислоти і лугів;

- пісок;

- вуглекислота;

- покривала (ковдри).

Первинні засоби пожежегасіння призначені для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у початковій стадії їх розвитку силами персоналу об’єктів до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони.

Використовують такі види первинних засобів пожежогасіння:

 • вогнегасники;

 • пожежний інвентар;

 • пожежний інструмент.

Пожежну техніку для захисту об’єктів ми розглянемо на наступному уроці.

Усі приміщення мають бути забезпеченні засобами гасіння пожеж. Весь пожежний інвентар повинен знаходитись у постійній готовності до застосування. Кожен, хто виявить пожежу, зобов’язаний сповістити пожежну охорону, вказати при цьому точне місце пожежі і наявність у приміщенні людей. До приїзду пожежників вчителі та адміністрація повинні вжити заходів щодо евакуації учнів у безпечне місце.

V. Узагальнення і систематизація набутих знань.

Отже, сьогодні на уроці ми з вами опрацювали дану тему, з’ясували необхідність даних знань у повсякденному житті.

А зараз я пропоную закріпити ваші знання. (метод «Бліц - опитування»)

Бліц – опитування

1. Які ви знаєте первинні засоби пожежегасіння?

( - внутрішні крани з пожежними рукавами і стволами;

 • вогнегасники піняви, вуглекислотні, порошкові тощо;

 • ящики з піском, бочки з водою;

 • простирадла азбестові, повстяні, брезентові;

 • ручний пожежний інструмент…)

2. Назвіть первинні засоби гасіння пожежі?

(вода, пісок, вогнегасники, спецзасоби.)

3. Як відбувається гасіння пожеж за допомогою пари?

(Гасіння пожежі парою відбувається за рахунок ізоляції поверхні горіння від навколишнього середовища, використовується в умовах обмеженого повітрообміну, у закритих приміщених з найбільш небезпечних технологічними процесами.)

4. Чи можна використовувати порошок для гасіння пожежі, що заходить під напругою?

(Так)

5. Для чого використовують ручний пожежний інструмент?

(ручний пожежний інструмен6т – це інструмент для розкривання і розбирання конструкцій та проведення аварійно – рятувальних робіт при гасінні пожежі.)

6. Пожежна сигналізація буває… (променева, кільцева)

7. Чи повинні проходити спеціальний протипожежний інструктаж щодо виконання заходів пожежної безпеки?

(Так)

8. Які приміщення мають бути забезпечені засоби гасіння пожеж?

(усі)

9. Які можуть бути пожежні повідомлювачі: ( автоматичний, ручний).

10. Засоби протипожежної автоматики поділяються на дві основні групи:…(установки автоматичного пожежегасіння та установки автоматичної пожежної сигналізації )

VI. Підсумок уроку.

Заключне слово викладача.

Сьогодні на уроці ми з’ясували суть і призначення вогнегасильних речовин та матеріалів; ознайомились з протипожежною автоматикою та пожежною сигналізацією .

VII. Домашнє завдання.

1. Опрацюйте матеріал підручника Л.Е. Винокурові «Основи охорони праці»,

с. 63,64 та с. 68, 69.

2. Виконайте письмово завдання 6 на ст.75.


Дата _____

Група ____
План уроку № 4
Предмет: Основи охорони праці.

Викладач: М.І.Майстренко.

Тема програми: Основи пожежної безпеки.

Тема уроку: Пожежна техніка для захисту об’єктів. Гасіння та профілактика

пожеж.

Мета: розвивати логічне мислення при різних надзвичайних ситуаціях, поглибити

знання учнів про пожежну техніку та профілактику пожеж.

Методи уроку: бесіда, робота з опорним конспектом, опитування усне методом ігор.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

КМЗ: підручники Л.Е. Винокурові «Основи охорони праці», опорний конспект,

програма, поурочно-тематичний план, критерії оцінювання навчальних

досягнень учнів, плакати, стенд, Закон України «Про пожежну безпеку»,

картки-завдання.

Міжпредметні зв’язки: хімія, фізика.
Хід уроку
І. Організаційний момент

1. Організація учнів до уроку.

2. Перевірка присутніх учнів.

ІІ. Активізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання.

1. Проблемна ситуація.

На уроці виробничого навчання в комп’ютерному кабінеті сталось коротке замикання проводів. Викладач вийшов надекілька хвилин в коридор. Учні, що знаходились в кабінеті почали самостійно гасити пожежу та відкривати вікна.

Контрольне запитання:

 • Хто і які правила порушив у даній ситуації?

 • Чи правильні були дії учнів?

 • Що в першу чергу повинні були зробити учні?

 1. Обери правильну відповідь.

Чи правильне твердження?

 • Пожежною автоматикою слід вважати комплекс технічних засобів, призначений для автоматичного протипожежного захисту об’єкта? (так)

 • Пожежа – це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі? (так)

 • Основними засобами пожежної автоматики є повідомлювані? (ні)

 • Пожежна сигналізація використовується для виклику пожежних команд

при виникненні пожеж? (так)

 • Пожежна сигналізація буває повітряна? (ні)

 • Для гасіння пожежі використовуються первинні засоби гасіння: воду, пісок, вогнегасники, спецзасоби. (так)

 • Піна є основною вогнегасною речовиною? (ні)

 • Чи можна гасити порошком електроустановки, що знаходяться під напругою? (так)

III. Повідомленя теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної та пізнавальної

діяльності учнів.

Ми продовжуємо вивчати дисципліну «Основи охорони праці». Тема «Основи

пожежної безпеки», тема уроку «Пожежна техніка для захисту об’єктів. Гасіння та профілактика пожеж».

Слово викладача.

Обстановка з пожежами в нашій державі сьогодні залишається складною. Тільки у 2012 році в Україні виникло 77989 пожеж, які стали причиною загибелі 4315 осіб. Враховуючи велику кількість пожеж та масштаби їхніх наслідків, за останні роки в Україні на самому високому рівні розгорнута і активно проводиться робота щодо створення загальнодержавної системи забезпечення пожежної безпеки, точкою відліку якої прийнято вважати 29 січні 1994 року, коли набрав чинності Закон України « Про пожежну безпеку», 2 січня 1995 року Презедент України підписав Указ № 7/ 95, згідно якого в Україні встановлено професійне свято – День працівників пожежної охорони, яке відзначається щорічно 29 січня.

Згідно зі ст. 2 Закону України « Про пожежну безпеку » забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб,

підприємств, установ, організацій та підприємців.

Забезпечення пожежної безпеки є досить складним соціально – економічним завданням, спрямованим на запобігання пожежам у всіх сферах діяльності людини та ліквідацію пожеж у випадку їх виникнення з мінімальними наслідками. Пожежна безпека забезпечується системами запобігання пожежі та протипожежного захисту, а також організаційно – технічними заходами., які ми з вами зараз розглянемо.

ІY. Сприймання, засвоєння і осмислення нового матеріалу. (Теоретичний конспект., самостійна робота з підручником). Розглянемо цю тему за таким планом.
План

 1. Протипожежний захист галузі – це комплекс на створення пожежної безпеки об’єктів і споруд.

 2. Засоби виявлення і запобігання пожеж:

  • автоматичні системи пожежної сигналізації;

  • первинні засоби пожежогасіння;

  • вогнегасники;

  • Ящики з піском;

 3. Заходи щодо ліквідації та евакуації людей.

4. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки
Слово викладача.

Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та мінімізації її наслідків.

Система пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічнихзасобів, спрямованих на запобігання пожежі та втратам від неї.

Пожежна безпека об’єкта – стан об’єкта, за якого з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

З правової точки зору, термін «пожежна безпека» можна розглядати як стан захищеності особи, майна, об’єкта, населеного пункту, регіону, держави від пожеж.

Системи пожежної безпеки мають відповідати необхідним рівням забезпечення безпеки людей та матеріальних цінностей, а також економічним критеріям ефективності цих систем для матеріальних цінностей з урахуванням усіх стадій життєвого циклу об’єктів ( наукова розробка, проектування, будівництво, експлуатація ) та виконувати такі завдання:

 • виключати виникнення пожежі;

 • забезпечити безпеку людей у разі пожежі;

 • забезпечити пожежну безпеку матеріальних цінностей;

 • забезпечити пожежну безпеку людей і матеріальних цінностей одночасно.

Системи пожежної безпеки мають запобігти впливу на людей небезпечних факторів пожежі, у тому числі їх вторинних проявів на необхідному рівні.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених пунктів, будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд покладається на установи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

Забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного, громадського житлового фонду, фонду житлово – будівельних кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників, а в жилих будинках приватного житлового фонду та інших спорудах, на дачах і садових ділянках – на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму.

Рівень забезпечення пожежної безпеки – кількісна оцінка попереджених збитків у разі можливої пожежі.

Протипожежний режим – це комплекс встановлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об’єкта (виробу), спрямованих на забезпечення його пожежної небезпеки.

Усі об’єкти повинні бути приведені у належний протипожежний стан.

Протипожежний стан об’єкта – це стан об’єкта, що характеризується кількістю пожеж та рівнем збитків від них, кількістю згорянь, а також травм, отруєння і загиблих людей, рівнем реалізації вимог пожежної безпеки, рівнем боєготовності пожежних підрозділів та добровільних формувань, а також протипожежної агітації та пропаганди.

Гасіння та профілактика пожеж на об’єктах галузі.

Протипожежний захист у галузі – комплекс інженерно – технічних заходів, спрямованих на створення пожежної безпеки об’єктів і споруд.

Відповідно до вимог і норм пожежної безпеки всі виробничі, адміністративні, складські та інші приміщення і споруди виробництв і організацій обладнуються засобами автоматичної системи пожежної сигналізації, первинними засобами пожежегасіння, автоматичною для виявлення і запобігання пожеж.

При виникненні пожежі або загоранні на будь – які ділянці підприємства негайно оголошується пожежна тривога та сповіщається пожежна охорона. Найчастіше для цього використовується телефон. Про пожежу доповідають чітко, називаючи адресу підприємства та прізвище того хто робить повідомлення.

Пожежні засоби поділяються на такі:

 • пожежні автомобілі, пожежні машини;

 • первинні засоби пожежогасіння (пожежний немеханізований інвентар, інструмент, вогнегасники тощо);

 • пожежну сигналізацію;

 • установки автоматичного пожежогасіння.

Пожежні машини призначені для виготовлення вогнегасних речовин: газу, повітряномеханічної піни, аерозольних сумішей, порошків, снігоподібної маси. Вони можуть бути стаціонарними або пересувними. Пожежні автомобілі використовують для ліквідації пожеж на значних відстанях від їх осередків. Широко використовуються автомобілі, оснащені пожежними машинами з використанням води. Ними переважно оснащені регіональні пожежні частини великих підприємств.
Мотопомпа – це пожежна машина, призначена для створення великого струменя води під тиском, із забором її водоймища. Мотопомпи бувають стаціонарні або пересувні .

Одночасно з повідомленням про пожежу працівники вживають заходів щодо її ліквідації та евакуації людей з приміщення, а також заходів щодо посилення охорони об’єкта. Для гасіння пожежі використовують первинні засоби пожежогасіння, що є на підприємстві.

Пожежу, яка виникла можна ліквідувати, якщо забрати один з трьох факторів необхідних для горіння: горючу речовину, окислювач, джерело тепла.

Існують два способи гасіння пожеж: фізичний та хімічний.

До фізичних способів припинення горіння відносяться:

  • охолодження зони горіння або горючих речовин;

  • розбавлення реагуючих речовин в зоні горіння негорючими речовинами;

  • ізоляція реагуючих речовин від зони горіння.

Хімічний спосіб припинення пожежі – це хімічне гальмування реакції горіння. До основних засобів гасіння пожежі (з допомогою яких здійснюється той чи інший спосіб припинення горіння) відносяться:

 • вода (у вигляді струменя або у розпиленому стані);

 • інертні гази (вуглекислий газ);

 • піни хімічні та повітряно механічні;

 • порошкові суміші;

 • покривала з брезенту та азбесту.

Вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж визначається в кожному конкретному випадку залежно від стадії розвитку пожежі, масштабів загорянь, особливостей горіння речовин та матеріалів.

Пожежний інвентар має бути пофарбований в червоний та білий кольори, а пожежний інструмент – в чорний.

Первинні засоби пожежегасіння призначені для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у початковій стадії їх розвитку силами персоналу об’єктів до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони.

Використовують такі види первинних засобів пожежегасіння:

 • вогнегасники;

 • пожежний інвентар;

 • пожежний інструмент.

Вогнегасник - персональний чи пересувний пристрій для гасіння пожеж вогнегасною речовиною, яку він випускає після приведення його в дію. Як вогнегасник засіб у вогнегасниках використовують хімічну або повітряно механічну піну, діоксид вуглецю ( у рідкому стані), аерозольні сполуки й порошки, що містять бром.

Залежно від способу транспортування до місця пожежі вогнегасники поділяються на:

 • переносні;

 • пересувні, змонтовані на колесах чи візку.

За видом вогнегасної речовини вогнегасники поділяють на:

 • хімічні;

 • пінні;

 • повітряно-пінні;

 • вуглекислотні;

 • порошкові;

 • хладонові.

Самостійна робота з підручником. (законспектувати види і призначення вогнегасників)

Рідинний вогнегасник – це вогнегасник, який заряджається чистою водою або водою з добавками.

Хімічний пінний вогнегасник – це вогнегасник, заряд якого складається з двох

частин: кислотної та лужної.

Повітряно пінний вогнегасник – це вогнегасник, у якому використовується

5-6 %-ний водяний розчин піноутворювача. Він застосовується для гасіння твердих

речовин, крім речовин, що горять без доступу повітря.

Вуглекислотний вогнегасник – це прилад багаторазової дії з зарядом вуглекислоти. Його доцільно застосовувати в бібліотеках, архівах, лабораторіях, музеях.

Порошковий вогнегасник – це прилад, заряд якого – порошок, що до осередку пожежі подають стиснутим повітрям, що знаходиться у балончику під тиском 15 МПа, запобіжний клапан спрацьовує при тиску 0,8 МПа, термін гасіння 30 с. Такий вогнегасник застосовується для гасіння твердих матеріалів, лужних металів, електроустановок, приміщень лабораторій, складів.

Хладоновий вогнегасник - прилад для гасіння пожежі, який створює аерозольний струмінь, що складається з дрібнодисперсних крапель. Заряд – галоїдні вуглеводні. Такі вогнегасники використовують для гасіння пожеж, що виникають на електроустановках під напругою до 380 В, твердих речовин, металів, карбідів, тліючих і здатних горіти без доступу повітря речовин.

При застосуванні всіх типів вогнегасників необхідно дотримуватись загальних правил безпеки.

Слово викладача.

Ручний пожежний інструмент - це інструмент для розкривання і розбирання конструкцій та проведення аварійно – рятувальних робіт при гасінні пожежі. До нього належить: ломи, гаки, сокири, відра, ножиці для різання металу, арматури.

Кожний працюючий у майстерні, лабораторії, зобов’язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, не допускати дій, що можуть призвести до пожежі. Учні, які працюють у майстерні, лабораторної, повинні пройти спеціальний протипожежний інструктаж щодо виконання заходів пожежної безпеки. Особи, які не пройшли такого інструктажу, не допускаються до роботи.

Пожежна безпека під час виробничої практики у начальних цехах підприємства

Під час проходження виробничої практики на території підприємства, в цехах і на дільницях учні повинні керуватися правилами пожежної безпеки, чинними для цих виробничих підрозділів. Відповідальності за виконання правил пожежної безпеки і збереження життя та здоров я учнів і студентів покладено на осіб, які керують практикою.

Правила пожежної безпеки передбачають:

 • спеціальні заходи для окремих процесів виробництва, невиконання яких може призвести до пожежі;

 • визначення місця для паління та місць, де використання відкритого вогню заборонено;

 • встановлення порядку і норм зберігання пожежо – і вибухонебезпечних речовин та матеріалів;

 • визначення обов’язків працівників і порядку дії у разі виникнення пожежі.

Забезпечення безпечної евакуації людей у разі пожежі

Найважливішим завданням всіх систем пожежної безпеки є забезпечення захисту людей від небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується горіння, та рятування людей у разі пожежі.

Виходячи з аналізу пожеж, та загибелі людей на них, можна зробити висновок, що найсуттєвішими факторами, які створюють загрозу для життя та здоров’я людини, яка перебуває в зоні пожежі є:

 • токсичні продукти горіння;

 • вогонь та променисті потоки;

 • підвищена температура середовища;

 • дим;

 • недостатність (знижена концентрація) кисню;

 • вибухи, та витікання небезпечних речовин, що відбуваються внаслідок пожежі;

 • руйнування будівельних конструкцій;

 • ураження електричним струмом;

 • паніка.

Переважна більшість людей гине на пожежах внаслідок отруєння токсичними

продуктами горіння.

Необхідним завданням в процесі експлуатації будь-якого об’єкта є забезпечення у разі пожежі повної евакуації усього персоналу за час до настання критичних значень небезпечних факторів пожежі. Вимушений процес руху людей із зони, де можливий вплив на них небезпечних факторів пожеж, називається евакуацією. При пожежі процес евакуації починається практично одночасно та має чітку спрямованість – усі направляються до виходів. Евакуація людей із будівель та споруд здійснюється по шляхах евакуації через евакуаційні виходи.

Забороняється паління

- на території та в приміщеннях об’єктів по видобутку, при переробці і зберіганню ЛЗР, ГР і горючих газів (ГГ), виробництву всіх видів вибухових речовин;

- у будівлях з наявністю вибухопожежонебезпечних приміщеннях (дільниць), торгових підприємств, складів і баз;

- у приміщеннях дитячих дошкільних, шкільних та лікувальних закладів;

- на хлібних злакових масивах і зерно приймальних пунктах;

- на території всіх типів навчальних закладів;

- у всіх місцях громадського харчування.

На території об’єктів, де паління дозволяється, адміністрації зобов’язана визначити і обладнати спеціальні місця для цього, позначити їх знаком або написом, встановити урну або попільницю негорючих матеріалів. Необережне поводження з вогнем є найбільш розповсюдженою причиною пожеж в Україні.

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.

За порушення встановлених законодавством України вимог пожежної безпеки існує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Згідно зі ст. 35 Закону України «Про пожежну безпеку» за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники підприємств, установ, організацій та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Згідно зі ст. 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності – тягне за собою накладення штрафу на громадян від половини (0,5) до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі ст. 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушенням або невиконання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням – тягне за собою накладення штрафу на громадян від половини (0,5) до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно зі ст.364 Кримінального Кодексу України службовими (посадовими )

особами є ті, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, установах чи організаціях, незалежно від форм власності, посади, пов’язані з виконанням організаційно – розпорядчих чи адміністративно – господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальними повноваженнями. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов’язки, зазначені вище.
Y. Узагальнення і систематизація набутих знань.

І на закінчення я б хотіла з вами провести невеличку вікторину і визначити, як ви зрозуміли тему нашого уроку.

Вікторина.

(картки – завдання)

1.Що передбачають правила П Б ?

( - спеціальні заходи для окремих процесів виробництва, невиконання яких може призвести до пожежі;

 • визначення місця для паління та місць, де використання відкритого вогню заборонено;

 • встановлення порядку і норм зберігання пожежо- і вибухонебезпечних речовин та матеріалів;

- визначення обов’язків працюючих і порядку дій у разі виникнення пожежі)

2. До якого виду відповідальності притягуються особи за порушення вимог пожежної

безпеки? (адміністративної та кримінальної відповідальності)

3. Які ви знаєте пожежні засоби?

Пожежні засоби поділяються на такі:

 • пожежні автомобілі, пожежні машини;

 • первинні засоби пожежогасіння (пожежний немеханізований інвентар, інструмент, вогнегасники тощо);

 • пожежну сигналізацію;

 • установки автоматичного пожежегасіння

4. Назвіть види вогнегасників. (хімічні; пінні; повітряно-пінні; вуглекислотні; порошкові; хладонові)

5. Які повинні бути проходи, евакуаційні виходи?

(вільними);

6. Коли оголошується пожежна тривога?

(при виникненні пожежі або згоранні приміщення);

7. Які заходи вживаються, щоб запобігти виникненню пожежі?

(При виникненні пожежі або згоранні на будь-якій ділянці підприємства негайно оголошується пожежна тривога та сповіщається пожежна охорона).

8. Чим повинні керуватись учні під час проходження виробничої практики на території підприємства, в цехах і на дільницях? (учні повинні керуватися правилами пожежної безпеки).

VІ. Підсумок уроку.

Отже, сьогодні на уроці ми з вами опрацювали дану тему, з’ясували необхідність даних знань у повсякденному житті, поглибили знання про пожежну техніку та профілактику пожеж.

VIІ. Домашнє завдання.

1. Опрацюйте матеріал підручника Л.Е. Винокурові «Основи охорони праці», с.70-76.

2. Розробіть серію запитань і відповідей до теми «Профілактика пожеж».

Тестові завдання з розділу

«Основи пожежної безпеки»

.
1   2   3

Схожі:

УРОКУ з предмету Екологія Тема програми
Тема програми: Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень
Тема: Настройка інтерфейсу програми
Мета: розглянути основні елементи вікна програми та вікна документа, налаштувати вікно програми для ефективної роботи в текстовому...
Тема: Поняття архіву. Програми
Тема: Поняття архіву. Програми архіватори функції та призначення. Робота з архіваторами WINRAR, WINZIP
План-конспект уроку Тема: “Інтерфейс програми. Константи”
Мета: розглянути призначення та інтерфейс програми «1С: Бухгалтерия». Сформувати поняття константи в програми «1С: Бухгалтерия»
План-конспект уроку Тема: “Будова довідників програми та робота з ними”
Мета: навчити основних прийомів роботи з довідниками програми «1С: Торгівля+Склад»
План-конспект уроку Тема: “Інтерфейс програми. Константи”
...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
Тема: Створення, редагування та тестування програми в консольному режимі
Мета: Навчитись створювати, редагувати та тестувати програми в консольному режимі
Тема : Програма для відеомонтажу. Інтерфейс програми. Робота з відеозаписами. Мета
Мета: ознайомити із основними елементами інтерфейсу та головними функціями програми для роботи з відео
ТЕМА ПРОГРАМИ
ТЕМА УРОКУ: Макетування візитної картки інструктаж з о/п, організація робочого місця
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка