Тема 1 "Механічний рух"


Скачати 52.03 Kb.
НазваТема 1 "Механічний рух"
Дата28.03.2013
Розмір52.03 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фізика > Закон
Фізика 8.
Тема 1 "Механічний рух"


 1. Механічний рух.(о,пр,види).§§1,4

 2. Відносність руху. (о,пр,п) §§1

 3. Траєкторія.( о,пр,види). §§4

 4. Пройдений тілом шлях.(о,визн), §§5

 5. Швидкість руху (ф,о,од,вим.) §§6

 6. Види рухів. (о,пр) §§4

 7. Середня швидкість нерівномірного руху. (о,ф,од) §§7

 8. Прямолінійний рівномірний рух.(о,пр) §§6

 9. Прямолінійний нерівномірний рух.(о,пр) §§7

 10. Графіки руху тіла. (2мал, побуд, викор.) §§6

 11. Обертальний рух тіла. (о, пр) §§8

 12. Період обертання.(о,од) §§8

 13. Частота обертання (о, ф,од) §§8

 14. Мiсяць - природний супутник Землі. (п) §§9

 15. Коливальний рух. (о,пр) §§10

 16. Затухаючі та незатухаючі коливання (о, пр) §§10

 17. Амплітуда коливань.(о, од) §§10

 18. Період коливань.(о, од) §§10

 19. Частота коливань.(о, од) §§10

 20. Маятники.(о,види,пр) §§11

 21. Математичний маятник.(о,ф) §§11

 22. Звук. (о, зн) §§12

 23. Джерела і приймачі звуку.(о,пр) §§12

 24. Характеристики звуку.(о) §§12

 25. Поширення звуку в різних середовищах.(п) §§12

 26. Відбивання звуку.(п,пр) §§12

 27. Швидкість поширення звуку.(п,ч) §§12

 28. Сприймання звуку людиною (п) §§12

 29. Інфразвук (о,заст) §§12

 30. Ультразвук (о,заст) §§12

 31. Вплив звуків на живі організми. (п) §§12


Література: Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, Фізика 8клас, 2008.


Фізика 8.
Тема 2 "Взаємодія тіл 1"


 1. Взаємодія тіл. (о,пр,п) §13

 2. Результат взаємодії (п) §13

 3. Інерція. (о, пр) §

 4. Інертність(о, пр.) §14

 5. Маса як міра інертності тіла. (о,од,вим) §14

 6. Сила (о, види,од, вим) §13

 7. Графічне зображення сили. (п,мал) §13

 8. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої.(п, ф,мал) §13

 9. Рівновага сил.(о,ум,п) §21

 10. Момент сили. (о,ф,од,зн) §21

 11. Умова рівноваги важеля.(о,ф,заст,п) §§ 21,22

 12. Блок.(о,заст, п) §23

 13. Прості механізми.(о,заст,п) §§21 - 24

 14. Деформація тіла.(о, п, види) §17

 15. Сила пружності.(о,пр,п,од,мал) §17

 16. Закон Гука.(о,ф,гр) §17

 17. Вимірювання сил.(п) §§13,17

 18. Динамометри.(б,заст,кор) §§13,17

 19. Земне тяжіння (о,п) §16

 20. Сила тяжіння.(о,пр,ф,п) §16

 21. Вага тіла.(о,п,ф,мал) §18

 22. Невагомість.(о,п,пр) §18

 23. Тертя.(о,пр) §19

 24. Сила тертя.(о, пр, ф, види, од, мал, зн (зб, зм)) §§19,20

 25. Коефіцієнт тертя ковзання.(о,зал,од) §§19,20


Література: Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, Фізика 8 клас, 2008 рік


Фізика 8.
Тема 3 "Взаємодія тіл 2"


 1. Тиск (о,ф,од) §25

 2. Сила тиску. (о,ф,од) §§25,26

 3. Тиск рідин і газів. (п) §27

 4. Тиск всередині рідини(п,ф) §§30,31

 5. Манометри.(б,дія,заст,вим) §-

 6. Закон Паскаля. (о) §27

 7. Сполучені посудини.(о,вл,заст) §§32,33

 8. Водопровід (б,дія,заст) §33

 9. Шлюзи (б,дія,заст) §33

 10. Гідравлічний прес (б,дія,заст) §§28,29

 11. Насоси.(б,дія,заст) §36

 12. Атмосферний тиск.(о,пр,п) §§34

 13. Вимірювання атмосферного тиску.(од,прилд) §§34,35

 14. Дослід Торрічеллі.(п,заст) §34

 15. Барометри. (б,дія,заст,вим) §35

 16. Залежність тиску атмосфери від висоти.(п) §34

 17. Виштовхувальна сила (о, од,мал,п) §37

 18. Закон Архімеда.(о,ф) §37

 19. Гідростатичне зважування.(о,заст) §-

 20. Умови плавання тіл (ум,мал) §§38,39,40


Література: Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, Фізика 8 клас, 2008 рік

Фізика 8.
Тема 4 "Робота і енергія"


 1. Механічна робота.(о,ф,од,зн) §41

 2. Потужність(о,ф,од) §47

 3. Енергія (о,од,види) §43

 4. Кінетична енергія.(о,ф,од) §44

 5. Потенціальна енергія.(о,ф,од) §43

 6. Перетворення одного виду механічної енергії в інший (п,пр) §45

 7. Закон збереження механічної енергії. (о,п,ф) §§45,46

 8. Машини і механізми (о,пр,заст) §-

 9. Прості механізми.(о, види,пр, заст) §§ 21 - 24

 10. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів.(о,ф,од,п) §42

 11. “Золоте правило” механіки.(о,п,заст) §42


Література: Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, Фізика 8 клас, 2008 рік

Фізика 8.
Тема 5 "Кількість теплоти1"


 1. Тепловий стан тіл.(о,пр) §48

 2. Температура тіла.(о,од,п) §§48,49

 3. Вимірювання температури. Термометри.(п,б,дія) §49

 4. Внутрішня енергія (о,од,п) §50

 5. Способи зміни внутрішньої енергії.(п,пр) §50

 6. Теплообмін (п,пр) §48

 7. Види теплопередачі. (о,п,пр,заст) §51

 8. Теплопровiднiсть (о,п,пр,заст) §51

 9. Конвекцiя (о,п,пр,заст) §51

 10. Теплове випромiнювання (о,пр,заст) §51

 11. Кількість теплоти. (о,п,од) §52

 12. Питома теплоємність речовини.(о,од,ф) §52

 13. Тепловий баланс.(о,п,ф,заст) (о,пр,заст) §53

 14. Калориметр (б,дія,заст) §-

 15. Теплота згоряння палива. (о,од,ф) §54

 16. ККД нагрівника. (о,од,ф) §54


Література: Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, Фізика 8 клас, 2008 рік

Фізика 8.
Тема 6 "Кількість теплоти. Теплові машини"


 1. Плавлення і кристалізація твердих тіл. (о,п,пр,ум,заст) §55

 2. Температура плавлення. (о,визн,) §55

 3. Питома теплота плавлення i кристалiзацiї . (о,од,ф,визн) §55

 4. Випаровування і конденсація рідин. (о,п,пр,ум,заст) §57

 5. Вода в різних агрегатних станах. (п) §59

 6. Кипіння (о,п,заст) §57

 7. Температура кипіння. (о,визн,) §57

 8. Питома теплота пароутворення i конденсацiї (о,од,ф,визн) §57

 9. Графіки теплових процесів (п) §59

 10. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. (п,пр,заст) §60

 11. Принцип дії теплових машин. (о,п) §60

 12. Теплові двигуни. (о,види) §60

 13. Парова турбіна (б,дія,заст) §62

 14. Двигун внутрішнього згоряння. (б,дія,заст) §61

 15. Екологічні проблеми використання теплових машин (п) §63


Література: Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко, Фізика 8 клас, 2008 рік

Фізика 82008-2009н.р.

Валявська ЗОШ 1-3ст

Ракша М. П.

Схожі:

Закони збереження в механіці
Основи кінематики. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість....
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Поступальний рух. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Види рухів. Рівномірний прямолінійний рух. Рівномірний і нерівномірний рух
Тема уроку: Механічний рух Мета уроку
Мета уроку: дати означення механічного руху; показати прояви механічного руху в природі, відносність руху; навчити спостерігати різні...
Історія маятникового годинника
З XII століття механічний годинник почав встановлювати на баштах церков і монастирів, а з XIV століття повсюдно почав використовуватися...
Історія маятникового годинника
З XII століття механічний годинник почав встановлювати на баштах церков і монастирів, а з  XIV століття повсюдно почав використовуватися...
4: Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ
Тема 4: Національно-визвольний рух у другій половині ХVІ – середині ХVІІ ст. Держава Богдана Хмельницького 4 Тема 5: Козацьке державотворення...
Тема: Формування вхідних та вихідних грошових потоків на підприємстві....
Задача Визначити чистий рух грошових коштів і скласти звіт про рух грошових коштів підприємства прямим та непрямим методами
Конспект уроку 9 клас Тема уроку: «Життя -це рух, а рух це життя»
АВТОР: Ураскузіна Ольга Юріївна, учитель вищої категорії, «учитель-методист», викладач фізвиховання ліцею
Поступальний і обертальний рух. Матеріальна точка. Криволінійний...
Сформувати поняття поступального руху тіла, матеріальної точки; вивчити основні характеристики криволінійного руху на прикладі руху...
Приборобудівний завод має два цеха основного виробництва механічний...
Приборобудівний завод має два цеха основного виробництва – механічний цех №1 та механічно – збиральний цех №2, а також два цеха допоміжного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка