1. Загальна характеристика фінансів підприємств


Назва1. Загальна характеристика фінансів підприємств
Сторінка3/4
Дата18.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4

23. Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за загальною ставкою є:


 1. оподатковуваний прибуток;

 2. вартість проданої продукції;

 3. вартість вивезеної з території України продукції;

 4. амортизаційні відрахування.


24. Податок на додану вартість, акцизний збір, включають:

1 до ціни продукції;

2 до собівартості продукції;

3 до результатів інвестиційної діяльності;

4 до фінансових результатів.
25. Юридичні особи відрахування єдиного соціального внеску відносяться:

1 до ціни продукції;

2 до собівартості продукції;

3 на фінансові результати;

4 до результатів інвестиційної діяльності.

26. Податок на додану вартість на товари, відвантажені на експорт, нараховується за ставкою:

1 20 %;

2 за пільговою ставкою 10 %;

3 за нульовою ставкою;

4 не нараховується.
27. Податковий кредит в системі оподаткування ПДВ - це:

1 кредит, що надається банком для виконання податкових зобов'язань;

2 кредит, що надається податковим органом у вигляді відстрочки виконання податкового зобов'язання;

3 сума сплаченого (вхідного) ПДВ, на яку зменшуються податкові зобов'язання підприємства-платника ПДВ;

4 різниця між ПДВ нарахованим в складі виручки від реалізації і сплаченим при придбанні матеріальних ресурсів.
28. Підприємство зобов'язане зареєструватися як платник ПДВ у таких випадках:

1 якщо кількість робітників перевищує 50 осіб;

2 якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищує 300 тис. грн;

3 з дозволу Державної податкової адміністрації.

4 якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців перевищує 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Тема 6. Організація оборотних активів підприємств
1. За джерелами формування оборотні кошти поділяються на…

 1. активні та пасивні;

 2. власні й прирівняні до них;

 3. нормовані та ненормовані;

 4. безоплатно одержані.


2. Перевищення фактичної наявності власних оборотних коштів над потребою це…

 1. надлишок власних оборотних коштів;

 2. брак власних оборотних коштів;

 3. фактична наявність оборотних коштів;

 4. абсолютне вивільнення оборотних коштів


3. Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через:

 1. нормування;

 2. норму;

 3. одноденні витрати;

 4. тривалість виробничого циклу.


4. До незавершеного виробництва в тваринництві належить:

 1. витрати на зяблеву оранку;

 2. готова продукція тваринництва.

 3. запаси меду у вуликах;

 4. тара та пакувальні матеріали;


5. Норматив власних оборотних засобів на медикаменти визначається виходячи із:

 1. із вартості річної планової потреби;

 2. із норми запасу в місяцях;

 3. кількості центнерів і вартості одиниці;

 4. річної планової потреби і норми запасу в місяцях.


6. Норма запасу при визначенні нормативу власних оборотних засобів на тверде паливо приймається в такій кількості місяців:

 1. один місяць;

 2. два місяці;

 3. три місяці;

 4. чотири місяці.


7. Для розрахунку нормативу власних оборотних засобів на тару і пакувальні матеріали використовують такі дані:

 1. фактичний мінімальний залишок на тару і пакувальні матеріали і валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва;

 2. фактичний мінімальний залишок на тару і пакувальні матеріали і вартості страхового запасу;

 3. фактичний мінімальний залишок на тару і пакувальні матеріали і норма запасу в місяцях;

 4. фактичний мінімальний залишок тари і пакувальних матеріалів за минулий рік, вартість реалізованої продукції за планом минулого року і в плановому році.


8. Для розрахунку нормативу власних оборотних засобів на малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) використовують такі дані:

 1. вартість зайвих і непотрібних запасів МШП, валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва за собівартістю в минулому і плановому році;

 2. вартість мінімального залишку МШП, валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва за собівартістю в минулому і плановому році;

 3. знос МШП, валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва за собівартістю в минулому і плановому році;

 4. фактичний мінімальний залишок за попередній рік, валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва за собівартістю в минулому і плановому році.


9. До залучених джерел формування власних оборотних засобів відносять:

 1. короткотермінові позики на виробничі потреби; кредиторська заборгованість перед постачальниками; стійкі пасиви;

 2. кредиторська заборгованість і стійкі пасиви;

 3. кредиторська заборгованість; стійкі пасиви; відрахування від прибутку, що спрямовуються на формування оборотних засобів;

 4. позики банку.


10. Норматив власних оборотних засобів на будівельні матеріали визначається:

 1. в розмірі планової потреби будівельних матеріалів та норми їх запасу;

 2. як добуток норми запасу в днях і фактичної витрати в звітному році;

 3. як добуток норми запасу в днях та планової витрати будівельних матеріалів;

 4. як добуток одноденної вартості будівельних матеріалів в плановому році і норми запасу в днях.


11. Для розрахунку нормативу власних оборотних засобів на запасні частини і ремонтно-технічні матеріали використовуються наступні дані:

 1. вартість річної витрати запасних частин за планом і одноденної реалізації продукції;

 2. норми запасу в запасних частинах і річна витрата запасних частин в минулому році;

 3. річна витрата запасних частин за планом і норми запасу в запасних частинах;

 4. річна витрата запасних частин за планом і одноденна витрата запасних частин.


12. Норматив власних оборотних засобів на обмінний фонд моторів визначається:

 1. балансова вартість автомобілів на початок року і норми запасу (%);

 2. балансова вартість тракторів на початок року і страхового запасу;

 3. річної витрати ремонтно-технічних матеріалів і норми запасу (%);

 4. як добуток балансової вартості мобільної частини основних засобів на початок року, на які встановлені двигуни і норми запасу.


13. При розрахунку нормативу власних оборотних засобів на витрати наступних періодів не використовують:

 1. витрати, що будуть проведені в плановому році згідно з кошторисом;

 2. витрати, що включаються в собівартість продукції планового року;

 3. витрати, що включені у собівартість продукції минулого року;

 4. суми засобів вкладених у витрати наступних періодів на початок планового року.


14. Для розрахунку нормативу власних оборотних засобів на готову продукцію використовують наступні дані:

 1. мінімальний залишок готової продукції в минулому році і валовий вихід продукції рослинництва і тваринництва у минулому і плановому році;

 2. мінімальний залишок готової продукції і затрати на реалізацію в плановому році;

 3. мінімальний залишок готової продукції, вартість реалізації продукції державі в минулому і плановому році;

 4. мінімальний залишок готової продукції, фактичну реалізацію за минулий рік і в плановому році.


15. Існують такі принципи розрахунку нормативів власних оборотних засобів:

 1. аналітичний метод розрахунку нормативів; максимального “завантаження”; мінімального “завантаження”; фіксованої частки вкладень;

 2. максимального “завантаження”; мінімального “завантаження”; фіксованої частки вкладень;

 3. прямого підрахунку; максимального “завантаження”; мінімального “завантаження”; фіксованої частки вкладень, аналітичного методу;

 4. розрахунковий підрахунок: принципи мінімальності і максимальності.


16. За принципом фіксованої частки вкладень проводиться розрахунок нормативів на:

 1. затрати на незавершене виробництво в рослинництві та тваринництві;

 2. корми; запасні частини та ремонтні матеріали; мінеральні добрива, отрутохімікати, тверде паливо;

 3. пальне і мастильні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова продукція;

 4. розрахунки із покупцями; нафтопродукти та мастильні матеріали.


17. За принципом максимального завантаження розраховують наступні нормативи власних оборотних засобів:

 1. корми і підстилка, медикаменти, тверде паливо, нафтопродукти;

 2. насіння і посадковий матеріал, тварини на вирощуванні і відгодівлі, незавершене виробництво в рослинництві, витрати майбутніх періодів;

 3. насіння і посадковий матеріал, тварини на вирощуванні і відгодівлі, розрахунки із заготівельними організаціями, витрати майбутніх періодів, нафтопродукти;

 4. незавершене виробництво в рослинництві, насіння і посадковий матеріал, корми, витрати майбутніх періодів.


18. За принципом мінімального завантаження розраховуються наступні елементи оборотних засобів:

 1. будівельні матеріали; затрати майбутніх періодів; незавершене виробництво в рослинництві і в тваринництві; малоцінні та швидкозношуючі предмети;

 2. корми; будівельні матеріали; нафтопродукти; тара; пакувальні матеріали;

 3. нафтопродукти; тара і пакувальні матеріали;

 4. тара і пакувальні матеріали; корми; будівельні матеріали; малоцінні та швидкозношувані предмети.


19. По незавершеному виробництву в рослинництві застосовують таку методику розрахунку нормативу:

 1. виходячи з норми запасу в днях;

 2. виходячи з норми оборотних коштів у відсотках;

 3. шляхом аналітичного розрахунку;

 4. шляхом прямого підрахунку витрат незавершеного виробництва на кінець планового року.


20. Норматив власних оборотних засобів по розрахунках із покупцями визначається:

 1. в розмірі перехідної дебіторської заборгованості із минулого року;

 2. за твердо фіксованими сумами вкладень в розмірі нормально перехідної планової заборгованості покупців за продану їм продукцію;

 3. множенням планової середньодобової реалізації окремих видів продукції оціненої за собівартістю на кілька днів від моменту реалізації продукції до надходження грошей на розрахунковий рахунок;

 4. множенням фактичної середньодобової реалізації на кількість днів від дати відвантаження до дня надходження грошей на розрахунковий рахунок.


21. Норматив власних оборотних засобів на корми визначається:

 1. в розмірі повної планової потреби в кормах;

 2. в розмірі страхового запасу кормів;

 3. виходячи із планової річної потреби в кормах;

 4. виходячи із розміру страхового запасу і планової річної потреби в кормах.


22. Страховий фонд ярих зернових створюється у такому розмірі:

 1. 10 – 15% від потреби;

 2. 20 – 30% від потреби;

 3. 30 – 40% від потреби;

 4. 50% від потреби.


23. Норматив на молодняк тварин і тварин на вирощуванні і відгодівлі розраховується в розмірі вартості:

 1. вихідного поголів’я на кінець планового року;

 2. не має правильної відповіді;

 3. середньої кількості поголів’я за звітний рік;

 4. фактичного поголів’я на початок планового року.


24. При розрахунку нормативу на зернофураж страховий запас приймається в розмірі:

 1. 8,3 % від річної планової потреби;

 2. 10% від річної планової потреби;

 3. 15% від річної планової потреби;

 4. 20% від річної планової потреби.


25. Норматив по грошових коштах розраховується у розмірі:

 1. 0,2% від планового фонду заробітної плати;

 2. 0,2% від виручки від реалізованої продукції, робіт і послуг;

 3. 20% від планового фонду заробітної плати;

 4. 20% від прибутку.


26. До власних джерел формування оборотних засобів відноситься:

 1. наявність власних оборотних засобів; відрахування від прибутку, що спрямовується на формування власних оборотних засобів;

 2. наявність власних оборотних засобів; норматив власних оборотних засобів; відрахування від прибутку, що спрямовуються на формування власних оборотних засобів; планова наявність власних оборотних засобів;

 3. наявність власних оборотних засобів; норматив власних оборотних засобів, прибуток; планова наявність власних оборотних засобів;

 4. позики банку.


27. Сума прибутку, що спрямовується на формування нормативу власних оборотних засобів визначається:

 1. в межах потреби з врахуванням економічних можливостей господарства;

 2. в розмірі необхідному для формування сукупного нормативу власних оборотних засобів на кінець планового періоду;

 3. як різниця між нормативом власних оборотних засобів та наявними власними і прирівненими до них джерелами їх формування;

 4. як різниця між сукупним нормативом власних оборотних засобів та короткотерміновими кредитами, що направляються на формування оборотних засобів.


28. Стійкі пасиви відносяться до наступної групи джерел формування обігових коштів:

 1. бюджетні асигнування;

 2. власні джерела фінансування;

 3. залучені джерела фінансування;

 4. позичені джерела фінансування.


29. До стійких пасивів належать:

 1. засоби які залучені у вигляді позик банку;

 2. засоби, які не використовуються в обороті господарства;

 3. засоби, які постійно знаходяться в обороті господарства, але не належать йому;

 4. засоби, які тимчасово знаходяться в обороті господарства, але не належать йому.


30. Елементи стійких пасивів правильно вказані у такому варіанті:

 1. вартість матеріальних цінностей, що одержані від ліквідації основних засобів; мінімальна заборгованість по заробітній платі та нарахування на заробітну плату; резерв на покриття майбутніх витрат;

 2. мінімальна заборгованість на заробітні плату та нарахуваннях на заробітну плату; резерв на покриття наступних витрат і платежів;

 3. норматив власних оборотних засобів;

 4. цільове фінансування, що направляється на формування оборотних засобів; заборгованість по заробітній платі та по нарахуваннях на заробітну плату.


31. Мінімальна заборгованість із заробітної плати, як джерела формування оборотних засобів визначається:

 1. в розмірі мінімального одноденного фонду заробітної плати (без оплати праці працівників рослинництва) помноженого на кількість днів з початку місяця до дня видачі заробітної плати;

 2. в розмірі одноденного планового фонду заробітної плати помноженого на кількість днів з початку місяця до дня видачі заробітної плати;

 3. в розмірі перехідної заборгованості за попередній звітний період;

 4. в розмірі середньомісячної заробітної плати.
 1. Сукупний норматив власних оборотних активів – це:

1. Добуток розрахованих нормативів за елементами оборотних активів;

2. Різниця між сумою розрахованих нормативів за елементами виробничих запасів і нормативом готової продукції;

3. Сума розрахованих нормативів за всіма елементами оборотних активів;

4. Правильної відповіді немає.


 1. Сутність методу прямого розрахунку нормативу власних оборотних активів полягає в:

1. Розрахунку нормативу з врахуванням співвідношення між темпами збільшення обсягу виробництва та розміру нормованих оборотних активів в попередньому періоді;

2. Попередньому визначенню норми і нормативу по кожному елементу, а потім шляхом їхнього додавання розраховується сукупний норматив;

3. Визначені нормативу на базі попереднього шляхом внесення до нього змін з урахуванням умов виробництва, постачання, реалізації продукції, робіт, послуг тощо;

4. Правильної відповіді немає.
34. Які з наведених оборотних активів вважають за доцільне нормувати:

1 грошові кошти та їх еквіваленти;

2 короткострокові інвестиції в цінні папери;

3 матеріальні запаси;

4 всі перелічені вище відповіді є правильними.
Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів та нематеріальних активів
1. Тимчасово виведені з експлуатації основні засоби піддаються…

 1. тільки моральному зносу;

 2. тільки фізичному зносу;

 3. зносу під дією сил природи, а також моральному старінню;

 4. не піддаються зносу взагалі.


2. Плановий річний обсяг капітальних вкладень виражається:

 1. в кошторисних вартостях;

 2. в техніко-економічних обґрунтуваннях;

 3. вартості будівельно-монтажних робіт;

 4. лімітах капітальних вкладень.


3. Ліміт капітальних вкладень на перехідне будівництво визначається:

 1. в сумі введених в дію в звітному році основних засобів;

 2. в сумі кошторисної вартості;

 3. в сумі нормативу від кошторисної вартості;

 4. як різниця між кошторисною вартістю та вартістю проведених робіт в попередній період.


4. Норматив власних оборотних засобів у будівництві визначається:

 1. в сумі ліміту капітальних вкладень на плановий рік;

 2. в сумі наявних оборотних засобів в господарстві;

 3. як добуток кошторисної вартості будівництва на норму оборотних засобів;

 4. як добуток ліміту капітальних вкладень на плановий рік та норми оборотних засобів.


5. Розмір прибутку у будівництві, що здійснюється господарським способом визначається:

 1. в розмірі економії матеріалів, досягнутої в процесі будівництва;

 2. в розмірі зменшення вартості машин і обладнання;

 3. в розмірі зменшення цін на обладнання, що входить в кошторис будівництва;

 4. в розмірі рівня рентабельності закладеного підрядною організацією в проектно-кошторисній документації.


6. Виручка від ліквідації основних засобів визначається:

 1. на основі вибуття основних засобів в плановому році;

 2. на основі середніх фактичних даних про вибуття основних в т. ч. худоби за попередні три роки та вибуття їх в плановому році;

 3. на основі середніх фактичних даних про вибуття основних засобів за попередні три роки та вибуття їх в плановому році;

 4. на основі середніх фактичних даних про вибуття основних засобів за попередні три роки.


7. До затрат на формування основного стада не включають:

 1. витрати по вибракуванню худоби з основного стада;

 2. затрати на придбання худоби в основне стадо;

 3. затрати по переведенню молодняка худоби в основне стадо;

 4. інші затрати на переведення худоби в основне стадо.


8. До власних фіксованих джерел фінансування капітальних вкладень не відносять:

 1. амортизацію;

 2. мобілізацію внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві;

 3. виручку від реалізації основних засобів;

 4. частина прибутку, що направляється на фінансування капвкладень.


9. Джерелами фінансування капітальних вкладень є:

 1. власні та централізовані фінансові ресурси;

 2. власні фіксовані та бюджетні асигнування;

 3. власні, бюджетні асигнування, позичені;

 4. власні, залучені та позичені фінансові ресурси.


10. Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві це:

 1. 8 наявних оборотних активів у капітальному будівництві над їх плановою потребою;

 2. перевищення наявних оборотних засобів в будівництві над їх нормативною потребою скоректованою на суму приросту кредиторської заборгованості;

 3. перевищення нормативної потреби у оборотних засобах в капітальному будівництві над їх очікуваною наявністю;

 4. правильної відповіді не має.


11. Титульний список будови розробляється на:

 1. весь період будівництва з розбивкою по роках;

 2. весь період будівництва;

 3. один рік з розбивкою по кварталах;

 4. один рік з розбивкою по місяцях.


12. Внутрібудівельний титульний список розробляється на:

 1. весь період будівництва з розбивкою по кварталах;

 2. весь період будівництва з розбивкою по роках;

 3. один рік з відображенням розміру капітальних вкладень початкового, виконаного планового об’єму на рік;

 4. один рік з розбивкою по кварталах.


13. До власних фіксованих (постійних) джерел фінансування капітальних вкладень не відносять:

 1. амортизація;

 2. виручка від ліквідації основних засобів;

 3. мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві;

 4. стійкі пасиви.


14. Основні засоби для нарахування амортизації розподілено на:

 1. дві групи;

 2. сім груп;

 3. шістнадцять груп;

 4. двадцять груп.


15. Інформація про формування прибутку підприємства відображається у таких формах фінансової звітності:

 1. баланс;

 2. звіт про рух грошових коштів;

 3. звіт про фінансові результати;

 4. звіт про власний капітал.


16. Іммобілізація внутрішніх ресурсів в капітальному будівництві це:

 1. надлишок наявних оборотних засобів у будівництві над їх нормативом;

 2. наявність будівельних матеріалів у господарстві;

 3. не має правильної відповіді;

 4. перевищення нормативу оборотних засобів у будівництві над їх наявністю.


17. Прибуток, що направляється на фінансування капітальних вкладень розраховується:

 1. сума капітальних вкладень мінус бюджетні асигнування мінус власні фіксовані джерела;

 2. сума капітальних вкладень мінус бюджетні асигнування;

 3. сума капітальних вкладень мінус позики банку;

 4. сума капітальних вкладень мінус фіксовані джерела.


18. До позичених джерел фінансування капітальних вкладень відносимо:

 1. бюджетні асигнування;

 2. довготермінові і короткотермінові позики банку;

 3. прибуток;

 4. стійкі пасиви.


19. До джерел фінансування витрат на формування основного стада не відносять:

 1. амортизація на робочу худобу;

 2. виручка від ліквідації вибракуваної худоби;

 3. виручка від ліквідації основних засобів;

 4. частина прибутку.


20. Термін окупності капітальних вкладень визначається:

 1. як відношення прибутку до собівартості продукції;

 2. як відношення прибутку, отриманого від кредитового об’єкта та амортизації до кошторисної вартості об’єкта;

 3. як відношення суми капітальних вкладень до чистого прибутку, отриманого від кредитованого об’єкта;

 4. як відношення чистого прибутку, отриманого від капітальних вкладень до суми капітальних вкладень.


21. При вибракуванні тварин з основного стада ВРХ їх оцінюють:

 1. за балансовою вартістю 1 ц. живої маси;

 2. за можливими цінами реалізації 1 голови;

 3. за ринковими цінами 1 голови;

 4. за собівартістю 1 ц. живої маси.


22. У підсумку балансу підприємства основні засоби (основні фонди) зазвичай враховуються:

1 за первісною вартістю;

2 за залишковою вартістю;

3 за сумою зношення за період експлуатації;

4 за потенційною ринковою вартістю.
23. Характерними ознаками для процесу простого відтворення основних засобів:

1 основним джерелом фінансування виступають амортизаційні відрахування;

2 відтворення основних засобів відбувається шляхом нового будівництва;

3 вибулі основні засоби обов'язково замінюються на нові з аналогічною або скоригованою на індекс інфляції первісною вартістю;

4 за відбувається кількісне та якісне зростання на підприємстві основних засобів.
24. Амортизація не нараховується на такий об'єкт основних засобів:

1 передавальні пристрої;

2 будівлі, споруди обладнання;

3 земельні ділянки;

4 транспортні засоби.
25. Вкажіть метод амортизації, який не передбачає безпосередньої залежності амортизаційних сум від часового періоду:

1виробничий;

2 зменшення залишкової вартості;

3 прискореного зменшення залишкової вартості;

4 кумулятивний (метод суми років).
26. Вкажіть метод амортизації, який забезпечує рівномірне в часі нарахування амортизаційних сум:

1 прямолінійний;

2 зменшення залишкової вартості;

3 прискореного зменшення залишкової вартості;

4 кумулятивний (метод суми років).
27. Персональний комп'ютер слід віднести до наступної групи активів підприємства :

1 нематеріальні активи;

2 основні засоби;

3 довгострокові фінансові інвестиції;

4 поточні фінансові інвестиції.
28. Знос основних засобів - це...

1. Втрата вартості основними засобами у процесі їх експлуатації.

2. Заміна зношених основних засобів через капітальне будівництво.

3. Матеріальне зношування окремих елементів основних засобів та заміна їх через капітальне будівництво або капітальний ремонт.

4. Заміна основних засобів унаслідок запровадження нового, більш прогресивного обладнання.
29. Капітальні вкладення - це...

1. Витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння діючих основних засобів.

2. Витрати на придбання нових основних засобів і капітальний ремонт діючих основних засобів.

3. Витрати на розширення та реконструкцію діючих виробництв.

4. Витрати на розширене відтворення основних засобів.
30. Сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів визначається:

1. Як сума кредиторської заборгованості на початок року і планової потреби будови в оборотних коштах на кінець планового періоду.

2. Як сума наявних оборотних активів у капітальному будівництві і наявної кредиторської заборгованості на початок планового періоду.

3. Як скорочення потреби в оборотних активах на плановий період та приросту стійкої кредиторської заборгованості у плановому періоді.

4. Як сума планової потреби в оборотних активах будови на кінець планового періоду і перехідної кредиторської заборгованості на кінець планового періоду.
Тема 8. Організація виробничого кредитування суб'єктів господарської діяльності
1. Короткотермінове кредитування сільськогосподарських підприємств зумовлене такими факторами:

 1. велика тривалість виробничого циклу;

 2. вплив природно-кліматичних умов на виробництво сільськогосподарської продукції;

 3. сезонний характер виробництва і велика тривалість виробничого циклу;

 4. сезонний характер виробництва.


2. Комерційний кредит це:

 1. будь-який кредит;

 2. кредит наданий комерційним банком;

 3. кредит наданий комерційному підприємству;

 4. кредит продавця покупцю у вигляді відстрочки платежу.


3. Іпотека це:

 1. забезпечення повернення кредиту у вигляді застави нерухомого майна;

 2. забезпечення повернення кредиту у вигляді застави товарних запасів;

 3. забезпечення повернення кредиту у вигляді застави шляхових документів;

 4. забезпечення повернення кредиту у вигляді поруки третьої особи.


4. Кредитоздатність це:

 1. здатність кредитора в визначений строк розрахуватися зі своїми клієнтами;

 2. здатність кредитора надати в повному обсязі кредит;

 3. здатність позичальника у визначений термін повністю розрахуватися по своїх боргових зобов‘язаннях;

 4. не має правильної відповіді.


5. Кредитоздатність підприємства визначається:

 1. шляхом визначення певних коефіцієнтів на основі балансу підприємства;

 2. шляхом визначення певних коефіцієнтів на основі плану економічного і соціального розвитку;

 3. шляхом визначення фінансових результатів;

 4. шляхом проведення калькуляції продукції.


6. Цільове використання кредиту контролює:

 1. комерційний банк;

 2. контрольно-ревізійне управління;

 3. НБУ;

 4. податкова адміністрація.


7. Факторинг – це:

 1. діяльність комерційного банку за дорученням;

 2. здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування;

 3. купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;

 4. посередництво в одержанні клієнтом боргу.


8. Консорціумний кредит – це:

 1. кредит, що надається банком суб'єкту господарювання за умови, що вони обидва є членами того самого об'єднання (консорціуму);

 2. кредит, що надається великим об'єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності;

 3. кредит, що надається об'єднанням банків суб'єктам господарської діяльності;

 4. усі відповіді правильні.


9. Комерційним банкам розміри відсоткових ставок при видачі кредиту встановлює?

 1. Верховна Рада України;

 2. Комерційні банки самостійно;

 3. Національний банк України;

 4. Позичальники, виходячи зі своїх інтересів.


10. Кредитор – це:

 1. сторона кредитних відносин, що контролює кредитні відносини;

 2. сторона кредитних відносин, що надає кошти у тимчасове користування;

 3. сторона кредитних відносин, що одержує кошти у тимчасове користування;

 4. суб’єкт кредитних відносин, що виконує роль посередника за надання кредиту.


11. Принцип поверненості кредиту означає, що:

 1. кредит надається з умовою сплати відсотків за користування;

 2. кредит надається на певні потреби;

 3. кредит надається у грошовій формі;

 4. кредит повинен бути погашений згідно терміну, визначеного кредитною угодою.


12. Принцип терміновості кредиту означає:

 1. кредит надається з умовою сплати відсотків за користування;

 2. кредит надається на певний термін;

 3. кредит надається на певні потреби;

 4. кредит надається у грошовій формі.


13. Принцип забезпеченості кредиту означає що:

 1. кредит надається з умовою сплати відсотків за користування;

 2. кредит надається на певні потреби;

 3. кредит надається у грошовій формі;

 4. наявність документів, що гарантують своєчасне повернення кредиту.


14. Принцип цільового використання кредиту означає, що:

 1. кредит надається з умовою сплати відсотків за користування;

 2. кредит надається на певні потреби;

 3. кредит надається у грошовій формі;

 4. кредит, що надається на певний термін.


15. Коефіцієнт фінансової незалежності:

 1. загальну результативність діяльності господарства;

 2. здатністю господарства здійснювати свою діяльність стабільно, завдяки власних і залучених коштів;

 3. здатність господарства покривати поточні зобов’язання за рахунок поточних оборотних засобів;

 4. незалежність господарства від зовнішніх джерел.


16. Прострочений кредит це:

 1. кредит, стосовно якого на основі клопотання позичальника переносяться строки погашення;

 2. кредит, строк погашення якого згідно кредитної угоди минув;

 3. кредит, що буде погашений в майбутньому;

 4. кредит, що погашається рівномірними частинами.


17. Відстрочений кредит це:

 1. кредит, строк погашення якого згідно кредитної угоди минув;

 2. кредит, стосовно якого на основі клопотання позичальника переносяться строки погашення;

 3. кредит, що погашається рівномірними частинами;

 4. кредит, що буде погашений в майбутньому.


18. До форм забезпечення кредиту не відноситься:

 1. гарантія або порука третьої сторони;

 2. контокорентне кредитування;

 3. переуступка контрактів;

 4. страхування.


19. Товарний кредит видається у вигляді:

 1. банківського кредиту;

 2. комерційного кредиту;

 3. консорціумного кредиту;

 4. лізингового кредиту.


20. Потреба в короткостроковому кредиті на виробничі потреби визначається:

 1. в сумі виробничих видатків;

 2. як різниця між надходженнями від реалізації і виробничими витратами;

 3. як сума коштів для погашення заборгованості;

 4. як сума коштів для погашення кредиту.


21. Потреба в кредиті на відтворення основних засобів визначається:

 1. на покриття незабезпеченості основних засобів;

 2. як різниця між власними джерелами фінансування і обсягом капітальних вкладень;

 3. як різниця між власними джерелами фінансування основних засобів і плановим обсягом капітальних вкладень;

 4. як різниця між власними джерелами фінансування основних засобів і бюджетними асигнуваннями.


22. Основний документ, що регулює кредитні відносини між підприємством та банком:

1 кредитна заява;

2 кредитний договір;

3 кредитні умови;

4 кредитні зобов'язання.
23. Для якого заходу придбання кредиту не передбачено:

1 фінансування сезонних запасів;

2 придбання основних засобів;

3 реалізація інвестиційного проекту;

4 покриття збитків.
24. Кредит, що надається підприємству у формі відстрочки платежу за одержані сировину, матеріали чи товари на визначений термін:

1 банківський кредит;

2 товарний кредит;

3 іпотечний кредит;

4 консорціальний кредит.
25. Об'єктами кредитування можуть бути:

1) грошові кошти;

2) виконані роботи чи надані послуги;

3) банки;

4) держава;
26. Банківський кредит надається на:

1) Фінансування оборотного капіталу.

2) Покриття збитків від господарської діяльності.

3) Викуп приватизованого підприємства.

4) Для внесення платежів у бюджет.
27. Об'єктом лізингу можуть бути:

1) машини та обладнання;

2) кредиторська заборгованість;

3) земельні ділянки та інші природні об'єкти;

4) об'єкти оренди державного майна.
28. Комерційний кредит - це економічні відносини, які виникають між:

1) підприємствами;

2) комерційними банками й підприємствами;

3) державою та комерційними банками;

4) державою та підприємствами.
29. Кредитна лінія - це:

1) угода, за якою банк зобов'язується надати позичальнику кредити на раніше узгоджену суму протягом певного періоду;

2) це згода, але не зобов'язання комерційного банку надати кредит позичальнику;

3) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри видачі кредиту одному позичальнику;

4) ліміти видачі кредитів.
30. Лізинговий кредит - це:

1) надання суб'єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки платежу за продані товари й надані послуги;

2) надання суб'єктами господарювання взаємної відстрочки платежів за товарно-матеріальні цінності;

3) взаємна передача суб'єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди;

4) надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу.
31. Непряме кредитування - це:

1) надання кредиту небанківським установам;

2) надання кредиту позичальникам через посередників;

3) надання кредиту кредиторам на вимогу позичальника в міру потреби в ньому;

4) надання кредиту у вигляді матеріальних цінностей.
Тема 9. Оцінка фінансового стану
1. Фінансовому ризику втрат у зв'язку з несумлінністю партнерів підлягають:

1 грошові кошти, що вкладені в обладнання;

2 грошові кошти, що вкладені в будівельний об'єкт;

3 грошові кошти, що вкладені в транспортні засоби;

4 грошові кошти, що вкладені в дебіторську заборгованість.
2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів розраховується як:

1 відношення власних оборотних коштів до загальної суми власного капіталу;

2 відношення виробничої собівартості до величини виробничих запасів;

3 відношення виручки від реалізації готової продукції до середньорічної вартості оборотних активів;

4 відношення вартості оборотних коштів до виробничої собівартості.
3. Коефіцієнт автономії визначається як:

1 співвідношення загальної суми зобов'язань до власного капіталу за балансом;

2 співвідношення прибутку до власного капіталу за балансом;

3 співвідношення акціонерного капіталу до підсумку балансу;

4 співвідношення власного капіталу до підсумку балансу.

4. Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) визначається, як:

1 співвідношення загальної суми зобов'язань до власного капіталу за балансом;

2 співвідношення загальної суми зобов'язань до підсумку балансу;

3 співвідношення поточних зобов'язань до підсумку балансу;

4 співвідношення оборотних активів за балансом до поточних зобов'язань за балансом.
5. Характеристикою стабільності фінансового стану підприємства є:

1 фінансова структура;

2 фінансова гнучкість;

3 фінансова стійкість;

4 фінансова активність.
6. Система умов, що визначає здатність підприємства залучати позикові кошти:

1 оборотність;

2 кредитоспроможність;

3 платоспроможність;

4 ліквідність.
7. Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

1. Дослідження результатів господарської діяльності підприємства.

2. Аналіз бухгалтерської звітності.

3. Оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ефективності використання майна підприємства.

4. Планування фінансової діяльності підприємства.
8. Показник маневреності власного капіталу належить до такої групи показників:

1. Прибутковості.

2. Фінансової стійкості.

3. Ліквідності.

4. Ділової активності підприємства.
9. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:

1. Власний капітал/Валюта балансу,

2. Продаж/Матеріальні запаси,

3. Власні оборотні кошти/Майно підприємства,

4. Поточні пасиви/Зобов'язання перед акціонерами.
10. Резервний капітал створюється за рахунок:

 1. Відрахувань з прибутку.

 2. Включення його величини в собівартість.

 3. Операційної діяльності.

 4. Іншої діяльності.


11. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення:

 1. Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів до підсумку IV розділу пасиву балансу.

 2. Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів та дебіторської заборгованості до підсумку IV розділу пасиву балансу.

 3. Грошових коштів до власного оборотного капіталу.

 4. Оборотного капіталу до І розділу пасиву балансу.


12. Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу - це відношення:

 1. Грошових коштів до власного оборотного капіталу.

 2. Оборотного капіталу до І розділу пасиву балансу.

 3. Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів до підсумку IV розділу пасиву балансу.

 4. Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів та дебіторської заборгованості до підсумку IV розділу пасиву балансу.


13 Оборотність виробничих запасів на підприємстві виражається:

 1. Виручка від реалізації / залишки виробничих запасів.

 2. Залишки виробничих запасів / собівартість продукції.

 3. Собівартість продукції / сукупні виробничі запаси.

 4. Собівартість товарної продукції / сукупні виробничі запаси.


14. Показники ділової активності фірми - це:

 1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу.

 2. Коефіцієнт маневреності власного капіталу.

 3. Оборотність кредиторської заборгованості.

 4. Курс акцій.


15. Оборотність виробничих запасів - це:

 1. Показник ділової активності фірми.

 2. Показник фінансової стійкості фірми.

 3. Показник майнового стану.

 4. Показник ліквідності.


1   2   3   4

Схожі:

ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Затверджено Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій
Лекція 3 Теоретичні основи фінансів підприємств
Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага,...
ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення
Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом)
Фінанси підприємств Навчальний посібник Схвалено Міністерством аграрної...
Редькін О. С. завідувач кафедри фінансів Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної...
3. Грошові надходження та витрати підприємств 15
Віртуальні схеми складено за темами згідно навчальної програми з фінансів підприємств у вигляді таблиць і структурних схем, в яких...
Лекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського...
Змістовний модуль Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ Семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год
Високе (Класичне) Середньовіччя від X-XI століть до приблизно XIV століття. Характеристика періоду
Скандинавські країни: загальна характеристика (історія, культура,...
Чеська Республіка: загальна характеристика (історія, культура, економіка, суспільство, політична система)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка