1. Загальна характеристика фінансів підприємств


Назва1. Загальна характеристика фінансів підприємств
Сторінка2/4
Дата18.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4
Тема 3. Грошові надходження і витрати агропромислових підприємств
1. Затрати на виробництво включають:

 1. засоби праці, предмети праці та живу працю;

 2. засоби та предмети праці;

 3. предмети праці та живу працю;

 4. засоби праці та живу працю.


2. Виробничу собівартість молока на залікову вагу перераховують, виходячи із наступних даних:

 1. виробничої собівартості, базової та фактичної жирності;

 2. виробничої собівартості і базової жирності;

 3. виробничої собівартості і фактичної жирності;

 4. повної собівартості, базової та фактичної жирності.


3. Виробничу собівартість вовни на залікову вагу перераховують виходячи із наступних даних:

 1. кількості відвантаженої вовни та її залікової ваги;

 2. на основі залікової ваги вовни і виробничої собівартості;

 3. на основі відвантаженої кількості вовни;

 4. на основі залікової ваги.


4. Витрати по реалізації не включають:

 1. затрати на утримання складів магазинів і яток;

 2. затрати на оплату праці осіб, що займаються збутом продукції;

 3. нестачі і втрати при псуванні, при транспортуванні продукції в межах норми;

 4. вартість тари поданої заготівельною організацією.


5. Продаж продукції державі проводиться за:

 1. закупівельними цінами;

 2. договірними цінами;

 3. ринковими цінами;

 4. за собівартістю цінами.


6. На реалізаційну ціну молока впливають наступні якісні показники:

 1. жирність молока;

 2. вгодованість;

 3. сортність молока;

 4. класність молока.7. На реалізаційну ціну м’яса впливають наступні якісні показники:

 1. вгодованість худоби;

 2. класність худоби;

 3. породистість худоби;

 4. продуктивність худоби.


8. Виторг від реалізації це:

 1. перевищення грошових доходів над повною собівартістю;

 2. перевищення повної собівартості над грошовими доходами;

 3. сума грошових засобів, одержана від проданої продукції або наданих послуг;

 4. сума затрат на виробництво.


9. Фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг визначаються так:

 1. від виручки від реалізованої продукції відняти товарно-матеріальні затрати зв’язані з реалізацією цієї продукції;

 2. від виручки за реалізовану продукцію відняти її собівартість;

 3. виробнича собівартість плюс реалізаційні витрати;

 4. кількість реалізованої продукції помножити на реалізаційну ціну.


10. Виробнича собівартість складається з:

 1. затрат на виробництво продукції;

 2. затрат на виробництво і реалізацію продукції;

 3. затрат на реалізацію продукції;

 4. затрат на виробництво і реалізацію продукції не відшкодованих покупцями.


11. Виручка від реалізації продукції робіт і послуг визначається як добуток:

 1. кількості продукції і повної собівартості;

 2. кількості продукції і ціни реалізації;

 3. кількості продукції і виробничої собівартості;

 4. кількості продукції і тарифу на перевезення продукції.


12. Прямий вплив на розмір виручки від реалізації продукції здійснює...

 1. асортимент продукції;

 2. ціна продукції;

 3. якість продукції;

 4. пропозиція і попит на продукцію.


13. Основним джерелом відшкодування коштів на виробництво та реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів є...

 1. банківські кредити;

 2. кредиторська заборгованість;

 3. чистий дохід від реалізації продукції;

 4. сплачені податкові зобов’язання.


14. Чистий дохід (виручка) – це:

1. Виручка від реалізації, що не включає в себе непрямі податки і збори.

2. Виручка, що включає в себе прямі податки і збори.

3. Виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції.

4. Виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції.
15 Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції визначається як відношення:

1. Прибутку до власного капіталу.

2. Прибутку до собівартості продукції.

3. Прибутку до обсягів реалізації.

4. Прибутку до поточних активів.
16 Які елементи витрат з перелічених не входять до собівартості:

1 прямі витрати;

2 адміністративно-управлінські витрати;

3 загальновиробничі витрати;

4 все вище перелічене включається у виробничу собівартість.
17. До загальновиробничих витрат підприємства включають:

1 вартість сировини та основних матеріалів;

2 витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші витрати на утримання виробничих приміщень;

3 витрати на вдосконалення технології й організації виробництва;

4 витрати на рекламу та дослідження ринку.
18. Загальною виручкою (доходом) від реалізації вважається:

1) загальна сума грошових надходжень від реалізації включаючи суми одержаних авансів, проведення бартерних операцій без врахування ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару;

2) загальна сума грошових надходжень від реалізації; вартість товарів, робіт і послуг, зарахованих у бартерних операціях та в інших формах взаєморозрахунків між партнерами без врахування ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару;

3) надходження коштів від реалізації в касу суб’єкта господарювання;

4) загальна сума грошових надходжень від реалізації; вартість товарів, робіт і послуг, зарахованих у бартерних операціях та в інших формах взаєморозрахунків між партнерами з врахуванням ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару.
19. Чистою виручкою (доходом) від реалізації вважається:

1) загальна сума грошових надходжень від реалізації включаючи суми одержаних авансів, проведення бартерних операцій без врахування ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару;

2) загальна сума грошових надходжень від реалізації; вартість товарів, робіт і послуг, зарахованих у бартерних операціях та в інших формах взаєморозрахунків між партнерами без врахування ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару;

3) загальна сума грошових надходжень без врахування ПДВ;

4) загальна сума грошових надходжень від реалізації; вартість товарів, робіт і послуг, зарахованих у бартерних операціях та в інших формах взаєморозрахунків між партнерами з врахуванням ПДВ, акцизного збору та інших податків, що входять в ціну товару.
20. Касовий метод визначення виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає тільки:

1) надходження коштів від реалізації в касу суб’єкта господарювання;

2) надходження коштів від реалізації на розрахункові та інші рахунки суб’єкта господарювання;

3) надходження коштів від реалізації на інші рахунки суб’єкта господарювання;

4) надходження коштів від реалізації на розрахункові та інші рахунки, а також в касу суб’єкта господарювання.
21. Метод нарахування при визначенні виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає тільки:

1) надходження коштів від реалізації на розрахункові та інші рахунки, а також в касу суб’єкта господарювання;

2) за вартістю відвантаженої (переданої) продукції (товарів, робіт, послуг) при підписанні документів, що підтверджують факт проведення такої господарської операції;

3) надходження коштів від реалізації в касу суб’єкта господарювання;

4) за вартістю відвантаженої (переданої) продукції (товарів, робіт, послуг) при підписанні документів, що підтверджують факт проведення такої господарської операції за датою відвантаження продукції або датою підписання приймально - здавальних документів про виконані роботи чи надані послуги.
22. Розрахунок планової величини виручки від реалізації продукції поелементним методом проводиться шляхом:

1) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації;

2) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації з додаванням податків та зборів, що відшкодовуються виручкою;

3) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації з відніманням податків та зборів, що відшкодовуються виручкою;

4) додаванням до кошторисних витрат на виробництво товарної продукції прибутку, що відповідає планового рівню рентабельності.
23. Розрахунок планової величини виручки від реалізації продукції методом укрупненого розрахунку проводиться шляхом:

1) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації;

2) додаванням до кошторисних витрат на виробництво товарної продукції прибутку, що відповідає планового рівню рентабельності;

3) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації з відніманням податків та зборів, що відшкодовуються виручкою;

4) додаванням до кошторисних витрат на виробництво товарної продукції прибутку, що відповідає планового рівню рентабельності, а також податків та зборів, що відшкодовуються виручкою.
24. Розрахунок планової величини виручки від реалізації продукції комбінованим методом проводиться шляхом:

1) додаванням до кошторисних витрат на виробництво товарної продукції прибутку, що відповідає планового рівню рентабельності;

2) поєднання поелементного методу її обчислення за основними видами продукції та укрупненого за неосновними видами продукції;

3) поєднання укрупненого методу її обчислення за основними видами продукції та поелементного за неосновними видами продукції;

4) множення кількості реалізованої продукції на ціну реалізації з відніманням податків та зборів, що відшкодовуються виручкою.
25. Фіксовані ціни встановлюються:

1) державою у твердо встановлених розмірах на території України;

2) державою з встановленням мінімального та максимального їх розмірів;

3) органами державної влади на місцях у твердо встановлених розмірах на території України;

4) державою та органами державної влади на місцях у твердо встановлених розмірах на території України;
26. Регульовані ціни встановлюються:

1) державою у твердо встановлених розмірах на території України;

2) органами державної влади на місцях з встановленням мінімального та максимального їх розмірів;

3) державою та органами державної влади на місцях з встановленням мінімального та максимального їх розмірів;

4) державою та органами державної влади на місцях у твердо встановлених розмірах на території України;
27. Основні засоби, що були в експлуатації повинні реалізовуватися:

1) за договірними цінами;

2) за договірними цінами які повинні бути не нижчі балансової вартості;

3) за договірними цінами які повинні бути не нижчі балансової вартості з додаванням ПДВ;

4) за договірними цінами які повинні бути не нижчі залишкової вартості з додаванням ПДВ.
28. Лишні та непотрібні виробничі запаси повинні реалізовуватися:

1) за цінами придбання;

2) за собівартістю придбання;

3) за договірними цінами з додаванням ПДВ;

4) за договірними цінами які повинні бути не нижчі балансової вартості.
29. Витрати виробництва це:

1) спожиті у процесі виробництва затрати живої праці;

2) спожиті у процесі виробництва затрати уречевленої праці;

3) спожиті у процесі виробництва затрати живої та уречевленої праці;

4) спожиті у процесі діяльності суб’єкта господарювання затрати живої та уречевленої праці.
Тема 4. Визначення фінансових результатів господарювання
1. Прибуток від звичайної діяльності це:

 1. прибуток, отриманий від операційної діяльності, фінансових інвестицій та іншої діяльності;

 2. прибуток, отриманий від основної та іншої операційної діяльності;

 3. прибуток, отриманий від фінансових інвестицій;

 4. прибуток, отриманий від іншої звичайної діяльності.


2. До прибутку від операційної діяльності не включається:

 1. прибуток від основної діяльності;

 2. прибуток від операційної діяльності;

 3. прибуток від реалізації оборотних активів і іноземної валюти;

 4. відшкодування збитків, спричинених стихійними лихами.


3. Для обчислення рентабельності підприємства в цілому необхідно використати наступні показники:

 1. прибуток від операційної діяльності;

 2. собівартість реалізованої продукції;

 3. прибуток і собівартість;

 4. прибуток і загальна сума активів підприємства.


4. До інших операційних доходів не відносяться:

 1. суми одержані від погашення раніше списаної дебіторської заборгованості по якій минув строк позовної давності;

 2. пені, штрафи, неустойки одержані підприємством;

 3. позитивні курсові різниці;

 4. суми сплачені при погашенні раніше списаної кредиторської заборгованості термін позовної давності по якій минув.


5. До інших операційних витрат відносяться:

 1. суми одержані від погашення раніше списаної дебіторської заборгованості по якій минув строк позовної давності;

 2. пені, штрафи, неустойки одержані підприємством;

 3. позитивні курсові різниці;

 4. суми сплачені при погашенні раніше списаної кредиторської заборгованості термін позовної давності по якій минув.


6. Підприємство працює на засадах самофінансування якщо воно:

 1. відшкодовує витрати підприємства доходами;

 2. відшкодовує витрати підприємства доходами, забезпечує сплату відповідних платежів, повернення позик і сплату процентів за кредит;

 3. відшкодовує витрати підприємства доходами і забезпечує процес розширеного відтворення;

 4. відшкодовує витрати підприємства доходами і сплачує платежі у бюджет.


7. Необхідна сума прибутку або чистого доходу на формування основних засобів спрямовується:

 1. на різницю обсягу капітальних вкладень і власних фіксованих джерел фінансування капітальних вкладень;

 2. на покриття незабезпеченості власними оборотними засобами;

 3. на покриття приросту нормативу власних оборотних засобів;

 4. на розширене відтворення.8. Відрахування від прибутку або чистого доходу на формування оборотних засобів спрямовується:

 1. на покриття незабезпеченості власними оборотними засобами;

 1. на покриття приросту нормативу власних оборотних засобів;

 2. на покриття незабезпеченості і приросту нормативу власних оборотних засобів;

 3. на розширене відтворення.


9. До інших операційних доходів не відноситься:

 1. надходження суми штрафних санкцій від покупців;

 2. одержана орендна плата;

 3. сплачені штрафи;

 4. страхове відшкодування за загиблі посіви.


10. Дохід від участі в капіталі є результатом:

1. Надзвичайної діяльності.

2. Операційної діяльності.

3. Фінансової діяльності.

4. Виробничої діяльності.
11. Підприємство працює на засадах самоокупності якщо воно:

 1. відшкодовує витрати підприємства доходами;

 2. відшкодовує витрати підприємства доходами, забезпечує сплату відповідних платежів, повернення позик і сплату процентів за користування ними;

 3. відшкодовує витрати підприємства доходами і забезпечує процес розширеного відтворення

 4. відшкодовує витрати доходами і сплачує платежі до бюджету.


12. До складу надходжень від надзвичайних подій відносять...

 1. надходження від іншої операційної діяльності;

 2. надходження коштів у вигляді страхового відшкодування;

 3. надходження коштів унаслідок погашення векселів;

 4. надходження від фінансових операцій;


13. Резервний капітал створюється за рахунок:

 1. валового доходу;

 2. чистого прибутку;

 3. нерозподіленого прибутку;

 4. чистого доходу.


14. Мінімальна частина чистого прибутку підприємства, що відраховується до резервного капіталу, становить...

 1. не менше 5 % чистого прибутку;

 2. не менше 10 % нерозподіленого прибутку;

 3. не менше 25 % чистого прибутку;

 4. не менше 5 % нерозподіленого прибутку;


15. Найбільшу питому вагу в грошових надходженнях підприємств, як правило, мають доходи:

1 від операційної діяльності;

2 від фінансової діяльності;

3 від інвестиційної діяльності;

4 від надзвичайних подій.
16. Прибуток як фінансова категорія відображає:

1 джерело формування державних бюджетів різних рівнів;

2 частину додаткової вартості, створеної у реальному секторі економіки;

3 основний елемент фінансових ресурсів підприємств;

4 різницю між доходами та витратами підприємства.
17. Витрати підприємства від операційної діяльності за функціональною належністю поділяються на:

1 виробництво, управління, збут;

2 операційні, виробничі, збутові;

3 операційні, адміністративні, збутові;

4 операційні, виробничі, невиробничі.
18. Витрати на збут включають:

а) витрати на зв'язок, плату за розрахунково-касове обслуговування;

б) витрати на виробництво продукції;

в) витрати на транспортування, перевалку і страхування продукції;

г) витрати на охорону і безпеку праці, охорону навколишнього середовища.
19. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховується як:

1 валовий прибуток від фінансової діяльності + прибуток від іншої звичайної діяльності;

2 чистий дохід від реалізації, зменшений на собівартість;

3 валовий прибуток, зменшений на собівартість;

4 прибуток від операційної діяльності + прибуток від фінансової діяльності.
20. Валовий прибуток визначається як:

1 чистий прибуток + прибуток від фінансової діяльності + прибуток від іншої звичайної діяльності;

2 чистий дохід від реалізації, зменшений на собівартість;

3 валовий прибуток, зменшений на собівартість;

4 прибуток від операційної діяльності + прибуток від фінансової діяльності + прибуток від іншої звичайної діяльності.
20. Дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) слід віднести до:

1 доходу від операційної діяльності;

2 доходу від інвестиційної діяльності;

3 доходу від фінансової діяльності;

4 доходу від надзвичайних подій.
21. Дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства слід віднести до:

1 доходу від операційної діяльності;

2 доходу від інвестиційної діяльності;

3 доходу від фінансової діяльності;

4 доходу від надзвичайних подій.
22. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, не може бути використано, на:

1 розвиток виробництва;

2 стимулювання праці робітника;

3 оплату оренди приміщень;

4 виплату дивідендів по випущених акціях.
23. Дохід від участі в капіталі включає:

1 відсотки одержані;

2 інші доходи від фінансових операцій;

3 доходи від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства;

4 доходи від спільної діяльності.
24. Складовими прибутку від операційної діяльності є:

1. Прибуток від реалізації операційної іноземної валюти.

2. Одержані дивіденди.

3. Прибуток від реалізації продукції.

4. Прибуток, одержаний від спільної діяльності.
25. При обчисленні валового прибутку підприємства враховують.

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції.

2. Податок на додану вартість.

3. Собівартість реалізованої продукції.

4. Адміністративні витрати.
26. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю включають:

1) витрати на виробництво продукції (робіт, послуг);

2) витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут продукції та інші операційні витрати;

3) витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та адмінуправлінські витрати;

4) всі витрати, що пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг).
27. До адміністративних витрат не належать такі загальногосподарські витрати:

1) витрати на утримання апарату управління підприємством та службові відрядження загальногосподарського персоналу;

2) витрати на утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення;

3) витрати пов’язані з утриманням госпрозрахункових підрозділів;

4) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.
28. У витрати на збут не включаються витрати:

1) пакувальні матеріали і тару для готової продукції, призначеної для реалізації;

2) витрати на рекламу та дослідження ринку;

3) витрати, що пов’язані з реалізацією продукції, що відшкодовуються покупцями;

4) витрати на ремонт тари.
29. Чистою виручкою (доходом) від реалізації продукції у «Звіті про фінансові результати» вважається:

 1. вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) включаючи ПДВ, акцизний збір;

 2. загальні грошові надходження на розрахунковий рахунок і в касу господарства;

 3. сума грошових коштів, що надійшла від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ, акцизного збору та інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету;

 4. сума грошових коштів, що надійшла від реалізації продукції (робіт, послуг) без податків і зборів, що сплачуються за рахунок виручки.30. Прибуток це:

1) створена живою працею і виражена у грошовій формі вартість, яка залишається після покриття спожитих у процесі виробництва затрат уречевленої праці;

2) частина вартості реалізованої продукції, яка залишається після покриття затрат виробництва;

3) створена живою працею і виражена у грошовій формі вартість;

4) створена живою працею і виражена у грошовій формі вартість, яка залишається після покриття спожитих у процесі виробництва затрат живої праці.
31. Фінансові результати від реалізації продукції (робіт, послуг) у плановому періоді визначаються:

1) різницею між виручкою і собівартістю реалізованої продукції;

2) різницею між валовими доходами і валовими витратами;

3) різницею між чистим доходом і сумою витрат на реалізовану продукцію;

4) сумуванням всіх доходів підприємства.
32. Рентабельність реалізації продукції розраховують як відсоткове відношення:

1) прибутку до вартості активів;

2) прибутку до обсягу реалізації;

3) прибутку до собівартості реалізованої продукції;

4) прибутку до власного капіталу.
33. Фінансові результати від звичайної діяльності розраховуються:

1) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з звичайною діяльністю;

2) шляхом додавання до фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) інших грошових надходжень від звичайної діяльності та відніманням адміністративно-господарських витрат та витрат на збут продукції;

3) шляхом додавання до фінансових результатів від операційної діяльності інших грошових надходжень від звичайної діяльності та відніманням інших витрат від звичайної діяльності;

4) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з надзвичайними подіями;
34. Фінансові результати від фінансово-інвестиційної діяльності розраховуються:

1) шляхом додавання до фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) різних грошових надходжень від фінансово-інвестиційної діяльності та відніманням витрат від такої діяльності;

2) відніманням від доходів які виникли в процесі фінансово-інвестиційної діяльності видатків від такої діяльності;

3) шляхом додавання до фінансових результатів від звичайної діяльності різних грошових надходжень від фінансово-інвестиційної діяльності та відніманням витрат від такої діяльності;

4) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з звичайною діяльністю.
35. Фінансові результати від надзвичайних подій розраховуються:

1) шляхом додавання до фінансових результатів від реалізації продукції грошових надходжень від надзвичайних подій та відніманням втрат від таких подій;

2) відніманням від доходів втрат, які виникли в процесі надзвичайних подій;

3) шляхом додавання до фінансових результатів від звичайної діяльності різних грошових надходжень від надзвичайних подій та відніманням втрат від таких подій;

4) як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і витратами, що пов’язані з звичайною діяльністю.
36. Чистий прибуток – це:

1) прибуток, який використовується підприємством на розвиток виробництва;

2) частина прибутку, що залишається підприємству після сплати податків та зборів;

3) прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків, що сплачуються за рахунок прибутку;

4) прибуток, який використовується підприємством на матеріальне стимулювання.
37. Чистий прибуток не використовується на:

 1. фінансування капітальних вкладень;

 2. фінансування оборотних активів;

 3. на матеріальне стимулювання;

 4. на оплату праці працівників зайнятих в основному виробництві.


38. Напрямки і пропорції використання чистого прибутку в державних підприємствах визначаються:

1) у законодавчому порядку;

2) за погодженням з вище стоячими організаціями;

3) дирекцією господарства за погодженням з профспілковим комітетом;

4) загальними зборами (зборами уповноважених).
Тема 5. Основи організації взаємовідносин суб’єктів господарювання з податковими органами та органами пенсійного і соціального страхування
1. Платниками єдиного соціального внеску є:

 1. громадські організації і об’єднання громадян;

 2. державні підприємства,фізичні особи;

 3. суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні та юридичні особи;

 4. суб’єкти підприємницької діяльності усіх форм власності, фізичні особи.


2. Єдиний соціальний внесок нараховують на такі види винагороди:

 1. виплати пов’язані з ювілеями за багаторічну роботу;

 2. заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю, яка перераховується в доброчинні фонди;

 3. заробітна плата;

 4. стипендії.


3. Звіт про нарахування та використання коштів ФССТВП складають:

 1. всі платники за винятком фізичних осіб;

 2. фізичні і юридичні особи;

 3. фізичні особи;

 4. юридичні особи.


4. Спеціальний стаж роботи визначається:

 1. відсутністю права у громадян на трудову пенсію;

 2. мірою участі у суспільно-корисній праці;

 3. періодом роботи за однією професією з шкідливими умовами виробництва;

 4. часом роботи, виконаної на основі трудових договорів.


5. При оформленні трудової пенсії за віком зайвими документами є:

 1. довідка ЛТЕК;

 2. довідка про заробіток;

 3. документи, що засвідчують вік і місце проживання особи;

 4. документи, що підтверджують стаж роботи.


6. Допомога по тимчасовій непрацездатності не видається:

 1. при постійній втраті працездатності внаслідок трудового каліцтва;

 2. у випадку тимчасової непрацездатності у зв’язку з каліцтвом;

 3. у випадку тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою;

 4. у випадку хвороби члена сім’ї.


7. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є:

 1. довідка ЛТЕК;

 2. заява особи, що тимчасово втратила працездатність;

 3. листок непрацездатності;

 4. наказ керівника підприємства.


8. Працюючим особам виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності починається з:

 1. 1 дня втрати працездатності;

 2. 3 дня втрати працездатності;

 3. 5 дня втрати працездатності;

 4. 7 дня втрати працездатності.


9. За рахунок коштів фонду соціального страхування допомоги при тимчасовій втраті непрацездатності виплачуються з:

 1. 1 дня;

 2. 3 дня;

 3. 6 дня;

 4. 10 дня.


10. Допомога по тимчасовій непрацездатності видається:

 1. в наслідок навмисного заподіяння шкоди здоров’ю та симуляції;

 2. при вагітності і пологах;

 3. при захворюванні або травмі внаслідок алкогольного або наркотичного сп’яніння;

 4. примусового лікування від алкогольної чи наркотичної залежності.


11. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від:

 1. виду захворювання;

 2. віку працівника;

 3. статі працівника;

 4. страхового стажу.


12. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності не залежить від стажу роботи у наступних випадках:

 1. при вагітності і пологах;

 2. при загальному захворюванні;

 3. при терміні лікування понад 1 місяць;

 4. при терміні лікування понад 6 місяців.13. Допомога по вагітності і пологах сплачується за рахунок:

 1. з державного бюджету;

 2. Пенсійного фонду України;

 3. ФССВБ;

 4. ФССТВП.


14. Єдиний соціальний внесок не нараховують на такі доходи:

 1. вихідна допомога при звільненні з роботи;

 2. відпускні при черговій відпустці;

 3. доходи отримані у вигляді натуральної оплати праці;

 4. сума заробітку конкретного працівника.


15. Єдиний соціальний внесок від суми допомоги по тимчасовій непрацездатності стягують в розмірі:

 1. одного відсотка;

 2. двох відсотків;

 3. трьох відсотків;

 4. чотирьох відсотків.


16. Особи мають право на пенсію за віком за таких умов:

 1. досягнення пенсійного віку;

 2. при втраті годувальника;

 3. при наявності страхового стажу і досягненні пенсійного віку;

 4. при постійній втраті працездатності.


17. Нарахування єдиного соціального внеску здійснюють при:

 1. визначенні фінансових результатів;

 2. нарахуванні заробітної плати або єдиного податку;

 3. отриманні готівки для видачі зарплати;

 4. розрахунку собівартості продукції.


18. Сплата єдиного соціального внеску здійснюється при:

 1. визначенні фінансових результатів;

 2. нарахуванні заробітної плати або єдиного податку;

 3. отримання готівки в банку для видачі зарплати, але не пізніше 20-го числа місяця наступного за звітнім;

 4. сплаті податку з прибутку.


19. Кошти ФССТВП використовуються на:

 1. виплату пенсій за віком;

 2. виплату пенсій по інвалідності;

 3. допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 річного віку;

 4. допомогу по тимчасовій непрацездатності.


20. Виплати по листку непрацездатності здійснюються за рахунок коштів:

 1. державної податкової адміністрації;

 2. пенсійного фонду;

 3. прибутку господарства;

 4. ФССТВП та господарства.


21. Податкову накладну заповнюють у:

1. Двох примірниках;

2. Трьох примірниках;

3. Чотирьох примірниках;

4. Правильної відповіді немає.
22. Діючі ставки податку на додану вартість в Україні:

1. двадцять та тринадцять відсотків;

2. двадцять та нуль відсотків;

3. сімнадцять та нуль відсотків;

4. п'ятнадцять та десять відсотків.

1   2   3   4

Схожі:

ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Затверджено Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій
Лекція 3 Теоретичні основи фінансів підприємств
Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага,...
ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення
Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом)
Фінанси підприємств Навчальний посібник Схвалено Міністерством аграрної...
Редькін О. С. завідувач кафедри фінансів Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів і міжнародної...
3. Грошові надходження та витрати підприємств 15
Віртуальні схеми складено за темами згідно навчальної програми з фінансів підприємств у вигляді таблиць і структурних схем, в яких...
Лекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського...
Змістовний модуль Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ Семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год
Високе (Класичне) Середньовіччя від X-XI століть до приблизно XIV століття. Характеристика періоду
Скандинавські країни: загальна характеристика (історія, культура,...
Чеська Республіка: загальна характеристика (історія, культура, економіка, суспільство, політична система)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка