Плани семінарських занять


Скачати 40.58 Kb.
НазваПлани семінарських занять
Дата11.04.2013
Розмір40.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Плани семінарських занять

Всього – 6 семінарів в 1 семестрі і 8 семінарів у 2-ому

Перший семінар

 1. Предмет і методи економічної теорії. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія.

 2. Зародження економічної теорії та її історичний розвиток. Основні напрямки економічної думки (17-21 ст.).

 3. Різновиди сучасних економічних систем.

 4. Моделі організації господарства: американська, японська та інші.

 5. Основні категорії економічної теорії.

Реферати:

6. Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі конкретно-економічних наук.

7. Економічна теорія – наукова основа економічної політики держави. Взаємозв'язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики.

8. Як і чому багаті країни стали багатими, а бідні – бідними? Ваші ідеї та рекомендації.

Другий семінар

 1. Поняття економіки як господарської системи

 2. Визначення потреб та благ, їх види.

 3. Виробництво та його структура.

 4. Відтворення, його фази.

 5. Фактори виробництва, їх види та форми.

 6. Земля як фактор виробництва. Законодавче визначення. (Земельний кодекс, ст. 1, 18, 19 та ін.). Пояснити різницю між поняттям територія (Митний кодекс, ст. 5) та земля.

 7. Праця як фактор виробництва. Яким законодавством регулюється праця в Україні?

 8. Капітал як фактор виробництва. Характеристика технічного прогресу.

Реферати:

 1. Умови і причини переходу від натурального до товарного виробництва.

 2. Характеристика сучасного господарства.

Третій семінар

 1. Економічні інтереси, їх сутність та структура. (можливий реферат)

 2. Економічні ресурси та їх види. (можливий реферат)

 3. Поняття економічного вибору. (можливий реферат)

 4. Економічні суперечності, їх характер та класифікація. Суперечності – джерело розвитку. (можливий реферат)

 5. Власність як економічна категорія.

 6. Механізми та форми реалізації власності.

 7. Законодавче визначення права власності (Книга третя Цивільного кодексу).

 8. Загальні положення про право власності (ст. 316-327 ЦК та Коментар до нього).

 9. Види права власності.

 10. Набуття права власності (Глава 24 ЦК).

 11. Припинення права власності (Глава 25 ЦК).

Четвертий семінар

 1. Виникнення і розвиток ринкової системи. Економічна сутність ринку. (можливий реферат)

 2. Класифікація ринків.

 3. Ринкові механізми.

 4. Суб’єкти та об’єкти ринку.

 5. Функції ринків.

 6. Інфраструктура ринку. Ринкові інститути. (можливий реферат)

 7. Позитивні та негативні сторони ринкової економічної системи. Обмеженість можливостей ринку. (можливий реферат)

 8. Закон попиту. Приклади.

 9. Фактори, які визначають динаміку попиту.

 10. Закон пропозиції. Приклади.

 11. Фактори, які визначають динаміку пропозиції.

 12. Поняття рівноважної ціни конкурентного ринку.

 13. Поняття еластичності попиту і пропозиції.

П’ятий семінар

 1. Економічне поняття підприємства.

 2. Юридичне поняття підприємства та підприємництва. Ознаки підприємства.

 3. Види підприємств. Класифікація підприємств за Господарським кодексом України.

 4. Достоїнства та недоліки індивідуального (одноособового) підприємства.

 5. Достоїнства та недоліки колективних підприємств (товариств).

 6. Поняття повного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

 7. Акціонерне товариство: загальна характеристика, достоїнства та недоліки. Структура. Поняття акції.

 8. Процедура реєстрації юридичних осіб (нормативні документи та практика).

 9. Пайове товариство. Франшиза. Державне підприємство.

 10. Теорія прибутку. Поняття рентабельності.

 11. Банкротство: причини та наслідки.

Шостий семінар

Для відповіді на більшість поставлених питань вам необхідно добре попрацювати з Інтернетом (юридичні форуми) та періодичною літературою (юридико-економічні журнали, де різного роду фахівці публікують свої практичні статті про наболіле)

 1. Поняття підприємництва. Приклади підприємництва. Приклади непідприємницької діяльності, яка має зовнішні ознаки підприємницької.

 2. Хто може і не може займатися підприємницькою діяльністю.

 3. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції». Обмеження щодо зайняття підприємницькою діяльністю окремих категорій осіб.

 4. Поняття обмеженої дієздатності та недієздатності відповідно до норм Цивільного кодексу України. Правові наслідки цих станів для підприємницької діяльності.

 5. Виключення з правила набуття повної дієздатності з настанням повноліття (ЦКУ).

 6. Діючі відповідно до нового Податкового кодексу системи оподаткування ФОП.

 7. Процедура реєстрації ФОП.

 8. Практичні проблеми, пов’язані з обмеженнями свободи підприємницької діяльності в Україні.

Схожі:

Плани семінарських занять навчальної дисципліни
Яка роль і місце «Повчання» Володимира Мономаха у розвитку давньоруської риторики? (впр. 556)
Лінгвістична експертиза
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни „Правнича лінгвістика” для слухачів магістратури/ Укл. Руколянська Н. В. Дніпропетровськ,...
Плани семінарських занять
Лосев А. Ф. Критика платонизма у Аристотеля // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1993
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Розробник: доцент кафедри кримінального процесу і правосуддя, кандидат юридичних наук, доцент Карабут Л. В
РЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Плани семінарських занять, методичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт,, питань для підготовки до екзамену...
КРИМІНАЛЬНе ПРАВо Плани семінарських занять та самостійної роботи
...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Семінарські заняття допомагають курсантам та слухачам глибше оволодіти курсом фінансового права у відведений програмою час. Плани...
ПРОГРАМА, ТЕМАТИКА, ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ...
Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка