Плани семінарських занять навчальної дисципліни


Скачати 117.46 Kb.
НазваПлани семінарських занять навчальної дисципліни
Дата09.04.2013
Розмір117.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Плани семінарських занять навчальної дисципліни

«Українська мова»

4 семестр (16 год.)

Заняття №1

Риторика як наука і мистецтво слова. Лінгвістична риторика

 1. Риторика.

 2. Ритор і оратор.

 3. Риторичні ідеали в різні епохи.

 4. Поняття про сучасний риторичний текст. Інтенція. Диспозиція.


Заняття №2

Методи викладу матеріалу

 1. Методи викладу матеріалу.

 2. Теза й аргументація.

 3. Види аргументації.

 4. Акція.

 5. Риторична техніка.

Заняття №3

Мистецтво ведення спору

 1. Евристика як мистецтво ведення спору.

 2. Виступ під час дискусії.

Заняття №4

З історії риторики й ораторського мистецтва

 1. Видатні оратори давньої Греції та давнього Риму.

 2. Ораторське мистецтво в Україні. Українська риторика у XII – XVI століттях.

 3. Київська школа риторики XVII – XVIII століть.

 4. Українське красномовство XIX – XX століть.


Заняття №5

Основи ораторського мистецтва

 1. Жанри та види ораторського мистецтва.

 2. Академічне красномовство, його характерні різновиди.

 3. Судове красномовство.

 4. Духовне красномовство.

Заняття №6

Основи ораторського мистецтва

 1. Соціально-побутове красномовство.

 2. Театральна риторика.

 3. Педагогічна риторика.

Заняття №7

Види ораторського мистецтва

 1. Види ораторського мистецтва.

 2. Переконувальні, розважальні та інші промови, їх функції.

Заняття №8

Види ораторського мистецтва

 1. Полеміка, дискусія, дебати.

 2. Публічний полілог.

 3. Промова, її види.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студентів

з навчальної дисципліни

«Українська мова»

4 семестр (13 год.)
Контрольні завдання і запитання до теми 1 (семінарське з-ття №1):

 1. Яка наука називається риторикою?

 2. Кого називають ораторами?

 3. Яка відмінність між оратором і ритором?

 4. Які вимоги ставляться до оратора?

 5. Як змінюються риторичні ідеали людства?

Контрольні завдання і запитання до теми 2 (семінарське з-ття №2):

 1. Які вимоги до тези промови?

 2. Які є види аргументації?

 3. Що таке антитеза?

 4. Яка форма аргументації може використовуватися в спорі?

 5. Що таке критика?

 6. Назвіть види критики.

 7. Що треба враховувати ораторові, аналізуючи свою промову?

 8. Які критерії слід ураховувати, оцінюючи якість промови?

 9. Які мовні й мовленнєві помилки погіршують враження від промови?

 10. Що таке релаксація?

 11. Що таке акція?

 12. Яких правил треба дотримуватися ораторові під час виголошення промови?

 13. Які види жестів слід використовувати під час промови?

 14. Які види тону сприяють встановленню контакту зі слухачами?

Контрольні завдання і запитання до теми 3 (семінарське з-ття №3):

 1. Що вивчає евристика?

 2. Які існують різновиди спору і що ви про них знаєте?

 3. Що впливає на характер спору?

 4. Назвіть правила ведення дискусії (впр.544)

Контрольні завдання і запитання до теми 4 (семінарське з-ття №4):

 1. Що спричинило піднесення риторики в Афінах?

 2. Які види давньогрецького красномовства були найрозвиненішими?

 3. Чому саме софістика стає поширеним красномовством?

 4. Хто такі логографи? Схарактеризуйте їхній внесок у розвиток риторики.

 5. Чому античну Грецію вважають засновницею риторики?

 6. Назвіть відомих ораторів Греції

 7. Яка відмінність між софістикою та риторикою логографів?

 8. Чому Цицерона вважають теоретиком красномовства?

 9. Яка роль Володимира Мономаха у формуванні культури Київської Русі?

 10. Яка роль і місце «Повчання» Володимира Мономаха у розвитку давньоруської риторики? (впр.556)

 11. Яка роль Візантії у формуванні ораторського мистецтва в Київській Русі?

 12. Які два типи риторичних творів виділяють вчені?

 13. Назвіть імена визначних ораторів періоду Київської Русі

 14. Яка особливість риторики Київської Русі?

 15. Яка роль братств у розвитку риторики?

 16. Назвіть пам’ятки риторики Київської Русі

 17. Яким чином полемічна література вплинула на розвиток риторики в Україні?

 18. Назвіть відомих українських ораторів


Контрольні завдання і запитання до теми 5 (семінарське з-ття №5):

 1. Назвіть види красномовства

 2. У чому особливість жанрового поділу творів у риториці?

 3. Як пов’язані між собою види і жанри красномовства?

 4. Що таке академічне красномовство?

 5. В чому полягає підготовчо-імпровізаційний характер промов?

 6. Назвіть види судового красномовства

 7. Хто виголошує судові промови?

 8. Що таке судова етика?

 9. Що таке гомілетика?

 10. Розкажіть про судове красномовство (впр.586)

 11. Назвіть предмет судової промови у цивільних та кримінальних справах (впр.587)

 12. Назвіть особливості судової етики (впр.588)


Контрольні завдання і запитання до теми 6 (семінарське з-ття №6):

 1. Які події «обслуговує» соціально-побутове красномовство?

 2. Які види соціально-побутового красномовства ви знаєте?

 3. Розкажіть про традиції педагогічної риторики давнього світу (впр.609)

 4. Чому у сучасному суспільстві зростає роль педагогічної риторики? (впр.611)

 5. Назвіть актуальні проблеми педагогічної риторики згідно державної програми «Освіта. Україна XXI століття» (впр.612)

 6. Назвіть педагогів-новаторів, що створили оригінальні педагогічні системи у XX столітті


Контрольні завдання і запитання до теми 7 (семінарські з-ття №7 - 8):

 1. Назвіть як класифікуються промови за метою висловлювання (впр.618)

 2. Назвіть правила ведення дискусії (впр.628)

 3. Назвіть способи доведення і спростування (впр.630)

 4. Назвіть різновиди спору (суперечки) (впр.631)

 5. Що таке дискусія?

 6. Що таке полеміка?

 7. Що таке дебати?

 8. Назвіть способи доведення

 9. Назвіть способи спростування

 10. Підготуйте мініконференцію за проблематикою вправи 633


8. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни

«Українська мова»
8.1. Завдання для проведення контрольних робіт

4 семестр

К.Р. №1

 1. Яка наука називається риторикою?

 2. Кого називають ораторами?

 3. Яка відмінність між оратором і ритором?

 4. Які вимоги ставляться до оратора?

 5. Як змінюються риторичні ідеали людства?

 6. Які вимоги до тези промови?

 7. Які є види аргументації?

 8. Що таке антитеза?

 9. Яка форма аргументації може використовуватися в спорі?

 10. Що таке критика?

 11. Назвіть види критики.

 12. Що треба враховувати ораторові, аналізуючи свою промову?

 13. Які критерії слід ураховувати, оцінюючи якість промови?

 14. Які мовні й мовленнєві помилки погіршують враження від промови?

 15. Що таке релаксація?

 16. Що таке акція?

 17. Яких правил треба дотримуватися ораторові під час виголошення промови?

 18. Які види жестів слід використовувати під час промови?

 19. Які види тону сприяють встановленню контакту зі слухачами?

 20. Що вивчає евристика?

 21. Які існують різновиди спору і що ви про них знаєте?

 22. Що впливає на характер спору?

 23. Назвіть правила ведення дискусії

 24. Що спричинило піднесення риторики в Афінах?

 25. Які види давньогрецького красномовства були найрозвиненішими?

 26. Чому саме софістика стає поширеним красномовством?

 27. Хто такі логографи? Схарактеризуйте їхній внесок у розвиток риторики.

 28. Чому античну Грецію вважають засновницею риторики?

 29. Назвіть відомих ораторів Греції

 30. Яка відмінність між софістикою та риторикою логографів?

 31. Чому Цицерона вважають теоретиком красномовства?

 32. Яка роль Володимира Мономаха у формуванні культури Київської Русі?

 33. Яка роль і місце «Повчання» Володимира Мономаха у розвитку давньоруської риторики?

 34. Яка роль Візантії у формуванні ораторського мистецтва в Київській Русі?

 35. Які два типи риторичних творів виділяють вчені?

 36. Назвіть імена визначних ораторів періоду Київської Русі

 37. Яка особливість риторики Київської Русі?

 38. Яка роль братств у розвитку риторики?

 39. Назвіть пам’ятки риторики Київської Русі

 40. Яким чином полемічна література вплинула на розвиток риторики в Україні?

 41. Назвіть відомих українських ораторів


К.Р. №2

 1. Назвіть види красномовства

 2. У чому особливість жанрового поділу творів у риториці?

 3. Як пов’язані між собою види і жанри красномовства?

 4. Що таке академічне красномовство?

 5. В чому полягає підготовчо-імпровізаційний характер промов?

 6. Назвіть види судового красномовства

 7. Хто виголошує судові промови?

 8. Що таке судова етика?

 9. Що таке гомілетика?

 10. Розкажіть про судове красномовство

 11. Назвіть предмет судової промови у цивільних та кримінальних справах

 12. Назвіть особливості судової етики

 13. Які події «обслуговує» соціально-побутове красномовство?

 14. Які види соціально-побутового красномовства ви знаєте?

 15. Розкажіть про традиції педагогічної риторики давнього світу

 16. Чому у сучасному суспільстві зростає роль педагогічної риторики?

 17. Назвіть актуальні проблеми педагогічної риторики згідно державної програми «Освіта. Україна XXI століття»

 18. Назвіть педагогів-новаторів, що створили оригінальні педагогічні системи у XX столітті

 19. Назвіть як класифікуються промови за метою висловлювання

 20. Назвіть правила ведення дискусії

 21. Назвіть способи доведення і спростування

 22. Назвіть різновиди спору (суперечки)

 23. Що таке дискусія?

 24. Що таке полеміка?

 25. Що таке дебати?

 26. Назвіть способи доведення

 27. Назвіть способи спростування

Схожі:

Лінгвістична експертиза
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни „Правнича лінгвістика” для слухачів магістратури/ Укл. Руколянська Н. В. Дніпропетровськ,...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ РОСІЇ”
Вміщені плани семінарських занять, теми та завдання індивідуальних робіт з з дисципліни “Історія Росії” (ІХ – поч. ХХ ст.) та методичні...
РОЛЬ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Для студентів денної форми навчання...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Плани семінарських занять
Лосев А. Ф. Критика платонизма у Аристотеля // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1993
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КРИМІНАЛІСТИКА" (відповідно до вимог ЕСТS)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка