МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Млинівський державний технікум ветеринарної медицини ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» номінація: досвід впровадження інноваційних технологій навчання


НазваМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Млинівський державний технікум ветеринарної медицини ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» номінація: досвід впровадження інноваційних технологій навчання
Сторінка1/8
Дата02.04.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Млинівський державний технікум ветеринарної медицини

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
номінація: досвід впровадження інноваційних технологій навчання

2009

Методичний матеріал підготувала:

Павуско Зоя Ананівна – викладач економічних дисциплінРецензент:

Гуменюк Ольга Мілентіївна – викладач, спеціаліст вищої категоріїПосібник складено за темами згідно навчальної програми з дисципліни «Економіка підприємства» у вигляді тестів.

Розкрито суть основних понять та термінів, їх склад, структуру, показники та шляхи підвищення ефективності їх використання.

Рекомендоване використання тестових завдань як під час вивчення дисципліни «Економіка підприємства» студентами спеціальності 5.050202 «Організація виробництва» та спеціальності 5.050111 «Бухгалтерський облік» так і для реалізації контрольної функції.

З М І С Тст..
Пояснювальна записка

4
Пакет тестових завдань (23 варіанти)

5
Бібліографічний список

120
Додатки


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Посібник призначено для надання допомоги під час вивчення дисципліни «Економіка підприємства» студентами спеціальності 5.050202 «Організація виробництва» та спеціальності 5.050111 «Бухгалтерський облік» так і для реалізації контрольної функції.

Його побудовано за принципом програмованої перевірки знань з усіх розділів економіки підприємства, що дозволяє студенту перевірити наскільки ним засвоєно навчальний матеріал, які питання потребують цілеспрямованої уваги, оскільки знання економіки є важливим фактором розвитку професійної компетентності.

Тестові завдання дозволяють не тільки об’єктивно оцінювати рівень знань, вмінь та навичок із дисципліни «Економіка підприємства», але й виявити проблеми, які виникають при засвоєнні навчальної програми. Отже, завдання в текстовій формі можуть бути застосовані для реалізації як навчальної так і контрольної функцій.

Запропоновані методичні матеріали допоможуть студентові оволодіти своєрідним інструментом економічного мислення – системою понять і економічних категорій. Тестові завдання, подані в посібнику, охоплюють основні поняття кожної із тем.

Тестові завдання включають в себе 23 варіанти, кожен з яких містить І, ІІ та ІІ рівні завдань. Кожен рівень складається із 7 завдань. Всі тестові завдання передбачають лише вибір одного із запропонованих варіантів відповідей, але наявність правильної відповіді не означає, що інші варіанти відповідей (дистрактори) обов’язково невірні, - вони можуть стосуватися частковостей, містити неточності. В якості правильної відповіді передбачається відповідь, яка правильна за суттю, найбільш точна із запропонованих, найбільш повна й краще сформульована.

1 ВАРІАНТ

І рівень

 1. Що означає термін «економіка»?

 1. робочий період

 2. мистецтво ведення господарства

 3. форма розвитку продуктивних сил

 4. форма власності

 1. Частина виробничих фондів, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі і свою вартість повністю переносить на новостворену продукцію – це…

 1. основні засоби

 2. виробничі засоби

 3. оборотні засоби

 4. виробничі запаси

 1. Облікова, стимулююча, розподільча. регулятивна – це функції

 1. ціноутворення

 2. ціни

 3. підприємства

 4. собівартості

 1. Ціни на послуги – це…

 1. комісійні ціни

 2. індикативні ціни

 3. закупівельні ціни

 4. тарифи

 1. Процентне співвідношення окремих видів фондів у їх загальній вартості – це…

 1. структура основних фондів

 2. структура сільськогосподарських угідь

 3. структура собівартості

 4. рівень рентабельності

 1. Частина сільськогосподарського виробництва, яка характеризується певними знаряддями та предметами праці, технологією й організацією виробництва. кінцевою продукцією – це…

 1. галузь

 2. підрозділ

 3. підприємство

 4. виробничий процес

 1. Переважний розвиток виробництва одного або кількох видів продукції в окремих регіонах, підприємствах чи їх підрозділах

 1. розміщення

 2. концентрація

 3. спеціалізація

 4. кооперування


ІІ рівень

 1. Втрата основними фондами технічних властивостей і характеристик в процесі експлуатації

 1. моральний знос

 2. технічний знос

 3. матеріальний знос

 4. фізичний знос

 1. Відношення кількості працівників, які фактично брали участь у процесі суспільного виробництва до їх загальної чисельності у господарстві

 1. коефіцієнт використання трудових ресурсів

 2. коефіцієнт залучення трудових ресурсів

 3. коефіцієнт використання робочого часу дня

 4. коефіцієнт плинності

 1. Незавершене виробництво входить до складу

 1. основних засобів

 2. оборотних засобів

 3. фондів обігу

 4. технічних засобів

 1. Грошові кошти на розрахунковому рахунку та в касі - це

 1. фонди обігу

 2. основні фонди

 3. витрати майбутніх періодів

 4. виробничі запаси

 1. Функція ціни, яка впливає на розподіл ресурсів, доходів та фінансів суспільства

 1. облікова

 2. стимулююча

 3. розподільча

 4. регулююча

 1. Ефективність, котра відображається через систему вартісних показників, що характеризують проміжні та кінцеві результати виробництва на підприємстві

 1. економічна

 2. екологічна

 3. соціальна

 4. спеціальна

 1. Питома вага товарної продукції головних галузей у загальному обсязі товарної продукції підприємства

 1. рівень товарності

 2. коефіцієнт спеціалізації

 3. рівень рентабельності продажу

 4. коефіцієнт товарності продукції

ІІІ рівень

 1. Якщо валовий збір зерна становив 12250 ц, а площа посіву – 350 га, то урожайність зерна становитиме

 1. 35

 2. 2,85

 3. 3500

 4. 28,5

 1. Розрахувати потребу в працівниках кормоцеху. Якщо поголів’я корів у господарстві 800 голів і норма навантаження на 1-го працівника 400 голів.

 1. 0,5

 2. 1

 3. 2

 4. 20

 1. Визначити коефіцієнт залучення трудових ресурсів у суспільне виробництво згідно наступних даних: трудові ресурси, що фактично брали участь у сільськогосподарському виробництві – 430 осіб, наявні трудові ресурси – 510 осіб.

  1. 84

  2. 0,84

  3. 1,18

  4. 118

 1. Визначити енергоозброєність господарства, якщо відомо, що площа с/г угідь – 2356 га, середньорічна чисельність працівників – 963 осіб, енергетичні ресурси – 30569 к.с., в т.ч. електропотужність - 4623 кВт

 1. 32

 2. 6,6

 3. 0,15

 4. 13

 1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення – 456789 грн., площа с/г угідь - 5680 га, число середньорічних працівників –765 осіб, вартість валової продукції – 1565435 грн. Фондоозброєність становить

 1. 8042

 2. 1,24

 3. 1,50

 4. 597

 1. Визначити валове виробництво яєць, тис.шт., якщо середньорічне поголів’я дорослих курей становила 153603 голів, середньорічна несучість курей – 250,4 шт.

 1. 38462191

 2. 1,63

 3. 38462,2

 4. 3384,62

 1. Визначити прибуток від реалізації продукції, якщо рівень рентабельності становить 20%, собівартість продукції -450 000 грн.

 1. 900

 2. 22,5

 3. 225

 4. 90

2 ВАРІАНТ

І рівень

 1. Просте, розширене і звужене – це…

 1. типи виробництва

 2. види капіталовкладень

 3. нарахування амортизації

 4. типи відтворення

 1. Приватні, колективні, комунальні, державні і змішані - це класифікація видів підприємств за…

 1. способом утворення

 2. формою власності

 3. приналежністю капіталу

 4. правовим статусом

 1. Продукція, що не пройшла всіх стадій обробки – це…

 1. напівфабрикат

 2. не сертифікована продукція

 3. незавершене виробництво

 4. виробничі запаси

 1. Витрати, пов’язані з виробництвом та внутрішньогосподарським транспортуванням продукції до місця зберігання – це…

 1. виробнича собівартість

 2. комерційна собівартість

 3. галузева собівартість

 4. індивідуальна собівартість

 1. Штучна, природна, економічна…

 1. діяльність підприємства

 2. сфери АПК

 3. родючість землі

 4. природа витрат

 1. Кошти, які використовуються на придбання і будівництво нових, а також реконструкцію діючих основних фондів – це….

 1. фінансові інвестиції

 2. капітальні вкладення

 3. оборотні кошти

 4. інвестовані кошти

 1. Питома вага товарної продукції головних галузей у загальному обсязі товарної продукції підприємства – це…

 1. коефіцієнт спеціалізації

 2. рівень товарності

 3. структура товарної продукції

 4. рівень механізації


ІІ рівень

 1. Відношення прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних засобів, виражене у відсотках

 1. рентабельність

 2. коефіцієнт оборотності

 3. коефіцієнт ефективності

 4. норма прибутку

 1. Знецінення вартості основних фондів до настання повного фізичного спрацювання під впливом НТП

 1. моральний знос

 2. психологічний знос

 3. технічний знос

 4. науково-технічний знос

 1. Відношення кількості відпрацьованих протягом року людино-днів до можливого фонду робочого часу

 1. коефіцієнт залучення трудових ресурсів

 2. коефіцієнт використання робочого часу дня

 3. коефіцієнт використання трудових ресурсів

 4. коефіцієнт плинності

 1. Витрати майбутніх періодів входять до складу

 1. основних засобів

 2. фондів обігу

 3. технічних засобів

 4. оборотних засобів

 1. Інфраструктура

 1. матеріальна, ринкова, соціальна

 2. виробнича, ринкова, соціальна

 3. виробничо-матеріальна, ринкова, суспільна

 4. матеріальна, ринкова, суспільна

 1. Основу структури ціни продукції становлять

 1. собівартість і прибуток

 2. виручка і собівартість

 3. трогова націнка (скидка)

 4. акциз, мито, ПДВ

 1. Ефективність, котра полягає у збільшенні кількості нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшенні умов праці та побуту

 1. економічна

 2. соціальна

 3. екологічна

 4. спеціальна


ІІІ рівень


 1. Розрахувати потребу в трактористах, якщо необхідно виорати 900 га за 3 дні, норма виробітку за зміну трактора Т-74 становить 7 га.

 1. 129

 2. 385

 3. 21

 4. 43

 1. Визначити коефіцієнт використання трудових ресурсів згідно наступних даних: фактично відпрацьований час –3130 людино-днів; можливий мінімальний фонд робочого часу - 9390 ( за трудовим мінімумом).

 1. 33

 2. 0,33

 3. 3

 4. 30

 1. Визначити енергоозброєність праці, якщо відомо, що площа с/г угідь – 2356 га, середньорічна чисельність працівників – 963 осіб, енергетичні ресурси – 30569 к.с., в т.ч. електропотужність - 4623 кВт

 1. 31,7

 2. 13

 3. 6,6

 4. 0,15

 1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення – 456789 грн., площа с/г угідь - 5680 га, число середньорічних працівників –765 осіб, вартість валової продукції – 1565435 грн. Фондовіддача становить

 1. 0,3

 2. 3,4

 3. 650

 4. 790

 1. Валовий збір коренів – 1450 ц, гички – 806 ц; затрати – 756102 грн., в т.ч. на гичку – 113254 грн. Визначити собівартість 1 ц коренів

 1. 145

 2. 938,09

 3. 443,34

 4. 78,10

 1. Якщо виручка від реалізації продукції становила 970 тис.грн, її собівартість -770 тис.грн, то рівень рентабельності становитиме

 1. 26

 2. 79

 3. 0,25

 4. 20,6

 1. Якщо площа земельних угідь становила 2900 га, площа с/г угідь – 2280 га, площа ріллі - 1850 га, валовий надій молока – 11550 ц, то виробництво молока на 100 га с/г угідь становитиме

 1. 506

 2. 398

 3. 5

 4. 123

3 ВАРІАНТ

І рівень

 1. Відношення всієї товарної продукції до валової, виражене у відсотках – це…

 1. рівень товарності

 2. структура товарної продукції

 3. коефіцієнт спеціалізації

 4. рентабельність продажів

 1. Здатність конкретної праці виробляти певну кількість продукції або виконувати певний обсяг робіт за одиницю робочого часу – це

 1. працездатність робітника

 2. заробіток працівника

 3. продуктивність праці

 4. робочий період

 1. Самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи та здійснює виробничу (включаючи науково дослідницьку) i комерційну діяльність з метою одержання прибутку

 1. галузь

 2. підприємство

 3. сільське господарство

 4. окремий виробничий підрозділ

 1. Грошові витрати, які зроблені в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції у наступні періоди – це…

 1. непрямі витрати

 2. комплексні витрати

 3. загальновиробничі витрати

 4. витрати майбутніх періодів

 1. Вільні, фіксовані, регульовані – це

 1. принципи ціноутворення

 2. види підприємств

 3. види цін

 4. види витрат

 1. Здатність конкретної праці виробляти певну кількість продукції або виконувати певний обсяг робіт за одиницю робочого часу – це…

 1. трудомісткість продукції

 2. коефіцієнт робочого часу

 3. продуктивність праці

 4. коефіцієнт використання трудових ресурсів

 1. Процес розвитку та застосування досягнень науки та техніки у виробництво – це…

 1. науково-технічний регрес

 2. науково-технічних прогрес

 3. інноваційне виробництво

 4. інтенсифікація

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Тема: Визначення валового доходу, валових витрат, бази оподаткування та розрахунок суми податку
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Тема: Обчислення сум збору за першу реєстрацію транспортного засобу Робоче місце: аудиторія
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: оволодіти методикою розрахунку податку з доходів фізичних осіб
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: оволодіти методикою складання податкової декларації податку з прибутку підприємств
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: оволодіти методикою складання податкового розрахунку єдиного соціального внеску
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка