Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна картка №4 для проведення практичного заняття з дисципліни «Податкова система»


Скачати 44.52 Kb.
НазваМлинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна картка №4 для проведення практичного заняття з дисципліни «Податкова система»
Дата22.04.2013
Розмір44.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини

Інструкційна картка № 4

для проведення практичного заняття

з дисципліни «Податкова система»
Тема: Визначення валового доходу, валових витрат, бази оподаткування та розрахунок суми податку

Робоче місце: аудиторія

Тривалість заняття: 80 хвилин

Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та оволодіти методикою розрахунку суми валового доходу, валових витрат, бази оподаткування та суми податку з прибутку підприємств

Матеріально – технічне оснащення робочого місця:

1. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. Розділ 3

 1. Глосарій;

 1. Калькулятор.

Правила охорони праці: відповідно до інструкції

Зміст виконання завдань

Завдання № 1.

Розрахувати суму валових доходів та валових витрат за І квартал 20__ р. використовуючи наступні дані:

 • Отримано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Агрофірма Марянівська» від продажу товарів – 36000 грн.;

 • Сплачено штрафи за рішенням суду – 1200 грн.;

 • При перерахунку сум податкових зобов’язань за завершеним довготерміновим договором виявлено заниження сум податкових зобов’язань у попередніх податкових періодах – 7300 грн.;

 • За результатами перерахунку 31.03.20__р. виявлено позитивну курсову різницю за валютними цінностями – 1250 грн.;

 • Нараховано заробітну плату працівникам апарату управління – 3800 грн.;

 • Безкоштовно одержані основні засоби – 7000 грн.;

 • Придбано підприємством акції для перепродажу – 3000 грн.;

 • За рішенням арбітражного суду отримано штрафи за несвоєчасну оплату товарів – 3150 грн.;

 • Отримано відшкодування страхової суми за збитки - 3500 грн.;

 • Прийнято до оплати рахунок постачальника за отримане пальне – 800 грн.;

 • Відвантажено згідно з товарно – транспортною накладною попередньо оплачену продукцію (в т. ч. ПДВ) – 2800 грн.;

 • Оприбутковано від ліквідації основних засобів матеріали – 550 грн.;

 • Перераховано суму відрахувань до Пенсійного фонду – 3250 гр.;

 • Перераховано суму ПДВ до Державного бюджету – 1215 грн.;

 • Витрачено на поточний і капітальний ремонт – 5600 грн.;

 • Сплачено суму податку на прибуток – 1185 грн.;

 • Сплачено податок на рекламу – 800 грн.;

 • Від продажу акцій отримано виручку – 3500 грн.

Завдання 2.

На основі наведених господарських операцій зробити необхідні розрахунки та заповнити відповідний додаток до декларації про прибуток підприємства «Іскра».

 • Придбано ліцензію на право торгівлі – 450 грн.;

 • Реалізована рецептура виготовлення бальзаму «Прикарпатський», котру облікували у складі нематеріальних активів за ціною 17252 грн. (вартість продажу без ПДВ);

 • На розрахунковий рахунок надійшла виручка за реалізовану рецептуру - ? грн.;

 • Нарараховано ПДВ від реалізації - ? грн.;

 • Визначено і списано фінансовий результат від реалізації рецептури - ? грн.

Завдання 3.

На основі наведених данних зробити розрахунок:

 • Сукупний валовий дохід СП «Млинів комбікормовий завод» за ІІІ квартал 20__р. становить 390 тис. грн.;

 • Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів 40 тис. грн.;

 • Загальна сума валових витрат – 200 тис. грн.;

 • Витрати, які виключаються зі складу валових витрат – 30 тис. грн.;

Визначити:

  1. Валовий дохід;

  2. Оподатковуваний прибуток;

  3. Податок на прибуток.


Методичні вказівки щодо виконання і оформлення

Виконуючи завдання практичної роботи слід користуватися податковим кодексом від 02.12.2010 року в якому дано перелік валових доходів та валових витрат, які включаються до складу об’єкта оподаткування та ті, які виключаються із його складу.

Оподатковуваний прибуток визначають як різницю між скоригованим валовим доходом і сумою скоригованих валових витрат та сумою скоригованих амортизаційних відрахувань.

Скоригованим валовим доходом називають сукупний валовий дохід зменшений на суму доходів , які за змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів для оподаткування.

На основі попередніх даних зробити необхідні записи в таблиці.

Підприємство

Скори

гова

ний дохід, тис. грн.

Валові витрати, тис. грн.

Оподат

кову

ваний прибуток, тис. грн.

% ставка оподатку

вання

Пода

ток, тис. грн.

ТОВ «Агрофірма Марянівська»
СВК «Іскра»
СП «Млинівсь

кий комбікормо

вий завод»

Після виконанняч практичної роботи студент повинен:

Знати:

 • Перелік платників податку;

 • Склад об’єкту оподаткування;

 • Методику визначення суми податку;

 • Порядок оподаткування операцій особливого виду.

Вміти:

 • Визначати суму валових доходів:

 • Визначати суму валових витрат;

 • Визначати оподатковуваний прибуток;

 • Визначати податку з прибутку підприємств.

Захист роботи

1. Який нормативний документ визначає порядок визначення податку з прибутку підприємств?

2. Назвіть платників податку.

3. Що таке валові доходи, валові витрати та амортизаційні відрахування?

4. Як визначити об’єкт оподаткування?

5. Яка ставка податку?

Завдання для самостійної роботи

Опрацювати методику заповнення податкової декларації по податку з прибутку підприємств.

Схожі:

Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: оволодіти методикою розрахунку податку з доходів фізичних осіб
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: оволодіти методикою складання податкового розрахунку єдиного соціального внеску
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: оволодіти методикою складання податкової декларації податку з прибутку підприємств
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: оволодіти методикою складання податкового розрахунку податку з доходів фізичних осіб (1 ДФ)
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Тема: Обчислення сум збору за першу реєстрацію транспортного засобу Робоче місце: аудиторія
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та оволодіти методикою розрахунку сум фіксованого сільськогосподарського...
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та оволодіти методикою розрахунку суми податку на додану...
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та оволодіти методикою складання податкових документів...
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та оволодіти методикою розрахунку суми земельного та фіксованого...
Млинівський державний технікум ветеринарної медицини Інструкційна...
Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання практичними навиками та оволодіти методикою складання податкових документів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка