Програма іноземних мов в ЗНЗ. Друга іноземна мова. К., 2004) 1 семестр. (1 година на тиждень.)


Скачати 86.66 Kb.
НазваПрограма іноземних мов в ЗНЗ. Друга іноземна мова. К., 2004) 1 семестр. (1 година на тиждень.)
Дата28.10.2013
Розмір86.66 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Біологія > Урок
Календарне-тематичне планування уроків французької мови в 5 класі

(Чумак Н. П., Голуб Т. В. Французька мова: Підручник для 5 класу. – К.: Ірпінь, 2008. – 176с.

Програма іноземних мов в ЗНЗ. Друга іноземна мова. – К., 2004)

1 семестр. (1 година на тиждень.)№ урока

Дата

Підтема

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

Домашнє завдання


Тема 1: Unité 1. Faissons connaissance. Давайте познайомимось (8 годин)


Урок 1
Знайомство
Bonjour! Salut!

Je m’appelle Marc. Et toi? Très bien! Merci.

С.6-7*

c.4-5

c.8

Aa, Nn, Pp, Ee

Повторити фрази знайомства, с.7* - читати

Урок 2
Мій друг
З* : pomme, nappe, pipe, pie, amie

C.8-9*

Il s’appelle Éric. Elle s’appelle Fatima.
Mm, Oo, Ii, Uu

Вивчити нові слова, читати речення на с.9*

Урок 3
Зустріч на вулиці
Comment ça va? Ça va!

Впр.12, 15, 16, 17, с.12

J’ai une amie. Elle s’appelle Marie.

Впр.6, с.8

Впр.21, с.13

Впр.4, с.10* (письмово)

Урок 4
Що у неї в руках?

Відмінювання «être» в однині

З* : la lune, un loup, un domino, une dinde, une souris, un soldat, une balle, une banane

С.11-12*

Lili n’a pas de banana.

Повторення вивчених раніше врав (метод дра-матизації)

Ll, Dd, Ss

Впр.8, с.10

c.11* - читати словосполучення, вивчити відмінювання «être»

Урок 5
Я – не француз

Кількісні числівники 1-5. Прикметники чоловічого та жіночого родів

Un, deux, trois, quatre, cinq

С.12-14*

Toto n’est pas triste.
Bb, Tt, Rr

Впр.7, с.9

c.13* - читати, вивчити числівники

Урок 6
Візит до французів-математиків

Відмінювання «être» в множині, кількісні числівники 6-12

Six, sept, huit, neuf, dix, onze,douze. З*: une valise, une veste, un vase

С.16-17*

Кількісні числівники 1-12

Впр.10, с.10

Vv

Впр.11, с.10 (1-й стовпчик - письмово)

Вивчити вірш «Un petit soldat». Впр.11, с.10 (2-й стовпчик - письмово)

Урок 7
Нові друзі

Відмінювання «s’appeller» в однині та множині.С.18*, с.20*, c.23*

Il y a une pomme sur le plat..

С.19* , впр.3, c.24*

Yy

Впр.1-2, c.24*

Вивчити вірш «Comment tu t’appelles» (c.11).

Урок 8
Для приятеля нового не пускайся старого

Множина прикметників та іменників

С.18: un stylo, un crayon, un cahier, un livre, un carnet, une gomme, une règle

c.25-27*Сс [s]

ç [s]

Сс [k]

Впр.7-8, с.22 , впр.9, с.23 (1-2), впр.10, с.23 (1-2)

Письмово: впр.9, с.23 (3-4), впр.10, с.23 (3-4)


Тема 2: Unité 2. Le monde autour de moi. Світ навколо мене (9 годин)


Урок 9
Ласкаво просимо до мого світу!

Однина та множина присвійних займенників (с.22, с.34)

Означений артикль

З* : un jongleur, un journal, un pajama, une fée, une fenêtre

Впр.17-19, с.25

С.29-30*Впр.9, с.35

Jj, Ff

Впр.19, с.25 (вивчити), впр.10, с.35 (письмово)

Урок10
Моє самопочуття

Означений і неозначений артиклі. Кількісні числівнки 13-20. Відмінювання дієслова «avoir»

C.23, c.35: treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt; avoir faim, avoir soif, avoir chaud, avoir chaud, avoir peur, avoir mal

С.32-33*, с.35*

Nous avons faim.

Впр.8, с.35

Впр.12, с.35 (1-й стовпчик - письмово)

oi, oî [wa],

è, ë, ê [ɛ]

Впр.12, с.35 (2 стовпчик - письмово), с.33* (вивчити дві скоромовка)

Урок11
Контроль письма. Природа:свійські і дикі тварини

Кількісні числівники 21-30. Відмінювання дієслова «aimer»

З* : une vache, un renard, un cheval, une chèvre, un chat, un crocodile, la pêche, l’herbe, la cheminée, chercher, se cacher; vingt et un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente

С.36-37*, с.39*

Впр.11, с.50
Тест-1, с.42-43

Hh

Вивчити від-мінювання діє-слова «aimer», впр.12, с.50 (письмово), с.40* - читати, усно перекладати

Урок12
Контроль аудіювання. Царство тварин

Відмінювання дієслова «détester». Кількісні числівники 31-40.

З* : une giraffe, une cage, une glace, un tigre, un hippopotame, un jaguar; trente et un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante

C.42-43*, c.45-46*

Elle déteste la télé.

С.41*, впр.1-2, с.44*

Gg

ou [u]
c.46* (переклад)

Впр.3-4, с.46* (письмово), вивчити від-мінювання діє-«détester» і кількісні числівники 31-40.

Урок13
Контроль говоріння. Що тобі подобається?

Відмінювання дієслова «adorer». Кількісні числівники 41-50.

quarante et un, quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, quarante-six, quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf, cinquante. З* : un bouquet, un coq, un perroquet, une casquette, un coquelicot

C.48-49*

J’adore Paris. Qui est-ce? – C’est Dominique. Qu’est-ce que c’est? – C’est un vase.

С.51*

Qq

Кількісні числівники 41-50

Впр.11, с.61

Впр.4, с.52* (письмово)

Урок14
Контроль читання. Моя родина

Рід прикметників

Moi, mon cousin, ma cousine, ma sœr, mon frère, mon oncle, ma tante, ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père, mes grands-parents. Gros, petit, beau, une barbe, les lunettes, grande, mince, belle, gentille. З* : un bateau, un cadeau, jaune, jouer, eau, aujourd’hui

C.53-54* , c.56*

С.56

Il est gros et petit. Elle est grande et mince.

Впр.1-2, с.57*

Впр.7-8, 10, с.60

ui, uî [ɥi]

oui [wi]

au, eau, ô [o]

С.51 (вивчити вірш “Ma famille”), впр.9, с.60 (письмово)

Урок15
Дні тижня та пори року

Порядкові числівники

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, l’hiver, l’été, le printemps, l’automne. Premier/première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième

C.58-59*, c.60-63*

C.71

C’est lundi.

Впр.1-2, c.57*

Xx

Zz

Дні тижня та пори року

ai, aî [ɛ]

C.71 (вивчити вірш “Les jours de la semaine”), c.62-63* (виразно читати)

Урок16
Узагальнення вивченного матеріалу


Урок17
(резервний)


* збірник для формування навичок читання – О.В. Пименова, М.В. Дубанова. Mon premier livre de lecture. – К.: КАРО, 2009. – 160 с.

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Милащенко Жанною Миколаївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ...

РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Основні підручники та навчальні посібники
Німецька мова (підручник, друга іноземна мова). Сотникова С.І., Білоусова Т. Ф. – 5 – Ранок,2005
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Іноземна мова” Маріуполь
Курс "Іноземна мова" є важливою складовою системи підготовки бакалаврів вищої технічної школи, що зумовлено сучасною тенденцією до...
ПРОГРАМА З ГЕОМЕТРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ (54 год. І семестр 16 год, 1 год...
Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх влас­тивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісект­риса кута. Відстань...
1. Загальна характеристика
Вимоги до заліку з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для студентів групп ОМП 2 семестр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка