Робота в протигазах АСП-2 у


Скачати 104.18 Kb.
НазваРобота в протигазах АСП-2 у
Дата17.06.2013
Розмір104.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи

Начальнику СДПЧ-1,2,3,8,25,

ДПЧ-7,10,13,15,20,21,23,

ПДПЧ-16.ТЕЛЕФОНОГРАМА N 667

Управління пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в Миколаївській області надсилає Вам зразок методичної розробки для проведення практичних занять з особовим складом підрозділу в АСП-2 в гарнізонній теплодимокамері ЗТС УПБ та АРР. При проведенні занять даний зразок використовувати як основу.
Додаток: на 7 аркушах

В.о. начальника управління

полковник вн. сл. М.І. Поступальський

«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Начальник СДПЧ-1 по охороні

Центрального району м. Миколаєва

підполковник вн.сл.

С. Б. Зімін

«___» листопада 2003 року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
для проведення практичного заняття по ПСП з особовим складом СДПЧ-1 в АСП-2
Тема: Робота в протигазах АСП-2 у теплодимокамері. Вправа №4 «Оснащення ланки ГДЗС. Сигнали керування. Робота з засобами зв'язку і підтримка зв'язку. Відпрацьовування нормативів ГДЗС № 1,2.
Ціль : тренувати газодимозахисників:

- у теплодимокамері для вироблення теплової стійкості при виконанні фізичного навантаження.

- у димокамері для формування психологічної підготовки до дій у моделююмих ситуаціях.
Час: 2 години
Місце проведення: гарнізонна теплодимокамера ЗТС УПБ та АРР вул. Привільна, 136.

.
Матеріальне забезпечення: Апарати АСП-2, ліхтарі, засоби зв'язку, зв'язка, лом.

Література: Наказ МВС України № 657-94 р., правила Б.П. у пожежній охороні України, наказ МВС України № 690-01 р.
Порядок проведення заняттяПитання, що відпрацьовуються

Короткий зміст

Методичні

Вказівки

1

2

3

1. Організаційний момент

Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Нагадування правил безпеки праці:

Тренування газодимозахисників у теплодимокамері повинно проводитися під контролем медичного працівника. Як виключення, допускається контроль з боку спеціально підготовленого санінструктора з числа особового складу чергового караулу. До початку тренувань у ТДК відповідальний за техніку безпеки (керівник занять) повинний переконатися в справності системи аварійної вентиляції, освітлення, гучномовного зв'язку, приладів контролю температури. Тренування виконуються особовим складом у бойовому одязі в протигазах і спорядженні, а при необхідності в тепловідбиваючих костюмах. При тренуванні в димокамері ланка ГДЗС працює в зв'язці і забезпечується засобами зв'язку, що дозволяють здійснювати контакт газодимозахисників між собою та постом безпеки. Для підтримки постійного зв'язку з ланкою ГДЗС, що працює в димокамері, виставляється постовий на посту безпеки. Чергова ланка ГДЗС є резервною, вона призначена для надання при необхідності допомоги працюючій ланці. Для надання першої медичної допомоги у випадку одержання газодимозахисником травм або з появою в них стресової перенапруги необхідно мати аптечку з відповідним набором медикаментів. У випадку отруєння газодимозахисників продуктами горіння або при одержанні теплового удару необхідно викликати швидку медичну допомогу (в разі відсутності), а до її прибуття надати долікарняну допомогу.


5 хвилин

Вишикувати особовий склад в одну шеренгу. Перевірити зовнішній вигляд. Нагадати вимоги правил техніки безпеки.

2. Перевірка знань

Питання для перевірки:

  • Порядок проведення бойової перевірки АСП-2;

  • ТТХ АСП-2;

  • Правила безпеки.

5 хвилин

Питання для перевірки беруться по темі попереднього заняття. Опитується вибірково 1/3 частина газодимозахисників

присутніх на занятті.


3. Розминка

Розминаючий біг і ходьба виконуються звичайним кроком на носках, п'ятах. Сполучення ходьби зі стрибками, поворотами, зупинками.
Загально розвиваючі вправи для м'язів рук і плечового пояса, для м'язів шиї і тулуба, для м'язів ніг і спини.

2 хвилини

Проводити в колоні по одному

3 хвилини

Кожну вправу виконувати 5-6 разів4.Відпрацювання нормативів по ГДЗС № 1,2.

Виконання вправи № 4.


Відпрацювання нормативів по ГДЗС №1,2.

ТРЕНУВАННЯ В ТЕПЛОКАМЕРІ

Виконання силових вправ у тренажерній кімнаті на вертикальному ергометрі (маса вантажу 20 кг, темп- 15 підйомів за хвилину) і на тренажерах для підвищення сили і витривалості.

Проходження триярусного лабіринту (пересування на получетвереньках по горизонтальній поверхні)

ТРЕНУВАННЯ В ДИМОКАМЕРІ

Виконання задачі № 2 : проведення розвідки з метою виявлення «осередку пожежі» і ліквідації «горіння» за допомогою вогнегасника.

(правила виконання задач викладено в наказі МВС України № 657, сторінки 122-123)

Викладення матеріалу.

При роботi на пожежi ланок ГДЗС органiзовується прямий двостороннiй зв'язок

Мiж ланками ГДЗС, що проводять розвiдку з метою виявлення осередку пожежi в АСП-2, та постовими, якi знаходяться на посту безпеки. Такий самий двостороннiй зв'язок можливий мiж трьома бойовими дiльницями, КГП або оперативним штабом пожежогасiння. У випадку не можливостi застосування

Засобiв зв'язку використовують сигнали управлiння згiдно з Бойовим статутом державної пожежної охорони. Пiд час роботи на пожежi ланки ГДЗС, важливу роль займає безперервна робота засобiв зв'язку, вмiння особового складу і пожежних пiдроздiлiв користуватися сигналами управлiння на пожежi,

вiд чого залежить успiх рятування потерпiлих iз задимлених примiщень, робота ланок ГДЗС та хiд гасiння пожежi. При виявленi питань озброєння ланки i пiдтримання зв'язку мiж газодимозахисниками слiд вiдмiтити, що ланка (вiддiлення) вiдправляючись у розвiдку, повинна мати:

- засоби захисту органiв дихання та зору (iзолюючi протигази, протигази на стислому повiтрi);

- бойовий одяг та спорядження або

тепловiдбиваючi костюми;

- засоби зв'язку (сигнально-переговорний пристрiй, радiостанцiя).; - - - засоби освiтлення (iндивiдуальні та групові ліхтарі.);

- засоби гасiння (вогнегасник порошковий або вуглекислотний, рукавну лiнiю пiд тиском води зi стволом);

- полегшений лом (для розкривання конструкцiй i простукування шляху пересування);

- рятувальну мотузку.

Перед входом в задимлену зону о/с ланки повинен знати бойову задачу, план дiй, мiсце розташування поста безпеки i контрольно-пропускного пункту, порядок слiдування до мiсця роботи i назад. Командир ланки (вiддiлення) призначає замикаючого пожежного iз числа найбiльш пiдготовлених бійців, потiм особисто перевiряє справнiсть апаратів захисту органiв дихання та зору, а також бойового одягу та спорядження або тепловiдбиваючих костюмiв, розподiляє засоби гасiння серед членiв ланки (вiддiлення) встановлює зв'язок по радiостанцiї або сигнально - переговорному пристрою з постом безпеки, озброюється груповим лiхтарем i полегшеним ломом - “Подає команду”.

Зв'язок в серединi ланки здiйснюється голосом, торканням один одного, жестами, свiтлом лiхтаря. Якщо свiтло лiхтаря показується напiвдугами над головою, ланка просувається вперед, напiвдугами внизу - повертається назад, свiтло лiхтаря направлене на маску-пошкоджена маска, на манометр -

закiнчилося повітря, на корпус протигаза пошкоджені iншi частини протигазу.

Зв'язок мiж командиром ланки, постовим на посту безпеки, начальником бойової дiльницi, КПП i КГП може здiйснюватися :по радiозв'язку. Зв'язок по радiостанцiї повинний проводитись згiдно правилам радiообмiну. За допомогою переносних радiостанцiй зв'язок встановлюється мiж собою, з пересувними радіо станцiями i виходом через гучномовну установку, яка встановлюється на штабних автомобiлях, автомобiлях зв'язку та освiтлення, автомобілях ГДЗС та iнш., по електромегафону на великiй вiдстанi; по рятувальнiй мотузцi:

Попередньо командир ланки встановлює з постовим на посту безпеки умовнi сигнали, наприклад:

- один ривок – необхiдна допомога;

- два ривка – просуваюся вперед;

- три ривка - знайдено осередок загоряння i. т. п.

10 хвилин (по 5 хвилин на кожний норматив).

Норматив по ГДЗС № 1 “включення в протигаз пожежним”

“5”- 50 сек, “4”- 55 сек,

“3”- 60 сек.

“включення в протигаз ланкою ГДЗС”

“5”- 55 сек, “4” – 60 сек, “3”- 65 сек.

Норматив ГДЗС № 2

“закріплення рятівної мотузки за конструкцію”

“5”- 6 сек, “4”- 8 сек, “3”- 10 сек.

25 хвилин

Виконувати вправи на тренажерах по методу кругового тренування. Перехід від одного тренажера до іншого дозволяється після відпочинку протягом 3-5 хвилин і відновлення ЧСС до вихідного значення, але не більш 100 уд/хв. ЧСС у хвилину визначається шляхом множення кількості пульсових ударів за 15 секунд на чотири.

З тренажерної кімнати газодимозахисник через лаз потрапляє в кімнату з триярусним лабіринтом.
Оцінюється по ступеню ваги як важка робота. Ланка пересувається на получетвереньках зі швидкістю 10-15 м/хв. Відстань між газодимозахисниками 5 метрів. Температура повітря в теплокамері повинна дорівнювати 58 градусів С. Приміщення теплокамери обладнано світловими маяками та імітатором для імітації звукових ефектів. Ланка ГДЗС просувається по лабіринту без ліхтарів та лома, освітлення відсутнє (необхідно спостерігати за газодимозахисниками через оглядове вікно). За допомогою з`ємних решіток можна робити декілька схем руху газодимозахисників.

Після виконання вправ у теплокамері газодимозахисникам необхідно відпочити в передкамері, виключившись з протигазів до встановлення ЧСС рівної 100 уд/хв. Якщо за час відпочинку пульс до зазначеної частоти не відновився, газодимозахисник до подальшого тренування не допускається.
15-20 хвилин

Створюється обстановка в відповідному задумі задачі. В димокамері, що складається з 13 приміщень встановлено 9 дверей з електричним приводом відкривання та закривання, що дозволяє виконувати різні схеми приміщення димокамери. В наявності є 8 імітаторів осередків загорянь, гучномовний зв`язок (3 дзвони), встановлено 8 систем обрушення конструкцій (в якості падаючого матеріалу використовується твердий пінопласт та дерево). Також в димокамері обладнано житлове приміщення (імітація однокімнатної квартири з кухнею).

В житловому приміщенні встановлено імітатор пожежі – макет телевізора, а в приміщенні кухні знаходиться імітатор короткого замикання (електричний лічильник) та імітатор вибуху (газовий балон). В одному із приміщень димокамери, з якого можна пройти в “квартиру” встановлено “гойдаючийся” місток довжиною 5 метрів. Також в приміщенні димокамери змонтовано лаз з одного приміщення в інше (імітація тунелю). При пересуванні ланки ГДЗС в димокамері необхідно дотримуватися відповідних правил безпеки.

Послідовність виконання: ланка пересувається по приміщеннях димокамери, (заходить в кожне приміщення, проходить лаз, місток, квартиру та кухню), знаходить «осередки пожежі», ліквідує їх за допомогою пінного або вуглекислотного вогнегасника і повертається на свіже повітря. Вогнегасник видається на час проведення занять майстром ГДЗС керівнику занять.

Відпочинок 10 хвилин
15 хвилин

Керівник занять викладає матеріал газодимозахисникам згідно теми занять. Зупиняється на важливих моментах та роз`яснює їх.


5.Підбиття підсумків

Дати оцінку рівню підготовленості газодимозахисників.

Відзначити приклади правильного виконання вправи. Вказати на характерні помилки.

Оголосити оцінки.

Відповісти на питання.

10 хвилин

Організувати прибирання місця заняття.


Методичну розробку склав:

заступник начальника СДПЧ-1

капітан вн. сл. М. Г. Гриб
“ “ листопада 2003 року
Схожі:

Робота в протигазах АСП-2 у
Тема: Робота в протигазах АСП-2 у теплодимокамері. Вправа №3 „Оснащення ланки ГДЗС. Сигнали управління. Робота із засобами зв’язку...
Лекція; 2 години – практ. Місце проведення
Тема : робота в протигазах АСП-2 у теплодимокамері. Правила безпеки праці при роботі в АСП Відпрацьовування нормативів ГДЗС
«ЗАТВЕРДЖУ Ю» Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал – майор вн сл
Тема: Робота в протигазах АСП-2 у теплодимокамері. Вправа №2 “Правила безпеки праці при роботі в протигазах. Заходи безпеки особового...
«ЗАТВЕРДЖУ Ю» Заступник начальника УМНС України в Миколаївській області підполковник вн сл
Тема: Робота в протигазах АСП-2 у теплодимокамері. Вправа №2 „Правила безпеки праці при роботі в протигазах. Заходи безпеки особового...
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ТЕМА 21 Організація роботи ГДЗС в ізолюючих протигазах при високих i низьких температурах. Заняття в АСП-2 в ТДК
ЗАНЯТТЯ
НАВЧАЛЬНА МЕТА: відпрацювати з працівниками частини порядок включення в протигази, проведення перевірок АСП-2, в’язання мотузки в...
4 Ізолюючі захисні дихальні апарати АСП-2
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вдосконалити знання особовим складом матеріальної частини АСП-2, правил їх використання
ЗАНЯТТЯ
ВІДПРАЦЬОВАНІ ВПРАВИ: Робота в АСП-2 на чистому повітрі та у задимленому середовищі
“ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник Корабельного РВ ГУМНС України в Миколаївській області майор вн сл
ТЕМА 20: Правила безпеки праці при роботi в протигазах. Заходи безпеки особового складу ГДЗС при пересуваннi в протигазах
Правила та прийоми роботи в ізолюючих протигазах на чистому повітрі...
Тема: Правила та прийоми роботи в ізолюючих протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщенні. Розрахунок повітря. Відпрацювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка