ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка1/6
Дата18.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Туризм > Закон
  1   2   3   4   5   6
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про відходи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 36-37, ст.242 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 31, ст.214

N 2290-IV ( 2290-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.140

N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107

N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього

природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх

відмінках замінено словами "спеціально уповноважений

центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з

відходами" у відповідних відмінках згідно із Законом

N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 }
{ у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний

орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами" у

всіх відмінках і числах замінено словами "спеціально

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань

охорони навколишнього природного середовища" у відповідному

відмінку і числі згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 )

від 21.01.2010 }

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні

засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням

обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням,

зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням

та захороненням, а також з відверненням негативного впливу

відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на

території України.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в

такому значенні:
відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що

утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари

(продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі

властивості і не мають подальшого використання за місцем їх

утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має

намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

{ Абзац другий статті 1 в редакції Законів N 3073-III ( 3073-14 )

від 07.03.2002, N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні,

хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють

або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного

середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів

і засобів поводження з ними; ( Абзац третій статті 1 в редакції

Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність

якої призводить до утворення відходів;
поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання

утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання,

оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення,

включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями

видалення;
збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням,

накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях

чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої

утилізації чи видалення;
зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у

спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи

видалення);
оброблення (перероблення) відходів - здійснення будь-яких

технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи

біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до

екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи

видалення;
перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх

утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення,

утилізації чи видалення;
транскордонне перевезення відходів - транспортування відходів

з території, або через територію України, на територію або через

територію іншої держави; { Абзац десятий статті 1 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
утилізація відходів - використання відходів як вторинних

матеріальних чи енергетичних ресурсів;
видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не

призводять до їх утилізації;
знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності

відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного

оброблення;
захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх

видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким

чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє

природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених

нормативів;
об'єкти поводження з відходами - місця чи об'єкти, що

використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації,

видалення, знешкодження та захоронення відходів;
спеціально відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти

(місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди,

ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл

спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи

здійснення інших операцій з відходами; ( Абзац шістнадцятий статті

1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 )

від 07.03.2002 )
Державний класифікатор відходів - систематизований перелік

кодів та назв відходів, призначений для використання в державній

статистиці з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації

про утворення, накопичення, оброблення (перероблення),

знешкодження та видалення відходів;
операції поводження з відходами - збирання, перевезення,

зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення,

знешкодження і захоронення відходів; ( Статтю 1 доповнено абзацом

згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у

спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах; ( Статтю 1

доповнено абзацом згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від

07.03.2002 )
відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та

переробки яких в Україні існують відповідні технології та

виробничо-технологічні і/або економічні передумови; ( Статтю 1

доповнено абзацом згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від

07.03.2002 )
збирання і заготівля відходів як вторинної сировини -

діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням,

зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням,

реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам

на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері; ( Статтю 1

доповнено абзацом згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від

07.03.2002 )
відходи тваринного походження - загиблі тварини, відходи, що

утворилися внаслідок виготовлення продукції із тваринної сировини,

непридатної для споживання людиною і твариною, а також підлягають

обов'язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, що

використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив;

{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI

( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
власник відходів - фізична або юридична особа, яка відповідно

до закону володіє, користується і розпоряджається відходами;

{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1825-VI

( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і

діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді,

великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з

виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем

їх накопичення; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом

N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів,

виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому

використовуватися за призначенням; { Статтю 1 доповнено абзацом

згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за

відсутності централізованого водопостачання та каналізації і

зберігаються у вигрібних ямах; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно

із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
послуги з вивезення побутових відходів - збирання,

зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та

захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному

пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом

місцевого самоврядування; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із

Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
сортування відходів - механічний розподіл відходів за їх

фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними

показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи

видалення. { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом

N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
Стаття 2. Законодавство про відходи
Законодавство про відходи складається із законів України "Про

охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

( 4004-12 ), "Про поводження з радіоактивними відходами"

( 255/95-ВР ), "Про металобрухт" ( 619-14 ), "Про

житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), "Про хімічні джерела

струму" ( 3503-15 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), "Про

вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше

використання неякісної та небезпечної продукції" ( 1393-14 ),

Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ), цього Закону та інших

нормативно-правових актів.

{ Стаття 2 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від

07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI

( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
Стаття 3. Завдання законодавства про відходи
Основними завданнями законодавства про відходи є:

а) визначення основних принципів державної політики у сфері

поводження з відходами;

б) правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері

поводження з відходами;

в) визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно

безпечного поводження з відходами, а також системи заходів,

пов'язаних з організаційно-економічним стимулюванням

ресурсозбереження;

г) забезпечення мінімального утворення відходів, розширення

їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому

впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я

людини.
Стаття 4. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням,

збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням

(переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та

захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться

через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням,

обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як

вторинна сировина. ( Частина перша статті 4 в редакції Закону

N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
Особливості регулювання відносин щодо поводження з

невловлюваними газоподібними речовинами, що викидаються

безпосередньо у повітря, речовинами, що скидаються із стічними

водами у водні об'єкти (крім тих, які акумулюються і підлягають

вивезенню у спеціально відведені місця складування),

радіоактивними відходами і речовинами, забрудненими ними,

розкривними породами гірничодобувних підприємств, які за

технологією зворотного відвалоутворення використовуються для

закладення виробленого простору, металобрухтом, включаючи побічні

продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів та

їх сплавів (шлаки, шлами та інше), а також вторинними

матеріальними чи енергетичними ресурсами та іншими відходами

визначаються відповідними законами. ( Частина друга статті 4 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від

07.03.2002; в редакції Закону N 2290-IV ( 2290-15 ) від

23.12.2004 )
Стаття 5. Основні принципи і напрями державної політики у

сфері поводження з відходами
Основними принципами державної політики у сфері поводження з

відходами є пріоритетний захист навколишнього природного

середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів,

забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та

енергетичних ресурсів, науково обгрунтоване узгодження

екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо

утворення та використання відходів з метою забезпечення його

сталого розвитку.
До основних напрямів державної політики щодо реалізації

зазначених принципів належить:

а) забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження

та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної

безпеки при поводженні з ними;

б) зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх

небезпечності;

в) забезпечення комплексного використання

матеріально-сировинних ресурсів;

г) сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом

прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних

відходів;

д) забезпечення безпечного видалення відходів, що не

підлягають утилізації, шляхом розроблення відповідних технологій,

екологічно безпечних методів та засобів поводження з відходами;

е) організація контролю за місцями чи об'єктами розміщення

відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє

природне середовище та здоров'я людини;

є) здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових

досліджень для виявлення і визначення ресурсної цінності відходів

з метою їх ефективного використання;

ж) сприяння створенню об'єктів поводження з відходами;

з) забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у

сфері поводження з відходами;

и) обов'язковий облік відходів на основі їх класифікації та

паспортизації;

і) створення умов для реалізації роздільного збирання

побутових відходів шляхом запровадження соціально-економічних

механізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих відходів до

їх роздільного збирання; { Частину другу статті 5 доповнено

пунктом "і" згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від

21.01.2010 }

ї) сприяння залученню недержавних інвестицій та інших

позабюджетних джерел фінансування у сферу поводження з відходами.

{ Частину другу статті 5 доповнено пунктом "ї" згідно із Законом

N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }
Стаття 6. Стандартизація у сфері поводження з відходами
Стандартизації підлягають поняття та терміни, що

використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до

класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення

складу відходів та їх небезпеки, методи контролю за станом
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка