Л. Н. Добровольська


Скачати 53.08 Kb.
НазваЛ. Н. Добровольська
Дата10.04.2013
Розмір53.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Л.Н.Добровольська, методист лабораторії дошкільної

та початкової освіти Черкаського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних працівників

Формування інтелектуальної культури молодшого школяра


Організація навчання у 2009-2010 навчальному році в 1-4 класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України 20.06.2006 р., наказ № 469 (Програми для середньої загальноосвітньої школи: 1-4 класи. – К.: Початкова школа, 2006; Навчальні програми (система Ельконіна-Давидова): 1-4 класи. Харків: Центр психології і методики розвивального навчання, 2007). Учні початкових класів навчатимуться за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН України у 2004/2009 роках.

Основними завданнями початкової школи є забезпечення становлення особистості дитини, інтелектуального, фізичного, морального та соціального розвитку молодшого школяра.

Сучасна освіта, враховуючи виклики сьогодення, ставить перед учнями завдання не лише опанувати нові знання, а навчитися їх самостійно осмислювати та практично використовувати. Особистість, яка вміє критично мислити, може об’єктивно оцінювати позитивні та негативні сторони ситуації, події, явища, здатна висловити власну думку, аргументовано довести її правильність, самокритично поставитись до своїх дій та вчинків. Тому у системі початкової освіти важливе місце займає проблема формування інтелектуальної культури молодшого школяра.

«Інтелектуальна культура – це характеристика діяльності людини у сфері мислення, у процесі якої здійснюється взаємодія з навколишнім світом, іншими людьми, внаслідок чого створюється щось нове, на об’єктивному чи суб’єктивному рівні», – зазначає О.Я.Митник, кандидат психологічних наук, науковий керівник експериментального дослідження всеукраїнського рівня «Формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»[1].

Відрадно, що питання розвитку мисленнєвої діяльності молодших школярів хвилюють вчителів області. Про це свідчить активність учасників інтернет-семінару «Формування інтелектуальної культури молодших школярів», проведеного у березні 2009 року на базі ОІПОПП (було подано 49 робіт). Найактивнішими були педагогічні працівники м. Умані (10), м. Черкас (8) та Городищенського району (7). Ознайомитися з надісланими матеріалами можна на сайті інституту www.oipopp.ed-sp.net.

Головне завдання вчителя початкової школи – організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб учень міг самостійно сформулювати правило, встановити закономірність, зробити «відкриття» тощо. Для цього школяр повинен знати і розуміти логічні поняття (їх зміст та обсяг, види понять та співвідношення між ними та ін.); мати певні логічні вміння, зокрема, формулювати визначення поняття через найближчий рід та видову відмінність, утворювати і перетворювати істинні та хибні судження, встановлювати певні закономірності, висувати гіпотези, доказово міркувати, чітко і переконливо доводити власну точку зору тощо.

Учень, озброєний знаннями законів логіки, може проаналізувати та оцінити правильність власних чи чужих ідей та думок, віднайти найраціональніший вихід із ситуації, відстояти свою точку зору під час дискусії і т.д. Формування розумових умінь у початковій школі нерозривно пов’язане із засвоєнням понять, особливо узагальнених, адже для їх засвоєння учні мають навчитися виділяти істотні ознаки, абстрагувати їх від другорядних та несуттєвих. Засвоєння методу розумової діяльності дає можливість учням аналізувати, порівнювати, вибирати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал.

У початковій школі необхідно сформувати такі розумові дії та прийоми мислительної діяльності:

 • аналіз (розбір, розкладання, розчленування на окремі складові частини);

 • синтез (складання, поєднання, сполучення, об’єднання, цілісність, узагальнення, єдність);

 • порівняння (виділення спільних та відмінних ознак);

 • узагальнення (встановлення спільної загальної ознаки, властивої кільком об’єктам);

 • абстрагування (виділення істотних властивостей об’єктів і відокремлення їх від неістотних, другорядних);

 • аналогія (висновок, одержаний на підставі знань про часткову схожість, подібність у чому-небудь предметів, явищ);

 • доведення (логічна форма встановлення істинності на підставі інших суджень, істинність яких перевірена практикою).

Оволодіння цими діями та прийомами у поєднанні з розвитком пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, уяви тощо) та мовлення учнів є основою формування інтелектуальної культури молодших школярів.

Логіка, як філософська наука про закони і форми мислення, є основою всіх інших наук – суспільних, природничих, технічних. Тому О.Я. Митник розглядає курс «Логіка» як своєрідний інструментарій для більш успішного засвоєння учнями таких навчальних предметів як математика, українська мова і читання, «Я і Україна». Успішне оволодіння цим курсом, зокрема у початковій школі, допоможе кожній дитині досягти творчого рівня при опануванні основ усіх шкільних дисциплін; розвинути насамперед мисленнєві операції та якості, а також уміння висловлювати свою думку чітко і переконливо; вміння абстрагуватися від конкретного змісту і зосередитись на структурі власної думки [1].

Цікавими є завдання на вилучення «зайвого», які можна пропонувати учням на різних уроках: «Який предмет (слово, число) є «зайвим»? Чому? Доведи свою думку».

 1. Українська мова.

 • Небо, сонячний, лелека, дівчинка, камінь.

 1. Математика.

 • 24, 38, 3, 30, 18.

 • Трикутник, шестикутник, відрізок, квадрат, п’ятикутник.

 1. Я і Україна. Природознавство.

 • Дніпро, Південний Буг, Дністер, Амазонка, Дунай.

 1. Я і Україна. Громадянська освіта.

Чесність, правдивість, зло, мудрість, доброта.

 1. Образотворче мистецтво.

 • Олівці, фломастери, пензлики, альбом.

 1. Трудове навчання.

Канва, голка, нитки, клей, наперсток.

Зображення обсягів понять за допомогою кругів Ейлера допоможе молодшим школярам більш успішно оволодіти загальними розумовими діями і прийомами.

Завдання: зобразити за допомогою кругів Ейлера співвідношення між обсягами понять.

 1. Математика.

А – геометричні фігури

В – многокутники

С – трикутники

D – прямокутники

E – квадрати

Додатково. Скласти хибні судження із словом деякі. Перетворити їх на істинні.

 1. Українська мова.

А – звуки

В – голосні звуки

С – приголосні звуки

D – глухі приголосні звуки

E – ненаголошені голосні звуки

Додатково. Складіть хибні судження.

 1. Українське читання.

А – літературні твори

В – оповідання

С – казки

D – вірші

М – вірші Ліни Костенко

Додатково. Скласти істинні судження зі словом всі.

 1. Я і Україна.

А – річки

В – річки Європи

С – річки України

D – річки Черкаської області

Додатково. Визначте істинність судження: «Деякі річки Черкащини є річками Євразії». Доведіть свою думку.

3. Образотворче мистецтво.

А – картини

В – натюрморти

С – пейзажі

D – портрети

Додатково. Складіть істинні судження. Перетворіть їх на хибні.

Використання комбінованих завдань з логічним навантаженням допоможе вчителю розгорнути на уроках ситуацію розмірковування, активізувати творчі зусилля учнів, задовольнити їх прагнення до пошуку шляхів рішення проблем. При цьому відбувається формування таких якостей мислення, як гнучкість, глибина, самостійність, оперативність, критичність, схильність до винахідництва, що є основою успішного навчання.

Учні з високим рівнем розвитку інтелектуальної культури зможуть швидко адаптуватися у сучасному житті, так як вмітимуть аналізувати і критично оцінювати будь-яку ситуацію, продукувати ідеї, знаходити найбільш раціональне вирішення проблемних питань.

Схожі:

Л. Н. Добровольська, методист лабораторії
Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу,...
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку
Першого уроку в 2015–2016 навчальному році для учнів 1-4 класів / [Добровольська Л. Н., Чорновіл В. О., Л.І. Ткачова]. – Черкаси:...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського...
Л. Н. Добровольська, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка