Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч посібник


НазваМаксимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч посібник
Дата28.02.2016
Розмір27.4 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
Важковиховуваність як психолого–педагогічна проблема.Типологія соціально-дезадаптованої поведінки. Асоціальна поведінка як відхилення від моральних норм, що безпосередньо загрожує благополуччю особистісних стосунків.

Антисоціальна (делінквентна) поведінка, що суперечить правовим нормам, загрожує соціальному порядку й благополуччю оточуючих людей.

Аутодеструктивна (саморуйнуюча) поведінка як відхилення від медичних і психологічних норм, що загрожує цілісності й розвитку самої особистості. Фактори ризику та мотиви важковиховуваності.

Агресивна поведінка та її детермінація. Особливості підліткової агресії. Джерела агресивності. Статево-вікові прояви агресії у підлітків. Профілактика та корекція агресивної поведінки.

Гіперактивність. Особливості роботи з гіперактивними дітьми. Поняття гіперактивності. Причини виникнення. Три основні форми синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю. Портрет гіперактивної дитини. Типові педагогічні засоби і прийоми розвитку школярів із виявами гіперактивності. Комплексний підхід до розв’язання проблеми.

Питання для самостійної роботи

1. Що таке залежність?

2. Назвати ознаки залежності.

3. Розкрити причини алкоголізму та наркоманії у неповнолітніх

4. Обґрунтувати шляхи профілактики аддиктивної поведінки.

Література для виконання самостійної роботи

1. Максимова Н. Ю. Психологический аспект профилактики алкоголизма и наркомании подростков.- К.,1995.

2. Максимова Н. Ю. , Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник. – К.: Перун,1996. – 464 с.

Теми індивідуальних творчих завдань

1. Розробити виховний захід з проблеми важковиховуваності.

2. Вплив школи, засобів масової інформації та сім’ї на формування учнівської поведінки ( виступ на педраді).

3. Мої роздуми про вчителя, який може допомогти «важкій» дитині.

4. Статеве виховання: досвід вирішення проблеми.

5. Типові помилки сімейного виховання.

6. Розробити корекційну програму для роботи з конкретним проявом важковиховуваності.

7. Проаналізувати психолого-педагогічну ситуацію.

8. Способи управління емоціями.

9. Вплив телеекрану на формування агресивної поведінки підлітків.

10.Подолання неуспішності як засіб профілактики важковиховуваності.

Питання для самоконтролю

1. Дати визначення поняття «важковиховуваність».

2. Назвати види соціально-дезадаптованої поведінки.

3. Які особливості сімейного виховання несприятливо впливають на особистісний розвиток дитини?

4. Що таке підліткова агресивність? Назвати її види.

5. Обгрунтувати основні шляхи корекції агресивності.

6. Що таке гіперактивність?

7. Дати характеристику гіперактивної дитини.

8. Дати визначення поняття «аддиктивна поведінка».Назвати її види.

9. Дати характеристику основним проявам ауто деструктивної поведінки.

10.Обґрунтувати мотиви важковиховуваності.

Рекомендована література

1. Изард К. Э. Психология эмоций. – СПб.,1999.

2. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – СПб.: Речь, 2002. – 136 с.

3. Ніколенко О. С. Профілактика й корекція девіантної поведінки підлітків. Науково-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.

4. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх / Навчально-методичний посібник. – Київ, 1996. – 352 с.

5. Трудный подросток: причины и следствия /Под ред. В. А. Татенко.- К. : Рад. Шк., 1985. – 175 с.

6. Туріщева Л. В. Настільна книга шкільного психолога: Навчально- методичний посібник для вчителя. Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2008. – 256 с.

7. Фурманов И. А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – Минск, 1996. – 192 с.

Схожі:

Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. К 60 Основи психології та педагогіки:...
К 60 Основи психології та педагогіки: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с
Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання:...
Горлов О. К. Фізико-хімічні основи технологічних процесів. Зварювання: навч посібник / О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, С. М. Лашко....
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правові основи документознавчої діяльності /Д. О. Готило, С. Ф. Гуцу, В. М. Петрук – Навч посібник для студентів гуманітарного факультету...
1 Держава, право та Конституція України
Основи конституційного права і чинного законодавства України / Г. Ю. Каніщев, В. Б. Селевко, С. С. Бичкова. – Навч посібник. – Харків:...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч посіб
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. Посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с
1 Інтерактивний електронний посібник "Основи інформаційно-електронних технологій". 2
Методичний посібник "ІНТЕРАКТИВНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ELECTRONICS WORКBENCH v 12"
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
Авраменко О. М. Українська література. Підруч для 7 кл загальноосвіт навч закл
Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі. Контраст
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Д 24 Соціологія: Навч посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 472 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка