ПЛАН-КОНСПЕКТ Для проведення заняття по гуманітарній підготовці з о/с 4-го караулу СДПЧ-25


Скачати 79.98 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ Для проведення заняття по гуманітарній підготовці з о/с 4-го караулу СДПЧ-25
Дата24.04.2013
Розмір79.98 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник СДПЧ-25

майор вн. служби

С.О. Каганець
ПЛАН-КОНСПЕКТ
Для проведення заняття по гуманітарній підготовці з о/с 4-го караулу

СДПЧ-25

ТЕМА № 9 Конституційний процес на сучасному етапі розбудови держави: стан, тенденції демократичних перетворень в Україні.

Час: 1година розповідь – бесіда.

Місце проведення: навчальний клас.

Учбово-матеріальне забезпечення: підручник «Історія України», Конституція України, підручник по географії.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:


 1. Організаційний момент - 2хв.

 • перевірка присутніх;

 • Оголошення теми заняття, питання які розглядаються.
 1. Контроль знань-3 хв.

 • перевірка раніше пройденого матеріалу;
 1. Питання заняття: 30 хв.

1.Конституційне положення;

2.Географічне положення;

3.Населення України;

4. Економіка України;

5.Історичне значення Конституції.


№ п\п

Питання які вивчаються

Метод.

вказівки

1

2

3

1

Наша батьківщина –Україна.Може і не усі в Україні добре, але залишити її теж саме, що залишити рідну матір. Не вибирають рідну матір , не можна вибрати і Родіну. Не можна відмовляти від рідної землі якщо ти – людина. Більш того , що вона красива, наша земля, і красу її не заслонять для дійсних людей ніякі економічні проблеми. Чесний, справедливий, вольовий народ живе на українській землі. Не завжди жилося легко українському народові, і завжди дійсні діти свого народу любили – Україну.
Одним з перших конституційних актів були «Пакти і конституції законів і вільностей Війська Запорізького», написані гетьманом П. Орликом – документ, схвалений козацькою Радою 5 квітня 1710 р.

Основу «Пактів і конституцій» складав угоду між гетьманом з козацтвом, що виступало від імені українського народу, про взаємні права й обов'язки. Уперше новообраний гетьман укладав офіційну угоду зі своїми виборцями, чітко визначаючи умови, при яких він одержував владу. Крім того, у документі улаштовувався державний порядок України. Саме тому його вважають першою українською Конституцією.

Конституція Пилипа Орлика була першої у світі державною конституцією. Вона не тільки проголошувала незалежну Українську державу, але і закріплювала самі прогресивні для того часу ідеї державного життя.

Значно обмежуючи права гетьмана, Конституція закладала основи принципу поділу влади на законодавча, виконавча і судову, уводила виборність посад. Таким чином, статті Конституції Пилипа Орлика далекоглядно передбачили головні основи розвитку демократичних держав.
Під

Запис


2


Конституційні ідеї українських демократів у ХІХ в.
Розвивали конституційні ідеї і члени Кирило-Мефодіївського суспільства. Хоча основні документи братерства – “Книга буття українського народу”, “Статут Кирило-Мефодіївського товариства” і інші – не можна назвати конституційними, оскільки вони носили декларативний характер, члени суспільства ставили і конституційний акт, написаний одним із членів суспільства Г. Андрузским. У документі описаний федеративний пристрій держави, функції місцевого самоврядування.

Автором першого українського конституційного проекту, що наближався до європейських зразків, був М. Драгоманів. Його «Проект основ статуту українського суспільства «Вільний союз» - «Вільна спілка» припускав перетворення Російської імперії в децентралізовану державу, побудована на федеративних початках із широким самоврядуванням громад.Під

запис
Конституційні ідеї під час Української революції 1917-1920 р.
Під час Української революції 1917-1920 р. конституційна практика була зв'язана з Центральною Радою, УНР і ЗУНР.

Першим актом законодавчого характеру був І Універсал Центральної Ради (25.06.1917 р.), що проголосив необхідність розробки власних законів і самостійного керування на власних землях як автономної частини нової Російської держави.

II Універсал (16.07.1917 р.) підкреслював, що Україна визнає Всеросійські установчі збори, що повинне затвердити автономію України.

III Універсал (20.11.1917 р.) проголосив створення УНР, демократичні права і волі.

IV Універсал (22.01.1918 р.) проголосив повну самостійність і незалежність України. 29 квітня 1918 р. Центральна Рада прийняла проект Конституції України “ Статут про державний устрій, права та вольності УНР”, що через падіння Центральної Ради не був введений у дію.

З приходом до влади П. Скоропадського головним конституційним документом став “Закон про тимчасовий державний устрій України”, по якому гетьман зосереджував у своїх руках усю повноту влади.

Конституційні документи Директорії були прийняті за кілька днів до падіння самої Директорії, тому них осягла доля Конституції УНР.

Головним документом Західно-української народної республіки був “Тимчасовий Основний закон ЗУНР”, що визначав структуру влади в ЗУНР, головні принципи державного устрою.
Під

запис


3

Радянські конституції.
В роки радянської влади в Україні було прийнято чотири Конституції (1919, 1929, 1937, 1978 р.), що хоча і формально проголошували Україну суверенною державою, залишалися більше ідеологічними документами, чим юридичними.

Наявність Конституції – один з основних ознак суверенності держави. Конституція України, прийнята в 1978 р., після 1991 р. перетерпіла істотні зміни, Верховна Рада внесла в неї більш 200 доповнень. В Україні приймалися закони, що нерідко вступали в протиріччя з існуючою Конституцією, а це підривало принципи законності, негативно впливало на стабільність у державі.
Під

запис

4

Підготовка прийняття Конституції незалежної України.
Процес підготовки проекту Основного Закону почався після проголошення державного суверенітету України.

17 жовтня 1990 р. Верховна Рада прийняла рішення привести діючу Конституцію відповідно до Декларації про державний суверенітет України.

У червні 1991 р. парламент прийняв концепцію майбутньої Конституції, створив Конституційну комісію.

У червні 1995 р. між Верховною Радою і Президентом був укладений Конституційний договір терміном на один рік.

Одночасно з проектом Конституції, розробленим Конституційною комісією, почали пропонувати свої проекти політичні партії, окремі вчені. Протягом 1990-1996 р. було запропоновано 15 проектів Конституції України. Одним з варіантів, запропонований фракцією комуністів, припускав збереження назви УРСР, відновлення радянської форми правління, обмеження прав Президента, входження України в новий Союз. Обнародував свій проект і Конгрес Українських Націоналістів, що відстоював унітарну Українську державу, без збереження Кримом статусу автономії.

У суспільстві не було єдності щодо механізму прийняття Конституції (конституційною асамблеєю або Верховною Радою). Дискусії виникли також навколо форм державного правління в Україні (президентська, парламентська, парламентсько-президентська, президентсько-парламентська республіка). Складними виявилися питання конституційного визначення форм власності, принципів побудови парламенту, організації виборчої системи, питання державної мови і символіки й ін.

Конституційна комісія передала свій проект у Верховну Раду в лютому 1996р. Розгляд проекту Основного Закону тривав три місяці. Проект пройшов три офіційних читання. Основні дискусії викликали такі пункти:

 • поділ повноважень між галузями влади;

 • державна символіка;

 • проблема приватної власності;

 • статус Республіки Крим;

 • статус російської мови.

28 червня 1996 р. Верховна Рада прийняла нову Конституцію України.
Під

запис

5

Історичне значення Конституції 1996 р.
Конституція 1996 р. стала першою Конституцією незалежної України, вона стала продовженням багатовікових конституційно-правових традицій українського народу.

З прийняттям Конституції були визначені базові координати й орієнтири, сукупність суспільних цінностей – усі те, що формує політико-економічну систему.

Створено передумови для того, щоб функціонування і розвиток держави і суспільства не залежали від політичної орієнтації партій або окремих політичних діячів.

Обкреслено відносини держави і громадянина, їхнього права і взаємні обов'язки. Установлено границі втручання держави в життя суспільства й окремої особистості.

Прийняття Конституції внесло стабільність у політичне життя українського суспільства, законодавчо розмежувавши права й обов'язки різних галузей влади, політичних партій і громадських організацій.

Прийняття демократичної за своїм характером Конституції зміцнило авторитет молодої держави.
Україна – одна з найбільш густонаселених земель. Найбільш населені індустріально- аграрні райони. Поруч з історичними і соціально-економічними факторами особливий вплив на розташування населення мали природно-економічні умови.

Населення України різноманітне за своїм етнічним походженням. Крім українців (три чверті населення) особливий відсоток складають інші східнослов'янські народи, а також євреї, західні і південні слов'яни. З інших етнічних груп найбільш чисельні романо-язичні народи (молдаване, румуни), греки, представники финно-угорской і алтайської язичних родин.

На динаміку чисельності і географічне розташування українського народу помітно вплинули міграційні процеси, характер природного відтворення, этнокультурні взаємини, а також соціально – політичний поділ української території в минулому.

Дуже значної була українська еміграція з західно-українських земель, що були в Австро-Угорській державі, у країнах Американського континенту. Тільки в США за чотири десятиліття кінця ІХІ і початку ХХ ст. з цих областей прибуло понад 700 тис. чоловік.
Під

запис 1. Закріплення вивченого матеріалу 5 хв.

Питання для закріплення заняття:

1.Конституційне положення;

2.Географічне положення;

3.Населення України;

4. Економіка України;

5. Підведення підсумків 5-мін.

- указати на питання, що вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання

Начальник 4-го караулу

лейтенант вн. служби О.В. Чоков

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з особовим складом 2-го караулу...
Тема 20. Причини гальмування реформ у сучасному суспільстві. Ідеологічне та політичне протистояння в Україні, шляхи подолання кризових...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по гуманітарній підготовці з співробітниками...
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико-правові документи з прав людини
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по гуманітарній підготовці з співробітниками...
Тема 19: Релегійні конфесії в україні та їх роль у духовному відродженні українського народу
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по гуманітарній підготовці з співробітниками...
Тема 17: Внесок українського народу в перемогу у Великій вітчизняній війні (1941-1945рр.)
План-конспект на проведення семінарського заняття по медичній підготовці...
Навчальна мета: Навчити о\с караулу наданню першої медичної допомоги потерпілим при ДТП
ПЛАН -КОНСПЕКТ проведення семінарського заняття по гуманітарній піготовці...
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із гуманітарної підготовці з...
Тема №21: Інтеграційні процеси в Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по гуманітарній підготовці з співробітниками...
Тема 21: Інтеграційний процес в Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з антисуїцидальної
МЕТА: розглянути з особовим складом 1-го караулу СДПЧ-3 основні проблеми самогубства
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із гуманітарної підготовці з...
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вивчити з о/с місце релігії в уявленнях людини та релігійну ситуацію в сучасній Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка