МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»


Скачати 394.07 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
Сторінка1/3
Дата23.04.2013
Розмір394.07 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


НАКАЗ
м. Київ

«23» лютого 2010 року № 49

 

Про затвердження методичних

рекомендацій щодо організації

підвищення кваліфікації державних

службовців у рамках щорічного

Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

 

З метою координації роботи органів державної влади щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити методичні рекомендації щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2.Управлінню організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування розмістити електронну версію Методичних рекомендацій на офіційному веб-сайті Головдержслужби у банері «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» та забезпечити інформування органів державної влади щодо порядку підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

3.Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби України, директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, директора Школи вищого корпусу державної служби, керівників структурних підрозділів та територіальних органів Головдержслужби.

4. Наказ Головдержслужби від 16.02.09 № 44 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» вважати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Головдержслужби                                              Т. Мотренко

 

 

 «Затверджено»

Наказ Головдержслужби

від «23» лютого2010 р. № 49

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців
у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу


«Кращий державний службовець»

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня
2007 року № 1152 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1136, щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» (далі – Конкурс) віднесено до видів підвищення кваліфікації державних службовців.

Мета та завдання підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу визначені у Порядку проведення Конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152.

 

Загальні положення

 

Підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу реалізується на основі Комплексної програми, затвердженої Організаційним комітетом Конкурсу.

Номінації Конкурсу:

Конкурс проводиться серед державних службовців державних органів відповідно до їх організаційно-правового статусу в номінаціях:

«Кращий керівник» (у Конкурсі беруть участь керівники структурних підрозділів державного органу: департаментів, управлінь, відділів, секторів);

«Кращий спеціаліст» (у Конкурсі беруть участь спеціалісти, спеціалісти
І та ІІ категорій, провідні, головні спеціалісти усіх структурних підрозділів державного органу).

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які займають посади IIVII категорій і мають стаж державної служби:

для номінації «Кращий керівник» – загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

для номінації «Кращий спеціаліст» – загальний стаж державної служби не менш як два роки.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які на момент проведення Конкурсу не мають дисциплінарних стягнень.

Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу здійснюється з урахуванням критеріїв, визначених Порядком проведення Конкурсу для керівників та спеціалістів.

Конкурсні тури:

Конкурс проводиться щороку у три тури:

–   перший (І) тур – березень – квітень

–   другий (ІІ) тур – травень – червень

–   третій (ІІІ) тур – вересень – жовтень

Для організації підвищення кваліфікації у рамках Конкурсу наказом чи розпорядженням керівника державного органу (його територіального підрозділу) утворюється організаційний комітет з проведення Конкурсу (далі – оргкомітет) у складі голови, заступника голови, секретаря і членів оргкомітету та затверджується Положення про нього.

При розробці Положень про оргкомітети І та ІІ турів рекомендується брати за основу Положення про Організаційний комітет з проведення третього туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (Додаток 1).

Оргкомітети здійснюють свою роботу шляхом проведення засідань протягом відповідних турів Конкурсу згідно із затвердженим планом роботи. При розробці плану роботи рекомендується брати за основу Календарний план проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (Додаток 2).

За результатами проведення засідань відповідних оргкомітетів складаються протоколи, які підписуються головою та членами оргкомітетів.

Засідання оргкомітетів є правомочними, якщо у них беруть участь не менше, ніж 2/3 їх членів. Усі рішення оргкомітетів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість присутніх на їх засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів оргкомітету вирішальним є голос голови відповідного оргкомітету. Члени оргкомітету у разі незгоди з будь-яким рішенням мають право висловити окрему думку у письмовому вигляді, що додається до протоколу. Члени оргкомітету не мають права брати участь у Конкурсі.

Оргкомітети на своєму першому засіданні розподіляють обов’язки між головою, заступником голови, секретарем та членами оргкомітету.

Оргкомітетами вищого рівня розробляються єдині вимоги до критеріїв оцінювання, що направляються разом із завданнями оргкомітетам нижчого рівня для організації проведення Конкурсу.

Кожне завдання Комплексної програми підвищення кваліфікації у рамках Конкурсу, виконане учасниками, оцінюється за п'ятибальною шкалою.

Рішення оргкомітетів усіх турів Конкурсу оскарженню не підлягають.

Фінансове забезпечення підвищення кваліфікації у рамках Конкурсу на усіх етапах здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.

До розробки та експертної оцінки конкурсних завдань залучаються викладачі магістратур освітньої галузі знань «Державне управління», галузевих закладів післядипломної освіти, обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі ЦППК) та центрів підвищення кваліфікації регіональних інститутів державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Відповідальність за організацію підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу несе керівник державного органу.

Організаційне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу здійснює кадрова служба державного органу.

Методично-консультативну допомогу державним органам з питань організації та проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І та ІІ турів Конкурсу надають:

у м. Києві – для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) та державних органів – Головдержслужба, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Інститут підготовки та перепідготовки кадрів Академії муніципального управління, галузеві заклади післядипломної освіти;

у регіонах – для місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів ЦОВВ, інших державних органів – територіальні органи Головдержслужби, обласні та регіональні ЦППК.

Методично-консультативну допомогу державним органам з питань організації та проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру Конкурсу надає Головдержслужба.

Матеріали з питань організації та проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу розміщуються на офіційному
веб-сайті Головдержслужби у банері «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець», а також на веб-сайтах територіальних органів Головдержслужби. Органи державної влади розміщують зазначені матеріали на своїх офіційних веб-сайтах.

Підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І, ІІ та ІІІ турів Конкурсу проводиться у номінаціях «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст» окремо серед державних службовців:

районної державної адміністрації;

обласної державної адміністрації;

центрального апарату ЦОВВ, іншого державного органу (територіального підрозділу).

Координація організації підвищення кваліфікації державних службовців
І та ІІ турів Конкурсу серед державних службовців районних державних адміністрацій та обласних державних адміністрацій забезпечується відповідними організаційними комітетами Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 Координація організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів) забезпечується відповідними організаційними комітетами ЦОВВ, іншого державного органу. Координація організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІ туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів), місцевих органів виконавчої влади забезпечується Головдержслужбою та її територіальними органами.

Координація організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ, інших державних органів (територіальних підрозділів), місцевих органів виконавчої влади забезпечується Головдержслужбою.

 

Організація підвищення кваліфікації державних службовців

у рамках І туру Конкурсу

 

Державним органом (його територіальним підрозділом) утворюється оргкомітет, який очолює керівник (заступник керівника) відповідного державного органу (територіального підрозділу).

Персональний склад оргкомітету затверджується або оновлюється розпорядженням (наказом) керівника державного органу (територіального підрозділу) в термін до 1 березня.

Оргкомітети в Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України створюються відповідно розпорядчими актами Керівника Апарату Верховної Ради України, Глави Секретаріату Президента України та Міністра Кабінету Міністрів України.

Чисельність оргкомітету І туру має складати не менше 5 – 7 осіб.

До складу оргкомітету рекомендується включати заступників керівника, керівників кадрової та юридичної служб, науковців, викладачів навчальних закладів, які займаються підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців, представників профспілок, громадськості, засобів масової інформації, незалежних експертів.

Оргкомітет розробляє план заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру Конкурсу, який має містити заходи щодо організаційного, правового та матеріально-технічного забезпечення проведення Конкурсу.

План заходів затверджується розпорядженням (наказом) керівника відповідного державного органу (територіального підрозділу).

Оргкомітет має право вносити пропозиції керівнику державного органу щодо уточнення видатків, передбачених на організацію підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу, та заходів морального і матеріального стимулювання переможців та учасників І туру Конкурсу.

ЦОВВ та державні органи, які мають підпорядковані територіальні підрозділи, забезпечують організацію проведення Конкурсу в цих підрозділах.

 

За результатами І туру ЦОВВ та державні органи надають до Головдержслужби кандидатури: 2-х переможців по центральному апарату ЦОВВ та державного органу (1 – у номінації «Кращий керівник»,
1 – у номінації «Кращий спеціаліст») та 2-х переможців за результатами проведення І туру Конкурсу серед державних службовців територіальних підрозділів ЦОВВ та державного органу (1 – у номінації «Кращий керівник»,
1 – у номінації «Кращий спеціаліст»), які беруть участь у ІІ турі Конкурсу між державними службовцями Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та державних органів.

Секретаріат Верховної Ради АР Крим, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації створюють оргкомітети І туру.

За результатами І туру Конкурсу вони надають до оргкомітету ІІ туру Конкурсу в АР Крим, мм. Києві, Севастополі та областях кандидатури
2-х переможців (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст»), окремо від Секретаріату Верховної Ради АР Крим, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також районних державних адміністрацій.

Для участі у підвищенні кваліфікації державних службовців у рамках І туру Конкурсу державні службовці подають до оргкомітету:

– заяву про участь у Конкурсі;

– копію особової картки державного службовця за формою
П-2ДС;

– подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця у рамках Конкурсу;

– біографічну довідку, підписану керівником кадрового підрозділу;

– за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

Протягом березня оргкомітет розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.

Підставою для відмови є оформлені неналежним чином документи претендента, передбачені Порядком, відсутність окремих з них або встановлена в них недостовірна інформація.

До 31 березняЦОВВ, інші державні органи та територіальні підрозділи Головдержслужби подають інформацію до Головдержслужби про кількість учасників І туру Конкурсу у центральному апараті та територіальних підрозділах ЦОВВ, інших державних органах та регіонах України.

До 15 березня оргкомітети ІІ туру забезпечують оргкомітети І туру завданнями Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру Конкурсу:

тестовими завданнями в частині знання Конституції України та законодавства про державну службу;

орієнтовним переліком видів ділових документів, рекомендованих для складання учасниками Конкурсу, та завдань з володіння учасниками Конкурсу персональним комп’ютером.

Завдання розробляються окремо для державних службовців районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, центрального апарату ЦОВВ, іншого державного органу (територіального підрозділу).

Оргкомітети ІІ туру надають рекомендації до їх виконання та критерії їх оцінки, методичні матеріали, електронну бібліотеку для самоосвіти.

Оргкомітети І туру розробляють вимоги та критерії оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники І туру Конкурсу. Обсяг тестових завдань має становити 10 питань.

Завдання для учасників І туру Конкурсу затверджуються на засіданнях оргкомітетів.

Відповідальність за збереження конфіденційності змісту завдань покладається на оргкомітети.

Тестові завдання виконуються учасниками Конкурсу на комп’ютері. Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на кожному аркуші.

 

На виконання кожного із завдань, передбачених першим туром Конкурсу, надається не менше 60 хвилин.

 

Оргкомітети І туру протягом третього тижня квітня забезпечують проведення І туру Конкурсу і в останній тиждень квітня на своїх засіданнях приймають рішення щодо підсумків та визначення переможців І туру Конкурсу.

 

Оригінали протоколів та виконаних учасниками Конкурсу завдань зберігаються відповідно до номенклатури справ в оргкомітеті І туру Конкурсу.   

Копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями І туру, направляються до оргкомітетів ІІ туру Конкурсу не пізніше 30 квітня у такому порядку:

– Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та державні органи – на адресу Головдержслужби України.

– Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації –
на адресу територіальних органів Головдержслужби;

 

Оргкомітети І туру розміщують інформацію щодо проведення Конкурсу на офіційних веб-сайтах, в регіональних або галузевих ЗМІ і передають копії статей (відео-, аудіозаписів) до 30 квітня у такому порядку:

– Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, ЦОВВ та державні органи – на адресу Головдержслужби України.

– Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації –
на адресу територіальних органів Головдержслужби.

Територіальні органи Головдержслужби передають узагальнену інформацію до Головдержслужби.

 

Оргкомітети І туру за його підсумками надають до кадрових служб державних органів, у яких проводиться Конкурс, копію протоколу про участь у Конкурсі державних службовців, що є підставою зараховувати участь у Конкурсі як підвищення кваліфікації відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій» з відповідним записом в особовій справі Ф П-2ДС (розділ 8). Відповідний запис робиться лише у випадку проходження державним службовцем всіх 3-х етапів І туру Конкурсу.

 
  1   2   3

Схожі:

План заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців...
Підготовка розпорядження щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках першого туру щорічного Всеукраїнського...
План роботи організаційного комітету інспекції держтехнагляду з проведення...
Розроблення плану заходів з організації (організаційного, правового та матеріально-технічного забезпечення) підвищення кваліфікації...
НАКАЗ
Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", відповідно до плану роботи з кадрами в органах державної...
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Про Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” у 2011 році
У конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень
Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – конкурс) в інспекції...
II. Правові підстави діяльності організаційного ко­мітету
Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету інспекції державного технічного нагляду облдержадміністрації...
Розподіл обов'язків між головою, секретарем та членами організаційного...
Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення конкурсу, координує розроблення методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації...
Про затвердження Календарного плану
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 березня 2011...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до наказу Національного агенства України з питань державної служби...
17 квітня 2012 року м. Новомиргород
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Новомиргородській районній державній адміністрації в номінації «Кращий керівник»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка